denderend - stad Aalst

denderend
informatiekrant van de stad Aalst
26e jaargang • september 1, 2014
Baardegem • Erembodegem • Gijzegem • Herdersem • Hofstade • Meldert • Moorsel • Nieuwerkerken
26ste Open Monumentendag
op 14 september
Op zondag 14 september vindt in Vlaanderen de 26ste editie van Open Monumentendag plaats. Dit jaar spreken we van een ‘open’
Open Monumentendag. Neen, dit is geen tikfout, maar een uitdaging om een programma
aan te bieden dat niet gebonden is aan een
strikt inhoudelijk thema. Onder de slagzin
'Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst', wordt
het erfgoed in de kijker gezet aan de hand van
enkele open ideeën.
'Een beschermd monument staat nooit alleen' wijst erop dat monumenten niet langer
als geïsoleerde objecten worden beschouwd.
De Sint-Jobkapel, een pittoresk bedevaartsoord
dat ooit deel uitmaakte van de heerlijkheid van
Regelsbrugge, de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk in de wijk Mijlbeek met het voorgelegen oorlogsmonument, de Sint-Martinuskerk in
Moorsel omgeven door talrijke sporen van klein
erfgoed... allen vormen ze een mooie illustratie van dit idee.
'Gezocht: een nieuwe invulling' stelt de vraag
hoe onroerend erfgoed, dat zijn oorspronkelijke
functie heeft verloren, een nieuwe functie-mettoekomst krijgt zonder de essentie van het erf-
goed aan te tasten. De beschermde pastorie-site in Moorsel ondergaat momenteel een transformatie. Een nagelnieuw ontmoetingscentrum,
een tuin die openstaat voor jong en oud en
veelbelovende toekomstplannen voor de pastorie bieden mooie vooruitzichten.
'Oud wordt nieuw groen' laat je in de sfeer van
de herbestemming nadenken over het groene
erfgoed en zijn historische betekenis. Tijdens
een ontspannende fietstocht doorheen Aalst en
Moorsel laat gids Bart Backaert je kennis maken
met de merkwaardige verhalen die achter heel
wat bomen schuil gaan en bekijk je ons groen
erfgoed door een nieuwe bril. Wil je onder andere het verhaal kennen van de honderdjarige
moerbeiboom (foto), haal dan op 14 september
zeker je fiets van stal.
'Over maxi- en minimalisten' staat stil bij de
evoluerende visie op restauraties. Van het voornamelijk 19de-eeuwse maximale herstel van
een gave stijlzuiverheid, die vaak nooit had
bestaan, evolueerden de opvattingen naar een
meer voorzichtige benadering met respect voor
de historische gelaagdheid van het gebouw. De
stadswandeling 'Schijn bedriegt' neemt je mee
■ Bart Backaert laat je kennismaken met de vaak verrassende verhalen achter schijnbaar doodgewone bomen.
langs verbouwingen en 'restauraties' volgens de
mode van de tijd. De reconstructie van verdwenen elementen is soms pure fantasie, en nieuwe
invullingen kunnen een meerwaarde geven aan
monumenten... Is niets wat het lijkt? Kom het
met je eigen ogen ontdekken.
Restauratie Sint-Martinuskerk
In de Sint-Martinuskerk in Aalst vertelt professor Patrick De Baets om 11 uur het verhaal achter de restauratie en de toekomstplannen van
het Van Peteghemorgel. Aansluitend verzorgt
Kristiaan Van Ingelgem een demonstratie op
het koororgel.
Reserveren
Opgelet, voor de fietstocht en de wandeling is
vooraf reserveren noodzakelijk! Voor meer inlichtingen en de monumentenkrant kan je terecht bij het team Toerisme aan de Molenstraat
45, tel. 053 72 38 80.
www.aalst.be
DDA_1201_proef 11
DDA_1436_0.indd
23/01/12
01/09/14 11:27
11:59
Luxemburgse atleten op bezoek
Van 9 tot 13 september zal er net wat
meer sportzweet vloeien in Aalst.
Onze stad is dan de thuisstad van de
Luxemburgse delegatie die deelneemt
aan de Special Olympics. 29 atleten
met een mentale beperking en hun
begeleiders bereiden zich in onze stad
voor op hun olympische prestaties.
De stad werkte een volledig programma
uit voor de delegatie. Uiteraard zijn de
nodige trainingsmomenten ingebouwd,
maar de atleten en coaches ontdekken
ook alle troeven van onze stad. Steek
gerust je duim omhoog als je ze in de
stad tegen het lijf loopt.
Olympische vlam
De stad krijgt niet enkel de Luxemburgse delegatie op bezoek, ook de
Olympische vlam maakt een tussenstop. De vlam toert door alle Belgische
steden die gaststad zijn voor een delegatie tijdens een zogenaamde ‘torch
run’. Deze loop vertrekt op vrijdag 12
september om 14 uur aan Kaho SintLieven en volgt de route Kwalestraat,
Capucienenlaan, St.-Jobstraat, Nieuwbeekstraat,
Gentsestraat, Vlaanderenstraat en Nieuwstraat.
Rond 14.30 uur komt de vlam aan op de Grote
Markt. Nadien verlaat de vlam de stad via de Kattestraat, het Esplanadeplein en de Dendermondse steenweg de stad. Dit is een unieke kans om
het Olympische vuur in onze stad te bewonde-
ren. Verover je plekje langs het parcours en moedig de lopers zeker aan!
Special Olympics
De Special Olympics zelf – ook wel de ‘Games of
the Heart' genoemd - vinden van 13 tot 20 september plaats in Antwerpen. ‘Onze’ Luxemburgse
atleten nemen deel in de disciplines atletiek,
zwemmen, voetbal, gymnastiek, tafeltennis en
bocce. Laurent Praus, een Luxemburgse atleet
die meedingt naar een medaille in atletiek, krijgt
de eer om de Olympische vlam het stadion in te
dragen tijdens de openingsceremonie.
Alle info over de algemene Special Olympics vind
je op www.special-olympics.be.
Stad ondertekent ‘GOE GESPEELD!’ charter
Op woensdag 27 augustus leefden tientallen
kinderen zich uit op het Groot Pleinfeest, als
feestelijke afsluiter van de zomervakantie.
De stad greep dit moment aan om het GOE GESPEELD! charter te odertekenen. Hiermee geeft
ze een krachtig beleidssignaal om buiten spelen
in de openbare ruimte te promoten.
Aalst werd het GOE GESPEELD! Charter op de politieke agenda geplaatst. Na het advies van de Aalsterse Jeugdraad maakten verschillende schepenen en hun diensten een takenlijst op. Kinderen
moeten overal te kans krijgen om buiten te spelen
in openbare ruimte en groen, maar dit vraagt wel
om extra inspanningen van de stad.
Het GOE GESPEELD! charter is een initiatief van 10
Vlaamse jeugdverenigingen. Het doel is om steden
en gemeenten speelvriendelijker maken. Ook in
Extra inspanningen
Een verdraagzaam klimaat is belangrijk, maar
ook bij stadsvernieuwing en aanpassingen aan
■ Tijdens ‘Het Groot Pleinfeest’ in en rond ontmoetingshuis De Brug sloten de kinderen hun
vakantie spelend af in het Sint-Elisabethpark met grote springkastelen, go-carts, grime,
een drankje en natuurlijk een lekker ijsje.
het openbaar domein, moet de omgeving speelser en aantrekkelijker gemaakt worden voor kinderen en jongeren. Bij grote aanpassingen in de
buurt wil de stad kinderen en jongeren dan ook
consulteren en rekening houden met hun mening. De veiligheid voor zwakke weggebruikers
in het verkeer moet sowieso verhogen, iets wat
niet alleen de kinderen ten goede komt. De stad
streeft naar meer speelbossen en biedt jeugdverenigingen ondersteuning bij het realiseren van
veilige jeugdlokalen.
■ Burgemeester Christoph D’Haese en schepen van Jeugd Iwein De Koninck
bij de ondertekening van het charter.
www.aalst.be - pagina 2
DDA_1436_0.indd 2
01/09/14 11:59
Opwaardering voor Bauwensplein
de Fabriekstraat en de Vooruitgangstraat worden
heraangelegd.
Groen blijft behouden
Het Bauwensplein is en zal een groen plein blijven. Op het middelpunt komt een fontein als
blikvanger. Rond het middengedeelte komen 4
groenzones. Deze liggen iets hoger zodat je kunt
zitten op de keermuur of op zitbanken. Ook voor
minder mobielen en voor kinderwagens zal het
plein vlot toegankelijk zijn. De 2 oude esdoorns
worden vervangen door 2 nieuwe, groot groeiende bomen die voldoende schaduw kunnen bieden.
