juli/aug - Stad Harelbeke

hblad
stadsmagazine Harelbeke • editie juli - augustus 2014
Parkfeest
Dossier verhuren
Harelbeke
Zomert
Zoek de schat van Vlieg
en ontdek je droomplek!
Vlieg heeft meer dan 200 schatkisten in musea, bibs, kastelen,
op festivalterreinen en nog veel meer leuke plekken in Vlaanderen verstopt. Ook in Harelbeke is er een schat verborgen!
In de schatkist zit een bouwplan. Met dit bouwplan kan je een
miniversie van jouw droomplekje ontwerpen. Doe mee aan de
wedstrijd en laat een architect jouw droomplek bouwen in een
versie zo groot dat je er zelf in past! Elk plan heeft bovendien
een unieke code. Voer ze in op UiTmetVlieg.be/schattenjacht
en win een familieweekend!
Je kan de schat van Vlieg in Harelbeke ontdekken van 28 juni
1
tot 31 augustus. Dat doe je door dit blad uit te knippen en ermee op speurtocht te gaan. Ga naar de gebouwen die op de
foto’s staan en los daar de vraag op die aan het raam hangt.
Elk antwoord is een teken uit het geheimschrift (de code vind
je hier onderaan). Vorm met de juiste tekens een woord van
zes letters. Dit is de tip waar de schatkist verborgen ligt. Véél
succes!
De tocht start aan het gebouw van Marktstraat 100. Waar de
speurtocht eindigt, is natuurlijk geheim! De zoektocht neemt
een uurtje in beslag.
2



A. Barok
B. Rococo
C. Neoclassicisme
4
3



A. Een
B. Twee
C. Drie
B. Twaalf
C. Veertien
5
K
J
A. Symmetrisch
B. Asymmetrisch



A. Tien
6



A. Jezus Christus
B. Johannes de Doper
C. Salvator Mundi



A. De lokettenzaal
B. De bureaus
C. De wachtzaal
Oplossing (= dit is de tip waar de schatkist verborgen ligt!)
Gebouw 1
Gebouw 2
Gebouw 3
Gebouw 4
Gebouw 5
Gebouw 6
Code geheimschrift:
ABCDE F GHI J KL M









J
K
L

NOPQRSTUVWXYZ


 









Colofon
Redactieraad hblad: Céline Bleuzé,
Robbe Bleuzé, Frederik Bossuyt,
Wouter Declerck, Frederic De Vos,
Mieke Decabooter, Stijn Maselis,
Céline Meheus, Luc Schietgat,
Nathalie Vryghem
hblad
stadsmagazine Harelbeke • editie juli - augustus 2014
Eindredactie: Wouter Linseele
Fotografie: Klaas Verdru, digifo Kurt,
eigen foto’s en Thinkstock
Lay-out: www.f-twee.be
Verantwoordelijke uitgever:
Carlo Daelman,
secretaris stad Harelbeke
Openingstijden stadhuis
Maandag: 09.00-12.00 uur
Dinsdag: 09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en
16.00-19.00 uur
Vrijdag:
09.00-14.00 uur
Zaterdag: iedere tweede zaterdag
van de maand van 9-12 uur, enkel onthaal en loket burger en welzijn, andere
loketten op afspraak (eerstvolgende op
zaterdag 12 juli, geen zaterdagopening
in augustus)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur
op afspraak
Zomerregeling stadhuis en
stadsmagazijn
08 Dubbelinterview 13 Jong Jazztalent
kindergemeenteraad
16 Tips en weetjes
voor verhuurders
van eigen bodem
19 Uit in Harelbeke
agenda
Van dinsdag 22 juli tot en met donderdag 14 augustus is het stadhuis
enkel open van 9 tot 12 uur en het
stadsmagazijn van 7.30 tot 12 uur.
Volledig gesloten op 11 en 21 juli
en op 15 augustus. In augustus is
er geen zaterdagopening. Vanaf
maandag 18 augustus geldt de
normale uurregeling.
Openingstijden containerpark
Wedstrijd
Maandag tot vrijdag: 13-18.15 uur,
zaterdag: 8-14 uur.
Het containerpark blijft tijdens de werken te bereiken via de Groeningestraat.
Zomerregeling containerpark: zie pag. 5.
Meer info
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van september
verschijnt op donderdag 28 augustus.
Teksten indienen tegen 8 augustus.
Departement Communicatie:
tel. 056 733 310
fax 056 733 319 of
[email protected]
07
Verder
Doe mee!
en win
02 Zoek de schat van Vlieg
11 Gebruik geen pesticiden
04 Verwarming Centrumschool 12 Modeshow - Kadobon
05 Kortnieuws
14 Kortnieuws
3
Energie
Verwarming Centrumschool
gaat online
In de Centrumschool ontwikkelde het departement
Facility, in samenwerking met de ingenieurs van DT Plan
uit Izegem en Siemens, een programma om te voldoen
aan de noden en eisen van het gebouw.
De aanpak tegen energieverspilling zit
in een stroomversnelling. De verbruiken worden niet alleen maandelijks
opgemeten en geanalyseerd. Er worden ook daadwerkelijk energiezuinige
maatregelen getroffen. En hiervoor
steekt het departement Facility de
koppen samen met mensen die daar
kennis van hebben.
Het baanbrekende is dat ditmaal
de sturing online gaat waardoor op
afstand via pc, gelijk waar en op gelijk
welk moment, de sturing kan worden
geraadpleegd. Ook wordt een melding
gestuurd via mail wanneer de verwarming abnormaal verloopt. Via weeken jaarprogramma’s zal het onnodig
verwarmen van de lokalen voorgoed
4
verleden tijd zijn. Op ieder moment
kunnen grafieken worden geraadpleegd waardoor de verwarming nog
verder kan worden geperfectioneerd
en energiezuiniger wordt gemaakt.
Dit is maar één van de vele projecten
waarmee stad Harelbeke de uitdaging aangaat om de energiekost en
het CO2-verbruik naar beneden te
halen. Isolatiewerken, vervangen
buitenschrijnwerk, sensibilisering,
groepsaankoop energie, ledverlichting
… zijn een paar van de maatregelen
die worden getroffen.
Hiermee werkt het departement
Facility actief mee aan de Europese
beweging waar lokale en regionale
overheden worden aangespoord om te
streven naar energie-efficiëntie en het
gebruik van duurzame energiebronnen.
Meer info over dit project bekom je
via het departement Facility,
dhr. Frederik Ost, 056 733 458,
[email protected]
Zie ook
www.burgemeestersconvenant.eu.
­
Tip
Een grote energiebesparing kan al gehaald
worden uit een efficiënte sturing van jouw
verwarming.
Op de foto hierboven zie je Frederik Ost
(links) en Jan Coussement (rechts) van het
departement Facility van de stad Harelbeke
en Sam Tytgat van DT Plan.
kortnieuws
1
Ecobouwers
Wil je jouw lage-energiewoning, passiefhuis of energiezuinig gerenoveerde
woning openstellen voor het publiek
tijdens de Ecobouwers opendeur op
1, 2, 8, 9, 10 en 11 november? Neem
dan contact op met Stefaan D’Hauwers,
02 282 17 46.
2
Ophaling huisvuil
Wegens de feestdagen verschuiven enkele
ophalingen:
• van vrijdag 11 juli naar donderdag 10 juli
• van maandag 21 juli naar dinsdag 22 juli
• van vrijdag 15 augustus naar donderdag
14 augustus
3
Snelheidscontroles
Tijdens de maand mei controleerde de
politie van PZ Gavers in Harelbeke 2 926
wagens op hun snelheid. 414 wagens
reden te snel. 14,15 % van de gecontroleerde wagens beging dus een snelheidsovertreding.
Marktcomité
geeft 24 fietsen weg
In juli en augustus loopt opnieuw een stempelactie georganiseerd
door het marktcomité Harelbeke. In de prijzenpot zitten 24 fietsen, met
als hoofdprijs: een elektrische fiets! Bij iedere aankoop op de donderdagmarkt in juli en augustus krijg je een stempel. Met een volle spaarkaart maak je kans op een fiets. De stempelkaarten zijn te verkrijgen
en af te geven bij de marktkramers. De winnaars worden persoonlijk
verwittigd. Let wel: enkel kaarten met stempels zijn geldig (geen handtekeningen).
