Bekijk DowntoEarth_22_april 2014 (PDF: 6.3MB)

Uitgave vereniging Milieudefensie
Friends of the Earth Nederland
jaargang 5 | april 2014
22
milieu | mensen | meningen
Hoe groen is jouw mobiel?
Gezocht:
duurzame
metalen
FoE Europe
Colombia
Ed Nijpels
Tegenwicht voor het
machtige bedrijfsleven
Leven aan de rand van
een kolenmijn
Waakhond van
het Energieakkoord
Inzoomen
Tekst Freek Kallenberg Beeld Beeld Beaufort04 - Jimmy Kets
Afwachten
Wachten op klimaatverandering. Zo
heet de beeldenserie waarmee Isaac
Cordal in 2012, als onderdeel van de
beeldententoonstelling Beaufourt langs
de Belgische kust, commentaar leverde
op het onvermogen van politici om te
komen tot een effectief klimaatbeleid.
De cementen poppetjes van deze in
België wonende Spaanse straatkunstenaar duiken al jaren op onverwachte
plaatsen in allerlei Europese steden op.
De laatste tijd verschijnt zijn werk steeds
vaker in sociale media en op internet.
Waarschijnlijk omdat de berusting die
eruit spreekt zo goed onze houding ten
opzichte van klimaatverandering weerspiegelt.
Volgens het recente IPCC-rapport worden de effecten van klimaatverandering
echter steeds groter. Als de wereldtemperatuur nog één graad Celsius hoger
wordt, krijgen veel unieke en bedreigde
ecosystemen, waaronder koraalriffen, en
culturen te maken met ernstige gevolgen. Ook neemt de kans op abrupte,
onomkeerbare veranderingen toe. Door
aanpassingsmaatregelen te nemen kunnen veel risico’s worden teruggedrongen, maar zeker niet alle. Voor veel
maatregelen is het nodig dat nationale
overheden een coördinerende rol spelen, aldus het IPCC. Vooralsnog is daar
weinig van te merken.
Down to Earth 22 | april 2014 | 3
Medewerkers
1
4
7
10
2
5
8
11
Voorwoord
3
6
9
12
Inhoud
14
Anders kijken
Heb jij dat nou ook? Het gevoel dat er verandering in de lucht hangt?
Dat veel wat vanzelfsprekend leek, dat niet langer is? Lange tijd dachten we dat de wereld alleen maar beter zou worden, fijner om in te
leven. Inmiddels weten we beter. Zo vanzelfsprekend is dat niet.
Grondstoffen en fossiele brandstoffen raken op of zijn steeds moeilijker te winnen. Klimaatverandering leidt tot extremer weer waardoor
oogsten vaker mislukken en ecosystemen ingrijpend veranderen.
De Verenigde Naties waarschuwen voor (nog) meer conflicten en oorlogen.
Volgens Ed Nijpels is het Energieakkoord “een zegen” vergeleken
met het “zwabberende” energiebeleid van de afgelopen jaren.
Aan de doelstellingen wordt wat hem betreft niet getornd.
24
Of het ook zover komt, weten we niet. Bovendien hebben we dat
voor een groot deel zelf in de hand. Want ondanks deze schaarste
en tekorten leven we in een wereld van overvloed. De energie van
de zon en de rijkdommen van de natuur geven ons genoeg voor een
prettig leven. Ook voor 9 miljard mensen. We moeten er alleen anders naar kijken, anders mee omgaan. Hoe precies weten we (nog)
niet altijd, dat moeten we leren. Maar juist dat kan de mens als
de beste.
Duurzame metalen gezocht
Een mobieltje of blikje cola maken van eerlijk
en duurzaam gewonnen metalen is moeilijker
dan je denkt. Duurzame mijnbouw bestaat
niet of nauwelijks. Een aantal initiatieven wil
dat veranderen.
Voor groene journalisten zijn het enerverende tijden. Er gebeurt
zoveel, en daar valt zoveel over te zeggen, dat een tweemaandelijks
tijdschrift niet voldoende is. Daarom zijn we heel blij met onze
vernieuwde website downtoearthmagazine.nl. Hierop plaatsen we
regelmatig nieuwe berichten, achtergronden, interviews, beschouwingen en commentaren. Ga vooral vaak kijken en schroom niet
om te reageren. Ook jouw inzicht, mening of advies kan ons anders
leren kijken én handelen.
­­
21
De Activist
30
17
18
1. Vincent Bijlo, column. 2. Ronella Blijenburg, de Activist. 3, Michiel Bussink,
column Recept, freelancer. 4. Kris de Decker, column Lowtech. 5. Marten van Dijl,
fotograaf. 6. Wijnand Duyvendak, recensie. 7. Rogier Hörchner, rubriek juridisch.
8. Freek Kallenberg, hoofdredactie. 9. Wendy Koops, redactie. 10. Nienke
Oosterbaan, rubriek Doe Het Zelf. 11. Marjan Peters, art-direction en vormgeving.
12. Michael Rhebergen, freelancer, fotograaf. 13. Thomas van Slobbe, column.
14. Liesbeth Sluiter, freelancer. 15. Wim Stevenhagen, cartoon. 16. Myrthe Verweij,
kort internationaal, freelancer. 17. Dinand van der Wal, fotografie. 18. Han van
de Wiel, freelancer.
4 | april 2014 | Down to Earth 22
Veel van onze steenkool komt uit de open
kolenmijn Cerrejón in het noorden van
Colombia. Wij hebben daardoor stroom, de
inheemse bevolking vooral ellende.
Tafelen met... jou!
Juni wordt de maand van Tafelen met...
Milieudefensie organiseert deze actie
waarbij mensen gaan koken voor vrienden, familie, collega’s of belangstellenden, om meer mensen kennis te laten
maken met duurzaam voedsel. De één
kookt, de ander levert een financiële
bijdrage zodat Milieudefensie haar doelen kan bereiken. Alles onder het mom:
Anders koken, anders kiezen. Oftewel:
kies met je vork en help de wereld om
je heen. In De Activist Mathijs Beijer,
Patricia Eikelenboom en Ronald Aalders,
drie mensen die gaan tafelen met...
18
Colombiaanse bloedkolen ­
15
Tekst Ronella Bleijenburg Beeld Dinand van der Wal
16
14
Voor een
groener Europa
Met campagnes, acties en veel gelobby
biedt Friends of the Earth Europe een
onmisbaar tegenwicht aan de grote invloed
van Big Business op het Europees beleid.
Freek Kallenberg, hoofdredacteur
13
“Duurzame energie is geen
hobby van enkele fanaten.
Het is noodzakelijk”
34
Wilma Mansveld
Ze wil het milieubeleid moderniseren, maar
moet zich voegen naar de grotere belangen
van verkeer en economie. Portret van een
vleugellamme staatssecretaris.
en verder
06 Brieven
07 Onder Vuur, Commentaar
08 Uitgesproken: voedselveiligheid
08 Stevenhagen
10 Kort Nederland
11 Bijlo
12 Kort Internationaal
22 Nieuw smoel voor Milieudefensie
33 Lowtech: atlas milieuconflicten
38 Boeken: klimaatscepsis
39 Media
40 Juridisch
41 Recept: brandnetelsaus
42 Doe het zelf: wildplukken
43 Consument: houtstook
44 Oproepen en agenda
45 Slobbe: lente
Down to Earth 22 | april 2014 | 5
Postvak In
Meningen
Onder Vuur
Wil je iets kwijt? Schroom niet en schrijf ons. We houden
ons het recht voor brieven te selecteren of in te korten.
­Reageren kan via e-mail: [email protected]
of per post: postbus 19199, 1000 GD Amsterdam.
Marokkaans zonnepark
Het grootste zonnepark van de wereld wordt gebouwd bij Ouarzazate “een gehucht in de Sahara”, aldus John Stoker in het vorige nummer. Dat klinkt romantisch. De zegeningen van de
zon in Ouarzazate zijn echter al eerder ontdekt door de filmindustrie. Er floreren enkele grote
filmstudio’s en met regelmaat wandelen bekende internationale filmacteurs door de moderne
straten van Ouarzazate, dat geen gehucht is maar een zich snel ontwikkelende stad van zo’n
50 duizend inwoners. De Sahara is ook niet echt om de hoek. Ouarzazate ligt tussen twee bergketens, de Hoge- en de Anti Atlas. Oostelijk van de stad, op een ‘steenworp afstand’ van het
nieuw te bouwen zonnepark, stroomt (smelt)water uit de Hoge Atlas in een groot stuwmeer.
Een waterkrachtcentrale produceert daar al decennia elektriciteit. Provinciehoofdstad Ouarzazate staat te boek als de poort naar de woestijn, uitvalsbasis voor toeristen die 250 kilometer
zuidelijker in de eerste zandduinen een zonnige woestijnbeleving willen hebben. De Sahara
ligt dan nog een paar honderd kilometer verder.
Matthijs Blonk
Michiel Bussink schrijft mooie, heldere en
goed onderbouwde artikelen, maar in het
het artikel over de melktsunami (D2E #20)
staat volgens mij één foutje, en één verkeerde aanname. De fout gaat over de
mestproductie van melkvee. U stelt dat
per kilo melk een kwart kilo mest wordt
geproduceerd. Het is veel erger! In werkelijkheid wordt er per kilo melk 3 tot 4 kilo
mest geproduceerd. De mestproductie uit
de rundveehouderij is per jaar ruim 50
miljard kilo. Delen door de melkproductie
advertentie
(bijna 12 miljard kilo in 2012). Dan kom je
op 4 kilo stront per kilo melk. Melkveehouders vinden dat de stront van de kalveren en het jongvee hiervan moeten worden afgetrokken. Dan kom op je op ruim
3. Ik vind dat onzin. De stront van later in
hun leven melkgevend jongvee moet je
natuurlijk ook meenemen.
Dan de aanname. U verwijst naar het Planbureau voor de Leefomgeving dat stelt dat
er 20 procent meer gemolken gaat worden
na 2015. De sector zelf zegt dat ook. Was
dat maar waar. Het loopt eerder naar bijna
Waarom bevatten de Principes en Criteria geen streefcijfers, blijft
het auditsysteem vaag en wordt het antibioticagebruik nergens
genoemd? “Eén harde richtlijn voor alle betrokken productieregio’s
is onwerkbaar; die zijn te verschillend. De Ronde Tafel certificeert niet,
maar geeft een leidraad om regionaal uit te werken. Bovendien gaat het
hier vooral om vlees uit Noord- en Zuid-Amerika, Canada en Australië,
dat grotendeels naar Rusland, het Midden-Oosten en China gaat. Die
markt vraagt niet om verantwoorde producten, certificeren van bedrijven is daarom nog geen optie en ook niet het doel van de Ronde Tafel.
Het is een vrijwillige samenwerking, in een proces van onderaf.”
Zo’n Ronde Tafel zonder harde standaarden en sancties kan gaan
fungeren als rookgordijn: bedrijven poetsen door deelname hun imago
op zonder echt te veranderen. “We maken kleine stappen. Veranderingen moeten ergens beginnen, in dit geval bij transparantie.”
Als je bedrijven geen wortel voorhoudt in de vorm van certificering
waaraan ze kunnen verdienen, waarom zouden ze dan meedoen? “Ik
ben calvinistisch opgevoed, met de boodschap dat de mens geneigd is tot
alle kwaad, maar ik denk toch dat de Ronde Tafel als platform, door initiatieven met elkaar te verbinden, impact kan hebben. Je lost er niet alle
problemen mee op, je maakt wel een opening. Niets doen is geen optie.”
Oude magazines te geef
Bij het opruimen van de spullen op onze zolder kwamen mijn vrouw
en ik ook het verleden van Milieudefensie tegen. Vlak na de oprichting van de vereniging, begin jaren zeventig, is er geruime tijd een
door ons opgerichte kerngroep in Hoogkarspel actief geweest. Dat
lidmaatschap heeft onder andere een doos vol magazines MilieuDefensie opgeleverd. Vanaf het eerste nummer in juni 1972 tot 1992,
totaal 174 stuks. Nu kunnen we ze bij het oud papier zetten, maar
dat kunnen we eigenlijk niet over ons hart verkrijgen. Daarom: wil
jij ze hebben? Laat het de redactie weten.
Ed Horninck en Puck Hornick-Molenaar
Discussieer mee op het web! Op de website kun je elk nummer
op artikelen reageren. Zie: downtoearthmagazine.nl
6 | april 2014 | Down to Earth 22
In januari kondigde McDonald’s aan in
2016 de overgang in te zetten naar duurzaam rundvlees; half maart publiceerde de
Global Roundtable for Sustainable Beef
(GRSB) een concept van haar ‘Principes en
Criteria voor Mondiaal Duurzaam Rundvlees’. Daarop kwam veel kritiek: “te vaag
en vrijblijvend”. Gert van der Bijl van Solidaridad, deelnemer aan
deze Ronde Tafel, reageert.
een verdubbeling. Dat zit zo. In Nederland
wordt 70 procent van de melk geproduceerd door minder dan 30 procent van de
boeren. Het zijn juist deze boeren die
nieuwe stallen hebben gebouwd. Het gaat
daarbij om stallen die een verdubbeling of
soms verdrievoudiging van de de productie betekenen. Er komt straks niet 20,
maar waarschijnlijk 70 procent meer melk
bij. Wat dat voor de dieren en het milieu
gaat betekenen laat zich raden.
Ook leuk: de staatssecretaris wil dat de
melkveehouderij grondgebonden blijft.
In Friesland alleen al staan heel veel stallen voor drie tot zeshonderd koeien. Dat
levert op deze bedrijven een veebezetting
van 3 tot 4 grootvee eenheden (GVE, zeg
maar melkkoeien) per hectare. In Brabant
zij bedrijven met 6 koeien per hectare.
