TOELAGEN 2014

Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
Tussen
totalen
TOELAGEN 2014
Totaal/
domein
BELEIDSOMEIN: ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Beleidsitem Alg. rekening
Overig algemeen bestuur
019000
6150131
Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten
30.422,02
30.422,02
Beleidsitem Alg. rekening
Personeelsdienst en vorming
011200
6490299
Toelage overkoepelende vriendenkring
6.800,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring site gemeentehuis
4.250,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring Gravenplein
2.125,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring sportdienst
1.700,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring TDG en TDW
2.550,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring groendienst
1.827,50
011200
6490299
Toelage vriendenkring GTI
5.100,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring GAMWD
2.125,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring De Toren Melsele
1.232,50
011200
6490299
Toelage vriendenkring GBS Bosdamlaan
1.020,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring GBS Kallo
824,50
011200
6490299
Toelage De Zeppeling Haasdonk
1.232,50
011200
6490299
Toelage vriendenkring Lindelaanschool Beveren
1.020,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring GBS Kieldrecht
952,00
011200
6490299
Toelage vriendenkring GBS Vrasene
816,00
011200
6490299
Toelage integratieproject
800,00
34.375,00
64.797,02
285.147,00
285.147,00
BELEIDSDOMEIN: DIENSTVERLENING
Beleidsitem Alg.rekening
Erediensten
079000
6494000
Kerkfabriek St. Martinus Beveren
98.178,00
079000
6494000
Kerkfabriek O.L. Vrouw Beveren
28.644,00
079000
6494000
Kerkfabriek St.Jan Evangelist
16.090,00
079000
6494000
Kerkfabriek O.L. Vrouw Doel
8.000,00
079000
6494000
Kerkfabriek St. Jacobus Haasdonk
42.857,00
079000
6494000
Kerkfabriek St. Petrus en Paulus Kallo
21.479,00
079000
6494000
Kerkfabriek St. Michiel Kieldrecht
26.782,00
079000
6494000
Kerkfabriek H. Kruis Vrasene
25.644,00
079000
6494000
Kerkfabriek St. Laurentius Verrebroek
10.788,00
079000
6494000
Kerkfabriek St. Engelbertus Prosperpolder
6.685,00
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
BELEIDSDOMEIN: ECONOMIE
Beleidsitem Alg. rekening
Handel en middenstand
050000
6490299
Winkelversterkende maatregelen Beveren
13.500,00
050000
6490299
Winkelversterkende maatregelen Melsele
9.090,00
050000
6490299
winkelversterkende maatregelen Haasdonk
3.500,00
050000
6490299
Winkelversterkende maatregelen Vrasene
5.490,00
050000
6490299
Winkelversterkende maatregelen Kallo
1.125,00
050000
6490299
Winkelversterkende maatregelen Kieldrecht
10.125,00
050000
6490299
Winkelversterkende maatregelen Verrebroek
2.700,00
050000
6490299
Aangenaam winkelen Beveren vzw.
050000
6490299
Feestverlichting Melsele
6.750,00
050000
6490299
Feestverlichting Haasdonk
4.200,00
050000
6490299
Feestverlichting Kieldrecht
6.750,00
050000
6490299
Feestverlichting Verrebroek
6.750,00
050000
6490299
Feestverlichting Vrasene
6.750,00
050000
6490299
Feestverlichting Kallo
4.000,00
271.530,00
050000
6490199
Consortiumbewaking
7.125,00
7.125,00
050000
6493000
Toelage filiaal provinciale uitleendienst (Intercom. Waasland)
1.876,08
1.876,08
190.800,00
Beleidsitem Alg. rekening
Land-en bosbouw
053000
6490299
Comité Fokveedag
8.000,00
053000
6490299
Bedrijfsgilde Wase Polder
125,00
053000
6490299
Bedrijfsgilde Beveren
125,00
053000
6490299
Land-en tuinbouwcentrum: jaarlijkse rundveeprijskamp
125,00
053000
6490299
Wase Tuindersgilde
3.000,00
11.375,00
291.906,08
BELEIDSDOMEIN: LEEFOMGEVING
Beleidsitem Alg.rekening
Overige milieubescherming
039000
6490299
Open Tuinen
277,66
039000
6490299
Vogelasiel Kieldrecht
277,66
039000
6490299
Natuurpunt
277,66
039000
6490299
Hortus ter Saksen (publiciteitskosten)
277,66
039000
6490299
A.B.L.L.O
277,66
039000
6490299
B.B.L.