Slim in de zon?
Omdat de zon levensbelangrijk, maar tegelijk
ook gevaarlijk is als je er onverstandig mee
omspringt, lanceerde de Stichting tegen
Kanker tien tips om je kind te leren zich te
beschermen tegen huidkanker.
• Geef zelf het goede voorbeeld!
• Maak goede afspraken met de school.
• Zorg dat je kind niet verbrandt.
• Zoek de schaduw op tussen 12 en 15 uur.
• Geef je kind beschermende kledij.
• Smeer je kind helemaal in met een waterproof zonnecrème van minimum factor 30.
• Hou baby’s (tot één jaar) uit de zon.
• Zorg dat je kind in geen geval onder de zonnebank of zonnelamp gaat.
• Controleer de UV-index in je krant of op de
website van het KMI. Vanaf UV 6 en 7 moet
je goed oppassen.
• Wees voorzichtig bij reflecterende oppervlakten zoals water, sneeuw, strand …
Meer info:
www.kanker.be/slimmer-in-de-zon of
[email protected]
Zomerregeling containerpark
• Het containerpark is volledig gesloten
op vrijdag 11 juli (Feest van de Vlaamse
Gemeenschap), maandag 21 juli (nationale
feestdag) en op vrijdag 15 augustus (OLV
Hemelvaart).
• Het niet-betalend gedeelte is van 22 juli tot
en met 14 augustus open van 8 tot 13.15
uur en op zaterdag van 8 tot 14 uur.
• Het betalend gedeelte blijft open van 7 tot
19 uur en op zaterdag van 8 tot 16.30 uur.
5
kortnieuws
4
5
Te laat!
Dankzij een nieuwe toepassing worden de
leners van de bibliotheek verwittigd van de
nakende vervaldatum van hun materialen.
Deze service geldt uiteraard alleen voor
gebruikers die hun mailadres aan de
bibliotheek bezorgen.
Gezocht
6
In april en mei 2015 organiseert de bibliotheek activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog.
Ze zoeken foto’s, oorlogs-en soldatendagboeken, verhalen, voorwerpen … uit de periode
1914-1918. Info in de bib of op 056 733 440
(vragen naar Marleen of Carol).
En verder in de bib
• Het laatste kabinet: Erik Vlaminck en
Roger Raveel
• Muzaïek: Live-opnames en Boy Band
versus Girl Group
• Monsterverkoop van afgevoerde boeken
Schrijver van de maand
© Michiel Hendryckx
Juli: Erik Vlaminck schreef een
cyclus boeken met een aantal familieleden als inspiratiebron, maar de
grote doorbraak kwam er in 2008 met
Suikerspin. Deze roman vertelt het wel
en wee van een foorkramersgeslacht.
In 2011 verschijnt Brandlucht en in
2013 Miranda van frituur Miranda.
Augustus: Stefan Hertmans debuteerde in 1981 met de roman Ruimte
en scoorde vorig jaar een bestseller
met Oorlog en terpentijn, een boek dat
nog altijd de gemoederen beroert.
Stefan Hertmans
Jeugdschrijver van de maand
Juli: Jan Van Coillie werd de eerste doctor
in de kinder- en jeugdliteratuur in ons taalgebied. Momenteel doceert hij Nederlands in het
hoger onderwijs. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker over kinder- en jeugdliteratuur.
Hij is ook bekend als auteur van de peuterboeken over Nellie & Cezar.
Augustus: Carll Cneut erfde zijn artistieke
tekentalent van zijn vader. Hij debuteerde met
Varkentjes van Marsepein in 1996. Hij werkt
meestal met een basis van acrylverf met daarnaast potlood, inkt, vetkrijt, pastel, sepia …
6
Jan Van Coillie
E-boeken
in de bib
Sinds mei 2014 is de bibliotheek gestart
met het ontlenen van e-boeken. Voor
het lezen van e-boeken heb je een app
nodig. Deze app is gratis en werkt zowel
op Apple- als Android-toestellen. Je kan
de app downloaden via de AppStore en
Google Play. De app bevat een comfortabele leesomgeving, een etalage
met sorteerfunctie en een persoonlijke
boekenplank. Met een login kan je niet
alleen lezen, maar ook de leentermijn in
het oog houden.
De bibliotheek biedt de e-boeken tegen
een democratische prijs aan: drie e-boeken voor vijf euro. Je kan de e-boeken
voor vier weken lenen. Binnen de muren
van de bibliotheek is het lezen van eboeken gratis. Daarvoor kan je gebruik
maken van de computers of tablets van
de bib, of lezen op een eigen toestel via
de wifi van de bibliotheek.
Aanwinsten bibliotheek
Iedere week, om niet te zeggen iedere dag,
komen er nieuwe boeken, cd’s of dvd’s de
collectie in de bibliotheek verrijken. Wil je
op de hoogte blijven, ga dan naar
www.harelbeke.be/bibliotheek/vrije-tijd/
bibliotheek/aanwinsten.
Waar in
Harelbeke?
Gratis proeflessen
volwassenen
In de week van 1 tot en met 5 september
biedt het departement Vrije Tijd - Sport
gratis proeflessen aan voor lessenreeksen
die starten de week daarna. Je hoeft niet
op voorhand in te schrijven en iedereen
mag deelnemen.
Maandag 1 september
• 19.45-20.45 uur: Turnen dames
(vanaf 16 jaar), turnzaal De Zuiderkouter
­Stasegem
© stadsarchief Harelbeke
7
Dinsdag 2 september
• 09.30-10.30 uur: Seniorenturnen
(vanaf 50 jaar), sporthal Bavikhove
• 14.00-15.00 uur: Seniorenturnen
(vanaf 50 jaar), sporthal Harelbeke
• 19.00–20.00 uur: Step-aerobic
(vanaf 13 jaar), sporthal Harelbeke
• 20.00-21.00 uur: Tai-Chi (vanaf 13 jaar),
sporthal Harelbeke
Waar werd deze foto genomen?
Woensdag 3 september
• 18.15-19.45 uur: Yoga (vanaf 16 jaar),
sporthal Harelbeke
Oplossing vorige maand:
Groot-Brittanjelaan
Donderdag 4 september
• 14.00-15.00 uur: Netbal voor senioren
(vanaf 50 jaar), sporthal Bavikhove
• 18.30-19.30 uur: BBB (vanaf 16 jaar),
sporthal Harelbeke
• 19.30-20.30 uur: Aerobic (vanaf 13 jaar),
sporthal Harelbeke
Winnaar: Marc Poulain
Het is de bedoeling dat nieuwe kandidaten
de les volgen samen met de vaste deelnemers van de lessenreeks. Na de proefles
blijft het bureel van het departement Vrije
Tijd - Sport nog een half uur open zodat je
je kan inschrijven aan het voordeeltarief.
Meer info op www.harelbeke.be/sport
of 056 733 463.
Stuur de oplossing voor 8 augustus naar:
Stadhuis, Wedstrijd, Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke.
Meespelen kan ook via [email protected]
De winnaar krijgt een Harelbeekse Kadobon van 10 euro.
Oplossing vorige maand:
Aantal juiste inzendingen: 40
Oplossing:
Naam:
Adres:
E-mail: @
7
Vierentwintig kinderen leggen aan het eind van het schooljaar hun
mandaat als kindergemeenteraadslid neer. Na een jaar wikken en wegen
van verschillende ideeën, werden ze door het schepencollege van de
stad ontvangen en mochten ze hun voorstellen toelichten.
Fran Spleers (De Vleugel) en Sean Vandoorne (Heilig Hart) vertellen graag
over hun ervaringen als raadslid.
Kindergemeenteraad
Fran en Sean, allebei zesdejaarsleerlingen, hebben een leuk jaar achter de
rug. Zoveel is zeker wanneer je hen
honderduit hoort vertellen. De termen
“fantastisch”, “leuk” en “fier” vallen verschillende keren en ik heb geen moeite
om ettelijke pagina’s vol te schrijven.
Sean: Voor mij was het al heel snel duidelijk dat ik mijn kandidatuur zou stellen voor de kindergemeenteraad. Niet
alleen had ik het voorbeeld van mijn
grote broer, maar zelf steek ik ook veel
de handen uit de mouwen op school om
bijvoorbeeld over de middag te helpen
en de kindergemeenteraad leek mij een
logische stap.