Hoe denkt de politiek deze bedrijven weer
in het hok van 1,5 tot 2 koe per hectare te
krijgen? Het zal wel weer gaan zoals altijd.
De nieuwe maatregelen gelden alleen voor
nieuwe gevallen. Er is één troost. De boeren met niet grondgebonden megastallen
in de melkveehouderij (alle uitbreiders
dus) komen binnen 2 tot 3 jaar in de
grootst mogelijke financiële problemen.
Marien Abrahamse
Tekst en beeld Liesbeth Sluiter
Mest
Ronde Tafel voor
duurzaam rundvlees
Maar misschien doet een Ronde Tafel met vage standaarden en
controles wel meer kwaad dan goed, omdat consumenten de weg
kwijtraken en bedrijven goede sier kunnen maken met niets. Kijk naar
de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja: in 2011 ondertekenden een
groot aantal partijen een intentieverklaring: 100 procent verantwoorde
soja in 2015. Daarna kochten Nederlandse bedrijven beduidend
minder dan was afgesproken. “Ontbossing voor soja is in Brazilië wel afgenomen, door een complex van oorzaken: het sojamoratorium; omdat
veeboeren door betere praktijken grasland overhouden voor sojateelt;
omdat sommige banken geen soja financieren waarvoor is ontbost. Het
is een lange weg. Wij proberen bedrijven te begeleiden van zwart naar
wit en zijn niet bang voor het grijs daartussen.”
Commentaar
Mag het licht (altijd) uit?
Eind maart ging de zomertijd in. Tegelijk met Earth Hour,
viel me opeens op, maar dat blijkt altijd al zo te zijn geweest.
Earth Hour begon in 2007 in Sydney als een simpele, symbolische actie: iedereen dooft een uur lang alle lichten en laat
zo zijn betrokkenheid met onze planeet zien. In 2008 sloten
allerlei landen zich aan, waaronder Nederland, al probeerde
toenmalig minister-president Balkenende dat uit angst voor
verstoring van het stroomnet nog tegen te houden.
Inmiddels wordt Earth Hour gesteund door meer dan
150 landen, met onverwachte deelnemers als Iran en SaudiArabië. Het succes wordt natuurlijk gedragen door al die gezichtsbepalende gebouwen en monumenten die meewerken.
Dat normaliter in volop licht badende gebouwen als het
Empire State Building, de Taj Mahal of de Eiffeltoren in één
keer helemaal donker worden blijft prachtig om te zien.
Wie de foto's van al die wereldmonumenten tijdens Earth
Hour naast elkaar legt zal opvallen dat de omgeving van die
“landmarks” vaak toch nog vrij licht is. Of dat nu komt door
wensballonnen die in de lucht worden gelaten door enthousiastelingen, aangerukte waxinelichtjes en ledlampjes, of
door het verkeer dat gewoon blijft voortrazen. De organisatie
roept bovendien nadrukkelijk op dat de veiligheid niet in het
geding mag komen, dus straat- en buitenverlichting blijven
aan.
Wat ik me daarom afvraag: waarom gebeurt dit alleen tijdens
Earth Hour? De Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur gaan
het hele jaar door om middernacht op de nachtstand. Als
met een jetlag worstelende en dus licht slapende toerist werd
ik zelfs wakker van de plotselinge duisternis. Jetlags, maar
ook de wisselingen van winter- en zomertijd maken duidelijk
hoe groot de invloed van licht is op het bioritme van onszelf
en andere organismen. Na de overgang op de zomertijd is er
een piek van hartaanvallen en ongelukken en worden er
meer aangereden dieren langs de snelwegen gevonden.
Lichthinder is iets wat serieus genomen moet worden.
Als Earth Hour één ding glashelder maakt, is het wel dat
er op een groot deel van de wereld bizar veel onnodig licht
wordt gebruikt en dat daaraan vrij gemakkelijk iets is te
doen. Zet al die contacten die nu zijn gelegd in om al die
prachtig uitgelichte grote gebouwen iedere nacht in duisternis te hullen. Maak van het jaarlijkse Earth Hour een
dagelijkse Earth Night. Snoer je meteen de criticasters
de mond die mopperen dat Earth Night geen enkele
energiebesparing oplevert.
Wendy Koops, redacteur
Down to Earth 22 | april 2014 | 7
Uitgesproken | Voedselveiligheid
“We kunnen het toezicht op voedsel niet aan het
bedrijfsleven overlaten”
Dat zegt journalist Marcel van Silfhout, schrijver van het recente
boek Uitgebeend – hoe veilig is ons voedsel nog?
Tekst Michiel Bussink Beeld Wim Stevenhagen
E
en onafhankelijke en ook internationaal gerespecteerde hoeder over
de veiligheid van ons voedsel. Dat
was de Keuringsdienst van Waren
tot 2003. Maar na een jarenlange
CDA-lobby haalde het tweede kabinet Balkenende de dienst weg bij
het ministerie van Volksgezondheid. Om het
bij dat van Landbouw (dat later opging in
Economische Zaken) onder te brengen, dat
vooral oog heeft voor exportbelangen. Een
litanie aan bezuinigingen en reorganisaties
kwam er bovenop, waardoor de huidige Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) “tot op het bot is uitgehold”. Dat
concludeert journalist Marcel van Silfhout
in zijn recente boek Uitgebeend – hoe veilig is
ons voedsel nog?. Er wordt onvoldoende gecontroleerd op bacteriële besmettingen, diergeneesmiddelen, hormonen, antibiotica,
ontsmettingsmiddelen en chemische bestrijdingsmiddelen in ons voedsel.
Hoe veilig is ons voedsel nog in vergelijking met tien, vijftien jaar geleden?
“Een goeie vraag, maar moeilijk te beantwoorden. Het toezicht is zo uitgekleed en
niet-functionerend, dat we het zicht kwijt
zijn om die vraag te kunnen beantwoorden.
De risico’s zijn zeker toegenomen. Of mensen in de praktijk ook echt zieker worden, is
moeilijk te zeggen: we weten het niet, omdat het niet meer goed wordt onderzocht.
Niet meten is niet weten, gissen is missen.
Dat is het gevolg van beslissingen die vanaf
de kabinetten Balkenende zijn genomen.
Het idee was: het toezicht- en controlesys-
teem is niet meer nodig, we kunnen het wel
aan het bedrijfsleven toevertrouwen.”
In hoeverre is dat een probleem?
“Dat is een megagroot probleem. Ik beschrijf
in mijn boek voorbeelden van mensen die
na het eten van met E.coli besmet vlees niet
meer kunnen lopen, de ernstige gevolgen
van salmonellabesmetting op zalm in 2012,
de gevaren van antibioticaresistentie, vogelgriep, Q-koorts. De landbouw zit nu op een
vulkaan die een keer explodeert. Dat kan zo
niet langer, vanwege de volksgezondheid en
daarmee paradoxaal genoeg ook vanwege de
exportbelangen.”
Wat is de belangrijkste oorzaak van de
problemen? Dat het voedselsysteem zo internationaal en mede daardoor ingewikkeld is geworden: hamburgers van vlees
uit vier landen, zalm uit Noorwegen via
Griekenland naar Nederland, paardenvlees
uit alle hoeken en gaten, en ga zo maar
door? Of is het gebrek aan toezicht en
controle het probleem?
“Allebei. We kunnen toezicht en controle
niet aan het bedrijfsleven overlaten. NVWA
is een totaal vermolmde organisatie. Die
moet opnieuw van de grond af aan worden
opgebouwd en volkomen los komen te staan
van het ministerie van Economische Zaken.
Terug naar het ministerie van Volksgezondheid is inmiddels ook een slecht idee: de ministers daar – eerst Klink en Hogervorst en
nu Schippers – hebben zich helemaal niet
ontfermd over volksgezondheid en voedsel,
terwijl het tot hun kerntaken behoort.
We hebben onafhankelijke deskundigen nodig, zowel generalisten als specialisten. Je
moet kijken naar waar de grootste risico’s
zitten en daar dan met expertise gaan kijken, met een koffertje met onderzoeksmateriaal. Fysiek dus, in plaats van zoals nu vooral gebeurt; vanachter een computer bekijken
of bedrijven voldoen aan protocollen. Er is
op dit moment geen tegenmacht meer die
de kant van de consument en de volksgezondheid kiest.”
om de Keuringsdienst van Waren bij Landbouw onder te brengen.
“Bij de aanbevelingen had wel wat meer peper en zout gemogen. Er staat wel in dat er
een scheiding moet komen tussen keuring
en toezicht, zoals dat vroeger ook gebeurde,
maar inderdaad niet dat de NVWA weg moet
bij Landbouw. Ik herinner me dat ik in een
zaaltje met oud-medewerkers van de Keuringsdienst van Waren zat toen bekend werd
dat Tjibbe Joustra de vleessector ging onder-
zoeken: ‘Door de groot-commandeur van de
boerenoorlog!’, werd er smalend geroepen.”
Wat is je advies aan consumenten?
“Meer bewustzijn, stemmen met de portemonnee. Ik koop zelf geen plofkip meer, alleen nog biologisch, het liefst van producenten uit de buurt. Biologisch vlees is niet per
se altijd veiliger: biologische kippen kunnen
soms zelfs vaker besmet zijn met salmonella, omdat ze meer buiten lopen. Toch denk
ik dat biologische boeren beter bezig zijn omdat ze een bewustere bedrijfsvoering hebben.
Ze zijn niet alleen bezig met zo goedkoop
mogelijk produceren. Door meer verbinding
met producenten krijgen we kortere en dus
meer overzichtelijke ketens. Ook goed voor
de werkgelegenheid en het vakmanschap.
En daar wil ik best voor betalen.”
Uitgebeend – hoe veilig is ons voedsel nog?
is verschenen bij uitgeverij Oostenwind.
Kort na verschijning van je boek kwam de
Onderzoeksraad voor Veiligheid met het
rapport Risico in de vleesketen, waarin ook
geconcludeerd wordt dat de veiligheid van
het Nederlandse vlees niet gewaarborgd
is. Een bevestiging van jouw bevindingen?
“Het is voor een groot deel déjà-vu, gesneden
koek. Maar na tweederde van het rapport
kwam ik ook nieuwe dingen tegen, waarvan
ik van mijn stoel viel; het is eigenlijk nog
erger dan gedacht. Neem de jaarlijkse vijftien miljoen ton slachtafval: een enorme
handelsstroom waarvan niemand blijkt te
weten waar die heengaat.”
Maar de aanbevelingen van de Onderzoeksraad zijn vervolgens nogal vaag. Er
wordt bijvoorbeeld niet geadviseerd om
de NVWA weer weg te halen bij het op exportbelang gerichte Economische Zaken.
Misschien niet zo verwonderlijk want de
voorzitter van de Onderzoeksraad, Tjibbe
Joustra, was destijds als secretaris-generaal bij Landbouw de drijvende kracht achter de ‘boerenoorlog’, de gewonnen strijd
“Er is op dit moment geen tegenmacht meer die de kant
van de consument en de volksgezondheid kiest”
8 | april 2014 | Down to Earth 22
Down to Earth 22 | april 2014 | 9
Foto: Milieudefensie/Michiel Wijnbergh
Kort | Nederland
Kamer misleid over kosten recycling
Het besluit om statiegeld op grote plastic flessen per 1 januari
2015 af te schaffen berust op onjuiste gronden. Dit blijkt uit een
rapport van het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft.
Een van de belangrijkste argumenten om het statiegeldsysteem
af te schaffen was dat dit een flinke kostenbesparing zou
opleveren. Maar uit het rapport blijkt dat de kosten van het
huidige statiegeldsysteem ongeveer 50 procent lager zijn dan
ten tijde van de besluitvorming werd gesteld. Gemeenten en
Kamerleden baseerden zich in 2012 op een rapport van
Wageningen UR, opgesteld in opdracht van de frisdrank
industrie. Volgens Tomra Systems, leverancier van emballagesystemen, zijn gemeenten en Kamerleden “ernstig misleid
door de WUR-rapportage”. Het bedrijf overweegt stappen te
ondernemen tegen de opsteller van het WUR-rapport.
Recycling Netwerk vindt dat “het bedrog” moet leiden tot een
bezinning op de aanpak van het milieubeleid voor verpakkingen. “Keer op keer is gebleken dat de recyclingpercentages die
worden gerapporteerd door bedrijven en hun uitvoeringsorganisaties niet helemaal of helemaal niet deugen”, zegt voorzitter
Robbert van Duin. Kritische geluiden vanuit milieuorganisaties
en overheidsdiensten zoals de Milieu-inspectie werden structureel weggewuifd. Volgens Van Duin wordt het tijd dat “na bijna
twintig jaar gerommel de grote invloed van belanghebbende
bedrijven op het verpakkingenbeleid sterk wordt beperkt”.
Volledig duurzame energie in 2030
Het is mogelijk om voor 2030 vrijwel volledig over te stappen op duurzame energie,
en niet pas in 2050 zoals het kabinet van
plan is. Dat stelt Urgenda in het rapport
Nederland 100% duurzame energie in 2030.
