SAMENVATTING Werkgroep Metadata Openbare

Datum
Referentie
Onderwerp
30 november 2014
LdV
Lokale trefwoorden
Werkgroep
Metadata
Openbare
Bibliotheken
Onderwerp: Toevoegen van lokale (eigen) trefwoorden
SAMENVATTING
Vraagstuk:
Trefwoorden die bibliotheken toegekend hebben in een lokaal systeem, of in het GGC
op lokaal niveau, zijn niet zichtbaar in de NBC. Hoe kunnen we het toevoegen en tonen
van lokale trefwoorden (in de toekomst) organiseren?
Advies:
Aanbevolen werkwijze:
Wanneer de wens bestaat om aan een door de NBD aangeboden titel extra of andere
trefwoorden toe te voegen, dan kan dat aangevraagd worden bij NBD Biblion, volgens
de bestaande procedure.
Wanneer een bibliotheek zelf een nieuwe titel toevoegt in het GGC, kan gebruik
gemaakt worden van de NBD Biblion Trefwoordenthesaurus. Komt een gewenste term
niet voor, dan kan een verzoek ingediend worden bij NBD Biblion volgens de
bestaande procedure.
Motivatie:
Gebruik maken van het NBD Biblion trefwoord geeft de beste garantie voor het behoud
van de kwaliteit van het (uniform) trefwoorden systeem.
Bedenk dat alle ‘lokale’ trefwoorden straks zichtbaar zijn voor iedereen.
Bijzonderheden:
In het GGC komt een extra KMC voor trefwoorden op algemeen niveau.
Als blijkt dat een term niet wordt overgenomen, of niet wordt opgenomen in de NBD
Biblion Trefwoordenthesaurus, dan kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid
een extra trefwoord (al dan niet volgens de thesaurus) toe te voegen in dit nieuwe
KMC voor lokale trefwoorden op algemeen niveau.
Op verzoek van Bibliotheek.nl en de Werkgroep Metadata OB onderzoekt OCLC de
mogelijkheid om de eerder ingevoerde trefwoorden (van Plusbibliotheken) in lokale
KMC ’s te verplaatsen naar het algemeen niveau.
Blad
2
Werkgroep
Metadata
Openbare
Bibliotheken
TOELICHTING
Toelichting op de aanbevolen werkwijze vanuit NBD Biblion:
Toekennen en aanvragen van trefwoorden in het GGC
Aanleiding
Alle openbare bibliotheken gaan in de toekomst gebruik maken van het GGC in het
kader van de NBC. Niet iedereen is vertrouwd met het toekennen van trefwoorden.
Werkwijze toekennen
Uitgebreide informatie over het toekennen van trefwoorden is te vinden op de website
www.trefwoordenthesaurus.nl van NBD Biblion. Deze informatie is te raadplegen via
Theorie Trefwoorden.
Als u geen toegang heeft tot deze website, dan is deze informatie ook te vinden op de
website van NBD Biblion:
www.nbdbiblion.nl/sites/nbdbiblion.nl/files/theorietrefwoorden1.pdf
In deze richtlijnen staat ook dat een trefwoord aangevraagd kan worden als dit niet in
de NBD Biblion Trefwoordenthesaurus aanwezig blijkt te zijn.
Het e-mailadres voor het aanvragen van een trefwoord is:
[email protected] of via de website
www.trefwoordenthesaurus.nl via Aanvraag nieuwe termen.
Vervolg
Als het trefwoord in de NBD Biblion trefwoordenthesaurus staat kan dit gebruikt
worden.
NB:
Als NBD Biblion al trefwoorden heeft toegekend aan een titel dan mogen deze
niet gewijzigd en/of andere trefwoorden toegevoegd worden zonder overleg
met NBD Biblion. Het zomaar wijzigen en/of toevoegen van trefwoorden leidt, bij
uitwisseling van bestanden, vaak tot klachten aan het adres van NBD Biblion.
Erwin Tuinstra
Eindredacteur Trefwoorden
Media Aanbod
Redactie en Bibliografische Afdeling
24-10-2014