277,66
1.665,96
039000
6150131
Vereniging voor Openbaar Groen
3.152,55
3.152,55
Beleidsitem Alg.rekening
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
030000
6490399
Dotatie Ibogem
2.100.000,00 2.100.000,00
2.104.818,51
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
BELEIDSDOMEIN: MOBILITEIT
Beleidsitem Alg. rekening
Wegen
0200WE
6150131
Toelage aan vzw. Verkeersveiligheid (46.902 x 0,01)
469,02
0200WE
6150131
Lidmaatschap steunpuntstraten
500,00
969,02
BELEIDSVELD: ONDERWIJS
Beleidsitem Alg. rekening
Lager Onderwijs
0800LO
6150131
Lidgeld OVSG
15.000,00
0800LO
6150131
STOP project
10.000,00
0800LO
6150131
Auxilia
425,00
25.425,00
Beleidsitem Alg. rekening
Administratieve dienst voor het onderwijs
086100
6490299
Oudercomité vrije basisschool Haasdonk
172,02
086100
6490299
Oudercomité centrumschool Beveren
179,34
086100
6490299
Oudercomité Sancta Mariaschool Beveren
250,71
086100
6490299
Oudercomité vrije gemengde school Verrebroek
146,40
086100
6490299
Oudercomité Lindenlaanschool Beveren
186,66
086100
6490299
Oudercomité gemeenteschool Kallo
208,62
086100
6490299
Oudercomité De Schakelaar Melsele
204,96
086100
6490299
Oudercomité De Wingerd Melsele
232,41
086100
6490299
Oudercomité St. Maarten bovenschool
217,00
086100
6490299
Oudercomité Ouders voor kleuters Melsele
223,26
2.021,38
Beleidsitem Alg. rekening
Vrij Onderwijs
0800VR
6491001
Toelage H. Hartschool
2.457,28
0800VR
6491001
Toelage St. Martenslaan
1.382,22
0800VR
6491001
Toelage Broederschool
4.168,60
0800VR
6491001
Toelage St. Martinusschool
3.642,04
0800VR
6491001
Toelage Sint-Jan
1.097,00
0800VR
6491001
Toelage Don Bosco
0800VR
6491001
Toelage Sancta Mariaschool
6.911,10
0800VR
6491001
Toelage St. Rafaëlschool
3.576,22
0800VR
6491001
Toelage vrije lagere school Melsele
7.920,34
0800VR
6491001
Toelage St. Elisbethstraat
3.093,54
0800VR
6491001
Toelage Gaverland
1.469,98
0800VR
6491001
Toelage vrije basisschool Kieldrecht
3.488,46
0800VR
6491001
Toelage vrije basisschool Vrasene
5.857,98
0800VR
6491001
Toelage vrije basisschool Haasdonk
4.036,96
0800VR
6491001
Toelage vrije basisschool Verrebroek
3.620,10
0800VR
6491001
Toelage gemeenschapsonderwijs De Beveren
3.269,06
0800VR
6491001
Toelage De Wollewei Haasdonk
2.172,06
0800VR
6491001
Toelage De Zonnewijzer Kieldrecht
2.125,00
767,90
61.055,84
969,02
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
Beleidsitem Alg. rekening
Kleuteronderwijs
0800KL
6490099
Logopedisch Revalidatiecentrum
41.565,00
41.565,00
Beleidsitem Alg. rekening
Gewoon Secundair Onderwijs
0810AN
6490299
St. Maartenscholencampus: Europees uitwisselingsproject 1.062,50
0810AN
6490299
K.T.A. Beveren
0810AN
6490299
Project Time-Out GTI
1.062,50
28.000,00
30.125,00
Beleidsitem Alg. rekening
Gemeentelijk technisch Instituut
0810GT
6150131
Lidgeld OVSG
9.000,00
0810GT
6491001
Bijdrage scholengemeenschap Beveren/Bazel
6.000,00
15.000,00
200,00
200,00
Beleidsitem Alg. rekening
Muziekacademie
0820MU
6150131
Lidgeld OVSG
Beleidsitem Alg. rekening
Kinderopvang
094500
6490099
t Ballonneke: kinderdagverblijf en dienst opvanggezinnen 25.500,00
094500
6490099
t Ballonneke Verrebroek
11.500,00
094500
6490099
t Ballonneke Haasdonk
25.000,00
094500
6490099
Extra toelage schooljaar + zomer (nt. Gesubs.plaatsen)
50.000,00
094500
6490099
Minicrèches en onthaalouders (zelfstandigen)
8.500,00
094500
6490099
Dienst voor opvanggezinnen (zelfstandigen)
1.700,00
094500
6490099
Buitenschoolse opvang georganiseerd in alle scholen
094500
6490099
Subsidie energie
34.850,00
6.245,00
163.295,00
338.687,22
BELEIDSVELD: RUIMTELIJKE ORDENING
Beleidsitem Alg. rekening
Ruimtelijke planning
0600RP
6490399
Toelage EGTS (Europese groepering territoriale samenw.) 30.000,00
0600RP
6490399
Toelage Scheldelandschapspark
10.000,00
40.000,00
BELEIDSDOMEIN: SOCIAAL HUIS
Beleidsitem Alg. rekening
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
