Mei 2014 - NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX
ACHMEA SPORT INDEX TOT 18
Meting 17 – Mei 2014
In opdracht van NOC*NSF
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
1
Inhoudsopgave
1
Sportdeelname Index Mei 2014
2
Sportdeelname afgelopen maand
3
Sportdeelname afgelopen 12 maanden
4
Sportdeelname schoolgaande kinderen (tot 18 jaar)
5
Sportdeelname per tak van sport
6
Sporten via een sportaanbieder
7
Onderzoeksverantwoording
7
Contact
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
2
1. NOC*NSF Sportdeelname Index Mei 2014
180
160
161
120
146
144
140
138
126
115
111
109
100
101
100
100
87
80
60
49
40
20
0
Mei
2013
Juni
2013
Juli
2013
Augustus September
2013
2013
Oktober
2013
November December
2013
2013
Januari
2014
Februari
2014
Maart
2014
April
2014
Mei
2014
Basis: Totale Nederlandse bevolking (5 t/m 80 jaar)
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
3
2. Sportdeelname afgelopen maand
a. Aandeel 4x per maand of vaker
Aandeel 4 keer per maand of vaker (in %)
70
60
57
53
61
57
58
61
59
62
59 61
57
54
55
58
56
57
51
50
40
30
20
10
0
januari
februari
maart
april
mei
2013
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
2014
Basis: Totale Nederlandse bevolking (5 t/m 80 jaar) .
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
4
2. Sportdeelname afgelopen maand
b. Aantal keer sporten (sportfrequentie)
100%
0 keer in de afgelopen maand
90%
80%
70%
60%
50%
40%
33
34
2
6
2
7
29
27
37
35
34
35
35
37
3
7
3
7
2
6
2
7
2
6
2
10
25
24
28
28
29
30%
20%
10%
30
30
29
31
29
28
28
28
33
32
32
32
32
2
7
2
5
2
5
2
5
2
6
2-3 keer in de afgelopen maand
28
27
28
27
4-9 keer in de afgelopen maand
32
1 keer in de afgelopen maand
10 keer of meer in de afgelopen maand
23
26
33
33
34
33
2013
0%
April
2014
Gemiddelde
over 12
maanden
Mei
2013
Juni
2013
Juli
2013
Aug
2013
Sept
2013
Okt
2013
Nov
2013
Dec
2013
Jan
2014
Feb
2014
Mrt
2014
Mei
2014
67%
66%
63%
65%
65%
65%
65%
63%
67%
68%
68%
68%
68%
Aandeel ≥1x per maand
65%
59%
57%
54%
55%
55%
56%
57%
51%
57%
61%
61%
62%
61%
Aandeel ≥4x per maand
56%
7.5
7.3
7.3
8.1
8.1
7.2
6.9
6.1
7.0
7.8
8.2
8.3
8.1
Gemiddeld aantal keer p.m
7.2
 61% is in mei 2014 een regelmatige sporter en heeft 4x per maand of vaker gesport.
Dit aandeel is hoger dan in mei 2013 (59%).
 68% van de Nederlanders van 5 t/m 80 jaar heeft in de afgelopen maand (mei 2014) 1x of vaker gesport.
 Het gemiddelde aantal keer sporten per maand (Totaal NL 5-80 jr) is in mei 2014 8.1 keer.
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
Aantal keer gesport in de
afgelopen maand
Basis: Totaal NL 5-80 jaar
5
2. Sportdeelname afgelopen maand
c. Sportdeelname uitgesplitst naar leeftijd
2013
Aandeel 4x per maand of vaker (in %)
Gemiddelde over
12 maanden
90
5 – 12 jaar
77%
13 – 18 jaar
71%
19 – 30 jaar
60%
31 – 44 jaar
51%
45 – 64 jaar
50%
65 - 80 jaar
48%
82
80
72
70
67
60
58
53
52
50
40
Mei
2013
Juni
2013
Juli
2013
Augustus September Oktober
2013
2013
2013
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
November December
2013
2013
Januari
2014
Februari
2014
Maart
2014
April
2014
Mei
2014
6
2. Sportdeelname afgelopen maand
d. Sportdeelname uitgesplitst naar geslacht
Aandeel 4x per maand of vaker (in %)
70
66
64
62
62
60
60
58
58
57
59
55
53
53
55
62
Mannen
59
58
55
56
63
58
59
59
56
55
50
50
Vrouwen
47
40
Mei
2013
Juni
2013
Juli
2013
Augustus September
2013
2013
Oktober
2013
November December
2013
2013
