8 oktober 2014 pagina 20

Gemeentenieuws Vlaardingen
Felicitaties
Fotografie: Ron van Rossum
Fotografie: A. van Woerkom
Op weg voor zijn werk naar Amsterdam gaf Gerard
Groeneveld een lift aan Else Swaving. Het bleek zijn
toekomstige echtgenote te zijn! Op 30 september
2014 vierde het echtpaar Groeneveld dat zij 60 jaar
getrouwd waren. Locoburgemeester Ruud van
Harten ging met een fruitmand langs om hen te
feliciteren met hun huwelijksjubileum.
Op de boot van Australië naar Nederland ontmoetten
Jan Koenraad Tomeï en Marguerite Rudolphine
Busé elkaar. In 1954 trouwden zij en kregen 2 zonen
en 1 dochter. Later kwamen hier 7 kleinkinderen
en 1 achterkleinkind bij . Op 2 oktober vierde het
echtpaar Tomeï dat zij 60 jaar getrouwd waren.
Locoburgemeester Cees Oosterom ging met een taart
langs om hen met het huwelijksjubileum te feliciteren.
Fotografie: Ron van Rossum
Op 30 september werd mevrouw Helena PootWesterhout 102 jaar! Burgemeester Blase ging met
een feestelijke fruitmand langs om haar te feliciteren
met deze bijzonder verjaardag. Mevrouw Poot is de
oudste vrouw van Vlaardingen.
Fotografie: Ron van Rossum
Tijdens de maandelijkse naturalisatieceremonie mocht
een groep Vlaardingers de Nederlandse nationaliteit
in ontvangst nemen. Van harte gefeliciteerd!
Spreekuren B&W
Iedere maandag houden de wethouders Arnout
Hoekstra, Hans Versluijs en Ruud van Harten spreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur. Wilt u hiervan gebruikmaken,
maak dan een afspraak via (010) 248 4000. U kunt ook
een e-mail sturen naar [email protected]
Vermeld hierin uw naam en telefoonnummer, zodat u
kunt worden teruggebeld door het bestuurssecretariaat.
De andere wethouders hebben geen spreekuur.
■ Wethouder Arnout Hoekstra (financiën, grondzaken,
vastgoed, sport)
■ Wethouder Hans Versluijs (ruimtelijke ordening,
bouwen & wonen / Actieplan Wonen,
monumentenbeleid & archeologie, volkshuisvesting &
woonruimteverdeling, gebiedsgericht werken,
buurten & participatie)
■ Wethouder Ruud van Harten (verkeer / Actieplan
Mobiliteit, Blankenburgverbinding, openbare werken,
groen, milieu & duurzaamheid, afvalinzameling)
Spreekuur woonruimteverdeling
Elke maandag 16.00 - 17.00 uur. Afspraak via (010) 248 4000
of [email protected]
Spreekuur ondernemers
Spreekuur met Mentor Vlaardingen: eerste donderdag van
de maand, 14.00 - 17.00 uur. Afspraak maken: (010) 248 4000.
Spreekuur ombudsman
Woensdag 15 oktober van 09.00 - 10.00 uur, Parallelweg 2.
Telefonisch spreekuur schuldhulpverlening
Elke werkdag van 09.00 - 10.00 uur.
U kunt voor dat spreekuur bellen met (010) 248 4000.
Contactinformatie
Kom naar het kinderboekenweekfeest!
De Kinderboekenweek bestaat 60 jaar en dat vieren
we op zaterdag 11 oktober met een feestje voor alle
kinderen in de bibliotheek aan de Waalstraat 100. Er
zijn verschillende feestelijke activiteiten: kinderen
kunnen slingers en traktaties maken, circusacts uitvoeren, leuke spelletjes doen, schat zoeken met een
Spreekuren
kompas of meedoen aan de minidisco. Ook kunnen
kinderen verkleed op de foto.
Het Kinderboekweekfeest begint om 10.30 uur en duurt
tot 14.30 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig en
het is gratis!
Bekendmakingen
Sinds 1 januari 2014 worden er geen bekendmakingen meer in Gemeentenieuws geplaatst. De gemeente Vlaardingen
is wettelijk verplicht alle bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 op www.officielebekendmakingen.nl te publiceren.