Minder verkeer
Begin oktober starten de werken aan het Bauwensplein. Dit plein ligt op een steenworp van
het pas vernieuwde Statieplein. De stad wil
deze plek opwaarderen tot een volwaardig en
uitnodigend plein met een knipoog naar het
verleden. Het nieuwe ontwerp baseert zich op
de 19de eeuwse visie van ontwerper Cluysenaar,
met behoud van het groene karakter. De auto
blijft welkom, maar om de verblijfskwaliteit te
vergroten wijzigt de verkeerscirculatie.
Vorig jaar tekende de stad in samenspraak met
de buurt een ontwerp uit voor de heraanleg van
de Bauwensplein. Tijdens een inspraakvergadering bleek dat de buurt koos voor een open plein
met een groen karakter en veel zitplaatsen. Een
plein dat uitnodigt om te verpozen en een praatje te slaan. Met deze insteek ging de stad aan de
slag om een ontwerp te maken.
Volledig vernieuwd
De hele stationswijk, waar het Bauwensplein
deel van uitmaakt, werd in de 19de eeuw ontworpen door architect Jean-Pierre Cluysenaar.
Symmetrie is het sleutelwoord van het ontwerp.
Maar vandaag ligt ‘den botanieken hof’, zoals dit
pleintje in de volksmond bekend staat, er wat
verloren bij. Iedereen loopt of rijdt er omheen en
het plein heeft weinig of geen gebruikswaarde
voor de buurt. Het plein zelf en de rioleringen
eronder zijn dringend aan vernieuwing toe. Ook
Gratis bouwadvies
Elke derde dinsdag van de maand kun je in cultuurcentrum De Werf (Molenstraat 51, Aalst) tussen 16 en 18 uur terecht voor je persoonlijk bouwadvies. Als die dag niet past in jouw agenda kan je dankzij vzw BEA, het
energiebedrijf van de stad, van 4 tot 12 oktober ook terecht voor bouwadvies tijdens het Bouw- en Immosalon (BIS) in Gent.
Je krijgt onafhankelijk advies over energiezuinig bouwen, aanpak van renovatie, verbeteren van comfort, ventilatie- en verwarmingsysteem, materialen... Breng je plannen gerust mee! Dit advies is persoonlijk en duurt 20
minuten.
Om de verblijfskwaliteit van het plein te vergroten streeft de stad er naar om het aandeel doorgaand verkeer te verminderen. De Cumontstraat,
de Veldstraat en de Fabriekstraat worden éénrichtingsstraten en leiden je naar het Bauwensplein. Wegrijden doe je via de Vooruitgangsstraat
richting Statieplein. Doorgaand verkeer tussen
Veldstraat en Fabriekstraat zal niet meer mogelijk zijn. Dat zal ook een positief effect hebben
op het ‘parkeerzoekverkeer’.
Infovergadering omwonenden
Op dinsdag 23 september vindt een informatievergadering plaats voor de omwonenden, waarbij
de stad, nv Aquafin en de aannemer de plannen
en timing van de werken zal verduidelijken. De
buurtbewoners krijgen hiervan een uitnodiging
in de bus.
Uw droomhuis?
Begin met bouwadvies
Na het advies wist ik wat echt interessant was voor mij. Het advies gaf mij
een goed zicht op de voor- en nadelen
van wat we wilden aanpassen.
Een onafhankelijke mening op
al onze vragen!
Inschrijven kan vanaf 15 september via
www.bisbeurs.be/nl/Bezoeken/advies.
Breng zeker ook de bon hiernaast mee.
Vzw BEA
Molenstraat 30 • 9300 Aalst
tel. 0800 93 030
www.vzwbea.be • www.facebook.com/vzwbea
Opgelet voor verkopers energiecontracten
Vzw BEA, het energiebedrijf van
de stad, waarschuwt de burger voor malafide verkopers van
energiecontracten. Agressieve
deur-aan-deur verkopers bieden
in naam van de stad of vzw BEA
onfrisse contracten aan. Ga hier
niet op in.
Een officieel vertegenwoordiger
van de stad of van vzw BEA kan
zich steeds legitimeren. Als je
twijfelt kun je steeds contact opnemen met vzw BEA op het gratis
nummer 0800 930 30.
Je kunt bij vzw BEA terecht voor
vrijblijvend en onafhankelijk energieadvies. De medewerkers zoeken
samen met jou naar de goedkoopste energieformule op maat van
jouw verbruik.
Bon voor GRATIS ADVIES*
Bouw of verbouwplannen? Schrijf je in via www.bouwwijs.be/bouwadvies-en-premies.
Hebt u een beknopte vraag? Bel 09 267 78 07 of e-mail naar [email protected]
*PS het bouwadvies is gratis dankzij de steun van:
www.aalst.be - pagina 3
DDA_1436_0.indd 3
01/09/14 11:59
Wachtlijsten woonzorgcentra bepalen niet alles
Lange wachtlijsten in woonzorgcentra (WZC)
zijn een bekommernis van vele Aalstenaars.
Toch zijn er ondanks de wachtlijsten bij het
OCMW Aalst nog steeds plaatsen beschikbaar in
de vervangingsnieuwbouw WZC De Hopperank
en in WZC Sint-Job.
elke aanvraag komt de maatschappelijk werker of
de arts van het woonzorgcentrum langs om na te
gaan welke zorggraad de oudere heeft. De zorggraad van de bewoners is ook van belang voor de
werking van een woonzorgcentrum.
Bij de opnamelijsten voor een woonzorgcentrum
werkt het OCMW niet volgens het principe ‘wie
eerst komt, eerst krijgt’, maar wel volgens de
zorgbehoefte van de toekomstige bewoners. Mensen die heel veel verzorging nodig hebben, krijgen
steeds voorrang op minder zorgbehoevende ouderen. En dat maakt dat diegene die opgenomen
wordt, niet altijd de persoon is die bovenaan de
wachtlijst stond. Als er mensen zijn met hetzelfde
zorgprofiel, dan kijkt het OCMW uiteraard wel naar
de persoon die het eerst op de wachtlijst staat.
Het aantal mensen op de wachtlijst speelt dus
nauwelijks een rol. Bovendien zetten heel veel
mensen zich preventief op de wachtlijst zonder
dat de noodzaak aanwezig is. Wie veel verzorging
nodig heeft en bijgevolg snel opgenomen wil worden in een woonzorgcentrum, moet zeker niet
aarzelen om contact op te nemen. Voor mensen
met een hoge zorggraad zijn er zeker nog kamers
beschikbaar. Sta jij of je familielid al een tijdje
op de wachtlijst en is de zorgbehoefte in tussentijd gewijzigd? Neem ook dan contact op met het
woonzorgcentrum zodat je situatie zo juist mogelijk kan worden ingeschat.
Zorgbehoefte bepalen
Voor het bepalen van de zorgbehoefte is er een
instrument dat organisaties in de zorgsector vaak
gebruiken: de Katz-schaal. Die waarden worden
ook gebruikt wanneer iemand opgenomen wil worden in een woonzorgcentrum van het OCMW. Bij
Kamers beschikbaar
Kamers voor kortverblijf
Het OCMW Aalst heeft negen kamers voor kortverblijf, verdeeld over de drie woonzorgcentra. Ideaal
voor oudere mensen die door een ziekte tijdelijk
■ De bewoners van WZC Hopperank zijn alvast de spieren
aan het losmaken voor de overstap naar de nieuwbouw.
extra zorgen nodig hebben. Eenmaal opgeknapt
kunnen zij terugkeren naar hun vertrouwde thuis.
Een opname in kortverblijf is een perfecte oplossing wanneer familie of andere hulpverleners tijdelijk niet voor de hulp aan een oudere kunnen
instaan. Door de aanwezigheid van alle soorten
zorgverstrekking zoals bijvoorbeeld ergotherapie
of animatie kan zo’n tijdelijk verblijf de oudere
zelfs extra aansterken waardoor het nadien thuis
weer wat vlotter kan gaan.
De boodschap is duidelijk: wie nood heeft aan een
verblijf in één van de woonzorgcentra, kan gewoon een aanvraag doen. Het zal de zorgbehoefte
zijn en niet de plaats op de wachtlijst, die bepaalt
hoe snel de opname kan plaatsvinden.
Wie geïnteresseerd is om in een van de woonzorgcentra van het OCMW te verblijven, kan contact
opnemen met Karen Arys, sociaal verpleegkundige, tel. 053 82 53 72, [email protected]
of een online contactformulier invullen op
www.ocmwaalst.be.
AIPA zoekt mantelzorgers
AIPA, Ageing in Place in Aalst, is op zoek naar
mantelzorgers om een nieuw communicatiesysteem te ontwikkelen. Dit systeem brengt een
vorm van gerustheid voor familieleden, vrienden en buren die zorg bieden aan 65-plussers.
Dankzij een mantelzorger kunnen veel 65-plussers hun zelfstandigheid thuis bewaren. Een
goed communicatiesysteem is hiervoor onontbeerlijk. De stad wil dit systeem samen met de
gebruikers ontwikkelen.