Januari
2014
Februari
2014
Mrt
2014
April
2014
Mei
2014
2013: Gemiddelde over 12 maanden:
Mannen: 59%
Vrouwen: 54%
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
7
2. Sportdeelname afgelopen maand
e. Sportdeelname uitgesplitst naar opleiding
Aandeel 4x per maand of vaker (in %)
80
71
69
70
67
66
62
65
63
58
49
59
57
57
51
53
48
49
49
49
59
58
50
52
61
55
62
56
Mei
2013
Juni
2013
Juli
2013
Augustus September Oktober November December
2013
2013
2013
2013
2013
Opleiding midden
53
51
50
61
Opleiding hoog
43
40
Opleiding laag
61
60
50
68
70
65
64
60
57
70
Januari
2014
Februari
2014
Maart
2014
April
2014
Mei
2014
2013: Gemiddelde over 12 maanden:
Opleiding Laag:
49%
Opleiding Midden:
57%
Opleiding Hoog:
64%
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
8
3. Sportdeelname afgelopen 12 maanden
a. Norm: minimaal 40x per jaar sporten (in %)
Gem Mei Jun
Jul Aug. Sept Okt Nov Dec Jan
Febr Mrt Apr Mei
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014
5 – 12 jaar
68
68
69
71
67
70
64
64
61
63
70
68
71
70
13 – 18 jaar
62
61
62
62
62
60
61
64
54
70
67
65
64
61
19 – 30 jaar
49
48
53
49
48
48
49
49
48
50
51
52
53
57
31 – 44 jaar
42
46
41
42
43
39
42
42
39
45
47
47
50
46
45 – 64 jaar
42
42
42
42
43
42
43
41
40
45
47
44
46
42
65 - 80 jaar
39
36
39
39
41
36
39
40
39
40
43
43
46
43
Man
49
50
49
51
48
49
49
51
47
51
56
50
55
50
Vrouw
45
44
46
44
47
43
44
43
42
47
46
49
49
48
Laag
39
36
41
40
41
37
39
41
37
42
43
41
43
41
Midden
48
48
47
47
48
46
47
47
45
49
53
52
53
51
Hoog
56
61
56
57
56
57
56
54
54
57
59
58
60
58
40x norm (Totaal NL 5-80 jaar)
47
47
47
47
48
46
47
47
45
Leeftijd
Geslacht
Opleiding
 In mei 2014 geeft 50% van de Nederlandse bevolking aan 40x of vaker te hebben gesport in de
afgelopen 12 maanden. In mei 2013 (een jaar eerder) lag dit aandeel op 47%.
 Het gemiddelde over de 12 maanden van 2013 (januari 2013 t/m december 2013) ligt op 47%.
49
51
50
52
50
Sportdeelname (40x of meer in
de afgelopen 12 maanden) naar
geslacht, leeftijd en opleiding
Basis: Totaal NL 5-80 jaar
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
9
3. Sportdeelname afgelopen 12 maanden
b. Type sporter
GEM
2013
Mei
2013
Juni
2013
Juli
2013
Aug
2013
Sept
2013
Okt
2013
Nov
2013
Dec
2013
Jan
2014
Feb
2014
Mrt
2014
Apr
2014
Mei
2014
Niet/weinig sporter
(0-11x per jaar)
36%
36%
36%
36%
35%
37%
37%
36%
38%
35%
32%
34%
32%
34%
Huidige sporter
(≥ 12x per jaar)
64%
64%
64%
64%
65%
63%
63%
64%
62%
65%
68%
66%
68%
66%
-
Af en toe
sporter
(12-39 x per jaar)
17%
17%
16%
17%
18%
17%
16%
17%
17%
17%
17%
16%
16%
16%
-
Regelmatige
sporter
(≥ 40x per jaar)
47%
47%
47%
47%
48%
46%
47%
47%
45%
49%
51%
50%
52%
50%
 In mei 2014 is 50% van de Nederlandse bevolking (5-80 jaar) een regelmatige sporter; men geeft aan in de
Type sporter (indeling op basis
van sportfrequentie op jaarbasis)
afgelopen 12 maanden 40x of vaker te hebben gesport.
 Het aandeel in mei 2014 ligt daarmee hoger dan het gemiddelde in 2013 (47% over 12 maanden).
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
Basis: Totaal NL 5-80 jaar
10
4. Achmea Sport Index tot 18 jaar
a. Sportdeelname schoolgaande kinderen (algemeen beeld)
160
146
140
140
134
132
123
120
100
97
131
126
97
94
80
65
60
40
20
22
10
0
Mei
2013
Juni
2013
Juli
2013
Augustus September
2013
2013
Oktober
2013
November December
2013
2013
Januari
2014
Februari
2014
Maart
2014
April
2014
Mei
2014
Basis: Nederlandse jongeren (5 t/m 18 jaar) .