091100
6150131
Wase werkplaats voor gehandicapten Temse(46.902x0,13) 6.097,26
091100
6150131
Extra toelage Wase werkplaats (installatie keuken)
091100
6490299
K.V.G. Beveren
376,20
091100
6490299
K.V.G. Haasdonk
133,20
091100
6490299
K.V.G. (Doel en Verrebroek)
392,00
091100
6490299
K.V.G. Kallo
349,20
091100
6490299
K.V.G. Vrasene
152,10
091100
6493000
Het Veer St. Niklaas
36.604,92
8.175,00
42.702,18
9.577,70
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
Beleidsitem Alg. rekening
O verige verrichtingen betreffende ouderen
095900
6490099
Toelage PWA ouderengezelschapsdienst
095900
6490310
Dotatie OCMW
095900
6490099
t Klepeltje
5.000,00
5.000,00
8.473.529,09 8.473.529,09
10.000,00
10.000,00
7.500,00
7.500,00
18.000,00
18.000,00
Beleidsitem Alg. rekening
Opvoedingsondersteuning
094400
6490099
Toelage Hof ter Welle Beveren
094400
6490099
Centrum Basiseducatie
Beleidsitem Alg. rekening
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
090900
6490299
Wijkkomité Viergemeet Beveren
150,00
090900
6490299
Wijkkomité Beveren Zuid
225,00
090900
6490299
Wijkkomité Meersen Beveren
375,00
090900
6490299
Wijkkomité Drie Lindekens
375,00
090900
6490299
Wijkkomité Duivendam
225,00
090900
6490299
Wijkkomité Buren van de Brownestraat
150,00
090900
6490299
Wijkkomité M. Van der Aastraat
225,00
090900
6490299
Nieuwestraatcomité Beveren
225,00
090900
6490299
Wijkkomité Polderstraat Beveren
225,00
090900
6490299
Wijkkomité De Vesten Beveren
225,00
090900
6490299
Gezinsraad
090900
6490299
Gezinsbond Beveren
090900
6490299
Gezinsbond kinderoppas Beveren
090900
6490299
Ziekenzorgkern St. Martinus Beveren
450,00
090900
6490299
Ziekenzorgkern O.L. Vrouw Beveren
360,00
090900
6490299
Bezigheidsclub der zieken Beveren
225,00
090900
6490299
Gezinsbond Haasdonk
485,10
090900
6490299
Ziekenzorgkern Haasdonk
225,00
090900
6490299
Wijkkomité nieuwe Bunderhoffers Haasdonk
225,00
090900
6490299
Wijkkomité Ropstraat Haasdonk
375,00
090900
6490299
LETS Haasdonk
225,00
090900
6490299
Gezinsbond Kallo
198,00
090900
6490299
Wijkkomité Dijkkomité Kallo
375,00
090900
6490299
Ziekenzorg Kallo
225,00
090900
6490299
Ziekenzorg Kieldrecht
225,00
090900
6490299
Gezinsbond Kieldrecht
279,00
090900
6490299
Wijkkomité vrienden Essenlaan
225,00
090900
6490299
Ouders voor kleuters Melsele
375,00
090900
6490299
Wijkkomité Bosbessenlaan Melsele
225,00
090900
6490299
Wijkkomité J. Van Hulstraat Melsele
225,00
090900
6490299
Wijkkomité Den Ouden Beeweg Melsele
375,00
090900
6490299
Wijkkomité Gaverlandwegelcomité Melsele
375,00
090900
6490299
Wijkkomité De Bees Melsele
200,00
2.500,00
459,90
1.917,41
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
090900
6490299
Wijkkomité Snoeck-en Vossenstraat Melsele
375,00
090900
6490299
Straatfeestcomité Vendoornstraat Melsele
225,00
090900
6490299
Wijkkomité J. Balstraat Melsele
225,00
090900
6490299
Gezinsbond Melsele
384,30
090900
6490299
Ziekenzorgkern Melsele
360,00
090900
6490299
B.O.K.S. Melsele
500,00
090900
6490299
De Klaproos
625,00
090900
6490299
Similes Melsele
500,00
090900
6490299
Ziekenzorgkern Verrebroek
225,00
090900
6490299
Gezinsbond Verrebroek
117,00
090900
6490299
Wijkkomité De Rijkstraaters Verrebroek
225,00
090900
6490299
Ziekenzorgkern Vrasene
225,00
090900
6490299
Gezinsbond Vrasene
308,70
090900
6490299
Toelage SEB (sociale economie Beveren)
10.000,00
27.444,41
090900
6490399
Toelage provinciebestuur Oost-Vlaanderen: proj.partnergeweld
5.000,00
5.000,00
090900
6490099
Toelage Tarara
090900
6490099
Tussenkomst vrijetijdspas
090900
6490099
CAW Waasland
090900
6490099
090900
3.500,00
21.073,00
24.573,00
3.000,00
3.000,00
De Keerkring
34.486,00
34.486,00
6490299
Gemeentelijke bijdrage 11.11.11 aktie
26.370,59
090900
6490299
Toelage GROS
15.608,10
090900
6490299
Reservefonds (noodfonds)
5.000,00
Beverse organisaties
090900
6490299
Klim-op Brazilië
3.240,88
090900
6490299
t Vlot vzw.
