Presentatie door mevrouw Mons over tweede fase

vwo/tto
februari 2014
Betty Mons
keuzemogelijkheden
in de
2e fase






Geen tekorten
Ne, En, Wi maximaal één 5, gemiddeld 6
1x5
1 x 4 (mits niet in het profiel)
2 x 5, maximaal 1 x 5 in profiel
Zie ook: grotiuscollege.nl




Voldoende voor Engels verplicht (6,0)
Normale overgangsnormen
Skills spelen een grote rol
Reizen zijn verplicht
1.
2.
3.
4.
Onvoldoende voor Engels (<6,0)
Skills: <B
bespreekzone (ook skills <B)
Vrijwillig
In geval 1, 2 en 3 bepalen docenten Engelstalige
vakken of het cijfer verhoogd zou moeten
worden, omdat de leerling deze vakken niet in
het Nederlands heeft gevolgd.
Zie ook: grotiuscollege.nl

HAVO  klas 4 en 5

VWO  klas 4, 5 en 6



Van reproductiegericht naar betekenisgericht
Van externe sturing naar zelfsturing
Van opname van kennis naar opbouw en
gebruik van kennis



Beperkt vrije keuze van examenvakken
Na de voorlopige keuze worden de
roostermogelijkheden bekeken; mogelijke
aanpassing keuzeformulier
Onderwijs wordt ingericht volgens profielen

Een samenhangend onderwijsprogramma dat
voorbereidt op een groep van verwante
opleidingen in het hoger- of het
wetenschappelijk onderwijs


Uitgangspunt:
Beschikbaar 40 werkweken van 40 uur
Per jaar 1600 uur beschikbaar
Totale studielast
Bovenbouw VWO  4800 uur
 Natuur
en techniek
 Natuur en gezondheid
 Economie en
maatschappij
 Cultuur en maatschappij



Gemeenschappelijk deel dat voor alle
profielen gelijk is.
Een profieldeel dat kenmerkend is voor dat
profiel.
Een vrij deel.
Nederlands
 Engels
vwo-leerlingen:
 Frans/ Duits
gymnasiumleerlingen:
 Latijn/ Grieks

480 slu
400 slu
480 slu
600 slu




Art. 26 e lid 4 inrichtingsbesluit wvo maakt
ontheffing mogelijk voor vwo-leerling als er
sprake is van:
Specifieke stoornis als dyslexie
Andere moedertaal (<6 jaar in Nederland)
NT of NG -profiel en aantoonbare
eenzijdige begaafdheid



Maatschappijleer
Profielwerkstuk
Kcv (alleen gymnasiumll.)
120 slu
80 slu
160 slu


Ckv
Lo
160 slu
160 slu




Engels (met IB) in v4,5,6
Maatschappijleer in v5
Ckv/kcv in v4 en v5
Lo in v4,5,6
Verplicht:
 Wiskunde B
 Natuurkunde
 Scheikunde
Keuze (1 van 3):
 Wiskunde D
 Biologie
 Informatica
600 slu
480 slu
440 slu
440 slu
480 slu
440 slu
Verplicht:
 Wiskunde A of B
 Biologie
 Scheikunde
Keuze (1 van 2):
 Natuurkunde
 Aardrijkskunde
520/600 slu
480 slu
440 slu
480 slu
440 slu
Verplicht:
 Wiskunde A of B
 Economie
 Geschiedenis
Keuze (1 van 4):
 Aardrijkskunde
 M&O
 Frans/Duits
520/600 slu
480 slu
440 slu
440 slu
440 slu
480 slu
Verplicht:
 Wiskunde C/A
480/520 slu
 Geschiedenis
480 slu
Keuze maatschappelijk (1 van 2):
 Aardrijkskunde
440 slu
 Economie
480 slu
Keuze cultureel (1 van3/5):
 Frans/Duits
480 slu
 Latijn/Grieks (gymll.) 600 slu
 Tekenen
480 slu
Verplicht
Mentorbegeleiding & LOB
Internationalisering
Profielwerkstuk
Verplicht voor tto:
IB English A
Keuze 1 vak
Module drama
120 slu
80 slu
80 slu
600 slu
80 slu


Wiskunde D alleen met wiskunde B mogelijk.
Wiskunde A, B of C niet mogelijk in Vrije Deel.




Rooster maakt keuze van extra vak in Vrije
Deel soms niet mogelijk
Groepsgrootte
Overgangsvergadering beslist
Geen onvoldoende op overgangsrapport




aanleg
interesse
toekomstplannen
doorstroomrechten vwo-wo/hbo







mentorlessen: Keuzeweb
Grotius Kiest: 4 februari 2014
adviezen docenten in Magister
klassikale voorlichting door decaan
voorlichting door docenten en leerlingen
gesprek met decaan
voorlichtingsavond ouders
10 maart 2014:
Inleveren voorlopige keuze
 17 april 2014:
Inleveren definitieve keuze
 2e week juli 2014:
Docentenvergadering maakt keuze definitief

Meld u aan op de website van het
decanaat:www.grotiuscollege.nl
>Juniusstraat>ouders>documentatie>decaansite
(uiltje)