Volgens de actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie kan een duurzame energievoorziening worden gerealiseerd door
anders te gaan wonen, reizen, eten, consumeren en produceren en energie anders
op te wekken. Om de energievoorziening
volledig duurzaam te kunnen maken is een
energiebesparing van 50 procent in twintig
Cuadrilla toch aansprakelijk schade schaliegasboringen
Nadat Milieudefensie op basis van documenten, opgevraagd via een WOB-verzoek, bekend had gemaakt dat minister Kamp (EZ)
geen garantie heeft dat het Britse bedrijf
Cuadrilla financieel aansprakelijk kan worden
gesteld voor eventuele schade bij schaliegaswinning, dook er toch plotseling een zogeheten Parent Company Guarantee op waaruit
het tegendeel bleek. Waarom het document
ontbrak op de documentenlijst die Milieudefensie eerder via de Wet Openbaarheid
van Bestuur (WOB) ter inzage heeft gekregen,
wist het ministerie niet. De financiële garantstelling geldt echter alleen voor het dochterbedrijf van Cuadrilla dat in Brabant gaat
boren, en niet voor geplande boringen in de
Noordoostpolder. “Dat er blijkbaar toch afspraken zijn gemaakt is goed om te weten”,
aldus Ike Teuling van Milieudefensie. “Vooral
voor omwonenden, die zich al langer afvragen
of zij straks, net als de Groningers, in onzekerheid verkeren zodra er in hun omgeving risicovolle schaliegasboringen plaats zullen vinden.” Wel vindt Teuling het verontrustend dat
je eerst naar de media moet stappen voordat
het ministerie of Cuadrilla dit soort belangrijke informatie prijs geeft.
10 | april 2014 | Down to Earth 22
eerste instantie opgelost worden met zonne- en windenergie. Met behulp van nieuwe
technieken zal er tevens op termijn geen
biomassa meer ingezet hoeven te worden.
Volgens Urgenda zijn de technieken en de
mensen voor deze transitie aanwezig.
Bouwen aan een duurzame energievoorziening levert bovendien minimaal 150 duizend
banen op. “Er wordt vaak vanuit gegaan dat
er minstens veertig jaar nodig is om een omslag te maken. Maar onder druk wordt alles
vloeibaar”, aldus Urgenda. “We hebben
simpelweg geen veertig jaar.”
...meneer Wijfel
Illustratie: Renée Gubbels
Amsterdam de Nuclear Industry Summit gehouden, een bijeenkomst van de nucleaire industrie. “Het is een gotspe dat als officieel programma-onderdeel van een bijeenkomst van wereldleiders
die tot doel heeft de toegang van terroristen tot nucleaire technologie tegen te gaan, een bijeenkomst georganiseerd wordt om
die materialen en technologie te verspreiden. Nog erger is dat
het ministerie van Economische Zaken zelfs als sponsor van de
Summit optreedt en minister Kamp hoogst persoonlijk de Beurs
komt openen”, aldus het platform. Op 24 maart protesteerden zij
daarom bij de ingang van de Beurs van Berlage. Ook bij de kernreactor in Petten en bij Urenco in Almelo werd tijdens de top
door enkele tientallen mensen geprotesteerd.
+++ Milieudefensie en andere milieuorganisaties blij met het behoud van de dierrechten, het stelsel waarmee er grenzen
worden gesteld aan het aantal varkens en kippen dat we in Nederland mogen houden + + + De snelheid op de A13 bij Overschie en op de
A10 West bij Amsterdam is met ingang van 29 maart terug van 100 naar 80 kilometer per uur + + + Het Nederlandse parlement wil een verbod op het vervoer van zware olie door het Arctisch gebied + + Nieuw onderzoek Milieudefensie: Rabobank
blijft miljoenen van Nederlandse spaarders investeren in het Indonesische palmoliebedrijf dat tegen alle afspraken in door
blijft gaan met de exploitatie van een illegale palmolieplantage in Indonesië + + +
jaar over alle sectoren noodzakelijk. Daarnaast moeten in die periode bijna alle bestaande gebouwen energieneutraal worden
gemaakt, mensen in Nederland vaker met
deelauto’s en (nieuwe) vormen van openbaar vervoer gaan reizen en hun auto (als
die er nog is) de komende twintig jaar inwisselen voor een elektrische. Ook moeten we
meer plantaardig voedsel gaan eten dat
voornamelijk regionaal geproduceerd is. De
tuinbouw en het bedrijfsleven moeten gaan
besparen en deels over op duurzame energie. De overgebleven energievraag zal in
Bijlo belt...
‘Nucleaire topbijeenkomst symptoombestrijding’
Volgens het Landelijk Platform tegen Kernenergie hield de
Nuclear Security Summit, die ons land twee dagen lang overheerste, zich vooral bezig met symptoombestrijding. Op deze top
werd gesproken over maatregelen om het nucleair terrorisme
tegen te gaan, maar volgens het platform bleef de werkelijke
oorzaak van deze toename van beschikbaar nucleair materiaal
onbesproken. Die toename wordt namelijk in belangrijke mate
veroorzaakt door de nucleaire industrie en de ‘vreemdzame’ kernenergie. Door de omvangrijke kernenergie-industrie zijn splijtbare
materialen geschikt voor nucleaire bommen niet moeilijk te verkrijgen. In plaats van hier aandacht aan te besteden werd als
onderdeel van de nucleaire top in de Beurs van Berlage in
Astmadam
Spelfoutje, of 1 aprilgrap? Dat laatste, maar wel met een serieuze
boodschap. De luchtvervuiling in grote steden leidt tot veel gezondheidsklachten, waaronder astma. Milieudefensie plaatste daarom
samen met het Longfonds Amsterdam en bewonersplatform Adem op
de Dam de grote rode en witte letters die gewoonlijk ‘I Amsterdam’
spellen midden op de Dam. Alleen staat er nu dus: ‘I Astmadam’. Dit
om de gemeentepolitiek op te roepen maatregelen te nemen tegen
de uitstoot van vervuilde lucht door met name het autoverkeer.
“Wijfel...”
“Dag meneer Wijfel, met Vincent Bijlo.”
“O nee toch, u gaat toch niet aan mijn hoofd zeuren hè, met uw correcte milieugedoe, anders hang
ik onmiddellijk op.”
“Nee nee, wees niet bang meneer Wijfel, ik wilde u even wat voorleggen. Er is onlangs door wetenschappers aangetoond dat de klimaatverandering invloed heeft op het temperament van de mens.
Daar bent u het als scepticus neem ik aan niet mee eens?”
“Hè? Hoezo niet, wat is dat nou weer voor lariekoek?”
“We kennen u als een zeer aimabele, open, rustige en stabiele
man.”
“Mij? Waar hebt u het in godsnaam over, ik kan mijn tijd wel beter gebruiken.”
“Nou, ik heb het over dat rapport, dat niet klopt.”
“Nee, klopt niets van, broddelwerk, die opwarming wordt A al helemaal niet door de mens veroorzaakt en B...”
“Ja, gaat u verder meneer Wijfel, ik luister.”
“En B: Nee niks B, het is gewoon niet waar.”
“Maar wie A zegt moet ook B zeggen.”
“Hou op met dat geïnsinueer van u, menselijke activiteiten hebben niets met de klimaatverandering te maken.”
“Daar gaat het ook niet om meneer Wijfel, het gaat om het effect
van de klimaatverandering op het temperament.”
“Maar u doet net alsof het allemaal onze eigen schuld is, jawel,
jawel, dat doet u wel! Terwijl er maar één vulkaan hoeft uit te barsten, en wat dacht u van de veestapel en de rijstvelden, hè, hè,
hè?”
“Die hebben toch alles te maken met menselijke activiteiten meneer Wijfel?”
“Ik dacht wel dat het daar weer op uit zou draaien. Uw apocalyptische visioenen komen mij de keel uit, u bent net een gelovige,
maar dan in de opwarming. Ik… maffia, dat zijn jullie, milieumaffia, ik mag me niet meer opwinden van de dokter, ik heb al twee
infarcten gehad, weet je hoe dat komt, door jou Bijlo, door jou!”
“Maar meneer Wijfel, meneer Wijfel... Opgehangen.
Hiermee is aangetoond dat de conclusies van de wetenschappers
juist zijn.”
Vincent Bijlo
Down to Earth 22 | april 2014 | 11
Kort | Internationaal
Tekst en samenstelling Myrthe Verweij
P eru
Japan moet walvisjacht staken
De walvisvaart van Japan kan niet meer onder de dekmantel van de
wetenschap doorgaan. Het Internationaal Gerechtshof heeft geoordeeld dat het land de jacht op walvissen voorlopig een halt moet toeroepen. De jacht op deze met uitsterven bedreigde zoogdieren is verboden, behalve als die bedoeld is voor wetenschappelijke doeleinden.
Japan maakt al jaren gretig gebruik van deze mogelijkheid. Het onderzoek zou onder meer een goed beeld geven van de populatie
walvissen. Daarnaast wil de Japanse regering aantonen dat duurzame
walvisvangst mogelijk is. Ondertussen wordt het vlees van de walvissen
gebruikt voor dure sushi, voor walvisbiefstuk en -bacon en voor lunch
van schoolkinderen. Marktwaarde: 14 miljoen euro.
Japan zegt zich neer te leggen bij het verbod. De jaarlijkse walvisjacht
is echter net voorbij. Volgend jaar moet rond de aanvang van het nieuwe jachtseizoen in januari blijken of Japan een maas in de wet heeft
gevonden om op kleinere schaal door te gaan.
Milieugevolgen seismische tests niet meer onderzocht?
Investeringen in Peruviaanse olie- en gassector moeten worden versneld, vindt energieminister Eleodoro Mayorga Alba. Om dat te
stimuleren zouden voor seismische tests, die
aan proefboringen vooraf gaan, voortaan
geen milieueffectrapportages meer gemaakt
hoeven te worden. In de meeste gevallen
zou kunnen worden volstaan met een lichtere ‘verklaring’. Het ministerie voor Milieu
maakte in een reactie duidelijk dat de wetswijziging nog geen voldongen feit is.
Volgens de Peruviaanse ombudsman en het
Instituto de Defenso Legal hebben juist de
seismische tests, waarmee potentiële boorgebieden verkend worden, de meeste impact op inheemse groepen in het Amazonegebied. Het gaat bij de tests vaak om grote
stukken land, honderden werkers en het on-
dergronds tot ontploffing brengen van explosieven. “Een milieueffectrapportage is
onmisbaar bij het vooraf consulteren van betrokken bevolkingsgroepen. Zonder zo’n
MER hebben zij geen informatie op basis
waarvan ze zich een mening kunnen vormen”, stelt advocaat Ruiz Molleda van het
Instituto in The Guardian.
Bron: The Guardian
Australi ë
‘Vleermuizen’ blokkeren kolenmijn
Mijnwerkers van de Boggabri kolenmijn
werden in februari geconfronteerd met
een bijzonder tafereel. Twee als vleermuis
uitgedoste klimmers hingen een groot
spandoek aan een installatie van de dagbouwmijn. De activisten protesteerden
hiermee tegen de uitbreidingsplannen van
de mijn in een gebied waar de kwetsbare
grootoorvleermuis en andere bedreigde
diersoorten leven. “Mijnbouwbedrijf Idemitsu schept op over compensatiemaatre-
T sjechi ë
Juridische overwinning voor bosactivisten
gelen, maar deze ecosystemen kun je niet
simpelweg vervangen met een lappendeken van braakliggende landbouwgronden
en ondermaatse herstelgebieden”, vindt
Helen War, woordvoerder van Leard Forest Alliance.
De vleermuisactie was volgens haar niet
de laatste. “Ons protest tegen deze open
kolenmijn is standvastig. We stoppen niet
voordat dit bos beschermd is.”
Bron: Front Line Action on Coal
Een blokkade als protest tegen boskap in
het Tsjechische natuurpark Šumava was
legaal en legitiem. Dat hebben rechters
drie jaar na dato bepaald. Hnutí DUHA,
de Tsjechische zusterorganisatie van
Milieudefensie, is blij met de uitspraak.
“Deze uitspraak legitimeert geweldloze
burgerlijke ongehoorzaamheid omwille
van het algemeen belang”, stelt de
Boete voor biologische wijnboer
toegestaan in de biologische teelt, ook bijen
en andere nuttige fauna doodt”, schreef Giboulot in een verklaring. De wijnboer noemde talrijke voorbeelden van ecologische manieren om de dwergcicade te bestrijden. Het
meest opvallend is dat de cicadelle niet eens
voorkomt in deze streek en daar volgens lokale bronnen niet is gesignaleerd. De rechter
in Dijon had geen oren naar die uitleg en
legt een boete op van 1000 euro, waarvan
de helft voorwaardelijk. Dat lijkt mee te val-
OESO onderzoekt klacht WWF over oliebedrijf
len omdat Giboulet door zijn weigering een
gevangenisstraf van zes maanden plus een
boete van 30 duizend euro riskeerde. Desondanks gaat hij in hoger beroep. De zaak doet
heel wat stof opwaaien in wijnland Frankrijk.
Een online petitie tegen het proces verzamelde meer dan een half miljoen handtekeningen.
Bronnen: Institut pour la Protection de la
Santé Naturelle; Bioforum Vlaanderen,
Duurzaam Nieuws
+++ Gambia: briketten van pindadoppen moeten boskap voor keukenvuurtjes tegengaan + + + Ethiopië: Ogadenvolk mogelijk van
land verdreven voor gaswinning, vanwege militarisering gebied nauwelijks kans de situatie te onderzoeken + + + Zuid-Afrika: Staatsbedrijf Eskom wil uitzondering op ‘te strenge’ fijnstofregels voor haar kolencentrales + + + Senegal: Witte zaagbaars bijna uitgestorven,
toch blijft supermarktketen Casino de vis verkopen + ++ Ecuador: Chevron wint rechtszaak in VS tegen veroordeling tot miljardenboete,
en hoeft boete om vervuiling in Ecuador nog niet uit te betalen + + + Verenigde Staten: ­Een derde van de biologische boeren heeft
12 | april 2014 | Down to Earth 22
om de kap te voorkomen. Dankzij de
acties werd er aanzienlijk minder gekapt,
maar 32 hectare bos moest er toch aan
geloven. Het Šumava-park wordt intussen
nog steeds bedreigd. Volgens wetsvoorstellen kunnen delen van het bos bestemd worden voor skigebieden en
grootschalige boskap.