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
11
4. Achmea Sport Index tot 18 jaar
b. Sportdeelname schoolgaande kinderen (aandeel 4x per maand of vaker)
90
80
71
74
77 77
80 81
85
77
78 77
79
76
70
74
62
78
65
64
60
50
40
30
20
10
0
januari
februari
maart
april
mei
2013
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
2014
Basis: Nederlandse jongeren (≤ 18 jaar)
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
12
5. Sportparticipatie per tak van sport
top 3 stijgers in mei 2014
In de maanden maart, april en mei van 2014 zijn er ten opzichte van dezelfde maanden van 2013 in totaal 220.000 meer
Nederlanders die aangegeven aan fitness te hebben gedaan. Fitness neemt daarmee de eerste positie in binnen de
‘top 3 stijgers van 2014’.
 Wielrennen en wandelsport nemen met respectievelijk 140.000 en 60.000 meer beoefenaars de 2e en 3e positie in.

Top 3 Stijgers in 2014
Verschil
2014 versus 2013
2013
(maart t/m mei)
2014
(maart t/m mei)
1. Fitness (cardio en/of kracht)
220.000
2.410.000
(16.1%)
2.630.000
(17.5%)
2. Wielrennen / toerfietsen (incl.
mountainbiken en handbiken)
140.000
1.030.000
(6.9%)
1.170.000
(7.8%)
3. Wandelsport*
60.000
1.880.000
(12.5%)
1.940.000
(12.9%)

De bovenstaande tabel geeft weer welke sporten (in absolute zin) in 2014 het grootste aandeel ‘meer beoefenaars’ hebben ten opzichte van 2013.
Hierbij zijn de resultaten van maart, april, mei 2013 vergeleken met de resultaten van maart, april, mei 2014. Er is per sporttak gekeken naar het
aandeel dat 1x per maand of vaker de desbetreffende sport heeft beoefend.

In verband met de betrouwbaarheid van de resultaten zijn alleen sporten met een minimum aantal waarnemingen van n=50 in beide jaargangen
meegenomen in de analyse.
* De verschillen tussen 2013 en 2014 zijn t.a.v. fitness en wielrennen/toerfietsen significant. De verschillen tussen 2013 en 2014 zijn t.a.v. wandelsport
niet significant.
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
13
6. Sporten via een sportaanbieder (1)
Is lid van een sportvereniging EN/OF andere (commerciële)
sportaanbieder
41
68
35
Alleen, ongeorganiseerd
24
27
Als lid van een sportvereniging
56
24
Afgelopen 12 maanden niet gesport
9
Als abonnee/klant/cursist van een fitnesscentrum of andere
(commerciële) sportaanbieder
In groepsverband, georganiseerd door uzelf, familie, vrienden en/of
kennissen
Als deelnemer aan een georganiseerd sportevenement
(wielrentocht, wandeltocht, hardloopevenement, etc.)
18
18
13
14
5
9
5
Anders
3
Via school of naschoolse sport/naschoolse opvang (exclusief
gymles)
5
24
3
Bij een zorginstelling of een revalidatiecentrum
1
2
1
Als rechtstreeks lid van een sportbond
2
In het kader van bedrijfssport
0
2
2
Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk
1
1
Tijdens een georganiseerde sportvakantie
0
10
20
30
Totaal NL 5-80 jaar
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
40
50
60
70
Jongen 5-18 jaar
80
(in %)
14
6. Sporten via een sportaanbieder (2)
Sporten via een
sportaanbieder
Sporters
monitor 2012
Februari
2014
Mei
2014
Totale doelgroep
(5 t/m 80)
45%
44%
41%
Jongeren
(5 t/m 18)
77%
70%
68%
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
15
7. Onderzoeksverantwoording
Doelstelling
Sportdeelname Index
Maandelijks meten van de sportdeelname van de Nederlandse
bevolking (5-80 jaar)
Onderzoeksmethode
Kwantitatief online onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van het
online panel van GfK (ConsumerJury)
Veldwerkperiode
Dinsdag 3 juni t/m woensdag 11 juni 2014.
Terugvraagperiode meting 17: Mei 2014
Vragenlijst
De vragenlijst is in overleg met NOC*NSF opgesteld. Maandelijks 3
vaste vragen en 1 of meer variabele vragen (maandvragen). Gebruik
Kindversie (5-14 jr): ouders vullen het sportgedrag van hun kind in.
Responsverantwoording
•
•
•
•
Oplevering
Naast onderhavige PPT-presentatie is een tabellenrapport in Excel
opgeleverd met daarin de resultaten uitgesplitst naar leeftijd,
geslacht, opleiding en leefstijl (Roper Consumer Styles).
Maandelijks wordt ook een cumulatieve rapportage opgeleverd.
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
Bruto 5000 respondenten zijn uitgenodigd.
Netto n=3051 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld
Responspercentage: 60%
Resultaten zijn gewogen conform weging sportersmonitor 2012.
16
8. Contactgegevens
Frans Louwen
Ingrid Hoogwerf
Research Consultant
Project Manager
0162 – 384 215
0162 – 384 250
[email protected]
[email protected]
© GfK 2014 | Sportdeelname Index | Mei 2014
17