Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief AMOS unIQ
November 2014
Beste ouders / verzorgers,
Onlangs stond er een mooi artikel in het Parool over Hanne, een leerling van AMOS unIQ. U heeft
het vast wel gelezen (en zo niet, verderop in de nieuwsbrief vindt u een link naar het artikel). De
ouders van Hanne kozen bewust voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs, en zij zijn niet de enige. In
deze nieuwsbrief de laatste feiten en cijfers over de leerlingaantallen. We besteden ook aandacht
aan de Stichting Vrienden van AMOS unIQ, de First Lego League en u leest een interview met Joey
Appelman van AMOS unIQ op De Bonkelaar. Heeft u naar aanleiding van de deze nieuwsbrief
vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via 020 4106810.
Stichting Vrienden van AMOS unIQ
Op 1 januari 2014 is de Stichting Vrienden van AMOS unIQ officieel opgericht en sindsdien is er al
veel gebeurd. Het bestuur bestaat uit vier leden: Annemieke van der Groen (directeur van de
Poseidon en de Vlinderboom), Werner Toonk (gemeenteraadslid) en Sandra Krikke en Wouter
Beishuizen, beide ouders van een AMOS unIQ-leerling. Het doel van de Stichting is om “het
hoogbegaafdenonderwijs van AMOS te bevorderen en in stand te houden, voor hoogbegaafde
kinderen in Amsterdam en directe omgeving.” Dat gebeurt vooral door het inzamelen van geld om
het onderwijs financieel te ondersteunen.
Op de website van AMOS kunt u de statuten en de akte van oprichting bekijken. Punten hieruit die
voor ouders relevant zijn, zijn bijvoorbeeld:
•
Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden
•
Eén bestuurder wordt benoemd op voordracht van het college van Bestuur van AMOS, de
•
Als er plek komt voor een nieuw bestuurslid krijgen ouders ruim op tijd de mogelijkheid om
overige bestuurders worden voorgedragen door ouders van AMOS unIQ-leerlingen.
een geschikte kandidaat voor te dragen.
•
Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen één keer worden
herbenoemd
Op dit moment is er een website in ontwikkeling, speciaal gewijd aan de activiteiten van de
Stichting. Ook zijn er filmopnames gemaakt die tot een hele leuke promotievideo hebben geleid.
De lancering van de video en de website volgt binnenkort.
“Het werk is leuk en vernieuwend, deze stap heeft me goed gedaan!”
De nieuwste aanwinst in het lerarenteam van AMOS unIQ is Joey Appelman. Hij geeft sinds de
zomervakantie les op De Bonkelaar. Wat trok hem aan in deze baan? “Toen mijn eigen dochter
naar school ging viel het me op dat haar natuurlijke interesses ‘gesmoord’ werden in alles wat er
op school van haar gevraagd werd. Ik vond dat ontzettend jammer. In mijn eigen klassen wilde ik
anders werken. Meer individueel gericht, met voor elk kind een eigen aanpak. Ik heb daarbij ook
aardig wat kinderen voorbij zien komen die meer- of hoogbegaafd waren. Toen de vacature voor
leerkracht bij AMOS unIQ voorbij kwam zag ik een kans om die kant van mijn vak – waar ik toch al
veel interesse voor had - verder te ontwikkelen.”
Vanaf het begin zat Joey goed op zijn plek. “Thuis hoor ik dat ik gezelliger ben geworden. Ik was
echt toe aan deze verandering. Het werk is heel leuk en vernieuwend, het is een grote
ontdekkingstocht en al doende leer je. Deze stap heeft me goed gedaan! Dat kwam natuurlijk ook
doordat de kinderen het zo geweldig naar hun zin hadden, en nog steeds hebben. In het begin
deelden ze veel over wat ze op hun oude school hadden meegemaakt. Hoe vaak ik de kinderen
hoorde zeggen: ‘Nu hoef ik me niet meer zo te voelen, nu hoef ik niet meer zo te denken.’ Het was
Nieuwsbrief AMOS unIQ
November 2014
voor hen een wereld van verschil. Vanaf dag één was er ook een heel open houding van de
kinderen richting elkaar.”
Die open houding is gebleven. “Vandaag ging het bijvoorbeeld nog over verliefdheid in de groep.
Dat gaat dan in een goede en veilige sfeer. Alles wordt besproken. Wat het met je doet als je
verliefd bent, en ook wat het met je doet als iemand verliefd op jóu is. Als er onenigheid is in de
groep pakken de leerlingen dat heel goed op. Soms komen ze na de pauze naar me toe en
vertellen ze: we zijn bij elkaar gaan zitten en hebben erover gepraat. Nu is het opgelost. Dus ook
sociaal-emotioneel maken ze grote stappen.”
De ouders zijn nauw betrokken bij de groep. “Vaak hebben zij al veel meegemaakt met hun kind,
het is heel begrijpelijk dat ze vragen hebben over hoe het gaat op school. Ik ben blij met hun
inbreng. Ze kunnen me altijd mailen als er iets is. Je moet het toch samen doen, als leraar, ouder
en kind. Laatst heb ik ouders uitgenodigd voor een gesprek, niet omdat er iets niet goed ging,
maar juist omdat hun kind het zo geweldig goed doet. Want ik zie die leerling alleen maar met een
brede glimlach rondlopen in de school, en dat zijn óók dingen die ouders mogen weten.”
