Lancering Van Tuikwerd Fellowship

Persbericht
2 september 2014
LANCERING VAN TUIKWERD FELLOWSHIP WOENSDAG 3 SEPTEMBER
Opening academisch jaar Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap in Der Aakerk Groningen
Het bestuur van de Stichting Van Tuikwerd Fonds en de Stichting Oude
Groninger Kerken (SOGK) heeft besloten tot de instelling van het Van Tuikwerd Fellowship
en stelt een bedrag van zevenduizend euro per jaar beschikbaar voor een periode van tien
jaar aan het Instituut voor het Christelijk Cultureel Erfgoed van de Faculteit Godgeleerdheid
en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Op woensdag 3 september
wordt dit fellowship aangeboden in de Der Aa-kerk in Groningen.
Op deze feestelijke dag reikt de Stichting Oude Groninger Kerken het Van Tuikwerd
Fellowship uit aan dr. Justin E.A. Kroesen. De uitreiking vindt plaats in het kader van de
opening van het academisch jaar van de Faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap die voorafgegaan wordt door de opening van het Academisch jaar
van de Protestantse Theologische Universiteit. Kroesen zal het fellowship in ontvangst
nemen in het bijzijn van de decaan. Prof. Dr. Kocku von Stuckrad, en aansluitend een
openingscollege verzorgen.
Doel van het fellowship is de samenwerking tussen universiteit en SOGK te intensiveren en
beter zichtbaar te maken door onderzoek naar de Groninger kerken (in hun
cultuurhistorische context en in een Europees verband) te stimuleren en te dissemineren.
Middelen daartoe zijn onder meer het organiseren van studiedagen, debatten, excursies en
educatieve activiteiten en het uitnodigen van sprekers en gastonderzoekers. Ook wordt
hieruit het Regnerus Steensma-scholarship gefinancierd, bestemd voor getalenteerde
studenten en andere jonge onderzoekers op het terrein van het religieuze erfgoed.
EINDE BERICHT
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 0503672042, 06-52102342 of [email protected]
Uitnodiging: Het totale programma van woensdagmiddag 3 september vindt u hier:
http://www.rug.nl/ggw/news/events/2014/opening-academic-year-2014-2015
U bent van harte uitgenodigd.