Bron: Hnutí DUHA/ FoE Tsjechië
DR Congo
Fra nkrijk
De Franse wijnboer Emmanuel Giboulot is
veroordeeld tot een boete van 500 euro omdat hij weigert insecticiden te gebruiken in
zijn biologische wijngaard in de Côte d‘Or.
Het gebied worstelt met een door de
dwergcicade verspreide epidemie van gouden vergelingsziekte. Om de druivenziekte
een halt toe te roepen heeft de prefect bestrijding van de dwergcicade verplicht gesteld. “Het probleem is dat zelfs het minst
vervuilende insecticide, het middel dat is
milieuorganisatie in een reactie.
Het Šumava-park omvat een van de
grootste stukken wildernis in CentraalEuropa. In het gebied komen de bedreigde lynx en het auerhoen nog voor, en
menselijke activiteiten worden er tot een
minimum beperkt. Toen 280 hectare van
het bos bedreigd werd, gingen honderden milieuactivisten over tot blokkades
Met zijn activiteiten in het Virunga-park in de Democratische
Republiek Congo schendt het Britse oliebedrijf Soco International regels voor verantwoord ondernemen. Het World Wildlife
Fund (WWF) diende een klacht van die strekking in bij het
Britse Nationaal Contactpunt (NCP), dat toeziet op naleving
van de OESO-richtlijnen voor multinationals. Volgens WWF
zijn bewoners niet goed ingelicht over de risico’s van de geplande oliewinning en hebben Congolese veiligheidstroepen
een sfeer van angst en intimidatie gecreëerd. Daarnaast mis-
bruikt Soco mazen in de wet om toch te kunnen boren in het
natuurpark, en negeert het bedrijf de oproep van UNESCO
om het gebied ongemoeid te laten. Tenslotte maakt Soco niet
duidelijk hoe het mensenrechtenschendingen wil voorkomen.
NCP neemt de klacht van WWF serieus en gaat onderzoeken
of Soco inderdaad in strijd met de OESO-richtlijnen handelt.
Als Soco daarmee instemt bemiddelt het NCP tussen beide
partijen over mogelijke oplossingen.
Bron: Britse overheid
last van besmetting door nabijgelegen GMO-akkers. Van mais en soja wordt in de VS inmiddels ruim 90 procent als GMO-gewas verbouwd.
+ + + Afghanistan: Milieuagentschap luidt noodklok over watertekorten + + + Frankrijk: Organisatiecomité van protesten tegen
vliegveld bij Nantes betreurt escalatie demonstratie, verklaart door te gaan met geweldloos verzet + + + Verenigde Staten: San
Francisco doet plastic waterflesjes in de ban, te beginnen op gemeentelijke locaties + + + Bronnen: AllAfrica/The Point, IPS, eNCA,
Greenpeace Afrika, NOS, China Dialogue, Airportwatch en Grist
Down to Earth 22 | april 2014 | 13
Meningen | Ed Nijpels
L
ang hoefde Ed Nijpels niet na te
denken toen SER-voorzitter
Wiebe Draijer hem vorig jaar
zomer vroeg onafhankelijk
voorzitter te worden van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. “Ik was op werkbezoek bij Google in de VS toen Draijer me
hardnekkig bleef bellen. Omdat hij me overviel met de vraag vroeg ik een dag bedenktijd. Maar eigenlijk wist ik toen ik ophing al
dat ik het zou doen.”
Nijpels lijkt de juiste man voor deze klus. Als
voormalig VVD-leider, minister, commissaris van de koningin, burgemeester en voorzitter van talloze organisaties, waaronder
het Wereld Natuur Fonds en Milieu Centraal,
beschikt hij over veel bestuurlijke ervaring,
contacten en aanzien. Bovendien zet hij zich
al decennia in voor het klimaat. Als minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu in het kabinet Lubbers-II organiseerde hij in 1989 de eerste mondiale klimaattop in Noordwijk. Niet veel later werd
hij goodwillambassadeur voor het klimaatbeleid van de Verenigde Naties om “mensen
ervan te overtuigen dat klimaatverandering
écht een probleem is”.
De afgelopen jaren stak hij zijn kritiek op
het “ambitieloze en zwabberende energiebeleid” niet onder stoelen of banken. Het Ener-
gieakkoord ziet hij daarom als “een zegen”
waaraan hij graag zijn steentje bijdraagt. Dat
het hem momenteel vier dagen per week
kost, in plaats van de beloofde ene dag,
neemt hij voor lief. “Het is zinvoller werk
dan veel andere zaken waarmee ik bezig
ben.”
Doelstellingen
“Ik ben een soort waakhond”, zegt Nijpels
over zijn voorzitterschap van de Borgingscommissie waarin alle 47 organisaties die
het Energieakkoord hebben ondertekend
zitting hebben. “Het is een platform waarbij
we elkaar scherp houden, signaleren waar
het mis gaat, kijken waar moeten we ingrijpen, maar vooral bewaken dat de maatregelen worden uitgevoerd.”
Dat zijn er nogal wat namelijk, meer dan
175. “Verschillend in gewicht en belang,
maar ze moeten wel allemaal gebeuren”, benadrukt Nijpels.
De afspraken zijn onderverdeeld in vijftien
domeinen, zoals wind op zee, wind op land,
vervoer, glastuinbouw. Elk domein heeft een
coördinator die afkomstig is van een van de
47 organisaties. “Ik moet ervoor zorgen dat
iedereen zijn huiswerk doet en dat er genoeg voortgang wordt geboekt in het maken
van afspraken. Daarnaast moeten het Energie Onderzoekcentrum Nederland en Plan-
bureau voor de Leefomgeving narekenen of
de gemaakte afspraken daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen. Zodat we weten of het genoeg is of dat we moeten bijsturen.”
Kort samengevat zijn dit de doelstellingen
uit het akkoord: 20 procent energiebesparing in 2020 ten opzichte van 1990 en 16
procent duurzame energie in 2023. Een
mooi resultaat, vonden de ondertekenaars
en een meerderheid in de Tweede Kamer.
Veel te weinig ambitieus, vonden critici.
Vooral op de ‘geringe’ besparingsambitie
was veel kritiek. Waarom moest de energieintensieve industrie niet meer besparen? En
waarom werd de kolenbelasting afgeschaft?
Begrijpt Nijpels deze kritiek?
“Ik beschouw het akkoord als een gegeven”,
antwoordt Nijpels diplomatiek. “Ik heb zelf
niet aan de onderhandelingen deelgenomen. Er is een aantal compromissen gesloten en dat heeft onder andere tot gevolg dat
er voor de energie-intensieve industrie geen
generieke normen zijn vastgesteld. De slechte economische situatie en de hoge energieprijzen spelen hierbij een rol. We moeten
ambitie tonen maar tegelijkertijd niet blind
zijn voor negatieve economische- en werkgelegenheidseffecten van bepaalde maatregelen. Dat betekent overigens niet dat deze
bedrijven achterover kunnen leunen. Bedrij- ➔
“De energietransitie
mag best wat kosten”
Ed Nijpels is de "waakhond" die erop toeziet dat de afspraken van
het SER-Energieakkoord worden nageleefd en de doelstellingen
worden gehaald. Daaraan wordt wat hem betreft niet getornd, ook
als dat pijn doet of geld kost. “Als ik enige sympathie opbreng voor
gevoeligheden is het eind zoek.” Tekst Freek Kallenberg Beeld Dinand van der Wal
14 | april 2014 | Down to Earth 22
Down to Earth 22 | april 2014 | 15
Meningen | Ed Nijpels
Tijdens de onderhandelingen trapte vooral
het bedrijfsleven vaak op de rem. Waarom
eigenlijk? Bouwend Nederland zat ook aan
de onderhandelingstafel. De bouwsector
zou toch moeten staan te springen om alle
huizen al in 2030 energieneutraal te
maken? Daar ligt een enorme markt.
“Dat klopt en er ligt nu ook nog een pot van
300 miljoen euro te wachten. De bouwsector
zou zich wat pro-actiever op kunnen stellen.
De consument komt niet uit zichzelf in beweging, dus moet je als bouwbedrijf met een
gericht aanbod komen en de consument ontzorgen. Die wil immers niet om 5 uur thuiskomen en dan nog eens uitgebreid gaan zitten rekenen. Die wil dat de aannemer om
6 uur aanbelt en zegt: ‘mag ik een kwartiertje naar uw woning kijken, dan heb ik een
aantal besparingsadviezen’. Natuur en Milieu heeft nu wel een prachtige campagne
(Nijpels doelt op de slimwoner-campagne,
FK), maar dat zijn geen bouwvakkers. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland zou
deze campagne moeten voeren. Daar ga ik
hem ook op aanspreken.”
Op het gebied van mobiliteit zijn er
alleen doelstellingen geformuleerd voor
energiebesparing en vermindering van de
CO2-uitstoot. Afspraken over de maatregelen waarmee dat gerealiseerd moet worden ontbreken omdat men het daarover
niet op tijd eens kon worden. Gaat dat
alsnog lukken?
“Ze zullen wel moeten! Ik heb Pieter van
Geel gevraagd de vervoerstafel voor te zitten
en die gaat mij in juni laten weten wat de
afspraken zijn. Natuurlijk is het heel inge-
wikkeld, automobiliteit ligt in de samenleving heel gevoelig. Maar als ik enige sympathie opbreng voor die gevoeligheden is het
eind zoek. Bovendien is het geen SER-akkoord. De dames en heren hebben het met
élkaar afgesproken, ze hebben samen op de
foto gestaan... dus daar zal ik ze aan houden.”
afspraken uit te voeren. Deze zomer wordt
bekend op welke locaties op land windmolens komen. Als gemeenten of provincies dat
op de een of andere manier niet willen,
wordt de Rijksinpassingsprocedure gehanteerd, wat betekent dat zij worden gepasseerd.”
En als ze er niet uitkomen?
“Dan komen er wettelijke maatregelen om
alsnog de afgesproken doelstellingen te realiseren. Dat is zo afgesproken en dat geldt voor
het hele Energieakkoord.”
Maar binnen de coalitie is niet iedereen
even enthousiast over windenergie. Het is
de vraag of de Kamer het zo hard wil
spelen.
“Dat is dan pech, want de afspraken zijn
twee keer besproken in de Tweede Kamer en
hebben de zegen gekregen. Dat betekent dat
er niet iedere keer weer aan kan worden getornd. De waarde van dit akkoord is nu juist
dat we ons niet meer iedere keer in de war
laten brengen als iemand in het veld wat anders wil. Nee, we willen consistentie voor
een periode van tien jaar. Dat is lastig voor
parlementariërs. En natuurlijk kun je over
de middelen altijd discussiëren, maar de
doelstellingen staan wel vast.”
Een belangrijk doelstelling is 20 procent
energiebesparing in 2020. Dat is 100 petajoule (PJ), ongeveer het jaarlijkse energieverbruik van 1,5 miljoen huishoudens.
Volgens berekeningen van het ECN en PBL
wordt dat alleen gerealiseerd als alle
maatregelen en voornemens uit het
akkoord goed uitpakken. Dat wordt nog
een hele klus.
“Klopt en daarom wil ik deze zomer al weten
waar we aan toe zijn en moeten de sectoren
waarvoor nu nog geen afspraken zijn, zoals
de vervoerssector en de glastuinbouw, uiterlijk in juni met hun afspraken komen. En als
uit de jaarlijkse tussentijdse voortgangsrapportage in juni blijkt dat we die 100 PJ niet
gaan halen, moeten er extra maatregelen komen. Want die 20 procent energiebesparing
moet er komen! Ik heb met opzet gekozen
voor juni of juli als rapportagemaanden zodat het kabinet zo nodig nog voor Prinsjesdag kan besluiten tot aanvullende maatregelen.”
Naast besparen moet ook het aandeel
duurzame energie omhoog. Van 4 procent
nu naar 14 procent in 2020 en 16 procent
in 2023. Vooral windenergie moet daarvoor
gaan zorgen, maar juist daartegen is veel
verzet. Niet alleen van burgers, ook gemeenten liggen dwars. Wat als het niet
lukt?
“De VNG zat ook aan de onderhandelingstafel en dus zijn de gemeenten verplicht om de
“Soms heb je een dwingende overheid nodig
om veranderingen in gang te zetten”
16 | april 2014 | Down to Earth 22
Een van de afspraken is dat in ruil voor het
afschaffen van de kolenbelasting vijf oude
kolencentrales worden gesloten.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM)
kwam echter direct met een domper op de
feestvreugde door te melden dat dat niet
kan omdat dat een kartelafspraak is en dus
verboden. Is daar al een oplossing voor?
“Laat ik voorop stellen dat ik deze houding
van de ACM onbegrijpelijk vind. Als je voor
70 cent per huishouden per maand – want
dat gaat de sluiting van die centrales kosten
– zo’n belangrijke maatregel kan nemen dan
moet je geen moment twijfelen. Als ik in
mijn tijd als milieuminister voor 70 cent per
huishouden zulke substantiële maatregelen
had kunnen nemen, had ik er honderd genomen. Maar in antwoord op uw vraag: er zijn
enkele oplossingen bedacht waarvan nu
wordt bekeken hoe we die juridisch kunnen
afdichten. Ik ben ervan overtuigd dat die
centrales dichtgaan. Minister Kamp is daar
in de Kamer ook helder over geweest.”
Geboren: Den Helder, 1950
Opleiding: Rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Functies: Voorzitter JOVD (‘73-‘76), Tweede Kamerlid VVD (‘77-‘86 en ‘89-‘90),
minister van VROM (‘86-‘89), burgemeester Breda (‘90-‘95), commissaris van
de Koningin van Friesland (‘99-2008) en bestuursvoorzitter ABP (‘09-‘10).
