Artikel V Focus Kalvervoeding en gist

Nieuws + agenda
Agrivaknet
‘Reken het jongveerantsoen ook eens door’
De jongveeopfok een ondergeschoven kindje
op melkveebedrijven? Ja, nog altijd, denken
Berdine Sweep van Valacon Dairy en Fedde
de Jong van Speerstra Feed Ingredients. Zij
gaven adviseurs tips tijdens een bijeenkomst
van de stuurgroep herkauwers van Agrivaknet.
Wilma Wolters
Op de gloednieuwe kalverhouderij Beekzicht
in Barneveld kwamen zo’n veertig adviseurs
dinsdagochtend 18 februari samen voor de
bijeenkomst ‘Relatie jongveeopfok en dier­
gezondheid’. Conclusie was dat melkvee­
houders zich beter bewust zouden moeten
zijn waar het kalf terechtkomt en welke
eisen er daaraan gesteld worden. Of het dier
nu op het melkveebedrijf uitgroeit tot melk­
koe of het bedrijf verlaat om verder uit te
groeien op een kalverhouderij, meer aan­
dacht voor een gezonde groei van het beestje
lijkt (nog altijd) op zijn plaats.
Biest en melkpoeders
Een kalf dient snel na de geboorte biest op te
nemen, dat is bekend. Berdine Sweep is
medeoprichtster van adviesbureau Valacon
Dairy en zij adviseert om de biest die je geeft
eerst te testen op kwaliteit. “Een biestmeter
meet de dichtheid van de biest en daarmee
de concentratie antistoffen. Een goede kwali­
teit biest heeft een dichtheid van minimaal
Ontwikkeli n g
Een kalf groeit in korte tijd
van een eenmagig dier uit
tot een herkauwer. Die
ontwikkeling kun je met
behulp van voer verder
optimaliseren.
1.045 g/dm3. Dit komt ongeveer overeen met
45 mg antistoffen. Een kalf moet 100 mg
binnen de eerste twee uur opnemen.”
Als de biest van mindere kwaliteit is, geef
het kalf dan wat meer. “Maar is de kwaliteit
van de biest op je bedrijf altijd van mindere
kwaliteit, pas dan het droogstandsrantsoen
aan”, aldus Sweep. Een te eiwitrijk droog­
standsrantsoen leidt tot een hogere biest­
productie. Hierdoor worden antistoffen
verdeeld­over meerdere liters en daalt de
kwaliteit­. “Ook de pariteit van de koeien
houdt verband met die biestkwaliteit. Hoe
ouder de koe, hoe meer antistoffen zij heeft
opgebouwd, hoe beter de kwaliteit van de
biest. Bij het doormelken van koeien is de
kwaliteit van de biest minimaal.”
Op de derde levensdag kun je overstappen
op poedermelk. Het liefst zou Sweep advise­
ren om te starten met een poeder op basis
van magere melkpoeder en later over te stap­
pen op een product met wei. “Maar arbeids­
technisch komt dit niet altijd uit”, weet de
adviseur uit ervaring. Grootste verschil tus­
sen beide poeders is het vermogen tot strem­
ming. Poeder op basis van magere melk­
poeder stremt en vormt dan een soort kaasje
in de lebmaag. Een poeder gemaakt van wei
bevat vaak geen caseïne en kan dus niet
stremmen. “Door stremming kan steeds een
stukje van het ontstane kaasje worden afge­
Illustratie: Annica de Lange
Slokdarm
Slokdarm
Naar
de darmen
Pens
25%
Pens 80%
Boekmaag
10%
Netmaag
5%
Netmaag
5%
Boekmaag
8%
Lebmaag
60%
Naar
de darmen
Lebmaag 7%
Kalf bij geboorte
Vaars
42
V-focus april 2014
broken en verteerd in de darmen, zodat het
kalf gedurende een groot deel van de dag
energie krijgt. Zonder stremming heeft een
kalf sneller weer honger.” Juist daarom is
een poeder op basis van wei uitermate
geschikt voor later in de melkperiode: het
kalf zal dan eerder ruwvoer en krachtvoer­
producten opnemen.
