Danskriebels

Liedjesboek 2014-2015
Danskriebe l s
Extra speltips voor
de 3e kleuterklas / groep 2
Tekst: Els Van Den Bergh en Riet Wille
Muziek: Yves Bondue
Arrangementen en inspelen: Fernand Bernauw & Yves Bondue • Mixing en mastering: Naami, Erembodegem
Zang: Eveline Vermeiren, Yves Bondue en Felia & Mira van het kinderkoor van de basisschool Pius X Destelbergen
© SABAM 2014
Illustraties: Tineke Meirink • Vormgeving: Karin Weyland • Eindredactie: Els Vriens
© Uitgeverij Altiora Averbode 2014
D/2014/39/130
ISBN 978-90-317-3889-2
EB5053-4
Trefwoord: kleuterliederen
4
3 – Sinterklaastoneel
Sinterklaastheater
TEKST Els Van Den Bergh • MUZIEK Yves Bondue • ILLUSTRATIE Tineke Meirink
Speltip:
Speel een voelspel met de materialen die in het liedje
voorkomen: een biet, een raap, een suikerklontje, een snor,
een baard, een pruik … Stop ze in een doos. Kunnen de
kleuters raden wat ze voelen?
5
3 – Feest!
Een lied voor …
TEKST Els Van Den Bergh • MUZIEK Yves Bondue • ILLUSTRATIE Tineke Meirink
Speltip:
Verzin een dansje bij het lied. Bv. een grijpbeweging bij ‘Pak het cd’tje maar.’ Daarna swingen de kleuters met hun hele lijf,
van het ene been op het andere. Daarna springen ze tot het einde van het refrein.
Tijdens de strofes doen ze of ze in een microfoon zingen. Bij elk personage dat er genoemd wordt, wisselen ze de
microfoon van hand. Bij ‘verwennen’ knuffelen ze zichzelf. Daarna klappen ze mee met het lied. Aan het einde springen ze
in de lucht, met hun armen in een boog en open handen
7
5 – Als ik slaap …
Lig ik te dromen in mijn bed
TEKST Els Van Den Bergh • MUZIEK Yves Bondue • ILLUSTRATIE Tineke Meirink
Speltip:
Zoek afbeeldingen van verschillende voorwerpen bij de beroepen. Begin met de meest voor de hand liggende
voorwerpen: bv. een bakkersmuts, een pet van een postbode, een brandweerhelm, een politiepet … Neem ook de
verschillende vervoermiddelen erbij: een bakkersauto, een fiets van een postbode, een brandweerwagen, een politiecombi.
Neem daarna pas iets specifieks voor elk beroep, bv. het brood, handboeien … Een kleuter krijgt een afbeelding en mag
één hint geven om de andere kleuters te laten raden over welk beroep het gaat. Als dat niet lukt, geeft hij een nieuwe
hint, tot de kleuters weten wat het is. Is het beroep geraden, dan wordt de strofe gezongen.
7
5 – Als ik slaap …
8
6 – Muziekinstrumenten
Een mondje muziek
TEKST Riet Wille • MUZIEK Yves Bondue • ILLUSTRATIE Tineke Meirink
Speltip:
Laat de kleuters nog meer spullen voor carnaval verzinnen: een slinger, een feestneus ...
Laat hen dan de materialen knutselen: bv. een toeter van keukenrol, zelfgeknipte slingers,
een zelfgemaakt masker ...
7
7 – Plons, in de vijver
In de waterplas
TEKST Els Van Den Bergh • MUZIEK Yves Bondue • ILLUSTRATIE Tineke Meirink
Speltip:
Bij strofe 2: Verdeel de kleuters in twee groepen: visjes en gras. Het gras zet zich verspreid in de ruimte. De visjes
zwemmen op het lied ertussen door. De vissen mogen elkaar of het gras niet raken. U kunt het gras dichter bij elkaar
zetten, om het spel moeilijker te maken. Wissel de groepen ook eens om.
Bij strofe 3: Verdeel de kleuters in vier groepen. Ze staan achter elkaar op een rij. Duid tijdens de strofe aan wie er op welk
moment mag opspringen en kwaken. Zo krijgen de kleuters meer voeling met het ritme.
Variant: De kleuters moeten naar voor, opzij, naar links, naar rechts springen.
Moeilijkheidsgraad: De kleuters zitten achter elkaar in kikkerhouding en springen op als u teken doet.
Bij strofe 4: De kleuters stappen van langzaam naar snel. Ze volgen de oppas en verstoppen zich op uw signaal. Bij het
volgende signaal vormen ze opnieuw een rij en volgen ze de oppas.
12
9 – Steen voor steen
Hejo heja
TEKST Els Van Den Bergh • MUZIEK Yves Bondue • ILLUSTRATIE Tineke Meirink
Speltip:
Laat de kleuters een overloopspel met kruiwagens doen. Ze vertrekken na het refrein. Dan moeten ze elk om de beurt
een parcours afleggen rond stenen, over een balk, rond een huis. Ze nemen steeds iets anders mee in de kruiwagen,
volgens volgorde van het lied. Bv. eerst een plan, dan zand of een kleine graafmachine ... Valt er iets uit de kruiwagen, dan
moeten ze terug naar start. Ze gaan door tot alle kleuters geweest zijn en alle voorwerpen op zijn. Dan gaat iedereen
naar de plek waar alle voorwerpen liggen, en houden ze een werfbord omhoog. Wie dat als eerste doet, wint.
Variant: om het moeilijker te maken, mogen de kleuters alleen verder stappen op de strofe en blijven ze stilstaan op het
refrein.
14
10 – Samen op reis
De nieuwsgierige reiziger
TEKST Riet Wille • MUZIEK Yves Bondue • ILLUSTRATIE Tineke Meirink
Speltip:
Neem drie koffers met verschillende materialen die bij de landen horen. Tijdens de eerste strofe stapt iemand met een
zonnebril rond. Hij mag er op het eind van de eerste strofe (voor de naam van het land gezegd wordt) één ding uithalen.
De kleuters raden over welk land het zou gaan. Raden ze het niet, dan zet u het lied terug op. Een andere kleuter stapt
rond met de bril en haalt aan het einde van de eerste strofe iets uit de koffer. Ga zo voort tot het juiste land geraden is.
Toon dan de vlag van het land. Zing de strofe, met de naam van het land aan het einde. Dan gaat u voort met koffer twee
en een wandelstok, en daarna koffer drie en oorwarmers.