20140910 Brief sluiting GEA Sibbe

Rabobank Maastricht en Omstreken
Postadres Postbus 200, 6200 AE Maastricht
Bezoekadres
Wim Duisenbergplantsoen 1
6221 SE Maastricht
Telefoon
+31 43 328 18 88
Fax
+31 43 328 19 08
E-mail
Bankrekening
Website
Onderwerp
[email protected]
NL80RABO0131340301
www.rabobankmaastricht.nl
Sluiting geldautomaat Sibbe
Geachte heer, mevrouw,
Het gebruik van geldautomaten neemt al enige tijd af. De voornaamste reden hiervoor is de
opkomst van electronisch betalen, waaronder PIN-betalingen in winkels. Hierdoor neemt het
aantal contante betalingen af. Dit heeft er toe geleid dat we de geldautomaat in Sibbe gaan
sluiten. In deze brief geven we u uitleg over deze besluitvorming.
Beveiligingsrisico’s
De Rabobank dient bij geldautomaten rekening te houden met diverse beveiligingsaspecten.
Ramkraken of ontploffingen brengen grote risico’s met zich mee. Om de omwonenden
hiertegen te beschermen, moet de bank extra investeren. Wanneer over zo’n nieuwe investering
moet worden besloten, kijken we altijd eerst of we de betreffende automaat de komende jaren
willen handhaven. Ten aanzien van de automaat in Sibbe stonden we voor een dergelijke
investeringsbeslissing. Hierbij hebben we in eerste instantie gekeken naar het gebruik van de
automaat. De conclusie is dat dit gebruik sterk achterblijft bij andere geldautomaten in de buurt.
Beperkte bestedingspunten
Verder is het inmiddels zo dat Sibbe nog maar nauwelijks gelegenheden kent waar met contant
geld betaald wordt. Het geld kan in Sibbe dus wel worden opgenomen, maar het kan er vrijwel
niet meer worden uitgegeven. Dat laatste gebeurt wél in plaatsen in de buurt, waar echter ook
geldautomaten zijn en in veel winkels ook betaalautomaten.
Sluiting per 1 september 2015
Het lage aantal opnames uit de automaat, de beperkte mogelijkheden om het opgenomen geld
direct uit te geven en de toenemende beveiligingsrisico’s hebben ertoe geleid dat we hebben
besloten om de automaat per 1 september buiten gebruik te stellen. Het is spijtig dat we deze
beslissing moeten nemen, maar wij achten de kosten van de automaat niet langer in verhouding
met het gebruik ervan.
Coöperatieve Rabobank Maastricht e.o. U.A. gevestigd te Maastricht
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 14609495 / BTW-identificatienummer NL001689940B01
Rabobank blijft dichtbij
De sluiting van de geldautomaat in Sibbe betekent niet dat de Rabobank Sibbe de rug toe keert.
Het tegengestelde is waar. Graag bieden wij u de volgende mogelijkheden aan:
•
•
•
•
•
Zo vaak als dat nodig en wenselijk is, kunnen voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd worden over alternatieve betalingsmogelijkheden;
Onze seniorenadviseurs kunnen naar Sibbe komen om de minder mobiele klanten te
ondersteunen. Deze adviseurs staan voor u klaar om samen met u oplossingen te vinden
voor hinder die u eventueel van de sluiting van deze automaat ondervindt. U kunt onze
seniorenadviseurs bereiken op telefoonnummer 043-328 19 05;
Bent u minder mobiel en wenst u toch contact geld te hebben? Wij bieden u tot en met
31 december 2016 de mogelijkheid om gratis contant geld thuis te laten bezorgen;
Om de sociale cohesie in Sibbe te blijven ondersteunen reserveren we €20.000 van het
budget van het Coöperatiefonds. Op dit bedrag kunnen verenigingen en stichtingen uit
Sibbe exclusief aanspraak maken als ze een project indienen. Dit dient uiteraard wel te
voldoen aan de voorwaarden van het Coöperatiefonds, zoals genoemd op
www.rabobankmaastricht.nl;
Met organisaties, verenigingen of stichtingen, die mogelijk hinder ondervinden van de
sluiting van deze automaat, gaan wij graag in gesprek om tot een goede oplossing te
komen.
Heeft u nog vragen over de sluiting van de geldautomaat in Sibbe kunt u ons altijd bereiken via
e-mailadres [email protected] of telefoonnummer 043-328 18 88.
Met vriendelijke groet,
directie Rabobank Maastricht en Omstreken
Coöperatieve Rabobank Maastricht e.o. U.A. gevestigd te Maastricht
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 14609495 / BTW-identificatienummer NL001689940B01