Daarnaast bekleedde hij talloze nevenfuncties waaronder voorzitter van
het WNF en bestuursvoorzitter van Milieu Centraal.
Foto: Rob Bogaerts / Anefo
➔ ven moeten wel degelijk hun uitstoot beperken, daar zijn ze ook hard mee bezig. Natuurlijk kan het altijd sneller en beter, maar
ik vind het al wonderlijk dat er een energieakkoord ligt. Als u mij een jaar geleden had
gevraagd of de milieubeweging het voor elkaar zou krijgen dat er vijf kolencentrales
worden gesloten had ik mijn hoofd daarvoor
niet durven verwedden.”
Biografie
Ed Nijpels staat op 7 november 1989 de pers
te woord tijdens de eerste mondiale klimaattop
in Noordwijk.
Mocht het toch niet lukken, blijft de
kolenbelasting dan bestaan?
“Alle afspraken hangen met elkaar samen.
Maar ik filosofeer liever niet over de vraag
wat er gebeurt als die centrales niet dicht
gaan. Die gaan dicht, daar ben ik van overtuigd. Dat is de deal. Als je eventueel zou besluiten tot een andere deal, kan dat alleen
als alle partners ermee instemmen. Niemand had verwacht dat de ACM moeilijk
zou doen, maar het is wel een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om met een oplossing
te komen.”
Misschien wilt u wel filosoferen over
de vraag of het afschaffen van de
kolenbelasting zo slim is geweest. Door
CO2 een prijs te geven wil men minder
uitstoten. De vervuiler betaalt, dat moet
u als liberaal aanspreken.
“Ik ben inderdaad voor het beginsel dat de
vervuiler betaalt. Maar de prijs voor CO2 is
momenteel veel te laag, dus werkt dat niet.
Daarom is gekozen voor een mix. Gezamenlijk gaan we er in Europa voor pleiten dat
deze prijs omhoog gaat, liefst met een factor
tien. Daarnaast gaan er vijf kolencentrales
dicht. Daarvoor is het offer gebracht van de
kolenbelasting. Dat vind ik goed te verdedi-
gen. Als ik lid was van Milieudefensie zou ik
mijn zegeningen tellen.”
Maar zijn de maatregelen van het Energieakkoord genoeg om de klimaatverandering
tegen te gaan? In het onlangs verschenen
boek Over de Crisis niets dan goeds (*)
zegt u dat we het niet gaan redden met
het huidige beleid. Dat het te weinig is
en niet goed genoeg.
“Het interview voor het boek is anderhalf
jaar geleden afgenomen. Nog ver voordat
het woord energieakkoord was gevallen. Inmiddels ben ik dankzij dit akkoord optimistischer, met de kanttekening dat het een
compromis is, en er dus hier en daar water
bij de wijn moest worden gedaan.”
Maar is het genoeg?
“Nee. Het is buitengewoon ambitieus vergeleken met waar we nu staan, maar het is
maar een klein stapje op weg naar die volledig CO2-vrije energievoorziening in 2050. In
onze eerste evaluatie in 2016 gaan we ook
vooruitkijken naar wat er na 2023 moet gebeuren. Uiteindelijk zullen zon, wind, getijden, geothermie en duurzame biobrandstoffen voor het grootste deel van onze energie
moeten zorgen. Maar fossiel zal een rol blij-
ven spelen, mits ontdaan van al haar schadelijk effecten. Ik ben er wel van overtuigd dat
we het energievraagstuk gaan oplossen. Gezien de rijkdom van de zon kan ik me niet
voorstellen dat we de wereld niet van voldoende energie kunnen voorzien. De technologische ontwikkelingen gaan ook razendsnel.”
Dat klinkt alsof de markt en technologie
het vanzelf gaan oplossen. Het bekende
VVD-verhaal.
“Nee, dat gaat niet vanzelf. Soms heb je een
dwingende overheid nodig om veranderingen in gang te zetten. In mijn partij wordt
ten aanzien van het energievraagstuk te
vaak geroepen dat de markt haar werk moet
doen, maar soms is er geen markt. Dan moet
je een markt forceren. Ik heb dat destijds als
minister gedaan door auto’s met katalysator
een belastingkorting te geven en tegelijkertijd met de pomphouders af te spreken dat je
overal loodvrije benzine kon tanken. Binnen
een jaar werden er geen auto’s meer verkocht zonder katalysator. Op soortgelijke
wijze hebben Duitsland en Denemarken het
afgelopen decennium een markt voor duurzame energie geforceerd. Dat gaan we nu in
Nederland, tot verdriet van sommige partijgenoten, min of meer doen met die subsidie
voor wind op zee. Daarmee creëren we een
markt die er nu nog niet is. En ja, dat kost
geld. De transitie gaat gepaard met heel veel
kosten. Maar als je een doorbraak wilt forceren moet je kosten durven maken.”
Zijn we daartoe bereid, denkt u?
“Het Energieakkoord laat zien dat we in Nederland eindelijk een beetje wakker zijn geworden. We hebben door de enorme gasbel
nooit echt over energie hoeven nadenken.
Door het gelazer in Groningen dringt het
door dat deze bel eindig is. En de internationale situatie in Oekraïne heeft ons een wakeupcall gegeven. We beseffen nu dat duurzame energie geen hobby is van enkele fanaten
of alleen nodig is vanwege het klimaat. Nee,
het is om meerdere redenen noodzakelijk
dat we die omslag naar een duurzame energievoorziening maken.”
(*) Over de crisis niets dan goeds van Sjef
Staps is uitgegeven door Christofoor.
Down to Earth 22 | april 2014 | 17
Mensen | Friends of the Earth Europe
Onze mensen in Brussel
In Brussel huist Friends of the Earth Europe.
Een kleine maar effectieve organisatie die
namens nationale FoE-groepen als Milieudefensie
campagnes voert en lobbyt bij parlementariërs
en ambtenaren van de Europese Commissie.
Een onmisbaar tegenwicht aan de grote invloed
van het internationale bedrijfsleven op het
Europese beleid. Tekst Han van de Wiel Beeld Veerle Frissen
E
en feest voor de democratie zullen de verkiezingen voor het
Europees Parlement op 22 mei
niet snel worden. De animo om
naar de stembus te gaan is altijd al gering geweest in Nederland, met als voorlopig dieptepunt de opkomst in 1999 van 30 procent.
Hoe weinig mensen ook gaan stemmen,
toch zitten er straks 750 leden in het parlement, onder wie 26 Nederlanders. En of we
willen of niet, ze hebben grote invloed op
ons milieu,- energie-, landbouw-, handelsen klimaatbeleid. Wie op die terreinen potten wil breken, kan niet om Brussel heen.
Dat hoef je Friends of the Earth Europe
(FoEE; spreek uit als fo joerop) niet te vertellen. Het sfeervolle FoEE-kantoor, in de smakeloze Rue d’Edimbourg, ligt op loopafstand van het Europees Parlement in Brussel
en van belangrijke afdelingen (directoratengeneraal) van de Europese Commissie.
“Er gaat bijna geen dag voorbij dat we géén
contact hebben met een parlementariër”,
zegt Paul de Clerck, die sinds 2005 werk-
zaam is voor FoEE – als een van de drie Nederlanders. Ook het contact met ambtenaren van de Europese Commissie is volgens
hem goed, die zijn gemakkelijker toegankelijk dan in Nederland.
“Vergeet niet dat het aantal ambtenaren in
Brussel zo klein is, rond de 30 duizend, dat
ze voor hun informatie afhankelijk zijn van
buitenstaanders.”
Zelfs bij diverse eurocommissarissen komt
FoEE over de vloer. De Clerck: “Uit onderzoek dat wij hebben laten doen blijkt dat
Eurocommissarissen 80 tot 90 procent van
hun afspraken met vertegenwoordigers van
multinationals hebben. Er dreigt dus een legitimiteitsprobleem. Dat is waarschijnlijk
deels de reden dat ze ook met organisaties
als de onze praten.”
Campagnes en acties
De korte fysieke afstand tot ‘de macht’ betekent niet dat FoEE bij de Europese instellingen op schoot zit. Nationale Friends of the
Earth-groepen, waaronder Milieudefensie,
en ook FoEE zelf, gaan vaak flink tekeer te-
gen de EU met campagnes en acties. Op dit
moment ageert FoEE bijvoorbeeld tegen het
bilaterale handels- en investeringsverdrag
(TTIP), waarover de EU en de VS onderhandelen: volgens FoEE krijgen grote bedrijven
daarin veel meer rechten dan burgers.
Om haar afkeur tegen het ‘slappe en tekortschietende’ Europese klimaatbeleid kracht
bij te zetten, lanceerde FoEE onlangs een
campagne over community power. Die brengt
onder de aandacht dat er talloze plaatselijke
initiatieven zijn die de transitie naar alternatieve energie al maken en dat het klimaatbeleid van de EU slappe thee is.
Spanningen
Wie niet beter weet, zou zo maar kunnen
denken dat FoEE een grote organisatie is. De
hoeveelheid onderwerpen waar deze organisatie zich op stort, is indrukwekkend. Zo ook
de lijst met publicaties, die laat zich lezen
als een staalkaart van alle milieukwesties
van het afgelopen decennium. En toch is het
budget, met 2,5 miljoen euro (in 2012), maar
ongeveer een derde van dat van Milieudefensie. Er werken dertig mensen, tegen 65 betaalde en twintig onbetaalde werknemers
bij Milieudefensie. Vreemd is de veelheid
aan onderwerpen niet: FoEE werkt in Brussel namens meer dan dertig nationale FoEgroepen – dan moet je wel van al die markten thuis zijn.
Op papier bepalen de directeuren van de
circa dertig aangesloten groepen met welke
onderwerpen FoEE zich bezighoudt. Maar
dit bestuur zet alleen de grote lijnen uit en
blijft op afstand. Dus in de praktijk gaat het
vaak net even anders. In sommige gevallen
is FoEE bijvoorbeeld de enige organisatie die
iets onderneemt, zoals de campagne tegen
de machtige bedrijvenlobby in Brussel, en
ontstaat er een eigen dynamiek.
“In Brussel heerst, nog sterker dan in Den Haag, het idee dat wat
goed is voor bedrijven automatisch ook goed is voor burgers”
18 | april 2014 | Down to Earth 22
Onder het motto ’Join the Energie Revolution’
demonstreerden op 20 maart jl. in Brussel zo’n
tweehonderd mensen tegen het ontoereikende
Europese Energiebeleid.
In de meeste gevallen geven de nationale
FoE-groepen de onderwerpen aan, en bepaalt het FoEE-kantoor wanneer en hoe het
onderwerp wordt aangepakt. De Clerck:
“Dat vereist namelijk heel specifieke kennis
van hoe het er in Brussel aan toegaat.” Nieuw
Europees beleid begint bijvoorbeeld vaak
eerst met een Groenboek, bedoeld om discussie te stimuleren. Op een Groenboek
volgt meestal een Witboek, met concrete beleidsvoorstellen op een bepaald terrein.
Daarna komt het echte wetsvoorstel van de
Europese Commissie (een richtlijn of een
verordening), waar het Europees Parlement
zijn tanden in mag zetten. Enzovoort. Alleen
insiders weten wanneer het beste moment is
om juist die ene ambtenaar of parlementariër te voorzien van doorslaggevende informatie.
Dat kan spanningen opleveren tussen FoEE
en nationale groepen, zegt De Clerck. “Soms
voelen ze zich uitvoerder van onze campag-
nes, bijvoorbeeld als we ze vragen vandáág,
en niet morgen, een brief aan hun minister
te schrijven. Groepen weten niet altijd precies wat er speelt en wat het belang ervan
is.”
Een van die acties leverde op dat het Europees Parlement het budget voor adviesgroepen heeft geblokkeerd tot die groepen niet
langer worden gedomineerd door lobbyisten
van het bedrijfsleven en er meer vertegenwoordigers van de civil society in zitten. De ➔
Down to Earth 22 | april 2014 | 19
Mensen | Friends of the Earth Europe
Mensen | De Activist
Europese verkiezingen
➔ Europese Commissie heeft toegezegd hier
gehoor aan te geven. Voor een buitenstaander misschien klein bier, voor wie dagelijks
in Brussel rondloopt mogelijk een kleine
doorbraak.
Draaideurlobby
Soms slaagt FoEE erin, vaak samen met andere organisaties, de onevenredige macht
van Big Business, zoals veel NGO’s grote bedrijven bij voorkeur framen, op het Europese beleid onder de aandacht van media en
publiek te krijgen. Met succes stelt ze ook
het ondoorgrondelijke en door het bedrijfsleven gedomineerde lobbycircus aan de
kaak. Er bestaat een vrijwillig Brussels lobbyregister, maar daarin ontbreken veel namen, zo blijkt uit onderzoek.
Minstens zo kwalijk is de zogeheten draaideurlobby: oud-eurocommissarissen die hun
kennis, ervaring en netwerk verzilveren als
lobbyisten. In 2010, toen de nieuwe Europese Commissie aantrad, stapten zes van de
dertien vertrekkende eurocommissarissen
over naar de private sector en/of gingen werken als lobbyist. In Nederland worden wenkbrauwen gefronst als oud-ministers aansluitend op hun actieve politieke carrière aan de
slag gaan voor het bedrijfsleven (onder anderen Balkenende, Bos, Verhagen en Eurlings).
In Europa wordt deze praktijk, mede dankzij
effectieve campagnes van organisaties als
FoEE en Corporate Europe Observatory, nog
veel minder geapprecieerd.
De Europese Commissie stelde na hevige kritiek een gedragscode op, die de bewegingsruimte van vertrekkende eurocommissarissen beperkt. FoEE en andere organisaties
willen een verdergaande gedragscode. Zo
zouden oud-commissarissen gedurende drie
jaar na hun vertrek geen lobbyactiviteiten
mogen ondernemen.
