Download de presentatie

Optioneel: ruimte voor het Onderdeel van de Universiteit
Tweedejaarsbijeenkomst
Sociale Geografie & Planologie – 04/11/2014
Welkom

Marloes v/d Winkel


Studieadviseur Bachelor SGPL
Jeroen van Pelt

Studieadviseur Masters SGPL

Coördinator Stage/Scriptie Bachelor SGPL
studiea[email protected]
Tweedejaarsbijeenkomst
2
Inhoud bijeenkomst

Opbouw bachelor programma SGPL



Structuur
Keuze opties:

Stage

Buitenland

Minor

Combineren
Specialisaties binnen SGPL
Tweedejaarsbijeenkomst
3
Opbouw bachelor programma

Hoe is de structuur van het
programma opgebouwd?

Waar zit (keuze)ruimte?
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/
page/2014-2015/opleiding/91
Tweedejaarsbijeenkomst
4
Opbouw bachelor programma
Sociale Geografie
en Planologie
Planologie
Planologie
Eerste jaar 60 EC
Sociale Geografie
Internationale
Ontwikkelingsstudies
Afstudeerrichting 54 EC
Sociale Geografie
Specialisatie 36 EC
Stadsgeografie
+ 30 EC keuzeruimte
Politieke Geografie
Tweedejaarsbijeenkomst
5
Opbouw bachelor programma SGPL
Jaar 2 Sociale Geografie
Blok 1
Blok 2
200 Basis specialisatievak
(12 EC)
200 GAW / TRI
(6 EC)
Blok 3
200
Kwalitatieve
Methoden van
Onderzoek
(6 EC)
200 GIS / MTRI
(6 EC)
Blok 4
Blok 5
Blok 6
300 Vervolg specialisatievak
(2*6 of 12 EC)
300 Vervolg
specialisatievak (6 EC)
200 Leeronderzoek SG /
GIS & Atelier
(12 EC)
Jaar 3 Sociale Geografie
Blok 1
Blok 2
300 Vervolg
specialisatievak / Vrije keuzeruimte
(12 EC of2*6 EC)
300 Vervolg
specialisatievak / Vrije keuzeruimte
(12 EC of2*6 EC)
Blok 3
300
Buitenlandervaring
(6 EC)
Blok 4
300 Vervolg
specialisatievak
Blok 5
Blok 6
Vrije keuzeruimte
(12 EC of2*6 EC)
300 M&T 3
(4 EC)
Scriptieproject (start)
(2+)
Tweedejaarsbijeenkomst
300
Bachelorscriptieproject
(6) + ( 6) = 14 EC
6
Keuze Optie: Stage
Module Stage

Rick Vermeulen
supervisor (inhoud)

Jeroen van Pelt
praktische zaken
[email protected]
Tweedejaarsbijeenkomst
7
Keuze Optie: Stage
Module Stage

Waarom stage?
Twee varianten
Stage & Scriptie

Praktische zaken


http://student.uva.nl/sgpl/az/item/
stage-gpio.html
Tweedejaarsbijeenkomst
8
Keuze Optie: Buitenland
Module Buitenlandonderzoek



Excursievak in het Buitenland
Buitenlandonderzoek & Scriptie
Studeren in het Buitenland
http://student.uva.nl/sgpl/az/item/
buitenlandonderzoek-sgpl.html
Tweedejaarsbijeenkomst
9
Keuze Optie: Buitenland
Studeren in het Buitenland

Heleen Straesser

International Office CSW
[email protected]
Tweedejaarsbijeenkomst
10
Keuze Optie: Buitenland
Studeren in het Buitenland




Partneruniversiteiten
Aanmelddeadlines:
15 januari & 1 maart
Na selectie
Praktische Zaken
http://buitenland.uva.nl/
Tweedejaarsbijeenkomst
11
Keuze Optie: Minor
Vakken bij een andere UvA-opleiding

MINOR
Studiegids tabblad ‘minor’:

AW - Fysische Geografie (30 EC)

American Studies (30 EC)

Bestuur en Beleid (30 EC)

Conflict Studies (30 EC)

Educatie FNWI – Science (30 EC)

European Politics & Global Change (30 EC)
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page
/2014-2015/zoek-minor
Tweedejaarsbijeenkomst
12
Keuze Optie: Minor
Vakken bij een andere universiteit

Studiegids tabblad ‘minor’:

Erfgoedstudies

Stedenbouw

Landschapsarchitectuur

Transport, Infrastructuur & Logistiek
Bijv:
http://minors.tudelft.nl/
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/minoren/index.asp
Tweedejaarsbijeenkomst
13
Keuze Optie: Combineren
Van alles wat





Verschillende keuzevakken
Stage in het buitenland
Literatuurvak
Academic English
Vakken van andere SGPLspecialisaties
[email protected]
Tweedejaarsbijeenkomst
14
Specialisaties SGPL
Sociale Geografie
en Planologie
Planologie
Planologie
Eerste jaar 60 EC
Sociale Geografie
Internationale
Ontwikkelingsstudies
Afstudeerrichting 54 EC
Sociale Geografie
Specialisatie 36 EC
Stadsgeografie
+ 30 EC keuzeruimte
Politieke Geografie
Tweedejaarsbijeenkomst
15
VRAGEN?
[email protected]
Tweedejaarsbijeenkomst
16