Meer info op www.bloggen.be/
kindergemeenteraad_harelbeke
8
Fran: Voor mij was dit het eerste jaar in
de kindergemeenteraad. Tegelijk is het
meteen ook het laatste jaar aangezien
ik volgend jaar naar het secundair onderwijs ga. Ik maakte al deel uit van het
“stafke” in onze school, een leerlingenraad waarin ideeën worden gesprokkeld
om de schoolwerking te verbeteren. De
stap om mij als kandidaat op te geven
voor de kindergemeenteraad was dan
ook niet zo groot. Op het moment dat
ik wist dat ik verkozen was, voelde dat
fantastisch en was ik heel fier op mezelf.
Het was nog spannend ook, want we
kregen het nieuws in de klas te horen
via een videoboodschap van de echte
burgemeester. Pas toen hij de namen
opsomde, wist ik dat ik er bij was.
Sean: Ik ben er al bij voor het tweede
jaar en werd dus verkozen in het vijfde
leerjaar. Mijn campagne voerde ik met
de slogan “Stem voor mij, dan maak je
me blij!”. Daarnaast had ik ook een hele
lijst met leuke voorstellen opgemaakt
waar ik dan als verkozene werk zou van
maken. Blijkbaar sloeg dat aan, want ik
werd verkozen. Het feit dat ik verkozen
werd, gaf toch wel een speciaal gevoel.
Fran: De eerste bijeenkomst van de
kindergemeenteraad was heel leuk, net
als alle andere bijeenkomsten trouwens.
We startten met kennismakingsspel-
letjes en de verkiezing van een kinderburgemeester. Er waren acht kandidaat-kinderburgemeesters en voor het
tweede jaar op rij mocht Matthias De
Cuyper de burgemeesterssjerp omgorden. Hij was natuurlijk goed voorbereid
omdat hij al een jaar ervaring had. Bijkomend had hij een streepje voor op
de andere kandidaten omdat hij al een
handje heeft geschud met Koning Filip
en Koningin Mathilde (toen nog prins en
prinses) tijdens hun bezoek vorig jaar
aan Harelbeke. De eerste bijeenkomst
werd afgesloten met een receptie waarbij de echte burgemeester en onze ouders aanwezig waren.
Sean: De onderwerpen, waar we ons
op toelegden dit jaar, werden vastgelegd via een soort van verkiezing. De
onderwerpen met de meeste stemmen
bleven over. Onderwijs, evenementen
en cultuur scoorden het hoogst en werden in de verschillende bijeenkomsten
behandeld. Op elke bijeenkomst werd
één van de onderwerpen uitgediept.
“Het was leuk om
te zien hoe we via
allerlei spelletjes
van wilde ideeën
toch tot concrete
voorstellen
kwamen”
Sean Vandoorne
De bijeenkomsten waren steeds goed
voorbereid door Nathalia en Robbe van
de jeugddienst en het was leuk om te
zien hoe we via allerlei spelletjes van
wilde ideeën toch tot concrete voorstellen kwamen. Je vindt de voorstellen op
onze blog (zie info op pagina 8).
Fran: Ik heb me op elke bijeenkomst
goed geamuseerd en keek er telkens
naar uit, vooral omdat de raadszittingen
zeer speels waren opgevat. Voor ons
was het tof dat er niets op voorhand
vast lag en dat we onze eigen ideeën
naar voren konden brengen. In het einddocument kan je voorstellen van iedereen terug vinden en daar zijn we allemaal zeer tevreden over. Maar, natuurlijk
zijn niet alle voorstellen meegenomen.
In de discussies die we voerden, werd
al snel duidelijk dat sommige voorstellen helemaal niet realistisch waren. We
leerden via verschillende discussies rekening te houden met de mening van
anderen, maar ook met de beperkingen
van het budget.
9
“Op het moment dat ik wist dat ik
verkozen was, voelde dat fantastisch
en was ik heel fier op mezelf”
Fran Spleers
Sean: Het werd al snel duidelijk dat
sommige voorstellen helemaal niet
haalbaar en vooral niet betaalbaar waren. Het voorstel van een zwembad net
naast ons huis heeft het niet gehaald!
Net zo min als een pretpark voor Harelbeke!
Fran: Ik had serieus last van de zenuwen toen we met de hele kindergemeenteraad ons einddocument met
onze concrete voorstellen voorlegden
op een bijeenkomst van het echte schepencollege. We hadden een powerpointvoorstelling aan de hand waarvan
elk lid van de kindergemeenteraad aan
bod kwam en ik had wel de indruk dat
de schepenen echt naar ons luisterden.
Sean: Het vergaderlokaal was eigenlijk
te klein zodat iedereen nogal dicht op-
10
eengepakt stond en ik vond het eigenlijk
wel grappig, want die schepenen zaten
daar heel serieus te kijken. Ook ik had
het gevoel dat ze echt open stonden
voor onze voorstellen en ik ben er zeker van dat ze er ook effectief mee aan
de slag zullen gaan. Ze hebben het ons
alleszins beloofd, maar deden geen inhoudelijke beloftes over de voorstellen
zelf. Die voorstellen zouden doorgespeeld worden naar de verantwoordelijke departementen in de stad. Hopelijk
zien we daar iets mee gebeuren.
Op de vraag of ze de voorbije verkiezingen volgden in de media, antwoorden
beiden dat ze dat niet echt gedaan hebben.
Fran: Ik heb dat een heel klein beetje
vanuit de verte gevolgd, maar ik heb het
gevoel dat die volwassenen niet met elkaar overeen komen in tegenstelling tot
de leden van de kindergemeenteraad.
Sean: Ja, ik zie die volwassenen altijd
ruzie maken, terwijl wij zeer goed samenwerkten en op een leuke manier tot
een degelijk resultaat zijn gekomen.
Of het dan niet beter zou zijn moest de
regering of (beter nog) het echte schepencollege, eventueel samen met de
kindergemeenteraad, ook bijeenkomen
en spelletjes spelen om tot concrete resultaten te komen?
Sean: Dit is een zeer goed idee, maar
dan mogen ze niet vals spelen!
Milieu
Gebruik geen pesticiden
© Campagne - Vlaamse Milieumaatschappij
Gebruik van bestrijdingsmiddelen langsheen waterlopen en op bermen leidt tot verontreiniging van het
water. Pesticiden tasten de bodemkwaliteit aan en ze vernietigen de begroeiing. Voor oevers kan dit
onstabiliteit en afkalving veroorzaken.
Onlangs bereikten
een aantal klachten
over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen
vlakbij een gracht
of op openbare
bermen het
stadsbestuur.
Bermen en oevertaluds vervullen een
aantal belangrijke functies:
• buffer tegen het uitspoelen van meststoffen en pesticiden naar de water­
lopen of grachten
• de bermvegetatie houdt de oever vast
en voorkomt erosie
• onderdak en voedsel voor insecten en
andere dieren.
Om te voorkomen dat pesticiden in het
oppervlaktewater terecht komen, is het
verboden om in en langs de waterlopen
te sproeien. Dit geldt niet alleen voor
de overheid, maar ook voor burgers
en bedrijven. De pesticidenvrije zone
langsheen de waterlopen is minstens
één meter breed vanaf de bovenste rand
van het talud. Dit geldt ook voor kleinere
grachten. Deze zijn namelijk de haarvaten
van het hele oppervlaktewaternetwerk.
Ze vangen het water op, zorgen dat het
kan infiltreren in de bodem en vormen
mee een ecologisch netwerk.
De wetgeving dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. In geval van overtreding zal de politie bij de zaak betrokken
worden.
Binnen een zone van minstens een meter
langs een waterloop, is het sowieso verboden om pesticiden te gebruiken.
Voor land- en tuinbouw blijft deze
algemene regel uit het decreet integraal
waterbeleid gelden, voor alle andere
sectoren wordt deze zone vanaf 1 januari
2015 tot 6 meter uitgebreid.
Meer info vind je op de website
www.zonderisgezonder.be of bij het
departement Grondgebiedszaken Milieu.
11
Werken, Ondernemen en Leren
Modeshow - Kadobon
© foliefotografie
Het stadsbestuur zet sterk in op de handel in de stad. Deze handel doet de stad leven, zorgt voor werk
en inkomen. Dit is geen gemakkelijke opdracht. Tal van projecten werden hiervoor in het verleden al
opgestart. In 2014 krijgen deze activiteiten een vervolg.