■ Binnenkort opent de vervangingsnieuwbouw WZC De Hopperank.
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Schrijf
je in via www.aalst.be/inschrijven, via het seniorenloket (Zwarte Zustersstraat) of via het gratis nummer 0800 18 888.
www.aalst.be - pagina 4
DDA_1436_0.indd 4
01/09/14 11:59
Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker
Op 19 en 20 september vindt al voor de 20ste keer een plantenverkoop plaats ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Fleur zelf ook je
tuin of woonkamer op met de kleurrijke azalea’s. Een plantje kost
6,- EUR en dat bedrag gaat integraal naar het goede doel.
Voor de vijfde keer bundelt een groep van 40 vrijwilligers, verenigd
onder de naam ‘Oilsjt-team’, hun krachten om zoveel mogelijk plantjes aan de man te brengen. Het streefdoel is om 5.000 plantjes te
verkopen, iets wat de actie dus maar liefst 30 000,- EUR kan opbrengen. De stad geeft het Oilsjt-team alvast een duwtje in de rug met
1 000,- EUR en logistieke steun.
Lily
Drijvende krachten achter het Oilsjt-team zijn Wendy Van der Haegen en haar echtgenoot Kris Van Geite. Hun dochtertje Lily kreeg
zelf af te rekenen met de verschrikkelijke ziekte. 5 jaar geleden
kreeg ze haar laatste behandeling met chemotherapie en sindsdien
stelt ze het goed.
Nu ook in Baardegem, Hofstade en Moorsel
Zoals elk jaar vat het Oilsjt-team post aan de supermarkten Delhaize
(ook in Erembodegem) en Colruyt en op zaterdag op de Grote Markt
en aan de ingang van parking Keizershallen. Dit jaar worden ook
plantjes verkocht in Baardegem (huis aan huis), Hofstade (supermarkt Spar) en Moorsel (aan Carrefour op zaterdag) en traditiegetrouw kun je ook plantjes afhalen bij Wendy en Kris thuis, aan de
Affligemdreef 89 in Aalst.
Win 1 dag gratis shoppen in de Zoutstraten!
Van 13 tot 20 september verwennen de handelaars van de Korte en
Lange Zoutstraat hun klanten. Elke
klant maakt tijdens deze verwenweek kans op tal van leuke prijzen.
Waag je kans en wie weet kaap jij
de hoofdprijs weg: 1 dag gratis
shoppen in de Zoutstraten, ter
waarde van 1 200,- EUR!
Eigenlijk win je sowieso, want bij
de deelnemende handelaars krijg je
een lotje én een zakje snoep. Ben je
bij de gelukkigen, dan win je 1 van
de 1.000 prijzen. In de prijzenpot
zitten onder andere aankoopbons
voor parfum, schoenen, kleding,
voeding, een kapbeurt… Je kunt
je prijs onmiddellijk afhalen bij de
handelaar.
Superprijs
De hoofdprijs is een dagje shoppen
bij de deelnemende handelaars. De
dag start om 8 uur met een heerlijk
ontbijt en eindigt met een rustig
avondmaal. De winnaar mag een
hele dag shoppen in de Zoutstraten.
Wie het grote lot wint mag zijn prijs
afhalen tijdens een receptie op zaterdag 20 september.
■ De verwenweek is een actie van de
Dekenij Zoutstraten, in samenwerking
met de aangesloten handelaars en met
ondersteuning van de stad.
Gratis markttas
De exclusieve tas is gevuld met attributen die onmisbaar zijn voor
een marktbezoeker. Knip onderstaande bon uit en kom op zaterdag
13 september tussen 9 en 9.30 uur
langs op het Vredeplein of tussen
11 en 11.30 uur op het evenementenplein op de Hopmarkt. Er worden
telkens 500 hippe markttassen uitgedeeld, zolang de voorraad strekt.
1 tas per persoon.
oon
te
ng
oe d
e
gew
A a l s t m a r k t , ee
Ook op de wekelijkse zaterdagmarkt kunnen winkelliefhebbers
hun hart ophalen bij 1 van de 150
marktkramers. Op zaterdag 13
september worden de marktbezoekers extra verwend met een gratis
markttas.
gratis markttas
zaterdag 13 september
knip deze bon en kom hem inruilen op de aalsterse markt
9 uur: 500 tassen vredeplein 11 uur: 500 tassen hopmarkt
1 tas per persoon (zolang de voorraad strekt) DA
·
v.u.: Christoph D’Haese, burgemeester - p.a. Grote Markt 3 - 9300 Aalst
www.aalst.be - pagina 5
DDA_1436_0.indd 5
01/09/14 11:59
Seniorenbeurs op 29 september
Op maandag 29 september organiseert de
stad in de Florahallen de eerste Seniorenbeurs. Bezoekers kunnen er een hele dag
kennismaken met alle aspecten in het leven
van een actieve 50-plusser. De toegang is
gratis.
De standhouders op de beurs zijn een bont
gezelschap van vertegenwoordigers uit verschillende sectoren. Je vindt er info over onder andere volwassenenonderwijs, seniorenflats, reizen, luisterboeken, kledij enz. Medewerkers van uiteenlopende stadsdiensten
staan ook paraat om tekst en uitleg te geven.
Actie!
Voor wie meer wil doen dan enkel de verschillende standen afstappen is er ook een e-bike
gewenningsparcours. Je kunt ook deelnemen
aan workshops over valpreventie, gezond
wonen, gezonde voeding, gebruik van de au-
diokrant en een sessie fietsgymnastiek. Er zijn
ook verschillende dansdemo’s gepland.
Brood en spelen
Van 12 tot 13 uur en van 14.30 tot 15.30 uur
brengt toneelgezelschap Kip van Troje een stuk
over gezonde voeding. Ook Viviane Corthals geeft
het beste van zichzelf tijdens een pop-up toneel
over een ‘vielle belle op retour’. Mike Steve sluit
de beurs van 16 tot 18 uur muzikaal af. Je hoeft
tijdens de middag zelfs niet naar buiten, want je
kunt ook broodjes kopen in de Florahallen.
Praktisch
De Seniorenbeurs opent op maandag 29 september om 10 uur en sluit om 18 uur. Er is ruime parking voorzien en er zijn ook verschillende bushaltes op wandelafstand van de Florahallen. De
stad dankt alle standhouders en specifiek Lavera
Events en Hoorcentrum ’t Oorhuis om dit evenement mogelijk te maken.
Namiddag Vrije Tijd in Herdersem
Op zoek naar een interessante hobby? Laat je inspireren tijdens de Namiddag Vrije Tijd! Tal van
verenigingen en hobbyisten laten er je tijdens
Herdersem kermis maar wat graag proeven van
hun hobby. Afspraak op zondag 7 september op
het Hardingplein in Herdersem van 12 tot 18 uur.
Houders van aquaria of terraria, duiven- en vinkenmaatschappijen, modelbouw, plantenliefhebbers, recreatieve sporters en individuele kunstbeoefenaars en hobbyisten… diverse verenigingen
zakken op 7 september naar Herdersem af om hun
favoriete vrijetijdsbesteding met jou te delen. Zo
kun je bijvoorbeeld een wedstrijd bijwonen van de
drie Aalsterse balbooggilden. Doorlopend zijn er
demonstraties en gratis workshops.
De Namiddag Vrije Tijd is een initiatief van de
deelraad Vrije Tijd, een van de vijf adviesdeelraden waaruit de cultuurraad in Aalst is samengesteld. Deze wordt ingericht i.s.m. de dienst Vrije
Tijd van de stad om het plaatselijke
vrijetijds- en recreatieleven te stimuleren.
Herdersem kermis
Herdersem kermis is een gezellige
dorpskermis met foorkramen. Op
maandag kun je koopjes doen en genieten van de sfeer op de succesvolle
avondmarkt. De Namiddag Vrije Tijd
vindt elk jaar plaats in een andere
deelgemeente, of in Aalst zelf.
Voor meer informatie:
dienst Sport en Vrije Tijd sectie Vrije tijd
Drie Sleutelsstraat 49-53
9300 Aalst
tel. 053 73 22 93
[email protected]
www.vrijetijdaalst.be/
Carnavalsbeurs met spetterende openluchtfuif
Op zaterdag 6 en zondag 7 september kun je je eerste carnavalsattributen voor 2015 op de kop tikken in de carnavalswerkhallen aan de Hoge
Vesten 66. Maar dat is bijlange niet alles. Er is kinderanimatie op zondag,
een openluchtfuif op zaterdag en er zijn tal van demonstraties.