1.580,92
090900
6490299
B-Asiel
2.490,42
090900
6490299
Rode Kruis afdeling Beveren
1.325,63
090900
6490299
Dekenale werkgroep Broederlijk Delen
1.550,78
090900
6490299
Oxfam wereldwinkel Melsele
1.613,07
090900
6490299
Comité Beveren-Roemenië-Suceava
1.661,01
090900
6490299
Oxfam wereldwinkel Kieldrecht/Dewesoki
1.278,31
090900
6490299
Oxfam wereldwinkel Beveren
3.683,10
090900
6490299
090900
6490299
De Kleine Rest
2.282,11
090900
6490299
Vrienden van Senegal
2.373,39
090900
6490299
Dhanwar Junglekids Indië
2.254,72
6490299
Bondeko S.T.-kleine bedragen geven oa. vr.
commerciële activiteit minikrediet R.D. Congo
2.012,84
6490299
Studiebeurzenproj. Klim-op Brazilië om behoeftige
studenten de kans te geven om na middelbaar
onderwijs verder te studeren
2.012,84
6490299
Nurseryschool in Suwarehkunda: voortzetting
basisond. Plattelandskinderen (4-9j) in armste deel
Gambia
1.207,70
Vrienden van Papoea
2.782,34
Beverse projecten
090900
090900
090900
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
6490299
Inrichten sanitaire voorzieningen school Costica
(comité Beveren-Roemenië-Suceava)
2.012,84
090900
6490299
Scholenproject voor kinderen zonder papieren (Basiel) België
2.012,84
090900
6490299
SOS junglekinderen, Dhanwar India
2.012,84
090900
6490299
Uitbouw dienst "re-integratie in de maatschappij"
hospitaal Kinshasa R.D. Congo
2.012,84
090900
6490299
Uitbreiding infrastructuur artisanaal centrum
Magone (straatkinderen) Lubumbashi (Congo)
2.012,84
090900
6490299
Heropstarten varkenskweek t.b.v. weeshuis wijk
Kanzombi te Kikwit (Congo)
2.012,84
6490299
Hope foundation Kajjansi. Uganda. Mensen met HIV
dragelijker bestaan geven incl. opstarten subproj.
Om financieel onafhankelijk te zijn. Uganda
2.012,84
6490299
Jobcreatie voor jongeren in ecologisch
landbouwproj. Sara Djigue regio Kolda Senegel ('t
Vlot)
2.012,84
090900
6490299
Capaciteitsopbouw verbetering van beheer van
inkomensgenerende activiteiten voor vrouwen in
Garango Burkina Faso
2.012,84
090900
6490299
Aanpassingswerken boorput Lergho Garango ('t Vlot)
Burkina Faso
2.012,84
6490299
Bouw schoolgroep (kleuter,lager,middelbaar) in
Thiaroye Yeumbeul Dakar Senegel (vrienden van
Senegal)
2.012,84
090900
6490299
Rehabilitatie/renovatie weeshuis OVC Kimisagara
(Erwin De Bel)
2.012,84
090900
6490299
Eerste hulp Oeganda Rode Kruis
2.012,84
090900
6490299
Seremba Orphanage Fund Kiboga Oeganda (Jos
Perriëns)
1.288,21
090900
6490299
Embajadores Communitarios: jongeren
sloppenwijken Caracas Venezuela (aanvraag Bello
Belgo)
2.012,84
090900
6490299
Manos a la Orba (m.a.w. vrienden aan het werk)
Arequina Peru (werkgroep Broederlijk Delen)
2.012,84
6490299
Oxfam Trailwalker: fondsen voor projecten in
Vietnam, Westelijke Sahara en Cuba (3 wandelaars
uit Beveren + directeur Academie)
6490299
Aanschaf servicewagen "waterambulance": bezoeken
geplaatste waterpompen Burkina Faso (vrienden van
Burkina Faso)
090900
6490299
Buitenlandse stage Evelien Spaens Kameroen en
Ghana
177,13
090900
6490299
Renovatie gezondheidscentrum Kimia in Kinshasa via
Damiaanbouwkamp (Nicole De Jonghe-Descamps)
402,57
090900
6490299
Amarbayasgalant Schoolproject Basiseducatie aan
weeskinderen ('t Vlot)
6490299
Missie gynaecologie Mafinga district Tanzanië (Nancy
De Belie)
090900
090900
090900
090900
090900
