Beschrijving Multi-Denco ijswateruitvoering

Klimaatkast GEA HAPPEL - DENCO
Model MULTI DENCO met ijswater
Luchtbehandelingseenheid met aansluiting op een ijswaternet.
Omgekeerde toevoer: de luchttoevoer gebeurt via de bovenzijde van de klimaatkast.
De lucht stroomt verticaal doorheen de unit en wordt aan de onderzijde van de unit uitgeblazen,
horizontaal via de valse vloer.
FILTERS
De kasten worden voorzien van G4 filters. Dit zijn filters met een groot filtratieoppervlak en een lange
levensduur. Onderhoud en vervanging zijn mogelijk via de deuren. Filtervervuiling wordt gecontroleerd
door een differentieeldrukschakelaar. Wanneer de maximale vervuiling bereikt wordt, verschijnt er een
bericht voor het onderhoud. Hiertoe wordt er een differentieelmanometer gemonteerd op het frontpaneel
van de klimaatkast.
VENTILATOR
Motor-ventilatorunit van het type vrijlopend wiel bestaande uit een axiale ventilator met directe
aandrijving met achterovergebogen schoepen en met EC motor met variabele snelheid.
Trillingsarme ventilator, statisch en dynamisch uitgebalanceerd. De turbine is vervaardigd uit kunststof
en heeft een zeer aërodynamische geometrie. Aangezien deze in het gedeelte in de valse vloer
geïnstalleerd is, kan deze zonder vermogensverlies uitblazen. Het luchtdebiet en de beschikbare druk
zijn regelbaar m.b.v. 0-10V signaal. Het luchtdebiet kan geregeld worden in functie van de temperatuur
van de retourlucht of de beschikbare druk op de vloer. Oververhittingsbeveiliging geïntegreerd. Controle
hiervan via het opgenomen vermogen. Bij het stoppen van de ventilator, worden alle functies
uitgeschakeld.
IJSWATER BATTERIJ
De schuin opgestelde expansiebatterij bestaat uit koperen buizen met gegolfde aluminium vinnen en
heeft een groot uitwisselingsoppervlak om de luchtsnelheden te beperken, waardoor een precieze
controle van temperatuur en vochtigheid bij koeling en ontvochtiging mogelijk is. De batterij is zodanig
ontwikkeld dat de doorstromingssnelheid van het koelmiddel erin geoptimaliseerd wordt en de
drukverliezen minimaal zijn.
De condensbak is uit inox vervaardigd om corrosie te vermijden. Uit veiligheidsoverwegingen is deze
uitgerust met een vlotterventiel.
3-WEG REGELVENTIEL
Het regelventiel van het ijswater zorgt voor een proportionele sturing in functie van de temperatuur en
vochtigheid van de terugnamelucht. Dit ventiel is gemonteerd in de terugnamelucht van de koelkring.
De klimaatkasten zijn af fabriek uitgerust met afsluitventielen en schroefdraadverbindingen om de
montage te vergemakkelijken en de installatietijd te beperken.
CHASSIS EN OMKASTING
De klimaatkast heeft een stevige corrosiebestendige geanodiseerde structuur uit aluzink.
De gewelfde deuren van de voorzijde met draaisluitingen zijn demonteerbaar. Dankzij de toegang via de
voorzijde wordt het onderhoud vereenvoudigd.
De zij- en achterpanelen van de omkasting zijn eenvoudig uitgevoerd.
De deuren en de panelen worden zijn voorzien van een poedercoating en zijn inwendig bekleed met
een thermisch isolerend en akoestisch dempende M0 laag.
De inwendige panelen zijn verzinkt.
De omkasting is gecoat met RAL 9002
ELEKTRISCH BORD
Het geïntegreerde elektrisch bord wordt geproduceerd volgens de EN60204 norm en bestaat uit de
volgende elementen:
- Een hoofdstroomschakelaar,
- de netspanningsklemmen,
- de zekeringen en contactoren,
- een veiligheidsschakelaar om de verschillende componenten te beschermen tegen overspanning en
kortsluiting,
- en de stuurklemmen (voor het opstarten vanop afstand, foutmelding, stopzetten van de unit via de
controlesensoren).
Alle componenten en leidingen zijn geïdentificeerd met verschillende kleuren en zijn genummerd
volgens het schakelschema.
Er is een voeler voorzien voor de temperatuur- en vochtigheidscontrole van de toevoerlucht.
WATERDETECTIE
De kit voor waterdetectie bestaat uit twee componenten:
Een waterniveaudetector in de condensbak met hoogtepeilmeting,
en een waterdetector op de grond.
Deze elementen genereren een alarm wat bv. de watertoevoer van de bevochtiger kan afsluiten.
STURING EN REGELING
De sturing van de condensor ventilatoren is opgebouwd in de schakelkast ter hoogte van de hoge- en
lagedrukpressostaten.
De unit is uitgerust met een C5-12 regeling die op het frontpaneel gemonteerd is. Deze heeft als
hoofdfuncties:
- Regeling van de toe- en afvoertemperatuur,
- regeling van de relatieve toevoertemperatuur of absolute vochtigheid,
- optimalisatie van de van het ventilatortoerental,
- optimalisatie van de compressorwerking,
- optimalisatie van de bevochtigerwerking,
- automatisch heropstarten na stroomuitval.
Controle van alle analoge en digitale uitgangen, waaronder:
- het ventilatortoerental,
- de hoge en lage druk van het ijswatercircuit,
- en de temperatuur van het aanzuiggas en het hete gas.
Alarmen:
- hoge en lage temperatuur en vochtigheid,
- gebrek aan lucht, filtervervuiling en ijswatercircuit,
- luchtbevochtiger, elektrische verwarming, DencoNet communicatie en foutmelding van de voeler.
Netwerk
Tot 8 units in 1 netwerk met een lineaire structuur met 2-aderige kabels, paarsgewijs gedraaid en
voorzien van een gevlochten afscherming.
voeler voor de samenstelling van een gemiddelde waarde,
en automatische conversie van het toestel.
Kleurenscherm met touch screen 4.3” met de volgende functies:
- Wijzigingen van de instellingen beveiligd met een paswoord, afhankelijk van het niveau van de
gebruiker (Gebruiker, Onderhoud GEA, Fabriek),
- weergave van de relatieve temperatuur en vochtigheid,
- taalkeuze (Duits, Engels, Frans),
- LCD-scherm voor de weergave van de alarmen,
- opslaan en opvragen van instellingen voor inbedrijfsstelling,
- manometer,
- en controle van het ijswatercircuit.
Denconet functie: geïntegreerde besturingsfunctie die de sturing van een reeks van 8 units mogelijk
maakt.
Geïntegreerde Interface Modbus (RS485)
Seriële Interface LonWorks