Tijdens de tweedaagse kan je doorlopend de verschillende werkhallen bezoeken waar groepen allerhande attributen te koop aanbieden, de standhouders carnavalsgadgets verkopen in de isomoloods en Atelier Sandy zijn
deuren open stelt met demonstraties van Marion Hoop.
zaterdag 6 september
z 14 uur: officiële opening
z 14.30 tot 16.30 uur: Armanis Walking Jazzband
z 19 uur: einde beurs
z 20 uur: openluchtfuif 'Nacht van de Mèrt'. Kaarten voor deze fuif kun
je verkrijgen bij de volgende carnavalsgroepen: De Steijnzoel'n
([email protected]), Beschomt ([email protected]),
De Loizemaanen ([email protected]), Krejeis
([email protected]), Zwisj ([email protected]) en
‘t Es na of Noeit ([email protected]).
zondag 7 september
z 14 tot 17.30 uur: kinderfuif met spetterende show van Clown Jaspie en
Co, kinderdisco, grime…
z 18 uur: einde beurs
www.aalst.be - pagina 6
DDA_1436_0.indd 6
01/09/14 11:59
Laat je gidsen in het museum
’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst heeft sinds kort een tandem, een
gidsentandem. Els Van Cauter en Kris Michiels zijn officieel erkende gidsen die nu ook rondleidingen in het museum aanbieden.
Kris heb je waarschijnlijk al vaker met groepen achter zich zien rondlopen
in het stadscentrum, hij is namelijk al langer stadsgids. Els studeerde vorig
jaar af als erkende gids. Samen bundelen ze de krachten om op woensdag-,
zaterdag- en zondagnamiddag bezoekers de mooiste plekjes en verhalen
van het museum te laten ontdekken.
Wat mogen de bezoekers van jullie verwachten?
Kris: “We werken eigenlijk themagericht. We bieden uiteraard een algemene rondleiding aan, maar gaan ook graag dieper in op de Aalsterse figuren
tijdens de rondleiding ‘Aalstenaars geboren en getogen’. We stippelden ook
een volledig Daens-bezoek uit.”
Els: “Momenteel zijn we hard aan het studeren over de Eerste Wereldoorlog. Eind september opent hierover namelijk een grote tentoonstelling in
het museum. Uiteraard kunnen bezoekers hierover een rondleiding boeken.”
Jullie zijn echt gebeten door het museum.
Els: “Absoluut, en dat terwijl ik in Dendermonde geboren ben, maar ik heb
me bekeerd (lacht). Aalstenaars beseffen de rijke geschiedenis van hun
stad niet. Ik vind het fantastisch om te vertellen over de grote figuren.”
Kris: “We krijgen ook zeer leuke reacties van de bezoekers, zowel van Aalstenaars als van toeristen. We zijn ook hevige fan van interactie met onze
bezoekers. Dat maakt het gidsen ook zo boeiend.”
Praktisch
Een rondleiding in het museum duurt zo’n twee uur
en kost 5,- EUR per persoon.
Inschrijven kan via het museum (tel. 053 72 35 97 of [email protected]).
Bezoek zeker ook de facebookpagina van Els:
www.facebook.com/elsintgasthuys
Kunst in de wijk
Nieuwe portretten in de kijker
Het project Kunst in de wijk geeft Rechteroever
een gezicht. Letterlijk. Drie jaar lang worden er
elke maand 2 buurtbewoners in de kijker gezet
met een kunstig fotoportret van Vincen Beeckman. De portretten zijn te bewonderen in de
buurt van het escargotskraam aan de Molendries. Dit keer is het aan Pieter Van Houcke en
Ercan Sogutlu.
Uitgeweken Oudenaardenaar Pieter Van Houcke
(°1974) woont samen met zijn dochters Hasse
en Minne al 10 jaar met plezier op Rechteroever.
Pieter werkt als stafmedewerker economie bij
vzw streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Voor
deze functie zit hij af en toe samen met het Aalsters stadsbestuur. Na de werkuren is Pieter een
fervente concertbezoeker en muziekliefhebber,
van de muziek van de groep Intergalatic Lovers
tot New Wave optredens in de ‘Zwette Zoal’ (Gudul’s Kaffee) te Moorsel. Daarnaast zoekt hij als
amateurfotograaf de mooiste beelden op. Verlaten gebouwen fascineren hem mateloos. In Aalst
houdt hij van de milde anarchie van carnaval.
Jaarlijks stapt hij mee in de losse groep ‘Geschallotterd’. Na al die tijd is het nog altijd moeilijk
het Aalsterse dialect te begrijpen
of te spreken, maar Pieter blijft
oefenen!
Ercan Sogutlu (°1990 links op
de foto), en zijn vriend Yüksel
Kurt (°1981) kennen elkaar van
jongs af aan. Ercan, een geboren Aalstenaar, bracht zijn vakanties als kind door in de Turkse
stad Konya waar Yüksel toen
nog woonde. In 2000 kwam hij,
net als zijn familie, in Aalst wonen. Yüksel opende recent een
tweede snackbar ‘Donerland’ in
Aalst, waar hij ook de nachtelijke hongerigen spijst tot 7 uur 's
ochtends. Ercan zit ook graag in
Donerland na zijn uren, hij werkt
als inpakker voor een bedrijf. Hij
ontmoet graag andere mensen en
houdt daarom ook nog tijd vrij
om uit te gaan met zijn vrienden. Elke vrijdag vind je beide
mannen in de Turkse Moskee op
Rechteroever. Ze hebben daarbij
ook samen een grote voorliefde
voor Turkse muziek en willen het
genre graag bekender maken onder de niet-kenners.
www.aalst.be - pagina 7
DDA_1436_0.indd 7
01/09/14 11:59
'Vlagswaaiers uit België besoek Worcester'
Aalst heeft al enkele jaren een stedenband met
Worcester, een stad op 100 km van Kaapstad.
Naast lokale economie en toerisme is jeugdwerk
één van de domeinen waarrond beide steden samenwerken. Deze zomer namen 30 jongens en
meisjes van Kunstgroep Alkuone deel aan een
cultureel uitwisselingsproject met de jongeren
van Worcester Sekondêre Skool, een school in
een armere buurt van de stad.
© Natasha Africa
“Een groep van 30 jeugdiges uit die stad Aalst
in België besoek tans die Breedevallei. Die besoek spruit voort uit die verbroederings-oor-
eenkoms (stedenband) tussen Worcester en
die Stad Aalst.” Dit stond op 31 juli in de lokale
krant van de Zuid-Afrikaanse stad Worcester.
De Zuid-Afrikaanse jongeren hebben leren vlaggenzwaaien en de deelnemers van Alkuone
hebben genoten van de Afrikaanse dansritmes.
Deze uitwisseling resulteerde in een reeks optredens in de stad. Zo werd de stedenband tussen Aalst en Worcester concreet zichtbaar voor
alle inwoners.
Ondertussen zijn er plannen gemaakt om volgend
jaar een tegenbezoek te organiseren. Dan zal
Worcester ook echt te zien zijn in onze stad.
100.000ste UiTPASpunt gespaard!
De UiTPASzuilen draaiden op volle
toeren tijdens Cirk!, maar net ervoor was er nog een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de
UiTPAS. Rieke Blancke uit Aalst
spaarde namelijk in de hoofdbibliotheek het 100.000ste UiTPASpunt. Als beloning mag ze gratis
een activiteit kiezen uit de vormingsbrochure van cultuurcentrum De Werf.
13.500 inwoners van Aalst, Lede,
Erpe-Mere en Haaltert zijn de trotse eigenaars van een UiTPAS. Met
deze kaart kunnen ze punten sparen en omruilen voor een korting,
cadeau of ander voordeel. Binnenkort kun je ook punten sparen en
omruilen in onder andere Gent,
Kortrijk, Oostende en Turnhout.
Rieke, je bent een enthousiaste
UiTPASgebruiker.
Rieke: “Absoluut, ik heb me van in
het begin, zo’n 2 jaar geleden, een
UiTPAS aangeschaft. De UiTPAS zit
standaard in mijn portefeuille en ik
spaar vooral punten in het zwembad
en in de bibliotheek.”
■ Katrien Wauters (links), UiTPASmanager van de stad, overhandigt Rieke haar geschenk.
Ruil je je punten ook in voor een
voordeel?
Rieke: “Ik geef graag uit, dus JA
(lacht). Zo ruil ik vaak 5 punten om
voor een vermindering in het zwembad, tijdens Cirk! heb ik 3 etsen van
Randall Casaer bemachtigd en binnenkort haal ik mijn UiTPAS zeker boven
om punten in te ruilen voor een boekenvoucher tijdens de boekenverkoop
van de bib eind september. Je ziet, de
UiTPAS heeft alleen maar voordelen.”
Vijfde editie Kaleidoscoop groot succes
Maar liefst 1.200 bezoekers staan er dit jaar op de
Kaleidosccop-teller. Vzw De Cultuurbrigade organiseerde voor de vijfde keer 4 gezellige filmavonden op enkele unieke locaties in de binnenstad.