Op donderdag 25
september wordt
het CC het SPOOR
(Eilandstraat 6)
omgetoverd in een
waar modeparadijs.
12
B-Trendy, boetiek Chic, Bloctex, boetiek
Daisy, Brands only, Duchi mode, Folie
Fotografie, optiek Vandeputte, Miel en
Marth en Design by Nel werken mee aan
deze schitterende modeshow.
Ze worden bijgestaan door wijnen
Vanassche, A fine wine, slagerij-traiteur
Dewaele, hairfashion Kimberley, schoonheidsinstituut Perle d’eau, Sun Power, AD
Delhaize, drukkerij Vandeputte, Florea en
G.M. Productions.
Ze voorzien elke aanwezige van de
nodige hapjes en drankjes en alle dames
krijgen een goedgevulde goodiebag.
Mis deze lady’s night niet en mobiliseer
nu al jouw vriendinnen, moeder, zuster
… en kom genieten van het aanbod aan
jonge, hippe en draagbare mode.
Kaarten aan 8 euro zijn te bekomen bij de
deelnemende handelszaken. Plaatsen zijn
beperkt. Deuren vanaf 19 uur.
Harelbeekse kadobon
Je koopt de bon bij het departement
Communicatie, in het stadhuis.
Er zijn bonnen van 25, 10 en 5 euro
verkrijgbaar.
Meer info via www.harelbeke.be/ondernemen/kadobon.
Bonnenboekje
Het handelscomité Harelbeke lanceert het
derde bonnenboekje in de vorm van een
kortingenfolder.
Dit bonnenboekje, met unieke kortingen,
vind je vanaf eind september in jouw
brievenbus.
Doel van deze acties is het ondersteunen
van de bestaande handelszaken en een
succesvolle samenwerking stimuleren bij
de handelaars. Wij wensen je alvast veel
winkelplezier.
Jong jazztalent
van eigen bodem
Beiaardconcerten
In de schoot van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans werd enkele jaren
geleden onder impuls van Geert Verschaeve
een bandje opgericht bestaande uit muzikanten tussen 8 en 12 jaar, met als bedoeling
jonge mensen te prikkelen voor jazzmuziek.
Het bevallige van jonge mensen samen te
zien musiceren, wordt duidelijk gesmaakt
en ‘het Bandje’ kreeg dan ook al gauw de
kans tot optredens. Met als hoogtepunt een
optreden tijdens het voorprogramma van de
tweede ‘JazzontSPOORing’, waarbij ze werden gefilmd en geïnterviewd door WTV.
Intussen is er een tweede bandje gestart. Ze
krijgen een uur per week samen les in het
kader van de cursus samenspel. Het genre
dat zij brengen is pop en jazz, lichte muziek,
arrangementen van bekende nummers die zij
graag horen en het doel is uiteindelijk eigen
nummers te brengen.
Stéphanie Bruggeman, stadsbeiaardier en
pianist-begeleider aan de academie zag in
deze jongeren de ideale partners voor een
gezamenlijk programma rond het drieledig
thema 100 jaar Groote Oorlog, 100 jaar Jan
Decadt en een chronologische selectie van
jazz- en latinmuziek van de afgelopen 100
jaar.
© Mariska Opbrouck
In het kader van de
beiaardconcerten 2014 en
het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap kan je op
dinsdag 8 juli om 20.30 uur
op het Paretteplein genieten
van een bijzonder optreden
met beiaard, jazzcombo en
solisten.
Staand v.l.n.r. Manon Vermarcke, Camille Dupont, Chloë Verhulst,
Chloë Devolder en Aiko Depuydt. Zittend v.l.n.r. Jitse Vanhaegenberg, Monne Verschaeve, Michiel Depoorter en Yanni Devolder.
Luisterplaats: Paretteplein,
20.30 uur. Gevolgd door een
­stadsreceptie.
Gratis programmabrochures zijn
verkrijgbaar aan het vrijetijdsloket in het stadhuis en tijdens elk
beiaardconcert op dinsdagavond.
Andere beiaardconcerten op:
• 1 juli: Fabrice Renard, beiaardier van Luik en Echternach
• 15 juli: Toni Raats, beiaardier
van Roosendaal
­
Info over de beiaardconcerten bij het
departement Vrije Tijd, 056 733 470,
www.harelbeke.be/beiaard.
Info over de jazz & pop afdeling
van de muziekacademie,
www.harelbeke.be/samw.
Wil je een gratis proefles
jazz & pop volgen? Mail naar
[email protected]
13
kortnieuws
1
2
Tussenkomst mutualiteit
Aanleg warmtenet
De stad Harelbeke wil in 2015 een eigen
warmtenet realiseren. Samen met Infrax
willen we de restwarmte van de verbrandingsoven van Imog gebruiken om
woningen en stadsgebouwen te verwarmen. Het warmtenet wordt geïnstalleerd
tijdens de Leiewerken.
Houden je kinderen van sporten? Nemen
ze deel aan de vakantiewerkingen? Ga
eens langs bij je ziekenfonds of neem
een kijkje op hun website. Daar vind je
aanvraagformulieren voor een tegemoetkoming. De sport- en jeugddienst helpen
je bij het invullen.
3
Week van de jeugdsportclubs
Bloso organiseert van 13 tot 21 september de ‘Week van de sportclub’. Veel
sportclubs zetten hun deuren open voor
iedereen. Vanaf 18 augustus bekom je
een folder bij het departement Vrije Tijd
– Sport, Stasegemsesteenweg 21 of via
www.harelbeke.be/sport.
© B.ad
Snoei mee tegen kanker
Leiewerken
Kuurnebrug
Waterwegen en Zeekanaal nv is volop
bezig met de voorbereidingen van de
Leiewerken. Komende weken worden
op verschillende plaatsen nutsleidingen
verplaatst.
De Kuurnebrug (beter gekend als de
‘nieuwe brug’) wordt in een latere fase
verhoogd zodat grotere schepen er
onderdoor kunnen varen. Om deze werken uit te voeren, moeten nutsleidingen
die zich nu op de brug bevinden onder
de Leie doorgetrokken worden. De
aannemer voert daarom een gestuurde
boring uit onder de waterweg. Ter voorbereiding van deze boring worden in de
periode tussen 10 juni en 18 juli 2014
werken uitgevoerd in de Vlasstraat en
de Watermolenstraat. Er wordt gewerkt
met een mobiele werfzone. Er wordt één
rijstrook ingenomen en is er alternerend
verkeer. Tijdens de werken zijn de parkeermogelijkheden beperkt.
Info via www.seineschelde.be of
Cindy Deprez, 056 733 376.
14
Van 15 juni tot 31 augustus binden we weer samen de strijd aan tegen
kanker! Tijdens deze actie kan je gratis jong en zuiver taxussnoeisel
op het containerpark aanbieden, zowel op het niet-betalend als op het
betalend gedeelte.
Zuivere taxus is snoeisel dat tijdens het scheren wordt opgevangen op
een doek en niet vermengd is met grond, ander snoeisel of bladeren. Het
snoeisel wordt gehakseld en gedroogd en komt bij de farmaceutische
nijverheid terecht voor de aanmaak van medicijnen tegen kanker.
Reuzenberenklauw gezien?
De reuzenberenklauw is een sterk woekerende, uitheemse plant. De witte
bloeischermen vallen goed op. Het sap van deze plant geeft in combinatie met zonlicht ernstige brandwonden. Al is ze wel mooi, we moeten er
toch van af. Weet je deze plant groeien in onze stad? Laat het weten aan
de milieuambtenaar, 0800/21202, [email protected]
Wil je toch zo’n plant in jouw tuin, plant dan de inheemse Gewone Engelwortel. Die is ook heel mooi met decoratieve bladeren.
Meer info: www.alterias.be.
4
Wijzigingen De Lijn
5
Vanaf 1 september worden enkele
wijzigingen doorgevoerd aan lijn
74 Kortrijk – Harelbeke – Bavikhove – Hulste en wordt de lijn 76
Kuurne – Harelbeke – Zwevegem
geschrapt.
Meer info: www.delijn.be
Enquête arbeidskrachten
6
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek organiseert sedert 1999 een doorlopende enquête
naar de arbeidskrachten. Sommige huishoudens
in onze stad (Arendswijk en Bavikhove Dorp)
werden uit het rijksregister gekozen en worden
door een enquêteur bezocht vanaf 14 juli 2014.