U kunt zich via deze site abonneren op een emailservice zodat u bericht krijgt als er een bekendmaking wordt
gepubliceerd in uw buurt. Meer informatie over deze nieuwe manier van publiceren van bekendmakingen kunt u
vinden op www.vlaardingen.nl/bekendmakingen.
Officiële bekendmakingen dagelijks ontvangen? De Officiële Bekendmakingen-app biedt de mogelijkheid om
dagelijks de gepubliceerde officiële bekendmakingen overzichtelijk te raadplegen in de vorm van een digitale
krant. Het gaat hierbij om alle publicaties uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad en de
publicaties in het Gemeenteblad, Provinciaal Blad en Waterschapsblad van de deelnemende overheden. Ook
diverse Parlementaire Documenten zijn beschikbaar. De app biedt de mogelijkheid om te kiezen welke Officiële
Bekendmakingen u dagelijks wilt ontvangen, zodat u dit helemaal naar uw eigen voorkeur kunt instellen.
Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen die zijn gepubliceerd in week 40:
■ Verleende omgevingsvergunningen:
Jan van Arkelstraat, Schiedamsedijk
■ Verdaagde omgevingsvergunning:
Coornhertstraat, Vijfsluizen parallel aan de snelweg A4, Westlandseweg
■ Verleende exploitatievergunning:
Floris de Vijfdelaan
■ Verleende drank- en horecavergunning:
Floris de Vijfdelaan
■ Voornemen vertrek met onbekende bestemming:
V.R. Bynoe, D. Broekhuis, M. Akman, M. Broeksteeg, E.J. M. van den Bergh, C. Elzinga, R.A. Bachasingh, R.L. Bynoe,
L.M. Donk, A. Kaveh, N. Koganti, L. van Driel, A.P. Fanouriou, S.Y. Jalloh, L. Jakab
■ Vertrokken met onbekende bestemming:
K.S. Petrova, L. Luceviča, E.M. Kot, T. Tüfekçi, Y. Özcan, J.C.M. van der Sloot, P.C. Ćwiakowski, R. Sára, K.R. de Lang,
D.C. Helmich, T. Bezmenova, S.R. Orton, D. Peters, G.F.M. Cratsz, F. El Ajroudi, V. Kolotuhins, W.J. Wieczorek,
M.G. Awana, B.W. den Hengst
■ Toegepaste bestuursdwang:
Aanhanger (hoog, dicht, bruin) Arij Koplaan
■ Overige:
Vaststelling bestemmingsplan ‘Vergulde Hand Oost’ Vlaardingen, Regeling Melding Vermoeden Misstand
gemeente Vlaardingen
Stadskantoor
Bezoekadres: Westnieuwland 6
Postadres: postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen
Tel: (010) 248 4000
www.vlaardingen.nl/contact
Maak voor bezoek een afspraak; telefonisch of via
www.vlaardingen.nl/afspraak
Melding openbare ruimte/De Buitenlijn
Tel: (010) 248 4000
Of digitale melding: www.vlaardingen.nl/buitenlijn
Wachtdienst gemeente
Voor spoedeisende situaties in de openbare
ruimte buiten kantooruren, bijvoorbeeld gaten
in het wegdek of verstoppingen in het riool.
Tel: (010) 248 4777
Milieuklachten
DCMR Milieudienst Rijnmond
Tel: (0888) 333 555 of www.dcmr.nl/milieuklachten
Gas- of stroomstoring
Stedin, tel: (0800) 9009
Storing straatverlichting
Nobra, tel: (073) 547 9351073
Vragen/klachten (huis)vuil:
Irado, tel: (010) 262 1000 of www.irado.nl
Formulierenbrigade
Hulp bij brieven en formulieren.
Ma t/m vr: 08.30 - 13.00 uur en 14.00 - 16.30 uur
Maandagmiddag gesloten
Billitonlaan 1d-1f. Tel: (010) 471 6630
Cliëntenraad szw
Postadres: postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen
[email protected]
Zie ook: www.clientenraadszwvld.nl
Wmo-adviesraad
www.vlaardingen.nl/wmoadviesraad
E-mail: [email protected]
Servicepunt Vrijwilligers
Stadsbibliotheek Centrum
Waalstraat 100, Vlaardingen
www.vlaardingen.nl/vrijwilligers
Tel: (010) 248 4000