DVE moet
Ruwvoerproducten stimuleren de pens­
ontwikkeling. Sweep wist te melden dat het
beter is om structuurrijk voer en krachtvoer
apart te voeren, en niet via een alles-in-eenbrokje. “Uit onderzoek blijkt dat de pens
zich in dat laatste geval minder goed ont­
wikkelt.” Bij het spenen moet een kalf 1,5
tot 2 kg krachtvoer opnemen.
het belang van gisten in kalvervoeding.
“Gisten­bieden ondersteuning bij de darm­
gezondheid, bij de immuunrespons en bij de
pensontwikkeling.”
In de darmen werken gefermenteerde gisten
als prebioticum, weet De Jong. “Ze zorgen
voor meer bifidobacteriën en melkzuur­
bacteriën, voor meer korte ketenvetzuren en
voor meer immuunglobulinen in slijm­
vliezen. Dat laatste biedt bescherming tegen
pathogenen.”
De werking van gisten op de immuun­
respons bestaat uit het bevorderen van de
dodende activiteit van witte bloedcellen. De
werking op de pensontwikkeling tot slot is
volgens De Jong de belangrijkste. “Een juiste
pensontwikkeling betekent een soepele
transi­tie van een eenmagig dier naar een
let erop dat kalf vol doende
Eiwit binne nkrijgt
“Voer liever ook geen melkveebrok”, zegt
Sweep. Daarin zit te veel snel afbreekbaar
eiwit en dat zorgt voor dunne mest. “We
willen­kalfjes DVE voeren, want van DVE
maken ze DNA voor uierweefsel en baar­
moederweefsel. Dus dat betekent een jong­
veebrok met veel bestendig eiwit.”
Sweep komt geregeld op bedrijven waar ze
vette pinken bij het kalven ziet. “Dan weet ik
dat ze te weinig eiwit hebben gekregen in de
periode voor insemineren.” Haar advies:
reken het jongveerantsoen eens door en zorg
voor voldoende eiwit gedurende de hele
opfok.
herkauwer. Daarvoor zijn fermenteerbare
koolhydraten nodig. Deze stimuleren de ont­
wikkeling van de penspapillen en dus opname
van voedingsstoffen. Nadeel van fermenteer­
bare koolhydraten is dat bij de fermentatie
in de pens lactaat (= melkzuur) ontstaat. Te
veel lactaat leidt tot verzuring. Gisten kunnen
de pensfermentatie verbeteren en efficiënter
maken, doordat ze het lactaatniveau verlagen.
Hiermee bevorderen zij dus de pensontwik­
keling.”
Agenda
Sterker worden in het midden –
van strategie naar sales
Een masterclass georganiseerd door
Agrivaknet
Wegens succes wordt de masterclass ‘Ster­
ker worden in het midden’ herhaald. Geef jij
leiding? Wil je jezelf hierin verder bekwa­
men? Dan is deze masterclass wat voor jou.
De masterclass is bedoeld voor zowel de
beginnende als de ervaren leidinggevende.
Door met agrarische vakgenoten te werken
aan leiderschap in drie sessies gecombi­
neerd met interactieve thuisbegeleiding,
ontwikkel je jezelf in een korte tijd verder in
het leiderschap.
Algemene leerdoelen van de masterclass
‘Sterker worden in het midden’:
•Leiding geven aan en coachen van erf­
betreders vanuit je specifieke kracht.
•Managen van inhoud en proces (boven­
stroom) en onderliggende relaties en
patronen (onderstroom).
•Zorgen voor transparante communicatie
met directie en medewerkers.
•Visie van de onderneming doorvertalen
in actie op het erf.
Data
Eerste dagdeel: 10 april 2014
Tweede dagdeel: 24 april 2014
Boostersessie: 22 mei 2014
Tijden: 14.00 uur – 20.00 uur
Locatie: Rondeel Ewijk
Aanmelden kan heel gemakkelijk via de
website www.agrivaknet.nl of scan onder­
staande QR-code.
Gisten ondersteunen
In de eerste twee levensmaanden ondergaat
een kalf veel veranderingen en die hebben
een langetermijneffect, zegt adviseur bij
Speerstra Feed Ingredients Fedde de Jong.
“Uit onderzoeken blijkt dat een koe in de
eerste lactatie tot wel 750 kg meer melk kan
geven als ze als kalf in de melkperiode de
juiste en voldoende voedingsstoffen heeft
binnengekregen.” Ook De Jong wijst hier­
voor terug naar de aanleg van uierweefsel in
die eerste levensweken. Verder praat hij over
V-focus april 2014
43