Transplantfitdag 2014
Op zondag 28 september vanaf 9.15 uur
op het provinciaal domein Raversyde in
Oostende. Ben je zelf transplantatiepatiënt
of ken je iemand in je omgeving? Schrijf
dan tijdig in via www.west-vlaanderen.be/
orgaandonatie of bel 050 403 397.
Verkeersgetuigen zoeken versterking
Speelstraten zomer
Ook dit jaar genieten kinderen tijdens de
zomervakantie opnieuw van verschillende
speelstraten in de stad. Negen straten
organiseren zo’n speelstraat. Hieronder
vind je een overzicht van de verschillende
straten en de periode.
• Hoog Hemelrijk: 03/08-17/08 van
13.30 tot 20 uur.
• Vooruitgangstraat: 21/07-26/07 van
13 tot 19 uur.
• Arendswijk: 30/06-04/07 en 07/0711/07 van 13 tot 19 uur.
• Ter Perre: 04/07-07/07 van 14 tot 18
uur.
• Vierschaar: 30/07-04/07 en 25/0829/08 van 13 tot 20 uur.
• Hermitage: 21/07-03/08 van 13 tot
20 uur.
• Voske: 30/06-04/07 van 16 tot 19 uur.
• ’t Mauruske: 21/07-25/07 van 13 tot
20 uur.
• Vrijheidsstraat: 17/07 + 29/07 +
04/08 en 07/08 van 13.30 toto 18 uur.
Vragen over een speelstraat?
Neem dan contact op met de jeugddienst, 056 733 480.
Sinds het schooljaar
2009-2010 zijn in WestVlaanderen de ‘verkeersgetuigen’ actief. Verkeersgetuigen hebben een
verworven en blijvende
beperking door een verkeersongeval. Ze getuigen
in scholen over hun leven
voor en na hun ongeval.
Voor het project Getuigen
onderweg worden nu
buddy’s gezocht. Een buddy plant de afspraken met de scholen en brengt
de getuige naar de school en terug naar huis. Zowel de getuige als de buddy
worden vergoed. Nieuwe verkeersgetuigen kunnen zich ook altijd melden.
Interesse? Contacteer
• Geert Vandamme, dienstencentrum Gid(t)s, 051 230 611
• Sofie Hoenkamp, vzw Rondpunt, 03 205 74 80 of
via [email protected]
Debuutrock
zoekt beginnende groepen
Met Debuutrock kunnen beginnende groepen podiumervaring
opdoen. Ze tonen zich aan het publiek en een jury beoordeelt
er hun kunnen. Alle deelnemende groepen ontvangen een
waardebon. De eerste drie krijgen een geldprijs.
De winnaar wordt door het feestcomité geboekt
op een van haar komende activiteiten.
Debuutrock vindt plaats op vrijdag 19 september vanaf 19 uur. Alle groepen spelen
20 minuten, met daarbij minstens twee eigen
nummers.
Inschrijven en info via
www.harelbeke.be/debuutrock.
15
Woonwijs
Een woning verhuren is een uitstekende investering, maar soms
brengt het ook zorgen met zich mee. Er zijn nochtans heel
wat initiatieven die verhuurders helpen om zonder zorgen een
kwalitatieve en duurzame woning te verhuren. We zetten de
mogelijkheden voor jou op een rij.
Tips en weetjes
voor verhuurders
Gratis conformiteitsattest
Wie een woning verhuurt, is wettelijk
verplicht ervoor te zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen.
Eigenaars-verhuurders kunnen dit
aantonen aan de hand van een conformiteitsattest. Dit is een officieel document waaruit blijkt dat de woning
voldoet aan de woonnormen. Het is
niet verplicht, maar is wel een pluspunt
voor elke huurwoning. De eigenaarverhuurder is immers zeker dat hij een
conforme woning verhuurt en de (toekomstige) huurder weet dat de woning
die hij huurt, veilig is!
Meer info over vermelde
initiatieven bij de dienst Woonwijs
in het stadhuis, 056 733 380 of
bij het OCMW Harelbeke,
056 735 190 (Tom Devrieze voor
info rond energiebesparende
maatregelen of Frank Samaille voor
info rond verhuren via ‘De Poort’).
16
Eigenaars-verhuurders kunnen nu gratis een conformiteitsattest aanvragen
bij de dienst Woonwijs in het stadhuis.
Na aanvraag wordt een conformiteitsonderzoek uitgevoerd in de woning
en indien de woning voldoet aan de
woonnormen, wordt het attest, dat tien
jaar geldig is, afgeleverd. Het conformiteitsattest vervangt echter de plaatsbeschrijving niet. Een duidelijke plaats-
beschrijving, met duidelijke foto’s, blijft
ook een absolute aanrader.
Opgepast! Sinds 1 januari 2013 zijn
ook rookmelders verplicht in alle woningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten. Om aan de
rookmeldersverplichtingen te voldoen,
moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op
elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. De verhuurder is
verantwoordelijk voor de aankoop en
plaatsing. Indien de huurwoning niet
aan deze rookmeldersverplichtingen
voldoet, kan geen conformiteitsattest
worden afgeleverd. Voor huurcontracten, afgesloten vóór 1 januari 2013, is
een overgangsregeling voorzien.
Huurgarantiefonds
Sinds 1 januari 2014 kunnen verhuurders beroep doen op het huurgarantiefonds, wanneer ze een nieuwe
huurovereenkomst afsluiten. Het huurgarantiefonds beschermt verhuurders
tegen het verlies aan huurinkomsten
wanneer de huurder een huurachterstal
heeft en komt maximaal drie maanden
tussen in de huur met een plafond van
2 700 euro.
Geïnteresseerde verhuurders kunnen
een aanvraag indienen bij WonenVlaanderen binnen de twee maanden
na de datum van ondertekening van de
huurovereenkomst. De aansluitvergoeding bedraagt 75 euro. De aanvraagdocumenten zijn online beschikbaar
via de website van Wonen-Vlaanderen
of kunnen verkregen worden bij de
dienst Woonwijs in het stadhuis.
Goedkope energielening (0% of 2 %)
voor energiebesparende werken
Ook huurders hebben recht op een
energiezuinige woning, maar zijn afhankelijk van de bereidheid van de verhuurder om de nodige investeringen uit
te voeren. Om de verhuurders hierin te
ondersteunen kunnen ze gebruik maken van de goedkope energielening.
125 Harelbeekse eigenaars maakten
al gebruik van deze lening om de nodige energiebesparende ingrepen in de
eigen of verhuurde woning te kunnen
uitvoeren.
Eigenaarsverhuurders kunnen
nu gratis een
conformiteitsattest
aanvragen bij de
dienst Woonwijs in
het stadhuis.
Als verhuurder kun je voor een energiebesparende investering (dak-, muur-,
vloerisolatie, superisolerende beglazing, condensatieketel …) tot 10 000
euro per woning ontlenen en terugbetalen binnen een periode van maximaal vijf jaar. Eigenaars van meerdere
woningen kunnen maximaal tot 50 000
euro ontlenen.
Iedereen kan een lening aan 2 % aanvragen. Verhuurders die hun woning
verhuren via SVK ‘De Poort’ kunnen de
lening aan 0 % aanvragen. Ook indien
de zittende huurder recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming bij het
ziekenfonds (OMNIO-statuut) of in begeleiding is voor energieschulden, kan
de verhuurder van de lening aan 0 %
genieten.
17
Jouw woning zorgeloos verhuren via ‘De Poort’
Vzw ‘De Poort’ is een erkend sociaal verhuurkantoor die particuliere
woningen huurt om deze onder te verhuren aan huurders met een laag
inkomen.
Superpremie voor dakisolatie
Dakisolatie is vanaf 2020 verplicht in
alle huurwoningen. Naast de mogelijkheid voor bovenvermelde energielening, geeft de overheid een extra hoge
premie van 23 euro per m² voor dakisolatie in woningen met een huurprijs lager dan 450 euro of die bewoond worden door kwetsbare huurders.