090900
090900
402,57
2.012,84
2.012,84
322,05
117.139,56
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
Beleidsitem Alg. rekening
Gezondheidspromotie en ziektepreventie
098500
6490099
Kind-en Preventie
1.116,00
098500
6490099
Rode Kruis Beveren
360,00
098500
6490099
Rode Kruis Beveren: extra toelage AA
135,00
098500
6490099
Vlaamse Kruis Beveren
111,60
098500
6490099
Loge Waasland
098500
6490099
MS Liga Waasland
500,00
098500
6490099
Parkinson Waasland
500,00
5.527,18
098500
6490099
Drugpunt Waas
5.000,00
5.000,00
098500
6490099
Regionaal Welzijnsoverleg Waasland
4.675,00
4.675,00
Wase Vereniging voor Dierenbescherming (46.902 x 0,50) 23.451,00
23.451,00
2.804,58
8.793.154,12
BELEIDSDOMEIN: VEILIGHEID EN HULPVERLENING
Beleidsitem Alg. rekening
Dierenbescherming
047000
6490299
Beleidsitem Alg. rekening
Brandweerpost Beveren
0410BE
6490299
Vereniging brandweerlieden
124,00
0410BE
6490399
Provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen
25.000,00
0410BE
6490399
OPZ Waasland
25.000,00
50.124,00
Beleidsitem Alg. rekening
Civiele Bescherming
043000
6490299
Toelage Civiele Bescherming Kieldrecht
324,00
043000
6490299
Toelage Civiele Bescherming Melsele
324,00
043000
6490299
Toelage Civiele Beschemring Verrebroek
324,00
043000
6150131
Lidmaatschapsbijdrage Medische Oost-Vlaanderen
1.250,00
043000
6150131
Lidmaatschap European Municipalitie
1.250,00
2.500,00
043000
6150131
Lidmaatschap GMF
1.100,00
1.100,00
972,00
Beleidsitem Alg. rekening
Politie
040000
6490320
Dotatie Politie
7.803.576,00 7.803.576,00
BELEIDSDOMEIN: VRIJE TIJD
Beleidsitem Alg. rekening
Toeristische Propaganda
052100
6490299
Toerisme Waasland (46.743 x 0,20)
9.348,60
052100
6490299
Federatie voor Toerisme Oost-Vlaanderen
1.264,40
10.613,00
Beleidsitem Alg. rekening
Diensten voor Toerisme
052000
6490299
Intergemeentelijke project "Land van Reynaert"
052000
6490299
Terugbetaling gidsbeuren aan verenigingen
400,00
6.600,00
7.000,00
7.881.723,00
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
Beleidsitem Alg. rekening
Jeugddienst
0750JE
6150131
Lidmaatschapsbijdrage V.V.J.
1.500,00
0750JE
6150131
Lidmaatschapsbijdrage VDS
0750JE
6490299
Toelagen security
0750JE
6490299
Dotatie WASO
0750JE
6490299
Projectsubsidiereglement
8.500,00
0750JE
6490299
Tussenkomst vervoer kampmateriaal
2.125,00
0750JE
6490299
Toelage jeugdvakanties
6.900,00
0750JE
6490299
Toelage lokaal particulier jeugdwerk
0750JE
6490299
Toelage kadervorming
0750JE
6490210
Toelage gidsen St. Martinus: nieuwbouw
0750JE
6490210
Toelage chiro Kallo: nieuwbouw
110.694,68
0750JE
6490210
Toelage Frassatie Vrasene
150.000,00
0750JE
6090210
Renovatietoelage
0750JE
6490299
Toelage Jeugdraad Beveren
6.375,00
0750JE
6490299
Toelage jeugdhuis Djem
6.750,00
0750JE
6490299
Toelage Speelpleinwerking Bartje
0750JE
6490299
Toelage VP Melsele
3.600,00
0750JE
6490299
Toelage speelpleinwerking Kieldrecht
6.750,00
0750JE
6490299
Eénmalige toelagen
350,00
1.850,00
4.250,00
125,00
12.875,00
45.600,00
2.550,00
57.175,00
25.500,00
28.333,33
314.528,01
13.500,00
15.150,00
Beleidsitem Alg. rekening
CC Ter Vesten - Cortewalle
BEVEREN
0701CC
6490299
Vlaamse wijngilde
490,44
0701CC
6490299
St. Paulusgilde
126,27
0701CC
6490299
Landelijke gilde
217,77
0701CC
6490299
K.W.B.
197,64
0701CC
6490299
K.V.L.V.