De groep maakt deel uit van een gewone basisschool. “Maar we voelen ons niet alleen staan. We
zijn echt onderdeel van de school. Schooltuinen, typelessen, gymlessen; dat doen we samen. In
het team vertel ik regelmatig wat ik aan het doen ben. Mijn projecten worden gedocumenteerd
zodat andere groepen er ook gebruik van maken. Af en toe komt er eens een collega in de klas
kijken of schuift er een andere leerling aan. We horen gewoon bij elkaar.”
Aantal leerlingen en wachtlijst
Bij de start van AMOS unIQ in augustus 2012 hadden we niet kunnen denken dat onze groepen
twee jaar later al 123 kinderen zouden herbergen. De Poseidon en de Vlinderboom hebben
inmiddels drie groepen. Op De Bonkelaar is dit schooljaar de eerste groep gestart, waar deze week
de zestiende leerling aan is toegevoegd. Het aantal leerlingen blijft toenemen; op dit moment zijn
er dertig kinderen die in de aanmeldprocedure zitten of op de wachtlijst staan voor een bepaalde
groep of locatie.
Soms kan een leerling niet meteen geplaatst worden in een van de groepen van AMOS unIQ. Dan
wordt hij of zij op de wachtlijst geplaatst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald op basis van
het aanmeldingsmoment. Dat is de datum waarop het aanmeldingsformulier, het
onderzoeksrapport en de oudervragenlijst bij ons binnen zijn. Vanaf die datum zou namelijk de
dossierbeoordeling kunnen starten.
Vier uilenteams in de First Lego League
Vorig jaar deden de leerlingen van AMOS unIQ voor het eerst mee aan de First Lego League (FLL).
Dat bleek een gouden zet; de kinderen waren enorm enthousiast en leerden in korte tijd veel
nieuwe vaardigheden. Reden genoeg om ook dit jaar weer in te stappen op het project. Maar niet
helemaal op dezelfde manier. Tim Janssen, leraar op de Poseidon, licht toe: “Vorig jaar hebben we
als leerkrachten voornamelijk zelf het project begeleid. Dat was geweldig leuk, maar kostte ook
geweldig veel tijd. We hebben daarom dit jaar de ouders gevraagd om mee te helpen. Zij zijn nu
de teamcoaches van de vier teams.” De teams bestaan uit leerlingen van groep 5 tot en met 8 en
zijn genoemd naar verschillende uilen. Zo is er een team Ninox, een team Asio Otus, een team
Pulsatrix en een team Bubo Bubo. “We hebben de leerlingen met opzet gemengd. Sommige
kinderen hebben vorig jaar ook meegedaan en kunnen hun ervaring delen met de kinderen die dit
jaar voor het eerst meedraaien. En dat is hard nodig, want het project is complex genoeg.”
Nieuwsbrief AMOS unIQ
November 2014
Was het thema vorig jaar ‘Nature’s Fury’ en zochten de kinderen naar oplossingen om
natuurrampen te bestrijden, dit jaar is het onderwerp: ‘First Class, de toekomst van het leren.’ De
teams onderzoeken hoe de manieren waarop wij in de 21e eeuw kennis en vaardigheden vergaren
verbeterd kunnen worden. “Net als vorig jaar maken de teams een robot én programmeren ze die,
ontwerpen ze een eigen logo en bereiden ze een presentatie voor. In de presentatie leggen zij aan
volwassenen uit wat kinderen nodig hebben op het gebied van leren en ontdekken.” De
leerkrachten staan dit jaar veel meer aan de zijlijn. “De ouders zijn echt de kartrekkers. Op
dinsdagmiddag is het projectmiddag. Elke ouder die ingetekend heeft komt in de projectperiode
twee keer aan de beurt om mee te helpen. Als leerkrachten zijn we zelf drie middagen aanwezig
om te zien hoe het project verloopt. De feedback die we van ouders krijgen is heel positief. Zij
ervaren ook hoe het is om met onze kinderen aan een project te werken. Mooi om deze
betrokkenheid te zien. We zijn benieuwd naar de resultaten op de regiofinale!”
Op zaterdag 12 december presenteren de teams hun projecten tijdens de regiofinale in Almere.
“Het belangrijkste is dat ze zichzelf kunnen zijn”
Op 21 oktober besteedde Het Parool in de bijlage PS aandacht aan het hoogbegaafdenonderwijs
van AMOS unIQ. Centraal in dit artikel stond het gezin van Hanne, die na de zomer gestart is bij
AMOS unIQ op De Bonkelaar. Over de keuze voor het voltijds hb-onderwijs vertelt haar moeder:
“Aan de ene kant was er de afweging: staan ze niet heel ver af van de realiteit als je al die
hoogbegaafde kinderen bij elkaar zet? Maar het is het belangrijkste dat ze zichzelf kunnen zijn en
zo een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelen.” Lees hier het volledige artikel.
https://hb020.wordpress.com/2014/10/21/bolleboos-en-buitenbeentje