Klimaatbeleid
Iedereen die bij FoEE werkt is volgens De
Clerck doordrongen van het belang van
‘Brussel’. “Besluiten over milieu, klimaat,
landbouw, banken, handel worden hier genomen en ze gelden voor alle lidstaten van
de EU. Dat wil niet zeggen dat iedereen het
eens is met de manier waarop het er in Brussel aan toegaat. Ik heb bijvoorbeeld een gezond wantrouwen tegen de Brusselse bureaucratie. Ik vind dat ambtenaren en de
20 | april 2014 | Down to Earth 22
Een transparant en ethisch werkend Europa. Dat staat ongeveer 200 organisaties voor ogen, die zich hebben verenigd in ALTER-EU, de Alliance for
Lobbying Transparency and Ethics Regulation. Paul de Clerck zit namens
FoEE in de stuurgroep. ALTER-EU heeft een Pledge-campagne opgezet, die
zich richt op kandidaat-Europarlementariërs. De bedoeling is dat burgers in alle EU-lidstaten de kandidaten vragen om te beloven (pledge) zich te zullen inzetten voor
het algemeen belang en niet voor dat van bedrijven of
banken. Voor meer informatie zie www.alter-eu.org
FoEE is ook bezig met een onderzoek naar stemgedrag
onder Europarlementariërs. Dat onderzoek richt zich
met name op schaliegas. De Clerck: “Daar hebben nationale groepen wat aan bij debatten in hun land over de
Europese verkiezingen.”
Bekijk ook de kieswijzer van Milieudefensie voor de
standpunten van alle partijen op het gebied van
o.a. klimaat en energie, eerlijke handel, leefomgeving en
landbouw. Kijk op www.milieudefensie.nl/kieswijzer
Europese Commissie in een ivoren toren zitten, samen met andere ambtenaren en lobbyisten, en heel ver af staan van de burgers.
Dat is een gapend gat. Daardoor worden ze
heel eenzijdig gevoed. Dat zie je nadrukkelijk terug in het beleid, dat erg vriendelijk is
voor grote multinationale bedrijven. Dat
komt doordat in Brussel, nog sterker dan in
Den Haag, het idee heerst dat wat goed is
voor bedrijven automatisch ook goed is voor
burgers.”
Het klimaatbeleid is volgens De Clerck een
voorbeeld van het ‘volledig buigen voor het
grote bedrijfsleven’. “Het is niet ambitieus
en houdt de deur open voor schaliegas, terwijl de EU eerder had vastgesteld dat Europese regelgeving grote gaten vertoonde waar
het schaliegas betrof. Dat standpunt is onder
druk van Engeland en Polen verzacht, twee
EU-lidstaten die veel verwachten van schaliegas.”
Toch weet FoEE ook successen te boeken op
klimaatgebied. Biobrandstoffen werden aanvankelijk omarmd als wondermiddel tegen
klimaatverandering. De EU maakte van het
bijmengen van biobrandstoffen in benzine
en diesel – 10 procent in 2020 – een van de
speerpunten van het klimaatbeleid. “FoEE
was een van de eersten die wezen op de negatieve aspecten van bijna alle biobrandstoffen, zoals ontbossing, monoculturen, de con-
currentie met landbouw”, zegt De Clerck.
“Het hele hallelujaverhaal is onderuit gehaald en weggeëbd en dat zie je terug in de
jongste klimaatplannen van de Europese
Commissie – die voor het overige dramatisch zijn. Zo wordt onder meer beleid om
emissies van autobrandstoffen terug te brengen uitgekleed.”
Een paar nationale FoE-groepen, met name
die van Noorwegen en Zweden, gaan zo ver
dat ze niet willen dat hun land EU-lid is.
“Maar dat is een kleine minderheid”, zegt De
Clerck. “Nationale groepen zijn er in het algemeen van doordrongen dat hier belangrijke besluiten worden genomen. Alleen zie je
dat niet altijd teug in de prioriteiten van die
groepen. Ze zéggen wel dat Brussel steeds
belangrijker is voor het klimaat-, energie- en
milieubeleid, maar dat zie je niet terug
in hun tijdbesteding. Groepen werken toch
vooral nationaal.”
Mathijs Beijer, 47, Filosoof, cultureel
antropoloog en de ziel van Fair Food Feast
Gaat tafelen met: Belangstellenden tijdens
het Fair Food Feast
Wat is Fair Food Feast? “Fair Food Feast is
een vrijwilligersfestijn dat draait om voedsel,
lekker bezig zijn, ouwehoeren, stoelen sjouwen, interessante verhalen, afwassen en genieten. Een festijn waar je kennis deelt over
plantaardig voedsel, waar je geeft en waar je
vraagt. Want dat is mijn credo: Je geeft wat
je hebt en je vraagt wat je nodig hebt. Vanuit dat idee is Fair Food Feast bedacht en
heeft het inmiddels twee keer plaatsgevonden in Leiden.”
Hoe kwam je op het idee? “Fair Food Feast
is ontstaan uit een grote weerzin en verontwaardiging tegen Monsanto en de biotechnologie die ons vergiftigen en de wereld
verkloten. Maar omdat het geen zin heeft
om te mopperen en met vlaggen en spandoeken bij betonnen gebouwen te staan
wapperen, heb ik die verontwaardiging
getransformeerd naar lokale en autonome
verantwoordelijkheid voor een goed en
duurzaam leven. Een betere wereld begint in
mijn eigen tuintje. Lokaal autonoom gewassen telen; lokaal autonoom delen van voedsel; lokaal autonoom opdienen van voedsel
en lokaal autonoom genieten van voedsel.
Je geeft wat je hebt. Fair Food Feast is een
faciliteit waar dat tot uiting komt. En dus is
dit een mooi podium voor Tafelen met....”
Hoe combineer je Fair Food Feast met
Tafelen met...? “Tafelen met... is een geniale
actie omdat het draait om samen genieten,
samen bewustzijn creëren en samen verantwoordelijkheid nemen én het is een mogelijkheid om te geven en te vragen. Op 5 mei is
Fair Food Feast aanwezig op de Streekmarkt
in Leiden waar Tafelen met... gepromoot zal
worden. Net als op 24 mei bij de Dag van
het Park in de Houtkamp Leiderdorp.
Op 31 mei vindt er weer een Fair Food Feast
plaats waar inschrijflijsten aanwezig zijn voor
Tafelen met... en waar deelnemers alvast
een proeverijtje kunnen houden.”
“Een betere wereld begint in mijn eigen tuintje”
Down to Earth 22 | april 2014 | 21
Milieu | Visuele identiteit
Nieuw smoel voor Milieudefensie
Milieudefensie heeft een nieuw uiterlijk. Ander logo, heldere
vormgeving, frisse kleuren en een nieuwe pay-off: ‘Anders kijken,
anders kiezen’. Allemaal bedoeld om nog duidelijker te maken
waarvoor de vereniging staat. “Je kunt de mooiste dingen doen,
als mensen je niet kennen, zal het ze ook niet bereiken.” Tekst Wendy Koops
M
isschien denk je nu: nieuwe
smoel, een visuele identiteit?
Hoezo? Niet zo raar; jij weet al
lang waarom je Milieudefensie
steunt. Probleem is dat veel Nederlanders nog geen idee hebben wat de organisatie, die zo
nadrukkelijk samen met burgers voor een
schone en rechtvaardige wereld wil strijden,
doet. Maatschappelijke steun is cruciaal voor
succes. En dat begint bij een sterk merk.
De moderne mens krijgt immers duizenden
commerciële boodschappen en prikkels per
dag. “Het brein doet niets anders dan schiften, schiften, schiften. Dat wel, dat niet”,
weet Hans Geels, schrijver van het boek Marketing van idealen en jarenlang directeur van
het succesvolle CliniClowns. Hij adviseerde
Wakker Dier over hun strategie en Milieudefensie over de positionering van de organisatie. “Als je wil dat je gedachtegoed breder
wordt gedragen, dan moet je je er rekenschap van geven hoe er over je gedacht
wordt”, stelt hij. “In het geval van Milieudefensie is dat: waar staan ze nou precies voor?
Dat moet je als realiteit accepteren en daar
iets aan proberen te doen. Anders bereik je
alleen maar mensen die toch al bekeerd
zijn.” Veelzeggend is dat hij zelf ook aanvankelijk dacht: vast een nuttige club, maar niet
voor mij. Inmiddels weet hij beter.
Ook binnen Milieudefensie merkten ze dat
naamsbekendheid en identiteit te wensen
over laten. Victor van den Belt, als coördinator communicatie met collega Ivanna van
den Broek aanjager van de nieuwe visuele
identiteit, krijgt soms de vraag ‘Werk je bij
Defensie?’. “We worden dus met ambtenaren geassocieerd. Dat wordt versterkt doordat in het oude logo Milieu en Defensie uit
elkaar werden getrokken. Daardoor is de
naam ook minder goed leesbaar. Aanpassing
was nodig.”
De ogen zijn gesneuveld, maar niet zonder
slag of stoot, ook omdat ze passen bij de pay-
Het eerste logo ging mee tot ca. 1986, het tweede tot 2000 en het vorige
dus tot 2014. Als de lijn zich voortzet blijft het nieuwe logo tot 2028.
22 | april 2014 | Down to Earth 22
off ‘Anders kijken, anders kiezen’. “We hebben nog geëxperimenteerd met enkel één
oog, maar het werkte niet.” Uiteindelijk is
gekozen voor het beeldmerk wat ook Friends
of the Earth gebruikt. “Om direct duidelijk te
maken dat we onderdeel uitmaken van een
internationaal netwerk.”
Handtekening
Alles is er eigenlijk op gericht dat in alle campagnes en uitingen de handtekening van Milieudefensie herkenbaar is. Van den Belt: “Als
wij bijvoorbeeld een gorilla gebruikten in
een campagne tegen ontbossing, dacht iedereen aan het WNF.” Daaraan komt een einde
nu iedere campagne wordt opgebouwd vanuit dezelfde uitgangspunten: eerst de urgentie van een probleem uitleggen, vervolgens
de oplossingen daarvoor aandragen. Daarbij
wordt gebruikgemaakt van duidelijke beelden stijlkenmerken. Milieudefensie wil onderwerpen ook langer vasthouden en meer mensen op die onderwerpen aan zich binden.
Een visuele identiteit die consequent en consistent op een bepaalde lijn voortbouwt,
helpt volgens Geels inderdaad om herkenbaarder te zijn. “Eigenlijk maak je voor mensen een haakje, zodat ze denken: dit snap ik.”
Die heldere boodschap is cruciaal om men-
Links en midden twee voorbeeldcampagnes in de nieuwe huisstijl.
Rechts een van de stoppers die op dit moment naast radiospots en een
filmpje wordt ingezet om Milieudefensie meer bekendheid te geven.
sen in beweging te krijgen. “Als mensen je
verhaal beter begrijpen, dan ga je in het
brein van heel ver weg naar voren schuiven.
Wat dat betreft is je geheugen een soort computer die dingen opslaat. Eerst sta je in het
mapje ‘milieu, verder geen idee wat ze doen’.
En langzamerhand kun je mensen zover krijgen dat ze ook iets gaan doen. Vaak moet je
dan wel meer doen dan zenden, ze rechtstreeks aanspreken bijvoorbeeld.”
Robin Hood
Een sterk merk is relevant, geloofwaardig en
onderscheidend. Met die eerste twee zit het
volgens Geels wel goed, met dat laatste min-
der. Daarom gaat Milieudefensie zich beter
positioneren. Een goed voorbeeld van wat
dat kan opleveren is Wakker Dier, dat in
2012 zelfs derde in de Ster Gouden Loekieverkiezing voor de beste commercial werd.
Toch kampten zij met soortgelijke problemen als Milieudefensie: de onderwerpen waren te uiteenlopend en ze straalden uit dat
ze overal tegen waren.
Wakker Dier kreeg van Geels het advies:
word van een soort Pietje Bell die steeds belletje trekt een Robin Hood, die strijdt voor
het goede. Dus niet een campagne over koeien in de wei en dan eentje over paling, maar
focussen op één of twee onderwerpen, waar-
door mensen beter begrijpen waarvoor je
staat. Geels: “Dat hebben ze natuurlijk met
de plofkip extreem goed uitgewerkt. Op dat
moment realiseerden veel mensen nog niet
hoe erg het daarmee gesteld is en wij zeiden,
ga eens uitleggen dat dat echt niet kan. Dat
is briljant gedaan – ze noemen zich niet voor
niets het reclamebureau voor de dieren.”
Milieudefensie moet volgens hem eigenlijk
ook leren dat als je alles maar doet, mensen
uiteindelijk niet kunnen onthouden waarvoor je staat. “Marketing is de wet van het
offer, je moet soms dingen weglaten om een
sterke positie in de hoofden van mensen te
krijgen.”
En daarnaast dus de nadruk op het positieve.
“Dertig, veertig procent van de Nederlanders
is geneigd het goede te doen, maar ze weten
niet goed hoe. Er komen ook zoveel tegenstrijdige berichten op ons af; mensen hebben geen idee wat ze moeten geloven. Heel
belangrijk is dus het geven van een handelingsperspectief; wat kunnen mensen concreet doen, hoe kunnen ze meedoen. Dat
doet Milieudefensie goed met de Gezonde
lucht-campagne waarbij mensen zelf de
lucht kunnen meten in hun straat. Zo breng
je het heel dichtbij.”
“Hoe sterker die visuele identiteit, hoe groter
je herkenbaarheid” marketeer Hans Geels
Down to Earth 22 | april 2014 | 23
Milieu | Verantwoorde mijnbouw
Met mijnbouw is veel mis. Een mobieltje of colablikje produceren
van verantwoorde grondstoffen is daarom nauwelijks mogelijk.