De premie moet voor aanvang van de
werken aangevraagd worden via de
energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen, die de verhuurder en huurder tijdens de werken begeleidt. Ze voeren
ook een energiescan uit en vragen de
premie aan. De verhuurder kiest zelf
de aannemer. Als de premie van 23
euro/m² niet alle kosten dekt, wordt
het restbedrag aan de verhuurder
gefactureerd. Die restfactuur kan de
verhuurder inbrengen in de federale
belastingvermindering (30 % van het
factuurbedrag). Naast het restbedrag
wordt ook een begeleidingskost aangerekend van 250 euro voor daken
groter of gelijk aan 35 m² en 150 euro
voor daken kleiner dan 35 m².
18
Een woning verhuren via ‘De Poort’ heeft vele voordelen voor de eigenaar. ‘De Poort’ is de hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor
alle huurdersverplichtingen:
• stipte betaling van de huur, ook als de woning niet verhuurd is
• onderhoud van de woning en herstelling in dezelfde staat op het einde
van de overeenkomst
• verzekering tegen brand en andere schade
• zoeken naar een onderhuurder, opmaken van de huurcontracten en
plaatsbeschrijving …
• indien nodig, begeleiding van de huurder.
Verhuurders die de woning eerst willen renoveren, kunnen bovendien
aanspraak maken op heel wat premies en voordelen:
• fiscale voordelen: belasting op basis van KI en niet op reële huurinkomsten
• verbeterings-, aanpassings- en renovatiepremie
• renteloze lening voor energiebesparende maatregelen
• gratis energiescan
• superpremie voor dakisolatie.
Daartegenover staat dat ‘De Poort’ van de verhuurder volgende engagementen vraagt:
• een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs
• een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit) / conformiteitsattest
• een huurcontract met een redelijke woonzekerheid voor de huurder.
‘De Poort’ vraagt geen commissieloon. De werkingskosten van een sociaal verhuurkantoor worden immers gedragen door de Vlaamse overheid.
agenda
in Harelbeke
BAVIKHOOFSE FEESTEN
4, 5 en 6 juli
Circus De Sven
VRIJDAG 4 JULI
• 19.30: Opening met receptie
• 20.00: Optreden De Wilfrieds
& Moaten
• 20.30: Summer On The Rocks
6 (sporthal)
ZATERDAG 5 JULI
• 18.30: Terrasjesavond
• 22.30: DJ Zohra
• 01.00: DJ Pulle
ZONDAG 6 JULI
• 11.15: Muzikaal diner in
­sporthal
• 15.00: Kinderdorp (snoepworp
om 18.30 uur) en circus De
Sven
• 16.00: Retro afternoon party
• 20.30: Optreden De Grietjes
• 21.00: Optreden The Unfused
• 22.30: Vuurwerk en ‘faute’ fuif
Sportacademie
Vanaf september start de
sportacademie terug op
woensdagnamiddag. Periode
van 10/09 tot 10/12). Er zijn
telkens maximum 20 kleuters
toegelaten. Je betaalt 19,50
euro. Vanaf 4 september
betaal je 5 euro meer (24,90
euro). Tijdig inschrijven is de
boodschap voor deze sportieve naschoolse opvang voor
kleuters.
• 14SD34: Sporthal Harelbeke, van 15.15 tot 16.15 uur, 1ste en 2de kleuter
• 14SD35: Sporthal Harelbeke, van 16.30 tot 17.30 uur, 2de en 3de kleuter
• 14SD36: Turnzaal gemeenteschool Hulste, van 13.30 tot 14.30 uur, 2de en 3de kleuter
• 14SD37: Sporthal Bavikhove, van 15 tot 16 uur, 2de en 3de kleuter
Info: 056 733 463.
© sporza
De feestelijkheden vinden plaats
in Bavikhovedorp, tenzij anders
vermeld.
BELGISCH
KAMPIOENSCHAP KAJAK
16 en 17 augustus
Op 16 en 17 augustus
organiseert de Harelbeekse
Kano Vereniging het Belgisch
Kampioenschap Lange Baan
kajak.
Een weekend lang kajak­
geweld over afstanden van
1 000 m (pupillen), 2 000 m
(miniemen, kadetten) en 5
000 m (aspiranten, junioren,
senioren en veteranen).
De atleten varen een individuele wedstrijd in K1 (5,20 m
lange wedstrijdkajak), maar
nemen ook in team deel aan
de wedstrijden in K2 (wedstrijdkajak voor twee personen) en aan het koninginnennummer K4 (wedstrijdkajak
voor vier personen).
­
Waar en wanneer?
De wedstrijden op zaterdag beginnen vanaf 15 uur en op zondag
vanaf 9.30 uur. Locatie: kanaal
Bossuit-Kortrijk langs de Klinkaardstraat in Harelbeke.
Info: Harelbeekse Kano Vereniging,
[email protected],
[email protected],
www.harelbeeksekanovereniging.be.
Hier komen alle Belgische toppers
strijden om de titel van Belgisch
Kampioen.
19
agenda
1
Beachtriatlon Rotary Harelbeke
Rotary Club Harelbeke organiseert een beachtriatlon (500 m zeezwemmen, 6 km mountainbiken
en 3 km lopen) ten voordele van de ALS-Liga op
zondag 6 juli vanuit het Surfers Paradise op de
wandeldijk Knokke-Zoute. Inschrijven via:
http://beachtriatlon.rotaryharelbeke.be.
2
Stasegem Kermis Scouts & Chiro
• Vrijdag 29 augustus, 20 uur: Local DJ’s, DJ Bob, Thönder.
• Zaterdag 30 augustus, 14 uur: Spel zonder grenzen,
Kolos, Les Sacs à Sacs, Frituur Paula.
• Zondag 31 augustus, 11.30 uur: Mosselsouper, kinder­
animatie, spontane fuif.
Aan de scoutslokalen in de Spelstraat. Gratis inkom.
Parkfeest zet de zomer in
Met het Parkfeest zet Harelbeke opnieuw de zomer in.
Naar aanleiding van 11 juli
krijg je op zondag 13 juli in
het stadspark opnieuw een
zuiders feest met veel muziek,
allerlei lekkers, straattheater
en originele kinderanimatie.
Het feest start om 11 uur
met een aperitiefconcert van
de Koninklijke fanfare SintCecilia. Na de toespraak laten
de buikdanseressen van Raqs
Sharqi het beste van zich
zien. Een accordeon, trompetgeweld en een rasechte
troubadour: dat is Wally en
de Technisch Werklozen. Ook
bij Brassaholic zal het moeilijk worden om de benen stil te houden. Na
Polé Polé, Sfinks en Afro-Latino doet Maguaré nu het Parkfeest aan. Deze
explosieve big band met opzwepende dansritmes brengt cumbia: een
Colombiaanse mix van Afrikaanse, Europese en Indiaanse muziek.
Doorlopend bezoek je de verenigingenmarkt en de kinderen amuseren
zich in het kinderdorp. Met het straattheater kan je je aan het onverwachte verwachten.
11:00: Aperitiefconcert Sint-Cecilia
13:00: Raqs Sharqi
14:30: Wally en de Technisch Werklozen
16:15: Brassaholic
18:00: Maguaré
Doorlopend: kinderdorp, verenigingenmarkt en straattheater
Het Parkfeest is een initiatief van de cultuurraad met steun van het stadsbestuur en de Noord-Zuidraad.
Meer info: www.harelbeke.be/parkfeest of Facebook.
20
Natuuracademie
Samen met het provinciebestuur organiseren
enkele Zuid-West-Vlaamse gemeenten opnieuw
‘Natuuracademie’.
Tijdens tien begeleide woensdagnamiddagen zijn
er natuurworkshops voor kinderen van het 3de
en 4de leerjaar, eventueel samen met hun ouders
en/of grootouders.
Natuuracademie dompelt de deelnemers op originele en leerrijke wijze onder in de geheimen van
de natuur. Tijdens de activiteiten gaan we vooral
naar buiten!
Wanneer? 10/09 – 01/10 – 15/10 – 05/11 –
19/11 – 04/03 – 18/03 – 22/04 – 06/05 – 27/05,
van 14 tot 16 uur. In elke deelnemende gemeente
is er plaats voor 20 kinderen!
Waar? In het sport- en natuurcentrum De Gavers.
Prijs? 40 euro per kind. Ouders en grootouders
die deel nemen samen met hun kind(eren) zijn
gratis.
Inschrijvingen? Tot uiterlijk 1 september (bij
onvoldoende inschrijvingen in jouw gemeente
kan je eventueel aansluiten in een deelnemende
buurgemeente).
