Verkooporders verzamelen - Logistiek

Profit Scanmodule Logistiek
Gebruik het scrollwiel van uw muis of de
pijltjes van uw toetsenbord om te bladeren
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Verkooporders kunnen op kantoor klaargezet worden om in
het magazijn te worden gepakt door in Profit op de pakbon te
kiezen voor Klaarzetten voor scannen.
De volgorde van de pakbonnen kan indien gewenst bepaald
worden door het toekennen van prioriteit en gebruiker in
Profit. Het handmatig selecteren van een of meerdere
pakbonnen op de mobiele computer is ook mogelijk.
2
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Alleen pakbonregels van het itemtype Artikel en
Samenstelling worden op de mobiele computer weergegeven.
Andere itemtypes als kostenplaatsen worden niet
weergegeven
3
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Om te beginnen met het verzamelen van
orders kiest u in het menu voor Picken.
Afhankelijk van de instellingen wordt de eerste
pakbon door Profit automatisch toegewezen, of
kan deze handmatig worden geselecteerd.
4
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Automatisch:
Kies voor Regels picken voor het starten van
de pakbon.
5
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Handmatig:
Handmatig kunnen 1 of meerdere klaargezette
pakbonnen worden geselecteerd en indien
gewenst gecombineerd.
Standaard wordt de regelvolgorde
overgenomen van Profit (per pakbon). Het is
ook mogelijk om de regels van de
verschillende pakbonnen te sorteren op locatie
(in dat geval moeten de artikelen van de
pakbonnen later uitgesorteerd worden)
6
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Profit kent 2 soorten locatie registratie
Locatie activering aan: een artikel kan in Profit
flexibel op meerdere locaties worden
geregistreerd.
Locatie activering uit: een artikel heeft in Profit
een standaard locatiecode.
Beide worden door de Scanmodule
ondersteund.
7
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Het gedrag van de Scanmodule wordt door
Locatie activatie als volgt gestuurd:
8
Locatie activatie
Locatie barcode
GedragOpties:
Scanmodule
Aan
Beschikbaar
Locatie van pakbonregel wordt
afgebeeld en moet bevestigd
worden
Aan
Niet beschikbaar
Locatie van pakbonregel wordt
afgebeeld maar hoeft niet
bevestigd te worden
Uit
n.v.t.
Standaard artikellocatie wordt
afgebeeld en hoeft niet bevestigd
te worden
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Om pakfouten te voorkomen moet de locatie
en / of het artikelnummer worden gescand of
ingegeven.
Indien gewenst kan een afbeelding bekeken
worden van het betreffende artikel
Indien in Profit is ingesteld dat Artikel barcode
en / of Locatie barcode beschikbaar is, moeten
deze worden bevestigd door ze te scannen of
in te geven.
9
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Na bevestiging van het gepakte aantal (en
optioneel een serienummer / partij / THT) wordt
de volgende regel van de pakbon toegewezen.
De regels zullen één voor één worden
toegewezen tot alle regels van de pakbon zijn
afgehandeld.
10
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Als alle regels zijn afgehandeld worden de
gegevens naar Profit verstuurd.
Middels een parameter in Profit kan de pakbon
direct gereed gemeld worden, of alleen
bijgewerkt worden in Profit
11
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Is de Scanmodule ook geschikt voor mijn bedrijf?
Orderpicken
Alle informatie wordt verwerkt in Profit.
Zo kunt u in Profit bijvoorbeeld zien welke
medewerker welke order heeft verzameld en
hoe lang hij / zij hier over heeft gedaan. Dit kan
waardevolle informatie bieden over de
prestaties van uw medewerkers.
12
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100
Meer informatie?
Actemium
Mercurion 24-B
6903 PZ ZEVENAAR
Tel.: +31 (0)316 585100
logistiek.actemium.nl
[email protected]
volg ons op:
13
afas-profit.actemium.nl
+31(0)316 585 100