792,39
0701CC
6490299
Markant
612,14
0701CC
6490299
Dansclub
465,74
0701CC
6490299
Vlaamse vrouwen Nele
129,93
0701CC
6490299
Femma O.L.Vrouw
674,36
0701CC
6490299
Femma St. Lutgardis
833,57
0701CC
6490299
De witte leeuwerik
155,55
0701CC
6490299
Aqua Atlantis
301,95
0701CC
6490299
Gastronomische societeit
206,79
0701CC
6490299
Bridgeclub
521,55
0701CC
6490299
Schaakclub 64
193,98
0701CC
6490299
Vriendenkring CB
0701CC
6490299
Beverse verzamelaars
309,27
0701CC
6490299
Vriendenkring De Post
199,47
0701CC
6490299
Pasar
506,91
0701CC
6490299
Hobbyclub creatief
371,49
0701CC
6490299
Liberale vrouwen
356,85
82,35
52.125,00
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
0701CC
6490299
Viva
331,23
0701CC
6490299
Seniorenakademie KWB
582,86
0701CC
6490299
Vriendenkring De Bron
115,29
0701CC
6490299
Vriendenkring NKB
294,63
0701CC
6490299
Vriendenkring Canticleer
139,08
0701CC
6490299
Yoga Beveren
344,96
0701CC
6490299
Compostmeesters
192,15
0701CC
6490299
Koninklijk landbouwcomice
151,89
0701CC
6490299
Muzart
563,64
0701CC
6490299
Jong Passar
137,25
0701CC
6490299
Fietsersbond
232,41
0701CC
6490299
O.C. De Baanvrienden
636,84
0701CC
6490299
t Kranske
122,61
0701CC
6490299
Pagus Wasia Piper
387,96
0701CC
6490299
Bierclub Beverse Mout
197,64
0701CC
6490299
Orde van de Prince
247,05
0701CC
6490299
Vrienden met militaire voertuigen
184,83
0701CC
6490299
De Rank
283,65
0701CC
6490299
Konklijke Schippersgilde
111,63
0701CC
6490299
Beverse film-en videoclub
433,71
0701CC
6490299
Heemkundige Kring
581,94
0701CC
6490299
Koninklijke Katholieke Harmonie Kunst en Vreugd
0701CC
6490299
Beverse Fotoclub
413,58
0701CC
6490299
Acantus
656,97
0701CC
6490299
Foto-en diaclub Prisma 80
214,11
0701CC
6490299
Gidsenvereniging
1.196,82
0701CC
6490299
Piet Stautkring
1.200,48
0701CC
6490299
De kleine kunst
532,53
0701CC
6490299
VTB-VAB film/video
856,44
0701CC
6490299
K.E.T. Toneelkring
770,43
0701CC
6490299
Koor St. Jan Evangelist
323,91
0701CC
6490299
Nele zangkoor
420,90
0701CC
6490299
O.L. Vrouw vrouwenkoor
258,03
0701CC
6490299
Hortus ter Saksen
613,05
0701CC
6490299
De Beverse klok
532,53
0701CC
6490299
St. Janskunstvrienden
111,63
0701CC
6490299
De nieuwe culturele kring
265,35
0701CC
6490299
Orde van het Pilorijn
148,23
0701CC
6490299
Seniorenkoor St. Maarten
384,30
0701CC
6490299
Bigband Waesiana
1.271,85
0701CC
6490299
Trommelkorps De Wase Werker
1.443,41
0701CC
6490299
Rode Kruis
445,61
0701CC
6490299
Trompet-en klaroenkorps
535,28
0701CC
6490299
Beverse kantschool
633,18
0701CC
6490299
Mater Dei
267,18
5.869,73
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
0701CC
6490299
Albare jeugdkoor
258,03
0701CC
6490299
Fragma 13
530,70
0701CC
6490299
Cultuurraad Beveren
0701CC
6490299
Cultuurraad overkoepelend
1.059,50
14.181,00
HAASDONK
0701CC
6490299
Toneelkring Tassijns
258,03
0701CC
6490299
Davidsfonds
276,33
0701CC
6490299
Pro Musica koor
258,03
0701CC
6490299
Muziekmaatschappij St. Cecilia
0701CC
6490299
Femma
298,29
0701CC
6490299
K.W.B.
245,22
0701CC
6490299
K.V.L.V.
696,32
0701CC
6490299
De Volkstuinen
256,20
0701CC
6490299
De Roodstuit
137,25
0701CC
6490299
Koperensemble Kalison
111,63
0701CC
6490299
De Molenmenners
199,47
0701CC
6490299
Rietpen
575,54
0701CC
6490299
Oud leiding Crescendo
217,77
0701CC
6490299
Landelijke gilde
172,02
0701CC
6490299
Cultuurraad Haasdonk
652,00
4.465,20
KALLO
0701CC
6490299
Davidsfonds
184,83
0701CC
6490299
Drumband Schelderood
1.068,26
0701CC
6490299
August Vermeylenfonds
96,99
0701CC
6490299
Zangkoor St. Paulus
276,33
0701CC
6490299
Theater Amusement
678,93
0701CC
6490299
De meibloem S.V.
338,55
0701CC
6490299
Jeugdvrienden
0701CC
6490299
Curieus
170,19
0701CC
6490299
Cultuurraad Kallo
652,00
87,84
KIELDRECHT
0701CC
6490299
St. Gregoriuskoor
594,75
0701CC
6490299
Fanfare Leopold- en Albertisten
5.103,41
0701CC
6490299
Fanfare Leopold-en Albertisten: extra toelage
1.000,00
0701CC
6490299
Koninklijke Harmonie St. Cecilia
3.923,03
0701CC
6490299
Davidsfonds Polder
389,79
0701CC
6490299
Toneelkring Kunst Vereldelt
594,75
0701CC
6490299
St. Michielskoor
276,33
0701CC
6490299
Schaakclub Malpertus
669,78
0701CC
6490299
Fotoclub 9130
353,19
0701CC
6490299
Femma
594,75
0701CC
6490299
Markant
651,48
0701CC
6490299
K.V.L.V.