Gelukkig moest er maar 1 keer uitgeweken worden
naar de regenlocatie in de Pupillen. De opening
op het Begijnhof was op een zwoele zomeravond
een echte voltreffer. Ook de parking van het zwem-
bad raakte helemaal gevuld met knappe en minder
knappe bolides tijdens de drive-in. De laatste film
op de achterkoer van het stadhuis werd afgesloten
met een spetterende Klank zonder Beeld-fuif.
www.aalst.be - pagina 8
DDA_1436_0.indd 8
01/09/14 12:00
Aalst in beeld
#cirk14 werd – letterlijk – gesmaakt!
Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus was Aalst opnieuw de tijdelijke thuis van 30
gezelschappen die meer dan 100
voorstellingen in hartje binnenstad brachten tijdens de zesde
editie van Cirk! Het publiek – zo’n
33.000 bezoekers – was talrijk en
trouw op post.
De stad wil uitdrukkelijk het talrijk opgekomen publiek danken,
maar zeker ook de 50 medewerkers
die alles in goede banen geleid
hebben.
© Jean-Pierre Swirko
© Nena Driehuijzen
Met Cirk! 2014 nemen we afscheid
van Beermeneer. Randall Casaer
broedt alvast op een nieuwe figuur.
Afspraak op 21, 22 en 23 augustus
2015 voor de 7e editie van Cirk!
Geniet nog even mee met deze
prachtige foto’s van Nena Driehuijzen en Jean-Pierre Swirko.
© Nena Driehuijzen
© Jean-Pierre Swirko
© Nena Driehuijzen
© Jean-Pierre Swirko
© Nena Driehuijzen
© Jean-Pierre Swirko
www.aalst.be - pagina 9
DDA_1436_0.indd 9
01/09/14 12:00
officiële
Spreekdagen van burgemeester,
schepenen en OCMW-voorzitter
Christoph D’Haese• burgemeester
Politie • Brandweer • Algemene Coördinatie en
Administratie • Financiën • Geïntegreerd
Drugsbeleid • Stadspromotie • Communicatie
Juridische Zaken en Informatica
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 06
spreekuur: woensdag van 17 tot 18.30 uur
na telefonische afspraak.
• 1e schepen Ilse Uyttersprot
Sport • Cultuur • Evenementen
Vrije Tijd en Facility
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 13
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak
• 2e schepen Karim Van Overmeire
Onderwijs • Bibliotheek • Europese en Internationale Samenwerking • Erfgoed • Vreemdelingenzaken
•Inburgering en Vlaams Karakter
¨ Onderwijsstraat 1 • Aalst • tel. 053 72 31 23
spreekuur: maandag van 17 tot 18 uur
na telefonische afspraak.
• 3e schepen Ann Van de Steen
Openbare Werken en Stadsvernieuwing • Energie •
Patrimonium en Regie der Gebouwen
¨ Zwarte Zustersstraat 8 • Aalst • tel. 053 72 31 32
spreekuur: woensdag van 17 tot 18.30 uur
(vrije raadpleging). Ook elke eerste zaterdag van
de maand na afspraak.
• 4e schepen Mia De Brouwer
Burgerlijke Stand en Bevolking
Senioren en Toerisme
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 42
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.
• 5e schepen Iwein De Koninck
Leefmilieu • Jeugd • Gezin en Kinderopvang
Kerkfabrieken
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 53 • spreekuur: woensdag
van 17 tot 18 uur na afspraak.
• 6e schepen Dylan Casaer
Personeel • Mobiliteit en Welzijn
¨ Keizersplein 21 • Aalst • tel 053 72 31 61
spreekuur: maandag van 17 tot 19 uur
na afspraak.
Burgerlijke stand
Geboorten binnen de stad, opgenomen van 4 tot 8 augustus 2014
Beelaert Cristiano, Lede (M); Cami Emma, Aalst (V); Castillo Del Jesus Norah, Gent (V); Cocquyt
Kobe, Kapelle-op-den-Bos (M); Cornelis Tijl, Dendermonde (M); Dahsa Verleyen Eli, Wetteren (M);
De Bruyn Kobe, Aalst (M); De Craim Tino, Liedekerke (M); De Decker Ferre, Erpe-Mere (M); De Mol
Xander, Haaltert (M); De Valck Leander, Lede (M); D'Haese Ayana, Lede (V); Dobie Felician, Aalst
(M); Goubert Renee, Aalst (V); Gryson Liam, Ninove (M); Herrera Vargas Sebastian, Lede (M); Ibrahim Evend, Aalst (M); Kassioui Meryam, Zele (V); Lauwereys Marthe, Galmaarden (V); Mohamed
Miran, Aalst (M); Mollaert Alex, Wichelen (M); Mussche Jennifer, Lede (V); Ndongala Lucy, Aalst
(V); Pletinckx Tarja, Ninove (V); Potros Edessa, Asse (V); Rama Rilon, Aalst (M); Roex Juno, Lede
(V); Rotthier Gilles, Aalst (M); Simoen Ellie, Lebbeke (V); Sunaert Tuur, Ninove (M); Van bossuyt
Elise, Affligem (V); Van Den Bosch Cas, Ninove (M); Van Droogenbroeck Vic, Lede (M); Van Eeckhaut Haillie, Aalst (V); Vanhouche Levy, Wetteren (M); Van Impe Amélie, Erpe-Mere (V); Van Impe
Thibo, Aalst (M); Van Landuyt Kyenta, Aalst (V); Verschraegen Noah, Lede (M); Westerlinck Jules,
Dendermonde (M); Ziani Saâd, Denderleeuw, (M).
Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 4 tot 8 augustus 2014
Arys, Jean, 79 jaar, Aalst; Buydens, Michel, 64 jaar, Aalst-Meldert; Coen, Jeannetta, 90 jaar, Lede;
Debremaeker, Marie, 85 jaar, Sint-Genesius-Rode; De Gendt, Hugo, 54 jaar, Aalst; De Moor, Joanna, 83 jaar, Denderleeuw; De Smedt, Oscar, 88 jaar, Lebbeke; De Smet, Francine, 81 jaar, Haaltert;
De Vriendt, Alfons, 69 jaar, Erpe-Mere; De Wit, Gustaaf, 95 jaar, Aalst-Herdersem; D'Hondt, Martine, 57 jaar, Lede; Eylenbosch, Viviane, 58 jaar, Liedekerke; Fruithof, Christiane, 62 jaar, Aalst;
Geeroms, Paul, 79 jaar, Aalst; Hameryck, Marc, 56 jaar, Aalst-Nieuwerkerken; Hardouin, Chantal,
55 jaar, Aalst; Jacobs, Paul, 68 jaar, Aalst; Janssens, Albert, 74 jaar, Aalst-Herdersem; Matthys,
Joanna, 86 jaar, Aalst; Matthys, Marie, 65 jaar, Aalst-Nieuwerkerken; Phlips, Clementina, 89 jaar,
Aalst; Renneboog, Yvonne, 65 jaar, Aalst; Rosschaert, Herman, 70 jaar, Lede; Ruyssinck, Emiliana, 90 jaar, Aalst-Nieuwerkerken; Saerens, Josepha, 85 jaar, Buggenhout; Schamp, Peter, 51
jaar, Wetteren; Schollaert, Maria, 85 jaar, Aalst; Speybroeck, Martine, 54 jaar, Deinze; Staelens,
Martha, 85 jaar, Aalst; Timmermans, Gerard, 80 jaar, Gooik; Van Boxstael, Felix, 85 jaar, AalstErembodegem; Van de Voorde, Ingrid, 62 jaar, Aalst-Meldert; Van Himst, André, 69 jaar, Denderleeuw; Vercammen, Felix, 67 jaar, Denderleeuw; Verloes, Emiel, 89 jaar, Denderleeuw; Walgraef,
Hendrik, 64 jaar, Lede.
Geboorten binnen de stad, opgenomen van 11 tot 15 augustus 2014
Abdalla Mohamed Abdurahman, Aalst (M); Al-Fouani Nabih, Aalst (M); Beazaer Viggo, Aalst (M);
Bédart Moby, Haaltert (M); Blancquaert Warre, Berlare (M); Bosman Olivia, Aalst (V); Bosmans
Lotte, Aalst (V); De Cock Leonie, Aalst (V); De Coster Celle, Aalst (M); Decoster Esmée, Haaltert
(V); De Martelaer Thorben, Wichelen (M); De Smedt Azpiri Aron, Asse (M); D'Haese Leonie, Geraardsbergen (V); Gazarian Arakel, Aalst (M); Gutangiza Kriss, Aalst (M); Heirman Noor, Laarne
(V); Keita Sisse, Aalst (V); Lafertin Simeon, Aalst (M); Lammens Heyvaert Elise, Wichelen (V);
Langhendries Jules, Lebbeke (M); Leirens Linde, Brakel (V); Loncke Kaylee, Laarne (V); Moortgat
Alix, Aalst (V); Rottiers Charlotte, Denderleeuw (V); Saegemans Amy, Aalst (V); Schollaert Jules,
Erpe-Mere (M); Stassijns Warre, Aalst (M); Van Craenenbroeck Ilano, Ninove (M); Van Den Broecke
London, Aalst (V); Van den Houte Marie, Ninove (V); Van de Walle Emma, Denderleeuw (V); Van
Hende Saskia, Lede (V); Van Kelekom Rune, Denderleeuw (M); Vanmarcke Luca, Haaltert (M); Van
Mulders Driss, Ternat (M); Van Neck Seppe, Aalst (M); Van Vaerenbergh Lizette, Aalst (V); Wauters
Noah, Aalst (V); Wauters Senna, Aalst (V).
