Toelichting

Toelichting
Utrecht, 24 februari 2014
SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van SNS
Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij bekend de voorwaarden van SNS
Beleggingsfondsen N.V. met ingang van 27 maart 2014 te wijzigen.
Beëindiging beursnotering RZL-fondsen
Aandelen van de in de onderstaande tabel opgenomen fondsen (de “RZL-fondsen”), die
onderdeel uitmaken van SNS Beleggingsfondsen N.V., zullen met ingang van 27 maart
2014 niet langer via Euronext Fund Service verhandeld kunnen worden.
Fondsnummer
Fonds 3
Fonds 4
Fonds 6
Fonds 8
Fonds 9
Fonds 12
Fonds 13
Fonds 14
Fonds 15
Fonds 16
Fonds 17
Fonds 18
Fonds 19
Fonds 20
Fonds 21
Fondsnaam
RZL Nederlands Aandelenfonds
RZL Euro Liquiditeitenfonds
RZL Euro Obligatiefonds
RZL Euro Aandelenfonds
RZL Euro Mixfonds
RZL Azië Aandelenfonds
RZL Amerika Aandelenfonds
RZL Wereld Aandelenfonds
RZL Euro Vastgoedfonds
RZL Optimaal Geel
RZL Optimaal Oranje
RZL Optimaal Rood
RZL Optimaal Paars
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
RZL Optimaal Blauw
ISIN Code
NL0000291037
NL0000291011
NL0000291060
NL0000291086
NL0000291094
NL0000291128
NL0000291136
NL0000291144
NL0000291151
NL0000286631
NL0000286649
NL0000286656
NL0000291193
NL0000293371
NL0006056822
Beleggen in de betreffende fondsen is met ingang van 27 maart 2014 in beginsel
uitsluitend mogelijk via de beleggingsverzekeringen van SRLEV N.V.
Omzetting RZL-fondsen voorafgaand aan de beëindiging van de beursnotering
In dit kader worden voorafgaand aan de beëindiging van de beursnotering van de RZLfondsen de beursgenoteerde aandelen van RZL-fondsen omgezet in aandelen van de
aandelenserie van het overeenkomende SNS subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V.
(de “SNS-fondsen”). Van deze SNS-fondsen wordt op 27 maart 2014 de beursnotering
niet beëindigd.
De omzetting zal op 27 maart 2014 plaatsvinden door middel van een conversie van
aandelen. Daartoe zal een ruilverhouding worden gehanteerd. De ruilverhouding voor
1
de effectuering van deze omzetting zal worden vastgesteld op 26 maart 2014 en is
gebaseerd op de intrinsieke waarde van de betreffende fondsen, uitgaande van de
slotkoersen van 25 maart 2014. De totale waarde van de belegging van aandeelhouders
zal als gevolg van de omzetting niet wijzigen.
In de periode van 21 maart 2014 tot en met 26 maart 2014 worden tijdelijk geen orders
met betrekking tot de RZL-fondsen aangenomen. Dit betekent dat de laatste
mogelijkheid om voorafgaand aan deze periode ten aanzien van de RZL-fondsen orders
in te leggen 20 maart 2014 tot 16.00 uur (cut-off time) is.
Gevolgen prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V.
De wijziging is aan de aandeelhouders kenbaar gemaakt in een advertentie, geplaatst in
Het Financieele Dagblad. De bovenstaande wijzigingen zijn vastgelegd in het addendum
bij het prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V.
De directie,
SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V.
B. Blocq
B.W.J. Lind
2