250,71
0701CC
6490299
Landelijke gilde
0701CC
6490299
Ruilclub kieldrechtse verzamelaars
96,99
488,61
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
0701CC
6490299
K.V.L.V. Prosperpolder
219,60
0701CC
6490299
Bezigheidsclubs ziekenzorg
258,03
0701CC
6490299
Modelautofanatan
126,27
0701CC
6490299
De vogelvrienden
84,18
0701CC
6490299
De vrijbuiter
166,53
0701CC
6490299
Yoga Prana
262,61
0701CC
6490299
Kouterse reuzengilde
120,78
0701CC
6490299
Cultuurraad Kieldrecht
652,00
0701CC
6490299
Cultuurraad extra toelage (6 maanden x x300euro)
1.800,00
MELSELE
0701CC
6490299
Kunstkring Meiboom
225,09
0701CC
6490299
Fanfare De Kunstliefde
0701CC
6490299
Toneelkring Reynaert
0701CC
6490299
A. Verbruggenkring
229,67
0701CC
6490299
Fotoclub Lichtkunst
375,15
0701CC
6490299
Zangkoor Melos
506,91
0701CC
6490299
Orgelcomité
569,13
0701CC
6490299
Orgelcomité extra toelage
408,29
0701CC
6490299
Koor Resolut
444,69
0701CC
6490299
Volkshogeschool Waas en Dender
0701CC
6490299
Natuurpunt WAL
589,26
0701CC
6490299
t Gaeverland
276,33
0701CC
6490299
Femma
815,27
0701CC
6490299
Markant
398,94
0701CC
6490299
K.W.B.
627,69
0701CC
6490299
K.V.L.V.
848,21
0701CC
6490299
Dansclub step by step
239,73
0701CC
6490299
Pasar
245,22
0701CC
6490299
Landelijke gilde
301,95
0701CC
6490299
Schaakclub 64
162,87
0701CC
6490299
Unizo
106,14
0701CC
6490299
Vlaams Canadese vriendenkring
184,83
0701CC
6490299
Wezijnereensmeebuiten
344,96
0701CC
6490299
Sigarengenootschap Opus X
192,15
0701CC
6490299
Yevgueni
312,02
0701CC
6490299
Kunstlabaarg
133,59
0701CC
6490299
Troef moeten we zien
133,59
0701CC
6490299
Neos
188,49
0701CC
6490299
Kunst Monmartre
243,39
0701CC
6490299
Landelijke Senioren
159,21
0701CC
6490299
Cultuurraad Melsele
652,00
4.259,33
86,01
1.738,50
VERREBROEK
0701CC
6490299
Landelijke gilde
107,97
0701CC
6490299
K.V.L.V.
573,71
0701CC
6490299
K.W.B.
301,95
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
0701CC
6490299
De Verrekopers
144,57
0701CC
6490299
Fanfare Euterpia
0701CC
6490299
St. Laurentiuskoor
278,16
0701CC
6490299
Kinderkoor De Nachtegaaltjes
100,65
0701CC
6490299
Werkgroep Verheyen
0701CC
6490299
Cultuurraad Verrebroek
2.765,59
78,69
652,00
VRASENE
0701CC
6490299
Femma
356,85
0701CC
6490299
K.V.L.V
446,52
0701CC
6490299
Markant
300,12
0701CC
6490299
Eigen haard - eigen aard
140,91
0701CC
6490299
Landelijke gilde
168,36
0701CC
6490299
Wijnclub Edelrot
225,09
0701CC
6490299
Kookclub Probabus
294,63
0701CC
6490299
Dansgroep Salta
273,59
0701CC
6490299
Fanfare Eéndracht
3.575,36
0701CC
6490299
Fanfare Eéndracht: extra toelage
1.000,00
0701CC
6490299
Parochiaal zangkoor
0701CC
6490299
Orde Braderick
0701CC
6490299
Cultuurraad Vrasene
378,81
93,33
652,00
DOEL
0701CC
6490299
Figurentheater Vlinders & Co
615,80
0701CC
6490299
Doel 2020
333,06
GEPENSIONEERDENBONDEN
0701CC
6490299
Gemeentelijke Seniorenraad
2.125,00
0701CC
6490299
Okra O.L.Vrouw
1.930,65
0701CC
6490299
Okra St. Martinus
2.200,58
0701CC
6490299
SSB
1.271,85
0701CC
6490299
Landelijke seniorenverenigingLSR
4.780,88
0701CC
6490299
Neos Beveren
1.226,10
0701CC
6490299
Vrolijke kaarters Beveren De Beuken
0701CC
6490299
Okra Haasdonk
0701CC
6490299
Okra Kallo
910,43
0701CC
6490299
S-plus Kallo
631,35
0701CC
6490299
Okra Kieldrecht
1.761,38
0701CC
6490299
Okra Melsele
2.241,75
0701CC
6490299
Okra Verrebroek
1.125,45
0701CC
6490299
Okra Vrasene
2.278,35
0701CC
6490299
Stichting Ons Erfdeel
0701CC
6499000
Werkingstoelage Ter Vesten
72.000,00
0701CC
6499000
1 euro subsidie
53.000,00
0701CC
6499000
Toelage leerlingenvervoer
20.145,30
0701CC
6499000
Toelage WACCO
12.000,00
0701CC