Toch zijn er steeds meer initiatieven om de winning van metalen
en mineralen duurzamer te maken. Maar waarom kan het niet
wat sneller? Tekst Myrthe Verweij Beeld Marten van Dijl
Een werknemer van een tinsmelterij op
Bangka toont een ’sample’ gesmolten tin:
aan de hand van de samples wordt de
kwaliteit gemeten.
B
edrijven die sociaal en ecologisch verantwoorde grondstoffen willen gebruiken moeten
hier vaak lang naar zoeken, ze
zijn nauwelijks te vinden. Óf er
is alleen gelet op goede arbeidsomstandigheden, maar niet gekeken naar milieuaspecten, óf het is precies
andersom.
Zo ondervond ook het Amsterdamse bedrijf
Fairphone. Dat wilde een smartphone op de
markt brengen met meer verantwoorde
grondstoffen. Eind vorig jaar rolden de eerste telefoons van de lopende band, maar van
de tientallen materialen zijn er slechts twee
van ‘conflictvrije’ oorsprong: tin en tantalum. Volledig ‘fair’ én ecologisch verantwoord is er eigenlijk niet een. Een lage score?
Niet voor de initiatiefnemers van Fairphone.
In een smartphone zitten meer dan 250 onderdelen die allemaal weer uit meerdere elementen bestaan, afkomstig uit de hele wereld. Bij de winning van deze mineralen en
metalen gaat veel mis. Mijnwerkers werken
veelal onder beroerde arbeidsomstandigheden en de milieuvervuiling is vaak groot.
Maar bij de mijn van ieder gebruikt mineraal “een mannetje zetten” is volgens Bibi
Bleekemolen, coördinator impactontwikkeling bij Fairphone, geen oplossing. “Dat is
ook niet onze rol. Wij willen dat het economische model verandert. Daarom willen we
partners in de industrie overtuigen om duurzaam gewonnen alternatieven te gebruiken.
Dat doen we door te laten zien dat het kan
en dat daar bij consumenten vraag naar is.”
Conflictvrij
Omdat je niet alle elementen in een mobieltje in een keer kunt verduurzamen, gaf
Fairphone de zogenoemde conflictmaterialen de hoogste prioriteit. Dat zijn metalen
waarvan de opbrengst uit de mijnbouw naar
krijgsheren en hun strijdende groepen gaat,
waardoor in feite het voortduren van een
conflict gesponsord wordt. Bijvoorbeeld in
de Democratische Republiek Congo (DRC).
De keuze van Fairphone om eerst de conflictmetalen uit te bannen werd niet bepaald
door de hoeveelheden waarin ze in je telefoon
zitten. “Die zijn namelijk klein”, weet Bleekemolen. “Maar de impact van die winning
is heel prangend. Daarvoor willen we graag
alternatieven vinden. Doordat wij kunnen
zeggen: ‘er zit conflictvrij tin in deze telefoon’, hopen we dat de andere bedrijven, die
de echt grote hoeveelheden tin gebruiken,
ook om conflictvrij tin gaan vragen.”
Om het probleem van mijnbouw als inkomstenbron voor strijdende groepen aan te
pakken ontstond in 2012, op initiatief van
het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de internationale tinbrancheorganisatie ITRI, het Conflict Free Tin Initiative (CFTI). In plaats van helemaal geen
zaken meer te doen met mijnen in Congo,
vonden bedrijven zoals staalproducent Tata
een manier om tin uit Congo in te kopen
waaruit niet door de krijgsheren maar door
de lokale bevolking inkomsten werden verworven. Najaar 2012 verliet de eerste lading
met het keurmerk ‘conflictvrij tin’ een gecontroleerde mijn in Zuid Kivu. Het initiatief
hoopt dat meer bedrijven conflictvrij tin
gaan inkopen, nu de eerste proef succesvol
is verlopen.
Amerikaanse wetgeving
De aanleiding voor dit initiatief lag in onbedoelde gevolgen van Amerikaanse wetge- ➔
Duurzame metalen,
lastiger dan je denkt
24 | april 2014 | Down to Earth 22
Down to Earth 22 | april 2014 | 25
Deze metalen uit het periodiek systeem zitten allemaal
verwerkt in jouw mobieltje, tablet of computer. Fairphone
heeft conflictvrij tin en tanatalum kunnen vinden en hoopt
in haar volgende editie ook duurzaam goud, koper en
kobalt te kunnen gebruiken.
Milieu | Verantwoorde mijnbouw
eiland vindt dertig procent van de wereldwijde tindelving plaats. Dat gaat ten koste
van het milieu en de koraalriffen (zie kader
pag. 28).
Het eerste resultaat van de campagne was
dat het Initiatief Duurzame Handel (IDH)
van de ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken een tinwerkgroep opzette.
Daarin is ook de industrie vertegenwoordigd. Samen met IDH en Friends of the Earth
maken zij de komende tijd een plan voor
verduurzaming van de tinmijnbouw op
Bangka.
Je zou denken dat het Initiatief Duurzame
Handel en betrokken bedrijven graag vertellen over hun inzet om de tinketen socialer
en milieuvriendelijker te maken. Maar: op
reis, geen tijd, te druk, iets tussengekomen,
kan het ook per e-mail... Met uitzondering
van Fairphone en Milieudefensie reageren
alle benaderde betrokkenen met grote
moeite en pas na vele herhaalde verzoeken.
Daarbij wijzen ze vaak naar de ander als de
vraag aan de orde komt wie het initiatief
moet nemen voor verduurzaming van de
grondstoffenwinning.
“Wij zijn helemaal voor transparantie”, zegt
Thomas Marinelli, senior directeur milieu,
gezondheid en veiligheid bij Philips International, wanneer hij eindelijk te spreken is.
“Dat wil zeggen, zover als we terug kunnen
in de keten. De productieketen van tin, dat
als tinsoldeer in onze producten wordt verwerkt, gaat minstens zeven stappen terug
en is heel complex. We praten er wel zo
makkelijk over, maar als ik eerlijk ben beperkt onze invloedssfeer zich tot hooguit
enkele stappen terug.”
Volgens Evert Hassink, inhoudelijk medewerker energie en grondstoffen bij Milieu-
Tata Steel verbruikt jaarlijks
4.000 ton tin. In 2013 kocht
Tata Steel 500 kilo conflictvrij tin uit Congo.
Dat is 0,0125 procent.
Indonesië
Conflicten zijn echter niet het enige probleem, ook buiten conflictgebieden zorgt de
winning van grondstoffen zoals tin voor problemen. Milieudefensie bracht een paar jaar
terug de situatie op het Indonesische eiland
Bangka onder de aandacht. Op en rond het
“Het enige wat erger is dan mijnbouw, is wanneer er helemaal
geen mijnbouw meer zou zijn, zeiden Congolezen tegen me
toen ik daar op bezoek was” Bibi Bleekemolen, Fairphone
26 | april 2014 | Down to Earth 22
20 mobieltjes,
1 trouwring
Beeld Tata Steel Packaging Recycling
➔ ving, de Dodd-Frank-wet. Deze is bedoeld om
export van conflictmineralen tegen te gaan.
Maar vervolgens besloten bedrijven helemaal
niet meer uit de DR Congo te importeren.
“Het enige wat erger is dan mijnbouw, is
wanneer er helemaal geen mijnbouw meer
zou zijn, zeiden Congolezen tegen me toen ik
daar op bezoek was”, vertelt Bleekemolen
van Fairphone. “Daarom is het conflictvrijtin-initiatief zo belangrijk. Je kunt ook ‘conflictvrij’ tin uit Australië of Canada halen,
maar daar hebben de mensen in Congo niks
aan. Als je dat doet willen straks alleen warlords en louche bedrijven nog in Congo werken.”
Naast tin worden ook tantalum, tungsten
(ook bekend als wolfraam) en goud veel gedolven in conflictgebieden. Hoewel goud ook
in elektronica verwerkt wordt, is vooral de
juwelierssector als grootverbruiker met de
eerste verduurzamingsprojecten aan de slag
gegaan. In 2010 werd het Fairtrade-Fairmined-keurmerk voor goud en diamanten
gelanceerd. Doordat de samenwerking tussen
twee coördinerende organisaties is beëindigd, bestaan er nu twee keurmerken naast
elkaar.
“We worden nu ook door marktleiders uit de
elektronica-industrie benaderd, die zich afvragen wat ze kunnen doen”, vertelt Jennifer
Horning, programmacoördinator goud bij Solidaridad. “Voorlopers hebben in hun eigen
sector al veel gedaan om duurzamere mijnbouw dichterbij te brengen. Maar samenwerking tussen de elektronica-, financiële- en
sieradenbranche is hard nodig. Als ze samen,
in plaats van ieder voor zich, investeren in
betere mijnbouw dan maken ze verschil.”
De hoeveelheden metaal in jouw mobiel
of tablet zijn klein, maar op wereldschaal
gaat het om enorme hoeveelheden.
In een mobieltje zit bijvoorbeeld ongeveer
2 gram tin. Alleen Samsung en Apple
produceren jaarlijks al 70 tot 90 miljoen
smartphones.
In een tablet zit 3 tot 4 gram tin verwerkt,
daarvan worden er jaarlijks 118 miljoen
gemaakt. Gezamenlijk dus goed voor
zo’n 600 ton tin per jaar.
Leuk om te weten: uit 20 mobieltjes
kun je voldoende goud halen voor een
trouwring.
defensie is de keten echter korter: van de
mijnen naar een smelter, en vervolgens via
een tinsoldeerproducent naar Philips zelf.
“Kortere trajecten zijn er inderdaad ook,
maar meestal zijn ze langer”, reageert Marinelli. “Als je in het vak zit weet je: de hele
supply chain verduurzamen, dat is een boel.
Het is ontzettend complex hè, want conflicten gaan van het ene naar het andere gebied.
Heb je het net helemaal voor elkaar, gaat het
weer ergens anders naartoe.”
Philips onderzoekt nog welke rol het op
Bangka kan spelen. “Wij kunnen niet alle
problemen daar oplossen, dat moet in samenwerking gebeuren”, vindt Marinelli. “De
lokale overheid en Europa hebben ook een
rol te spelen.”
Levenscyclus
Fairphone wil ondertussen precies weten
hoe ‘fair’ haar grondstoffen zijn en daarom
maakt ze dit jaar een complete levenscyclusanalyse (LCA) van de sociale en milieu-impact van alle elementen in de telefoon. Op
basis daarvan wordt gekozen uit welke bronnen de materialen voor het volgende Fairphone-model worden gehaald.
Bleekemolen: “Koper kun je goed recyclen
en hergebruiken. Wij doen een project in
Ghana om oude telefoons in te zamelen voor
verantwoorde recycling. Maar je kunt koper
ook als nieuw, virgin copper in Congo uit een
conflictvrije mijn halen. Waar maak je het
grootste verschil? Daar willen we onze keuzes op baseren. Dat betekent dat je soms milieuwinst inwisselt voor meer impact op het
sociale vlak, of omgekeerd.” In het volgende
model hoopt Fairphone onder andere ook
eerlijk gewonnen kobalt en goud te kunnen
verwerken.
Fairphone wil bovendien niet alleen eerlijke
ingrediënten, maar ze zorgen ook voor verbeterde werkomstandigheden van Chinese
fabrieksarbeiders, en een telefoonontwerp
dat gericht is op een lange levensduur. Recycling is belangrijk: voor elke verkochte
Fairphone worden drie afgedankte mobieltjes ingezameld.
Moet inderdaad alles wel nieuw uit de mijn
gehaald worden? “Hergebruik van grondstoffen is in veel gevallen inderdaad beter”,
stelt Hassink van Milieudefensie. “Dat gaan
we de komende tijd in onze campagne voor
verduurzaming van de tinmijnbouw op
Bangka ook onder de aandacht brengen. Tin
kun je goed recyclen, maar dat gebeurt lang
niet altijd. Ondertussen doen zich in Indonesië grote milieuproblemen voor, die oplosbaar zijn. We willen bereiken dat de vraag
naar duurzaam gewonnen tin toeneemt.”
De sector heeft echter vooralsnog vooral oog
gehad voor conflictmaterialen. Zit dit de
aandacht voor milieuvervuilende mijnbouw
in de weg? “Doordat er veel aandacht is geweest voor conflictmetalen, kregen we bij de
sector relatief makkelijk aandacht voor de
vervuiling en natuurvernietiging van de tin-
mijnbouw in Indonesië”, merkte Hassink.
“Vanwege de Dodd-Frank-wet moesten bedrijven hun leveranciers al doorlichten en wisten
ze dat er Indonesisch tin in hun productieketen zit. Maar we krijgen ook te horen dat bedrijven geen tijd hebben om de issues op
Bangka aan te pakken, omdat ze al te druk
zijn met het organiseren van een conflictvrije
keten.”
Milieudefensie richt zich met haar tincampagne eerst op elektronicaproducenten, want
bijna de helft van alle tin belandt als tinsoldeer in elektronica. Als die branche voor een
duurzame productieketen zorgt, verandert er
dus echt wat.
Conserven
Tata Steel in Velsen-Noord kocht vorig jaar
500 kilo conflictvrij tin uit Congo in. Het bedrijf gebruikt jaarlijks zo’n 4.000 ton tin voor
de productie van tinplate. Daarvan worden
blikjes voor frisdranken en voedsel gemaakt.
Een laagje tin voorkomt roest.