Overlijdens binnen de stad, opgenomen van 11 tot 15 augustus 2014
Blendeman Valerius, 86 jaar, Aalst; Buyle Maurice, 80 jaar, Erpe-Mere; Canters Pèlagie, 88 jaar,
Dendermonde; Claus Dirk, 53 jaar, Ninove; Daelman Denis, 70 jaar, Aalst; De Smet Daniel, 65
jaar, Aalst; De Valck Jean, 81 jaar, Aalst; De Vleeschouwer Ghislaine, 84 jaar, Haaltert; De Waegeneer Valery, 92 jaar, Aalst; Goeman François, 55 jaar, Aalst; Hoffman Emma, 96 jaar, AalstMoorsel; Laes Yvette, 49 jaar, Lennik; Matuku Kida Yvette, 44 jaar, Aalst-Gijzegem; Meert Adeline,
87 jaar, Aalst-Herdersem; Melis Frans, 68 jaar, Zele; Sergeant Marie, 82 jaar, Wichelen; Uyttenhove
Jacques, 63 jaar, Wetteren; Van Bever Euphrasie,88 jaar, Erpe-Mere; Van Craenenbroeck Ilano, 1
dag, Ninove; Vanden Eynde Maria, 89 jaar, Ninove; Van den Steen Maria, 86 jaar, Aalst-Herdersem;
Vanderstraeten Lea, 79 jaar, Denderleeuw; Van De Velde Antonius, 86 jaar, Aalst-Gijzegem; Van
Driessche Carlos, 62 jaar, Denderleeuw; Van Kut Jozef, 82 jaar, Aalst; Van Lijsebeth Benoit, 82
jaar, Affligem; Vijverman Lutgarde, 56 jaar, Aalst.
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1
De burgemeester maakt algemeen bekend dat door de Intercommunale Vereniging
Voor Crematoriumbeheer cvba, gevestigd Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi, een mi-
• 7e schepen Caroline Verdoodt
Ruimtelijke Ordening • Gebiedsgerichte Werking
¨ stadhuis • Grote Markt 3 • Aalst
tel. 053 72 31 70
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.
lieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Merestraat 100 te 9300
Aalst, kadastraal bekend: Aalst, afdeling 2, sectie C, perceelnummers 1248B, 1252B, 1252C,
1253K, 1258C, 1258D, 1259C, 1260B, 1260C, 1261A, 1261B, 1262F, 1262H, 1262K, 1263E,
126402, 1264E, 1264G, 1265F, 1293E, 1296B, 1296C, 1297A, 1298A, 1302A, 1303, 1304D,
1304E, 1305B, 1305C, 1306A, 1306B, 1307A, 1307B, 1308, 1316, 1317C, 1318, 1319,
1320, 1321, 1323, een inrichting te exploiteren met als voorwerp het exploiteren van een
crematorium, omvattend:
• 8e schepen Paul Stockman
Lokale Economie en Foren
Landbouw en Sociale Economie
¨ kasteel Terlinden, Square Jacques Geerinckx 2
Aalst • tel. 053 72 31 80 of 83
spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur
na afspraak.
• 9e schepen / OCMW-voorzitter Sarah Smeyers
Sociale Zaken en Wonen
y rubriek 3.2.2.a (3): het lozen van max. 1.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare
riolering;
y rubriek 12.1.2 (2): een noodgenerator met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 350 kW;
y rubriek 12.2.1 (3): een transformator van 500 kVA;
y rubriek 16.3.1.1 (3): een airco van 100 kW, een koelinstallatie van 5 kW en 2 compressoren van elk
7,5 kW met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 120 kW;
y rubriek 17.4 (3): de opslag van max. 200 liter diverse gevaarlijke producten in eenheidsverpakkingen;
y rubriek 31.1.2.b (2): een noodgenerator met een dieselmotor met een totaal nominaal thermisch
ingangsvermogen van 175 kW;
y rubriek 43.1.2.b (2): 7 stookinstallaties van elk 300 kW met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.100 kW;
y rubriek 58: een crematorium voorzien van 3 crematie-ovens.
¨ Molenstraat 30 (Woonwinkel) • Aalst
tel. 053 76 50 02
spreekuur: vrijdag tussen 14 en 17 uur
na afspraak.
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 14 augustus 2014 tot
13 september 2014 ter inzage aan de Informatiebalie, Zwarte Zustersstraat 8 te Aalst. Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.
www.aalst.be - pagina 10
DDA_1436_0.indd 10
01/09/14 12:00
stadsberichten
Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas: openbaar
onderzoek tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015
De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de
waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, plannen die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd
wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. De stroomgebiedbeheerplannen
voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de
Vlaamse delen van de stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, zijn er ook deelplannen
voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen. Het Denderbekken is
er één van de deelgebieden.
Op de website vol van water vind je een overzicht van de plandelen en acties voor je gemeente. Via het geoloket kom je te weten welke acties in je buurt gepland zijn of hoe en
wanneer het afvalwater in je straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook een wegwijsfolder en
een overzicht van informatievergaderingen die in het najaar georganiseerd worden.
Opmerkingen, bezwaren en aanvullingen kan je formuleren via het inspraakformulier dat je
op deze website vindt, of op papier bezorgen aan de stad Aalst, balie Leefomgeving en mobiliteit, Zwarte Zustersstraat 8, 9300 Aalst.
Meer informatie over het integraal waterbeleid staat op de website van Integraal waterbeleid, waar je de nieuwe publicatie rond Integraal waterbeleid in Vlaanderen kunt vinden,
over hoe we met gebundelde krachten kunnen zorgen voor een watersysteem in evenwicht,
met propere waterlopen vol leven.
Tweedehandsbeurs Duimelot
Op zondag 5 oktober vindt een tweedehandsbeurs plaats in Duimelot met heel wat kinderkledij en babyspullen. De beurs is gratis toegankelijk voor bezoekers tussen 10 en 16 uur.
Standhouders betalen 10,- EUR voor een standplaats en kunnen vanaf 4 augustus inschrijven bij Duimelot via tel. 053 72 39 89.
Huisvuil
Particulieren kunnen hun vraag tot het ophalen van grof huisvuil via e-mail aan de
bevoegde diensten bezorgen. Ook voor klachten over de inzameling van huisvuil is
een e-mailadres geopend.
1. aanvraag inzameling grof huisvuil: [email protected]
2. klachten: [email protected]
3. tel. 053 85 85 45.
Senioren
1. Dansnamiddag
Op woensdag 17 september om 14 uur is er een dansnamiddag voor senioren die
plaatsvindt in zaal 'De Kring', Dokter De Moorstraat 104, Aalst.Discobar DJ Mario zorgt
alweer voor de gepaste muziek en ambiance.
Deelname: 3,- EUR (kop koffie met gebakje inbegrepen). Inschrijven is noodzakelijk en
het exacte bedrag dient op voorhand te worden betaald bij het instaploket senioren.
2. Ontbijtwandeling
Op vrijdag 19 september tussen 8.30 uur en 9.30 uur in sporthal Faluintjes, Beugemstraat Moorsel-Aalst. De wandeling start om 9.45 uur.
Deelname 3,- EUR. Inschrijven kan op het instaploket van de dienst Senioren of de
dienst Sport, en dit vóór maandag 11 september.
3. Senior Games Blankenberge
Op dinsdag 30 september kunnen sportieve senioren deelnemen aan de 'Senior Games'
in Blankenberge en inschrijven via de stad. Je kunt deelnemen aan verschillende activiteiten (folder kun je downloaden via de website van de stad of verkrijgen via het instaploket Senioren).
Deelname: 8,- EUR (eigen vervoer) of 13,- EUR (busvervoer vanuit Aalst, vertrekt aan
het stedelijk Zwembad om 7.45 uur) - Gelieve het exacte bedrag mee te brengen.
Inschrijven via het instaploket Senioren of via de Sportdienst van de stad
([email protected], tel. 053 72 39 95).
4. Quiznamiddag
Op woensdag 15 oktober 2014 om 13.30 uur in ontmoetingshuis De Brug, Hertshage
11-19 te Aalst.