6499000
Bijzondere subsidies
14.700,00
0701CC
6499000
Terugbetaling uitgaven 2011
91,50
2.250,90
113,46
3.114,00
135.261,17
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
0701CC
6499000
Bijzondere activiteiten Ter Vesten
6.300,00
181.259,30
Beleidsitem Alg. rekening
Feesten en plechtigheden
071000
6490299
N.S.B. Beveren
136,13
071000
6490299
N.S.B. Kallo
129,44
071000
6490299
N.K.B. Beveren
100,42
071000
6490299
Belgische militaire politie
071000
6490299
Paracommandokring
071000
6490299
Toelage ijzerbedevaartcomité
071000
6490299
België-Canada
071000
6490299
Comité Auschwitz
071000
6490299
Feestcomité fusiegemeente Beveren
75.000,00
071000
6490299
Feestcomité Beveren
15.000,00
071000
6490299
Feestcomité O.L. Vrouw Beveren
30.000,00
071000
6490299
Feestcomité Haasdonk
071000
6490299
Feestcomité Kallo
20.000,00
071000
6490299
Feestcomité Kieldrecht
16.000,00
071000
6490299
Feestcomité Melsele
31.500,00
071000
6490299
Feestcomité Verrebroek
18.000,00
071000
6490299
Feestcomité Vrasene
10.000,00
071000
6490299
Feestcomité St. Jansparochie
071000
6490299
Feest- en jaarmarktcomité Prosperpolder
071000
6490299
Scheldewijding Doel
9.000,00
071000
6490299
Toelage jaarmarkten
50.000,00
180
435,22
167,4
55,8
167,4
1.371,81
6.500,00
5.000,00
10.000,00
246.000,00
Beleidsitem Alg. rekening
Sportdienst
0740SP
6490210
Werking gemeentelijke sportraad
15.300,00
0740SP
6490210
Impulssubsidie Vlaamse Overheid
30.883,00
0740SP
6490210
Burensportdienst
0740SP
6490210
Subsidies clubs volgens subsidiereglement
0740SP
6490210
Subsidies clubs aanvullend reglement
0740SP
6490210
Topsportfonds
0740SP
6490210
Werkingstoelage PC Actief
6.000,00
0740SP
6490210
Werkingstoelage schutterstoren
4.000,00
0740SP
6490210
Toelage onderhoud privé voetbalterrein
2.691,00
0740SP
6490210
Tussenkomst vrije basisschool Kieldrecht door clubs
3.000,00
0740SP
6490210
Toelage beroepsrennerskoers
12.750,00
0740SP
6490210
Overname personeel Waasland Beveren
95.000,00
0740SP
6490210
C.H.W.
12.749,00
0740SP
6490210
Groot Beverse Zwemclub
39.600,00
0740SP
6490210
Organisatie wielerwedstrijden/sportevenementen
52.416,00
0740SP
6490210
Tussenkomst gebruik sporthal Broederschool Beveren
1.000,00
0740SP
6490210
Toelage Yellow Blue
5.100,00
0740SP
6490210
Provinciale junioren Haasdonk
250,00
127.170,00
37.499,00
257.833,00
12.750,00
715.991,00
Bijlage budget 2014
Lijst met nominatief toegekende subsidies
0740SP
6490210
Tussenkomst in facturen nutsvoorzieningen sportclubs
250.000,00
250.000,00
125,00
125,00
18.760,80
Beleidsitem Alg. rekening
Hoofdbibliotheek Beveren
0703BE
6493000 Bibliotheek Wasiana
Beleidsitem Alg. rekening
Archeologie
072100
6150131
Lidmaatschapsbijdrage Archeologische Dienst(46.902x0,40)18.760,80
072100
6493000
Toelage archeologische Dienst (46.902x1,5)
072100
6493000
Extra werkingstoelage BTW Archeologische Dienst
072100
6493000
Extra toelage indexatie contributie Archeologische Dienst 7.200,00
70.353,00
4.221,18
81.774,18
Beleidsitem Alg. rekening
Monumentenzorg
072000
6499000
Toelage Koninklijke Oudheidkundige Kring
450,00
DIENSTVERLENING
Administratieve dienstverlening
0130AD
6490099 Premie onroerende voorheffing
145.937,00
RUIMTELIJKE ORDENING
Grondbeleid voor wonen
062000
6490099 Nieuwe premie bouwen/verbouwen
30.000,00
062000
6490099 Premie huursubsidie
10.000,00
SOCIAAL HUIS
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
91000
6490099 Zorgpremie
277.440,00
Opvoedingsondersteuning
94400
6490099 Premie ristorno nutsvoorzieningen
70.000,00
CC Ter Vesten Cortewalle
0710CC
6490299 Toelage voor culturele uitwisseling
2.500,00
450,00
2.087.159,27