Info: milie[email protected], 0800 21 202 of
[email protected],
056 234 017.
3
4
Activiteiten in De Gavers
• Vanaf 1 juli: buitententoonstelling ‘40 jaar Gavers’
• Vanaf 1 juli: zomerkampen surf- en zeilclub en Oenanthe
• Zomervakantie: kinderworkshops
• Zondag 24 augustus: Open Gaversdag
Wil je via mail op de hoogte blijven van de activiteiten in de Gavers? Bel
dan 056 234 010 of stuur een mail naar [email protected]
DINSDAG 1 JULI
• Hobby
De Gilde Hulste,
14u: Ziekenzorg CM Hulste
(ook op 5 augustus)
aanleiding van Bavikhoofse
Feesten - Ziekenzorg CM
Bavikhove
ZONDAG 6 JULI
• Hobbynamiddag
SCC Torengalm, 14u:
Ziekenzorg CM Bavikhove
• Wielerwedstrijd
elite z.c./U23
Overleie: Koerscomité
Overleie
• Beiaardconcert
Luisterplaats Paretteplein,
20u30: Departement Vrije
Tijd - Toerisme
DINSDAG 8 JULI
DONDERDAG 3 JULI
• Gratis kaarting
Cafetaria CC, 13u30 (ook op
10, 17, 24 en 31 juli en op
7, 14, 21 en 28 augustus)
VRIJDAG 4 JULI
• Bavikhoofse Feesten
Bavikhove: Feestcomité
Bavikhove
(ook op 5 en 6 juli)
• Wielerwedstrijd junioren
Bavikhove: De Velovrienden
vzw
• Vernissage ‘Ars Grafica’
Sted. Openbare Bibliotheek,
19u30 (te bezichtigen tot en
met 27 augustus)
• AA-vergadering
Paretteplein 17, 20u (op 11,
18 en 25 juli en op 1, 8, 15,
22 en 29 augustus)
ZATERDAG 5 JULI
• Demo composteren
Demoplaats containerpark,
10-12u: Harelbeekse
compostmeesters
(ook op 2 augustus)
• Proef Ziekenzorg
Bavikhovedorp, 18u: op
de terrasjesavond naar
Cursusaanbod CVO VIVA
In de kledingmodule jas-mantel staat de wintermantel centraal. De
cursisten maken ook een zomerjasje en enkele vrije werkstukken.
Vanaf dinsdag 2 september in CC het SPOOR van 8.50 tot 11.45 uur
(tot 16 juni 2015). Prijs: 140 euro, zonder materialen.
Info: 050 331 960, www.cvoviva-wvl.be, 050 331 960,
[email protected]
• Parkfeest
Stadspark Harelbeke,
11u: Stad Harelbeke
MAANDAG 14 JULI
• Gemeenteraad
CC, 19u30: Stad Harelbeke
ZATERDAG
16 AUGUSTUS
• 25ste voetbaltornooi
Voetbalterrein Hulste 2: FC
RVS Hulste - gratis inkom
DINSDAG 15 JULI
• Briljanten bruiloft van
Joseph Verpoort en
Christiana Buyse
Stadhuis, 11u
• Onder Onsnamiddag
SCC Torengalm, 14u:
kaarten, sjoelen, teerlingbak
en scrabble - Ziekenzorg
CM Bavikhove
• Belgische kampioenschap
kajak,Kanaal BossuitKortrijk, 15u: Harelbeekse
Kano Vereniging (ook op 17
augustus vanaf 9u30)
• Beiaardconcert
Luisterplaats Paretteplein,
20u30: Departement Vrije
Tijd - Toerisme,
056 733 472
• Harelbeke Zomert: Circo
Stationsplein, 20u: Stedelijk
Feestcomité - gratis
WOENSDAG 9 JULI
ZATERDAG 19 JULI
• Parochiale ziekennamidag
SCC Torengalm, 14u:
Ziekenzorg CM Bavikhove
• Harelbeke Zomert:
Morphine Murphy en
Kommorov
Stationsplein, 20u: Stedelijk
Feestcomité - gratis
• Boottocht naar Deinze
(kindvriendelijke bootocht)
Aanlegsteiger Banmolens,
Watermolenstraat,
9u30: Stad Harelbeke,
departement Vrije Tijd 056 733 470
• Beiaardconcert
Luisterplaats Paretteplein,
20u30: door Stéphanie
Bruggeman, beiaardier
van Harelbeke, samen met
negen jonge muzikanten
pop, Latin en jazz Departement Vrije Tijd Toerisme, 056 733 472
DONDERDAG 10 JULI
• Onder Ons kaarting
De Gilde Hulste, 14u:
Ziekenzorg CM Hulste
(ook op 14 augustus)
VRIJDAG 11 JULI
• Harelbeke Zomert:
Schlagershowband
Stationsplein, 20u: Stedelijk
Feestcomité - gratis
ZONDAG 13 JULI
• Heilige mis opgeluisterd
door drie Harelbeekse
koren
Sint-Salvatorskerk, 11u: in
het kader van het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap Davidsfonds
ZONDAG 27 JULI
• Wielerwedstrijd
(OVWF Vrije Liefhebbers)
kampioenschap van
Vlaanderen
‘t Vliegend Paard,
Brugsestraat 168, Hulste,
13u: [email protected]
skynet.be
ZATERDAG
2 AUGUSTUS
• Boottocht (nocturne)
Aanlegsteiger Banmolens,
Watermolenstraat,
19u: Stad Harelbeke,
departement Vrije Tijd 056 733 470
DINSDAG
19 AUGUSTUS
ZATERDAG
23 AUGUSTUS
• Gouden bruiloft van André
Strynckx en Jacqueline
Debonnez
Stadhuis, 16u45
ZONDAG
24 AUGUSTUS
• Open Gaversdag
De Gavers
DINSDAG
26 AUGUSTUS
• Onder Ons
CC, 14u: Ziekenzorg CM
Harelbeke
21
agenda
Boottochten
• Zaterdag 2 augustus: avondtocht met varkentje aan ‘t spit. Vertrek
in Harelbeke om 19 uur. Terug rond 23 uur. Prijs: 40,90 euro – 30,90
euro – 5,90 euro.
• Dinsdag 19 augustus: kindvriendelijke tocht Harelbeke-Deinze
(Brielmeersen). Vertrek 9.30 uur. Terug rond 19 uur. Prijs: 18,90 euro
– 15,90 euro – 5,90 euro.
Opstapplaats: Banmolens, Watermolenstraat. Info: 056 733 470.
Harelbeke Zomert
VRIJDAG 11 JULI
The Schlagershowband
The Schlagershowband is een professionele band (12 personen) die je gedurende twee uur
de crème de la crème van de Belgische & Nederlandse schlagers van vroeger en nu brengt.
Ze staan garant voor een knallend feest waarop jong en oud zich kunnen amuseren op muziek van onder andere: Andre Hazes, Paul Severs, Willy Sommers, Bart Kaëll, Laura Lynn,
Dennie Christian … en tal van andere artiesten.
ZATERDAG 19 JULI
Morphine Murphy
U2. Led Zeppelin, The Police … Morphine
Murphy brengt ze allemaal. En meer. Wat
zeggen ze zelf van hun band: “Wij zijn geen
band om grote theorieën over neer te pennen, we zijn er om naar te luisteren, te ervaren en vooral om van te genieten, op ieder
optreden. We staan garant om stomende
feestjes te bouwen”.
Morphine Murphy is de band van Luc
­Meseure, Ricky Van Coillie, Franky Van
Pamel en Frederik Hellyn. www.morphinemurphy.be
Kommorov
Deze licht gestoorde band met onder andere Joost van Hyfte brengt je muziek vol vuur en
passie. Een coverband als geen ander (en dat is zeker niet overdreven).
www.kommorov.com
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
..CirCo
..CirCo is ontstaan uit de as van de punk­rock formatie Janez Detd. Dit stelletje ongeregeld
werd aangevuld met een stomende blazerssectie, pompende percussie en MC’s. ..CirCo
wordt de attitude van The Clash gecombineerd met de dansbaarheid van pure Latin, Dub,
Reggae en Ska. Dit alles wordt gelardeerd met beats aangedreven door die kleine wizard
met Griekse roots: Yorgi Gritzelis. Dit knotsgekke soundsystem is in staat om iedere tent op
zijn kop te zetten. Waar ..CirCo speelt wordt gefeest! Laat dat vooral duidelijk zijn.