De deelnemers worden verdeeld in ploegen van vier personen. Elke deelnemer krijgt na
afloop een kleine attentie. De quiz bevat vragen uit allerlei onderwerpen. De drie eerste
ploegen vallen in de prijzen (3e = vier toegangstickets seniorenfeest ; 2e = vier flessen
champagne ; winnaar = waardebon voor een etentje).
Deelname: 2,50 EUR (+ gratis koffie met cake). Inschrijven voor deze quiz is noodzakelijk. Het aantal groepen is beperkt.
5. Zumba-namiddag
Op woensdag 22 oktober 2014 om 14 uur in het ontmoetingshuis De Brug, Hertshage
11-19 te Aalst.
Zumba kent geen moeilijke pasjes en choreografie en is dus voor iedereen geschikt. Het
is een combinatie van fitness - en dansbewegingen op wereld - en latinmuziek. Deze activiteit zal gegeven worden door Lia Lopez, een ervaren lesgeefster.
Gratis deelname. Inschrijven is noodzakelijk en kan zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Alle info en inschrijvingen:
instaploket dienst Senioren, Zwarte Zustersstraat 17 • 9300 Aalst • tel. 053 73 22 15.
Loket bereikbaar via de openstaande poort, tot op het einde van de doorgang,
naast de slagboom.
Medische wachtdiensten
1) Huisartsenwachtpost
• Leopoldlaan 44, 9300 Aalst, www.hawp.be
centraal oproepnummer: tel. 0900 69 018
- weekdagen na 19 uur: je wordt doorverbonden met de wachtarts van je
regio;
- weekend: vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur;
- feestdag + de brugdag(en): vanaf 19 uur de avond vóór de feestdag
tot de ochtend erna 8 uur.
2) Dierenartsen
Centraal oproepnummer: tel. 053 78 13 04 (van zaterdag 12 tot zondag 24 uur
- feestdagen: vanaf 22 uur de avond voor de feestdag tot 24 uur).
3) Apothekers (Aalst)
Algemene informatie betreffende de wachtdiensten in Vlaanderen:
tel. 0900 10500 of www.avlva.be (voer het gewenste postnummer in
voor een overzichtslijst van apothekers met wachtdienst).
Telkens van 9 uur tot 9 uur (tenzij anders vermeld):
•van zaterdag 6 tot dinsdag 9 september:
HAECK, Meuleschettestraat 91, Aalst, tel. 053 21 13 56;
•van dinsdag 9 tot zaterdag 13 september:
POPPE, Denderstraat 12, Aalst, tel. 053 21 13 56;
•van zaterdag 13 tot dinsdag 16 september:
VAN OOST, Parklaan 111, Aalst, tel. 053 77 69 41;
•van dinsdag 16 tot zaterdag 20 september:
DE VALKENEER, Kattestraat 21, Aalst, tel. 053 21 54 25;
De stad is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen na publicatie.
4) Tandartsen regio Aalst
Centraal oproepnummer: tel. 053 70 90 95
Wachtdienst Vlaanderen: tel. 0903 39 969 (1,50 EUR/min)
5) Divers
Antigifcentrum: tel. 070 245 245
AA: tel. 03 239 14 15
Zelfmoordpreventie: tel. 02 649 95 55
geweld, misbruik en kindermishandeling: tel. 1712(*).
(*)Meldingen over geweld, misbruik en kindermishandeling kun je doen op het gratis nummer 1712. Iedereen mag bellen naar
1712: een bezorgde omstaander, een betrokkene, een slachtoffer, een dader, volwassenen én kinderen. 1712 is te contacteren
op werkdagen van 9 tot 17 uur. Er is voorzien in een permanentieregeling en als je buiten de openingsuren belt, krijg je de
boodschap dat je contact kunt opnemen met Tele-Onthaal op het gratis nummer 106.
WOUND. eD: Wondzorgeducatie voor zorgverleners
Zorgverleners die hun kennis en vaardigheden op gebied van wondzorg willen vergroten,
om zo de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren, voelen de nood aan meer gespecialiseerde vorming.
Het wondzorgteam van het ASZ organiseert, in samenwerking met wondzorgexperten uit de
eerste lijn, vanaf 20 september, om de drie maand, op de campus van het ASZ, opleidingen
voor zowel artsen als verpleegkundigen uit de eerste en de tweede lijn.
De lezingen worden gegeven door geneesheer-specialisten, invited speakers , wondzorgspecialisten,… en zullen bestaan uit theorie, gecombineerd met praktijk.
Op de eerste sessie op 20 september vanaf 12 uur, rond veneuze ulcera en compressietherapie, spreken de dokters Speybrouck, Thomis en Flour. Het wondzorgteam van het ASZ en
Wondzorgadvies.be tonen bloopers en begeleiden de workshops.
Het inschrijvingsgeld is aantrekkelijk laag, de parking is gratis en de mogelijkheid wordt
geboden om te netwerken bij een hapje en een drankje.
Meer info op www.wounded.be.
Info voor werkzoekenden
1) Werkwinkel Aalst centrum
Hopmarkt 10 A • 9300 Aalst • tel. 053 82 69 00.
Dienstverlening door de partners VDAB, vzw PWA, vzw GTB en OCMW.
2) Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Sint-Jobstraat 196 • 9300 Aalst • tel. 053 21 26 91.
COLOFON
Verantwoordelijke uitgever
Christoph D’Haese,
burgemeester
p.a. stadhuis
Grote Markt 3 • 9300 Aalst
tel. 053 77 93 00
Redactie
Stadsmarketing en communicatie
p.a. stadhuis
Grote Markt 3 • 9300 Aalst
tel. 053 77 93 00
[email protected] • www.aalst.be
Oplage: 42.500 exemplaren
www.aalst.be - pagina 11
DDA_1436_0.indd 11
01/09/14 12:00
in Aalst
Evenementen
Meldert kermis van 5 tot 7 september 2014
Chicken Run op zaterdag 6 september
www.chickenrun.be
Piv Huvluv, kindernamiddag met Hopdag
en kevertreffen op zondag
www.zwammeldert.be
van 11 april tot 1 maart 2014
Yoga Aalst vanaf 18 september 2014
Polyvalente zaal van het Stedelijk Zwembad Aalst,
Zwembadlaan 1, Aalst
tel. 053 70 15 41;
www.dancompagnie.be;
[email protected]
Herdersem kermis van 5 tot 8 september 2014
Muzikale Happening met o.a. Christophe
op vrijdag.
Kindernamiddag op zondag
feesttent Hardingplein
Avondmarkt maandag 8 september
ASZ-Borstkliniek verwent op 6 september 2014
ASZ, Merestraat 80 Aalst
tel. 053 76 66 09;
www.asz-bortskliniek.be; [email protected]
Cursus liplezen voor slechthorenden
op 18 september 2014
Sint-Annakring, Roklijf 4, Aalst
tel. 03 248 09 45;
www.onder-ons.be; [email protected]
Herderrock op 6 september 2014
Kapelleommegang Herdersem
Alle info: Herderrock op Facebook
Digitale fotografie // Basiscursus
vanaf 8 september 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 73 28 11;
www.ccdewerf.be/agenda/793/digitale-fotografie
Dag tegen Kanker – ASZ Aalst
op 18 september 2014
ASZ, Merestraat 80, Aalst
www.asz-borstkliniek.be
Cursussen en voordrachten
Themapermanentie over het ‘spaarboekje’
op 5 september 2014
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen,
Sint Annalaan 41, Aalst
www.vierdewereldgroepaalst.be
Barbecue ter gelegenheid van
70 jaar bevrijding Aalst op 6 september 2014
Kasteel Terlinden,
Square Jacques Geerinckx 2, Aalst
Kvoaalst.wordpress.com
50 Years of Minimalism op 6 september 2014
QuARTier A, Burgemeestersplein 10, Aalst
www.quartiera.com; [email protected]
Themapermanentie over “kinderen
& het internet” op 19 september 2014
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen,
Sint Annalaan 41, Aalst
www.vierdewereldgroepaalst.be
Infoavond anderstalige eerste lezers
op 9 september 2014
cultuurcentrum De Werf ( balletzaal),
Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 72 38 15;
[email protected]
Gitaar op basis van akkoorden // 1e tot 4de leerjaar
vanaf 20 september 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 73 28 11;
www.ccdewerf.be/agenda/826/gitaar-op-basis-vanakkoorden
50 jaar Minimalisme : lezing door Marc Vonck
op 13 september 2014
QuARTier A, Burgemeestersplein 10, Aalst
www.quartiera.com; [email protected]
Oogproblemen: nieuwe operatietechnieken
op 16 september 2014
DC De Maretak, Albrechtlaan 11a, Aalst
tel. 09 269 32 17;
www.okra.be; [email protected]
50 jaar Minimalisme : lezing door Yves Senden
op 20 september 2014
QuARTier A, Burgemeestersplein 10, Aalst
[email protected]
Heidegger’s kinderen // Sartre, Levinas, Arendt
en Gadamer vanaf 20 september 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 73 28 11;
www.ccdewerf.be/agenda/793/digitale-fotografie
Latijnse Kring // Marcus Tullius Cicero
vanaf 16 september 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 73 28 11;
www.ccdewerf.be/agenda/797/latijnse-kring
Casinokapitalisme in de banksector
op 17 september 2014
Het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat 35, Aalst
[email protected]
Wondzorgsymposium Wound-ed
op zaterdag 20 september
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis,
Merestraat 80, Aalst
www.wounded.be
Babymassage vanaf 17 september 2014
DC De Maretak, Albrechtlaan 11a, Aalst
tel. 09 267 57 35;
www.cm.be/agenda;
[email protected]
Danscursus Kizomba op 21 september 2014
Tragel Sport, Tragel 12, Aalst
tel. 0473 76 13 73;
www.kizombapassion.be;
[email protected]
Mindfulness training Aalst op 18 september 2014
Terra Nova, Oude Gentbaan 257, Aalst
tel. 09 328 60 90;
[email protected]
Danscursus Cubaanse Salsa
op 21 september 2014
Tragel Sport, Tragel 12, Aalst
tel. 0473 76 13 73;
www.salsadecuba.be;
[email protected]
Infomomenten voor kankerpatiënten
op 18 september 2014
Bond Moyson Aalst,
Geraardsbergsestraat 69, Aalst
www.bondmoyson.be/gezac
Prutskes in Training met PIT
vanaf 21 september 2014
Allbodyworks studio ( kiné De Norre Jan), Pieter
Coeckestraat 59, Aalst
tel. 0479 79 49 38;
www.pit-experts.be; [email protected]
Praatcafé dementie op 18 september 2014
Ontmoetingshuis De Brug,
Hertshage 11 – 19, Aalst
[email protected]
Maak ook je activiteit bekend !
