10 september 2014 pagina 4

‹
www.zutphensekoerier.nl
Zutphense Koerier · woensdag 10 september 2014 · 2
Een leuke groep die e
dat bezoekers zich th
Eigen bijdrage
wordt door ons
vergoed
Klikgebit
in combinatie met implantaten in een
tandenloze onderkaak. Als u geen eigen
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn
Trijnie Kars, Wilma Nachtegaal en Nini Siemelink
weten het zeker: Vrijwilligerswerk in het Warnshuus
is hartstikke leuk. De een
roemt de sociale contacten, want ,,er komt van alles binnen”, de ander vindt
achter de geraniums zitten
geen optie. Het Warnsveldse ‘kulturhus’ kan nog wel
meer van dergelijke enthousiastelingen gebruiken.
RJBM Degen,
tandarts-implantoloog
Praktijk voor tandprothese en
implantologie, Paardenwal 3,
Zutphen. Tel. 0575 - 545953
Eric Klop
WARNSVELD - ,,Zeker met het
oog op het nieuwe seizoensprogramma zijn extra vrijwilligers hard nodig”, zegt
coördinator Janneke Weits.
,,Het aantal activiteiten
wordt flink uitgebreid. Dat
moet ook, want het Warnshuus staat sinds begin dit
jaar op eigen benen. De beheersstichting dient de ex-
Tandprothetische Praktijk Diseraad
Uw prothese, onze zorg!
- Nieuw kunst-/klikgebit
Bel voor een
G RAT IS
- Prothese klaar zelfs in 1 dag
- Reparatie klaar binnen 2 uur
- geen verwijzing tand-/huisarts nodig
- vaak vergoeding uit basisverzekering
Laarstraat 19, 7201 CA Zutphen
warnshuus zoekt
voor steeds meer
activiteiten extra
vrijwilligers
intakegesprek
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
[email protected]
el
Nog VOLOP voaolirdteeit
4000 M2 kw
A
R
T
X
E
Nu orting
k
korting op
70
%
TOTAAL tot wel
Banken
Bankstellen
Hoekbanken
Fauteuils
Relax-Fauteuils
Bijzet-Fauteuils
Boxsprings
Tafels normaal
Toppers
Tafels groot
Kussens
Tafels MEGA groot
Bedden
Stoelen
Matrassen
Arm-stoelen
Boxsprings
Wiel-stoelen
nverdieping:
nede
NIEUW toegevoegd op be
XL
iteit
Voordeel in kwalen
et
ni
Direkt ge
HOME
OUTLET
t.nl
www.xl-homeoutle
Alles
40%
Korting
Meubel Duistervoordseweg 29
Master Twello
(centrum)
www.meubelmaster.nl
Ma ....................13.00 Di. t/m Do........ 09.30 Vr..................... 09.30 Za.................... 10.00 -
17.30
17.30
20.00
17.00
Gratis parkeren voor de deur
ploitatie zelf rond te krijgen.
Dus hoe meer gebruikers en
bezoekers van het centrum,
hoe beter.”
Vooral in de weekeinden
moet de loop naar het centrum er flink inkomen. Zo
kunnen alle Warnsvelders,
maar ook bewoners van Leesten, waar volgens Weits niet
zo heel veel meer te doen is,
nu iedere zondagmiddag tussen 13 en 16 uur terecht voor
ontmoeting en een kopje koffie. ,,En aangeven wat voor
behoefte er is aan bepaalde
activiteiten”, aldus de coör-
Janneke Weits ter linkerzijde van de vrijwilligers Trijnie Kars, Wilma N
vormen tussen Warnshuus en bezoekers. ,,Hoe meer, hoe beter.” dinator. Een deel daarvan zit
trouwens al in de planning.
Er staan optredens op het
programma van onder meer
een koor en de cabaretgroep
Boeb’n, die 26 oktober z’n
grappen en grollen zal verkopen.
Ook de hoeveelheid jeugdactiviteiten neemt toe. Zo staat
een disco voor kids van 6
tot 12 jaar in de steigers,
waarvoor overigens nog wel
het plafond van de beoogde
ruimte akoestisch moeten
worden aangepast. ,,En dan
natuurlijk de bibliotheek die
van maandag tot zaterdag
tussen 9 en 17 uur geopend
is”, zegt Weits. Maar ook de
clubs, cursussen en workshops die steeds vaker hun
weg naar het Warnshuus
weten te vinden. Zo raakt
het centrum vrijwel dagelijks bezet. Dat is echter niet
mogelijk zonder de inzet van
onze vrijwilligers. Bezoekers rekenen immers op een
prettige ontvangst, waarbij
De IJssel is meer dan een rivier
BRUMMEN - Clemens Ho-
genstijn houdt donderdag
11 september in de Brummense bibliotheek een lezing over de geschiedenis
van de IJssel. De uit Deventer afkomstige kenner weet
dat die niet alleen een ver-
bindende transportrivier is,
maar ook de verbinding dan
wel scheiding vormt tussen
landschappen, taal, religie
en regio’s. Hogenstijn brengt
bijzondere plekken, de mensen die in de IJsselvallei wonen en werken én gebeur-
Zutphense Zaken
tenissen in heden, verleden
en toekomst vanaf 20 uur
aan bod. Bieb-leden betalen
2 euro entree en andere belangstellenden het dubbele.
Aanmelden via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl is
wenselijk.
Eric Klop
Een wethouder
met twee petten?
D
at was geen slimme zet van Engbert
Gründemann. De Zutphen SP-wethouder meldde in de Stentor van afgelopen zaterdag, dat het college zinspeelt
op een kleiner asielzoekerscentrum. Dit
bleek in tegenstelling tot het nog altijd geldende standpunt van b. en w., zoals hij dat
twee dagen later tijdens een forumbijeenkomst over het azc liet verwoorden door
top-ambtenaar Henk Sieben. Gründemann
zelf was thans wat minder uitgesproken.
et gistte maandag jongstleden in
het oude stadhuis. Temeer omdat
de Stadspartij een interpellatie had
aangekondigd naar aanleiding van eerdere
berichtgeving in de pers. Daarin, zo vond
woordvoerder Hans la Rose, had de wethouder zijn partij als spreekbuis gebruikt
voor uitlatingen die eveneens niet conform
het collegestandpunt waren. Nu kwam het
interview er nog eens bovenop. Hoe zou de
H
raad, maar ook b. en w., hiermee omgaan?
,,Wat in de krant staat, dat staat in de
krant”, verweerde Gründemann zich. Toen
La Rose ten langen leste vroeg of hij het
nou wel of niet had gezegd, antwoordde
de wethouder dat zijn nuances niet goed
over waren gekomen. ,,Dat is persvrijheid”,
voegde hij toe.
ngbert Gründemann kwam er mee
weg. Zo kreeg hij klip en klaar steun
van coalitiepartners PvdA en VVD.
Sociaal-democraat Harrij Hissink gaf het
statement dat zijn partij vierkant achter de
wethouder blijft staan. En liberaal Bas van
der Veen verklaarde dat de interpellatie
van de Stadspartij niet past in de nieuwe
omgangsvormen waaraan politiek Zutphen
zich onlangs conformeerde. ,,Stop dus
met elkaar steeds weer vliegen afvangen”,
aldus de VVD-er. Fijn plan! Bij geklungel
geef je gewoon de media de schuld.
E