Praktisch
Harelbeke Zomert start telkens om 20 uur op het Stationsplein in
Harelbeke. De toegang is gratis. www.harelbeke.be/zomert
22
agenda
senioren
DINSDAG 1 JULI
• Fietsen
Vertrek kerk Stasegem, 14u:
OKRA Stasegem (ook op 15
juli en op 5 en 19 augustus)
WOENSDAG 2 JULI
• Dans
Sporthal Koning Leopold
III-plein, 9u: OKRA Harelbeke
(ook op 9 en 16 juli en op 20
en 27 augustus)
• Petanque
Wijkhuisje Stasegem, 14u:
OKRA Stasegem (ook op 16
juli)
DONDERDAG 3 JULI
• Kaarten en scrabbelen
CC, 14u: OKRA Harelbeke
(ook op 21 augustus)
• Kaarting
Dorpshuis De Rijstpekker
Hulste, 14u: NEOS Hulste
• Wandeling
De Gavers parking West,
14u30: NEOS Harelbeke
MAANDAG 7 JULI
• Elke stap telt
Café De Ratte, 9u30: OKRA
Harelbeke (ook op 14, 21 en
28 juli en op 4, 11, 18 en 25
augustus)
© © Digifo Kurt
5
• Vertrek fietsnamiddag
Kerk Bavikhove, 14u: OKRA
Bavikhove
• Petanque
Wijkhuisje Hulste
(Tieltsestraat), 14u: NEOS
Hulste (ook op 21 juli)
• Volksspelen
Stedelijke basisschool
Stasegem, 14u30: OKRA
Stasegem
6
wachtdiensten en zitdagen
Zoektocht Davidsfonds
In juli en augustus organiseert het Davidsfonds een zoektocht om Harelbeke
op een leuke manier beter te leren kennen. De formule bestaat erin om van
stopplaats naar stopplaats te fietsen. Dit kan ook met de auto, maar dan volg
je een andere route. Enkel aan de stopplaatsen zijn er weet- en fotovragen.
Een deelnemingsbrochure is verkrijgbaar bij optiek Vandeputte in de Marktstraat 25. Kostprijs: 5 euro. Leden betalen 3 euro.
Meer info via www.harelbeke.davidsfonds.net.
DINSDAG 8 JULI
VRIJDAG 18 JULI
• Ontspanningsnamiddag
PC De Bron, 14u: NEOS
Harelbeke
• Vertrek regiowandeling in
Bellegem, Kerk Bavikhove,
13u30: OKRA Bavikhove
• Kaarten of fietsen
SCC Torengalm, 14u: NEOS
Bavikhove
DINSDAG 22 JULI
• Kaarten
Wijkhuisje Stasegem, 14u30:
OKRA Stasegem (ook op 27
augustus)
DONDERDAG 10 JULI
• Koor
Wijkhuisje Zuidstraat, 14u30:
OKRA Harelbeke (ook op 21
augustus)
MAANDAG 14 JULI
• Fietsen naar Anzegem
Marktplein, 14u: OKRA
Harelbeke
• Wandelen door Bavikhove
Marktplein, 14u: OKRA
Harelbeke
DONDERDAG 24 JULI
• Fietstocht
Vertrek aan De Gilde Hulste,
14u: OKRA Hulste (ook op 28
augustus)
MAANDAG
18 AUGUSTUS
• Fietsen naar Izegem
Marktplein, 14u: OKRA
Harelbeke
• Fietsen
Vertrek aan Dorpshuis De
Rijstpekker Hulste, 14u:
NEOS Hulste
WOENSDAG 16 JULI
• Kampioenenviering en
teerlingbak
SCC Torengalm, 14u: OKRA
Bavikhove
DONDERDAG 17 JULI
• Kaarting
De Gilde Hulste, 14u: OKRA
Hulste (ook op 21 augustus)
MEDISCHE
WACHTDIENSTEN
• Huisartsen Harelbeke,
056 722 354 (vrijdag 19 uur –
maandag 8 uur)
•Ziekenhuis vanaf vrijdag 17 uur
Ziekenhuis AZ Groeninge (campus Loofstraat), Loofstraat 43,
Kortrijk, 056 636 112
•Tandartsen: weekend en feestdagen van 9 tot 18 uur:
0903 399 69
•Apotheek nodig tussen 22 en
9 uur? Bel 0903 922 48
(1,50 euro per minuut).
Je vindt altijd een apotheek van
wacht op www.geowacht.be.
ZITDAGEN
IN JULI EN AUGUSTUS
ENKEL OP AFSPRAAK
• Burgemeester Alain Top
056 733 332 - 0479 632 608
[email protected]
Coördinatie veiligheidsdiensten,
beleidsplanning, strategisch
management, externe betrekkingen en regiobeleid, burgerzaken, communicatie, informatie,
archief, ICT.
Op donderdag van 16.30 tot
18 uur – stadhuis – ook op
afspraak.
DINSDAG 15 JULI
• Koffie- en kaartnamiddag
CC, 14u30: LBG senioren
Harelbeke (ook op 19
augustus)
www.harelbeke.be/wachtdienst
056 733 310
WOENSDAG
20 AUGUSTUS
• Onderonsnamiddag:
Barbecue
De Zuiderkouter Stasegem,
14u: Ziekenzorg Stasegem
DINSDAG
26 AUGUSTUS
• Wandelen door Kuurne
Marktplein, 14u: OKRA
Harelbeke
• Schepen Annick Vandebuerie
0475 653 844
[email protected]
harelbeke.be
Cultuur, bibliotheek, erfgoed,
toerisme, feestelijkheden.
Enkel op afspraak.
• Schepen David Vandekerckhove
0470 901 899
[email protected]
harelbeke.be
Personeel, interne organisatie,
jeugd, sport.
Enkel op afspraak.
• Schepen Jacques Maelfait –
0470 900 833
[email protected]
Openbare werken, stadskernvernieuwing, patrimonium,
verkeer en mobiliteit, landbouw
Op donderdag van 18 tot 20 uur
– De Rijstpekker Hulste.
• Schepen Filip Kets
0470 901 953
[email protected]
Ruimtelijke ordening en planning, noord-zuid, woonbeleid.
Enkel op afspraak.
• Schepen Eddy Glorieux
0470 900 783
[email protected]
Werk, sociale economie, onderwijs, kunstonderwijs, economie,
ondernemen, middenstand.
Op donderdag van 17.30 tot 19
uur – stadhuis – bureel schepenen N-VA (+2).
• Schepen Inge Bossuyt
0478 706 465
[email protected]
Financiën, kerkbesturen, natuur,
milieu, groen, energie, duurzaamheid.
Op donderdag van 17 tot 18 uur
– stadhuis – bureel schepenen
sp.a - Groen (+1).
• Schepen Dominique Windels –
0470 902 434
[email protected]
Sociale zaken – Voorzitter
OCMW
Op donderdag van 11 tot 12
uur – bureel voorzitter OCMW
(Paretteplein 19).
Op donderdag van 17 tot 18 uur
– stadhuis – bureel schepenen
sp.a - Groen (+1).
• Voorzitter gemeenteraad:
Michael Vannieuwenhuyze
0497 132 330
[email protected]
yahoo.com
•Provincieraadslid:
Marleen Rogiers
[email protected]
west-vlaanderen.be
23
Ars Grafica
Voor het eerst brengt de bibliotheek
een groepstentoonstelling met werk
van kunstenaars uit binnen– en buitenland. De ene kunstenaar is uiteraard
al bekender dan de andere, maar we
mikken hoog met werk van onder andere
Roger R
­ aveel, Luc Peire, Panamarenko,
Lindström, Joseph Beuys, Corneille, Piet
Moerman … en vele anderen.
Nooit eerder gezien in Harelbeke. Met
deze tentoonstelling plaatst Harelbeke
zich op de kaart van de beeldende kunsten op de as Kortrijk-Gent.
Vernissage op vrijdag 4 juli om 19.30
uur in de stedelijke openbare bibliotheek Harelbeke, Eilandstraat. Inleiding door Frans Boenders. Te bezichtigen
van 4 juli tot 27 augustus.
‘Een kromming in de tijd’
van Roger Raveel