AALST
Casa Del Mundo op 7 september 2014
‘t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst,
Oude Vismarkt 13, Aalst
tel. 053 72 36 43;
www.casadelmundo.be; [email protected]
Eerste ALB Quiz op 12 september 2014
QuARTier A, Burgemeestersplein 10, Aalst
tel. 0494 15 70 77;
aalstersliterairbontgenoodschap.wordpress.com;
[email protected]
Openingsevent Gerard Herman / Robbert & Frank
op 13 en 14 september 2014
Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst,
Houtkaai z/n, Aalst
www.netwerk-art.be
Open Monumentendag 2014
op 14 september 2014
Begeleide uitstap of rondleiding,
Grote Markt, Aalst
www.openmonumenten.be;
[email protected]
Aalst stript : 3de stripbeurs
op 14 september 2014
Onthaalcomplex, Keizersplein 21b, Aalst
www.aalststript.be
Bewegingsschool – elke woensdag
vanaf 17 september 2014
KTA1 – sporthal, polyvalente zaal,
Cesar Haeltermanstraat 71, Aalst
www.kangoeroes.be
Dansen voor senioren op 17 september 2014
Zaal De Kring,
Dokter De Moorstraat 104, Aalst
[email protected]
Ledenfeest kwb Aalst op 19 september 2014
Sint-Jozefszaal, Meuleschettestraat 32, Aalst
tel. 053 61 13 22;
www.kwbaalst.be; [email protected]
Ruilbeurs Kleine Boekjes op 20 september 2014
Heilig Hartkring, Dokter De Moorstraat 104, Aalst
[email protected]
Deux jours, une nuit op 11 september 2014
Ciné Palace, Bert Van Hoorickstraat 4, Aalst
www.filmclubaalst.be
Marina van Stijn Coninx op 16 september 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 73 28 11;
www.ccdewerf.be/agenda/633/marina
Her op 16 september 2014
Netwerk/centrum voor hedendaagse kunst,
Houtkaai z/n, Aalst
www.netwerk-art.be
Muziek
Samenleven: de Congolese cultuur in Vlaanderen
op 6 september 2014
Ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 11 - 19, Aalst
[email protected]
Blender Undercover op 12 september 2014
Hopmarkt 13 te Aalst
www.blenderfestival.be
‘Aalst stript’ voor de derde keer!
Op zondag 14 september is het onthaalcomplex
Keizershallen opnieuw het trefpunt voor stripliefhebbers. Tussen 10 en 18 uur krijg je de kans om je
collectie wat aan te vullen, of om strips
te ruilen en te verkopen. Verschillende
tekenaars uit België en Nederland komen hun werk voorstellen en signeren!
Aalstenaar en stripverzamelaar Bart
Soetinck organiseert de stripbeurs
voor de derde keer, in samenwerking
met stripwinkel Hermelijn en de stad
Aalst. Naast de verschillende standhouders met nieuwe en tweedehands
strips is er dankzij vzw het Mannekesblad ook een
eerbetoon aan de op 2 mei overleden striptekenaar
Jozef van Hove beter bekend als POM, de geestelijke vader van Piet Pienter en Bert Bibber. Meer
info vind je op de website www.aalststript.be.
Nieuwerkerken Kermis
19, 20, 21 en 25 september valt er net dat tikkeltje
meer te beleven in Nieuwerkerken. Kermiscomité
‘Nieuwerkerken leeft’ heeft een mooi programma
samengesteld. Op vrijdag beginnen de activiteiten om 18.30 uur met een rondgang, receptie en
de officiële opening van de tentoonstelling. Van 21
tot 22 uur kun je op de tribunes aan de vijver op
het dorpsplein meebrullen met ‘Nieuwerkerken
zingt’. Zaterdag kun je van 14 tot 21 uur de tentoonstelling doorlopend bezoeken.
Zondag is er om 11 uur een aperitiefconcert en kun
je kloppen doen op de rommelmarkt. Verschillende
Nieuwerkerkse muzikanten zorgen voor de nodige
ambiance. De knallende afsluiter van Nieuwerkerken Kermis is het vuurwerk dat op donderdag 25
september om 22 uur wordt afgeschoten.
beeld © Kloot Per W
THEATER
EXPO
LUCKAS VANDER TAELEN
KLOOT PER W
Kodaksken es weg!
Naast muzikant bij o.a. Luckas Vander Taelen is Kloot
Per W ook schilder. Zijn eerste tentoonstelling in 1986
was niet alleen choquerend maar ook een succes. Kloot
rekent zichzelf tot de ‘stuckistische’ beweging, een antigif tegen de gesubsidieerde conceptuele kunst. Per W
bewerkt zelfgemaakte foto’s of collages om het effect
van zeefdruk à la Andy Warhol te bekomen. Met authenticiteit en individualisme als belangrijke waarden,
keert hij terug naar het figuratieve. Behalve schilderwerk brengt deze tentoonstelling eveneens een overzicht van zijn 40 jaar activiteit in de muziekwereld.
vr 26 sep \\ 20u \\ 19 euro \\ première,
seizoensopening, uitreiking publieksprijs
Film
Wil je ook met je activiteit in deze kalender: registreer je dan via www.uitdatabank.be
foto © Johan Jacobs
De vierde monoloog in het Aalsters van Luckas
Vander Taelen is een lichtvoetige reflectie over mannen en vrouwen, over hoe het leven ons soms parten
speelt, maar ook over zwarte gaten en kleine deeltjes en
over hoe alles toch wel beter was wanneer de telefoons
nog vasthingen aan een draad en de maan veel groter
was. Kloot Per W is zoals steeds begeleider van dienst.
Sportkampioenhuldiging 2014
op 20 september 2014
cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst
tel. 053 73 28 11;
www.ccdewerf.be/agenda/733/
sportkampioenhuldiging-2014
expo +2 \\ vr 19 sep t.e.m. zo 28 sep \\ gratis
toegankelijk
STERARTIEST
SEIZOEN 2013-14
& PUBLIEKSPRIJS
Kies je favoriete voorstelling uit het seizoen 20132014 en win een groot keuzeabonnement. Tradities
zetten we graag verder. Daarom willen we in september een nieuwe ster toevoegen aan onze sterrenwand.
De winnaar van de publieksprijs laten we pronken naast
De Nieuwe Snaar, Gino Sancti, Bart Peeters,
Xander De Rycke Kommil Foo en Hooverphonic.
Bepaal mee wie de topfavoriet van het afgelopen
seizoen wordt. Kies jouw favoriete artiest op www.
ccdewerf.be en sleep een groot keuzeabonnement
voor twee personen in de wacht. Goed voor tien fijne
cultuuravonden.
Info: De Werf / Molenstraat 51 / 9300 Aalst / tickets: 053 72 38 11 of via www.ccdewerf.be
DDA_1436_0.indd 12
01/09/14 12:00