Of Tata ook actief wordt in het project voor
verduurzaming van de mijnbouw op Bangka
is nog onzeker. “We hebben wel interesse om
ons daarbij aan te sluiten, hoewel ons tin niet
uit Indonesië komt”, vertelt Armin von Keitz,
manager duurzaamheid. Tata besteedt veel
aandacht aan conflictvrij tin uit de DR Congo
en aan tinrecycling. “We vinden ook dat Tata
niet als enige uit de tinplate-industrie de kar
steeds moet trekken. We hopen dat ook andere bedrijven uit deze branche hierop actief
worden. Dat is nodig, want de problemen op
Bangka moeten opgelost worden. We kunnen
dat niet allemaal aan de elektronica-industrie
overlaten, de blikindustrie heeft hierin een
groot aandeel. Wij lobbyen bij onze klanten
om hiermee aan de slag te gaan, maar wij
kunnen niet hun keuzes maken.”
Naar verluidt willen blikproducenten en ‘vullers’, zoals frisdrank- en biermerken en con- ➔
Down to Earth 22 | april 2014 | 27
Milieu | Verantwoorde mijnbouw
➔ servenfabrieken, wel verduurzamen – maar
liever niet publiekelijk. Ze zijn ongerust dat
hun imagogevoelige merken dan in een negatief daglicht komen te staan. Het verhaal
dat je conflictvrij metaal uit een conflictgebied haalt zou te ingewikkeld zijn voor de
consument.
Volgens Von Keitz is het echter te laat om te
proberen de problemen rond tinwinning uit
de spotlights te houden. “Het gaat nu om
constructieve oplossingen”, vindt hij. Tata
wil daarom graag dat hun leveranciers, de
smelterijen, zich aansluiten bij het keurmerk voor Conflict Free Smelters (CFS), dat
is opgezet door de elektronicasector. Ook
Philips probeert hun leveranciers bij dit
keurmerk aangesloten te krijgen.
Inmiddels telt het CFS-programma twaalf
tinsmelterijen, drie tantalumsmelterijen en
drie goudraffinaderijen. Ter vergelijking: er
zijn wereldwijd ruim tweehonderd tin- en
tantalumsmelterijen, en ruim honderd
goudraffinaderijen.
Mensen | De Activist
Tinmijnbouw vernietigt Bangka
Voor het tin in tablets, laptops en mobieltjes wordt het Indonesische eiland
Bangka verwoest. Mangroves en koraal rond het eiland worden verstikt door slib
dat tinmijnboten in zee terugstorten. Vissen en ander zeeleven verdwijnen, vissers
raken hun inkomsten kwijt. Van het koraal is zo’n 70 procent inmiddels dood.
Op land gaat de mijnbouw ten koste van bossen en vruchtbare landbouwgrond.
Herstelwerkzaamheden vinden nauwelijks plaats. Schoon drinkwater vinden voor
de 1 miljoen inwoners van Bangka wordt steeds lastiger. In 2011 kwam er gemiddeld één mijnwerker per week om het leven bij ongelukken zoals aardverschuivingen. Milieudefensie wil dat er een einde komt aan de schending van mensenrechten en kinderarbeid bij de winning van tin en dat natuur gespaard blijft.
De schade die al is aangericht, moet worden hersteld. Vanaf 5 mei kun je een
petitie tekenen die bedrijven vraagt de tinwinning op Bangka te verduurzamen:
www.watschuilterachterjouwscherm.nl
Vrijwilligers van WALHI (Friends of the Earth Indonesië) planten
nieuwe mangroves aan op Bangka.
Transparantie
Met dit tempo kan verduurzaming duidelijk
niet aan het bedrijfsleven alleen worden
overgelaten. Daarom pleit Friends of the
Earth, de koepel waar ook Milieudefensie
deel van uitmaakt, voor Europese wetgeving
over verantwoorde mijnbouw. Bedrijven
moeten verplicht worden te publiceren hoeveel grondstoffen ze gebruiken, waar die
vandaan komen, hoe het zit met het land- en
watergebruik dat ermee gepaard gaat, en de
impact op klimaatverandering.
Een recent wetsvoorstel van de EU is daarin
een eerste stap. Wel gaat de rapportageverplichting volgens het voorstel alleen gelden
voor beursgenoteerde bedrijven. Dat is een
gemiste kans volgens een coalitie van 250
maatschappelijke organisaties, de European
Coalition for Corporate Justice (ECCJ).
Over een ander Europees wetsvoorstel, ter
bestrijding van de handel in conflictmineralen, is deze coalitie nog kritischer. Bedrijven
hoeven niet verplicht te rapporteren over de
grondstoffen die ze gebruiken, en van bedrijven die iets anders dan de ruwe grondstoffen
importeren – bijvoorbeeld tinsoldeer of elektronica – wordt niks verwacht. “Het voorstel
bouwt niet verder op de ontwikkelingen die
door Amerikaanse wetgeving in gang zijn
gezet. In plaats van de lat voor verantwoord
inkopen hoger te leggen, dreigt het voorstel
van de Europese Commissie de internationale en Europese normen over verantwoord
ketenbeheer juist te verlagen”, vindt Gisela
ten Kate van onderzoeksorganisatie SOMO.
Het Europees Parlement sprak zich dit voorjaar juist uit voor strengere bindende wetge-
ving tegen handel in conflictmetalen.
Bedrijfsleven en beleidsmakers kunnen dus
nog wel wat aansporing gebruiken om vaart
te maken met verduurzaming van de winning van metalen. Moeten we het dan toch
zelf doen? “Voortrekkers uit het bedrijfsleven hebben een grote rol, en goede Europese
wetgeving is heel belangrijk. Maar de grootste stuwende kracht voor verandering is
toch de consument”, denkt Bibi Bleekemolen van Fairphone. “Als de vraag naar verantwoord geproduceerde goederen toeneemt,
neemt het aanbod vanzelf toe.” De volgende
voorraad Fairphones gaat rond de zomer in
de voorverkoop. Dat u het weet.
“We praten er wel zo makkelijk over, maar onze invloedssfeer
in de productieketen van tin beperkt zich tot hooguit enkele
stappen terug” Thomas Marinelli, Philips
28 | april 2014 | Down to Earth 22
Patricia Eikelenboom, 33, Docent en
campagnecoördinator Tafelen Met...
Gaat tafelen met: Vrienden in de achtertuin
Waarom ben je campagneleider van deze
actie geworden? “Milieudefensie wilde een
laagdrempelige actie gericht op duurzaam
voedsel organiseren. Het leek me een passende campagne voor mij. Ik ben een creatieve geest, kook graag en eet graag samen.
Doordat ik in Peru heb gewoond en in de
Amazone ben geweest weet ik wat ontbossing betekent. Of ik hen kon helpen, vroegen de mensen daar. Maar hoe? Inmiddels
weet ik dat dit kan door te kiezen met je
vork. Door anders te koken en anders te
eten. Het lijkt zo klein, maar als iedereen
duurzamer eet, helpen we de wereld om
ons heen.”
Hoe kwam je op het idee van Tafelen met...?
“Ik werd geïnspireerd door de kersttraditie
van gezellig samen eten, maar ook iets
extra’s geven aan goede doelen. Met Tafelen
met... bereidt de kok een duurzame maaltijd
voor vrienden of familie en samen genieten
ze daarvan. Alles voor het goede doel, want
in ruil voor de maaltijd doneren de genodigden geld dat Milieudefensie gebruikt in haar
campagne Duurzaam Voedsel. Het leuke is
dat dit heel makkelijk uitvoerbaar is. Studenten, gezinnen, organisaties, buurtcafés,
iedereen kan meedoen en zelf bepalen hoe
het etentje invulling krijgt: gezellig, activistisch, informatief, noem maar op.”
Met wie ga je zelf tafelen? “Ik ga een vegetarische barbecue organiseren voor vrienden
in mijn achtertuin met waarschijnlijk een
muzikale afsluiting. Ik hoop dat er discussie
ontstaat over het waarom van vegetarisch
eten. Alle koks krijgen van Milieudefensie
een kookdoos met daarin onder andere een
receptenboekje en informatie over duurzaam voedsel zodat zij hun gasten daar iets
over kunnen vertellen. Meedoen? Het is
gezellig, makkelijk en een win-winsituatie.
Je steunt het klimaat en krijgt er een etentje
voor terug.”
“Een win-winsituatie: je steunt het klimaat en
krijgt er een etentje voor terug”
Down to Earth 22 | april 2014 | 29
Mensen | Colombiaanse bloedkolen
Cerrejón
Venezuela
Medellín
Bogotá
COLOMBIA
I
n La Guajira, in het uiterste
noorden van Colombia, leven
groepen Afrocolombianen en
inheemse Wayuu aan de rand
van de grootste open kolenmijn
van Zuid-Amerika: Cerrejón. De
seminomadische herdersgemeenschappen wonen hier al eeuwenlang, maar hun manier van leven
wordt bedreigd door de oprukkende
mijn. Ze zijn afhankelijk van hun land
om voedsel te verbouwen, te vissen en
zich vrij te kunnen bewegen. Hun land
is hun alles.
Helaas voor hen bevat dat land steenkool, de belangrijkste grondstof voor
het opwekken van elektriciteit. Nu al
goed voor 41 procent van de energieproductie zal dit aandeel volgens de
World Coal Association in de komende
decennia uitgroeien naar meer dan 50
procent. De doelstelling van Cerrejón is
dan ook om in 2015 meer dan 40 miljoen ton steenkool per jaar te exporteren. Een stijging van acht miljoen ton.
Grond is daarvoor van cruciaal belang.
In Nederland wordt al jaren gediscussieerd over het gebrek aan transparantie over de herkomst van onze kolen
– hierdoor kunnen energiemaatschappijen zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheid voor het verbeteren
van de omstandigheden in hun leveringsketen. Maar volgens het SOMOrapport Black Box komt het grootste
deel van onze kolen uit Cerrejón.
Ontheemd
Het mijnbedrijf, eigendom van multinationals Anglo American, BHB Billiton
en Xstrata, claimt milieuvriendelijk te
werken en rekening te houden met de
omringende gemeenschappen. Maar de
realiteit blijkt anders. Ecosystemen
worden vervuild en complete dorpen
verwoest. Ooit een schone rivier is de
Ranchería nu een bruine modderstroom waar met moeite iets in kan le-
Leven aan de rand van de kolenmijn
ven. De Wayuu en Afrocolombianen
vingen er hun vis en gebruikten het
water om mee te koken en te wassen.
Nu zijn velen afhankelijk van een enkele waterbron of water dat door het
mijnbedrijf wordt verspreid.
In het verleden zijn mensen uit de omringende dorpen, zoals Tabaco, met geweld van hun land verwijderd om
plaats te maken voor de mijnbouw. Met
twee tot drie miljoen ontheemden zijn
ze onderdeel van een groot Colombiaans probleem, waarvoor oplossingen
op korte termijn onwaarschijnlijk zijn.
In de sporadische gemeenschappen
waarvoor Cerrejón ter compensatie
nieuwe leefgebieden heeft gecreëerd, is
het bestaan niet zoals het was. Bewoners voelen zich opgesloten binnen de
grenzen van de reservaten, waar de
grond vaak onvruchtbaar is en de hui- ➔
Het grootste deel van de steenkool voor onze energiecentrales
komt uit de Colombiaanse open kolenmijn Cerrejón, een van de
spelers in de al jaren slepende Nederlandse bloedkolendiscussie.
Claims van het bedrijf om mens en milieu te ontzien blijken vals:
cultuur, traditie en voortbestaan van de inheemse bevolking
worden nog steeds bedreigd. Tekst en beeld Michael Rhebergen
30 | april 2014 | Down to Earth 22
>
Het mijnbedrijf Cerrejón exporteert meer dan 32 miljoen ton steenkool per jaar, 40,5 procent van
de totale Colombiaanse kolenexport. Ondertussen is La Guajira een van de armste departementen van
het land, waar bijna 60 procent van de mensen in armoede leeft.
>
Wijzend naar de randen van de mijn, staat Jorge voor
Rio Ranchería. Ooit een heldere rivier vol met vis, nu een
bruine modderstroom waar met moeite nog iets in kan
leven. Volgens studies van Censat verbruikt de mijn
miljoenen liters water per dag om kolen mee schoon te
wassen en laat daarmee de rivier vervuild achter.
Een ontheemde Afrocolombiaanse familie uit Tabaco die in 2001 met geweld van haar land verwijderd werd. Gewend om voedsel te verbouwen en dieren te hoeden, leven ze nu, zoals zovelen, in het
dichtbij gelegen verstedelijkte Hatonuevo, wachtend op toegezegde herstelbetalingen.
Down to Earth 22 | april 2014 | 31
Mensen | Colombiaanse bloedkolen
Dat geldt ook voor de Wayuu in het reservaat El Cerro de Hatonuevo. Mensen
maken zich zorgen wat er overblijft
van hun cultuur. Met circa 300 duizend
mensen zijn de Wayuu de grootste inheemse bevolkingsgroep van Colombia.
De inwoners kampen met klachten die
voorheen onbekend waren: ademhalingsproblemen, longproblemen, zware
hoofdpijn. Allemaal toe te schrijven
aan de mijnbouw die fijne koolstof
door het gebied verspreidt. “Als het
hier voor het eerst weer regent, dan
komt het water gitzwart van de daken”, vertelt Faustino, een van de ouderen van de gemeenschap.
’s Avonds dwarrelen kleine lichtjes
over de zichtbare lijnen van de kolenmijn. Lichten van grote wagens die
steenkool vervoeren, bedrijvigheid die
vierentwintig uur per dag door gaat. De
angst en frustratie van de Wayuu is
voelbaar. Het verlies van land heeft
hun leven drastisch veranderd. “Wat is
er van onze cultuur over als wij er niet
meer zijn?”, vraagt de jongere Laurencio. “De Maya’s, Azteken, Kogi’s, zij
hebben allemaal fysieke overblijfselen,
gebouwen die ons herinneren aan hun
cultuur. Wat hebben wij?”
Voorvaderen
Gezien de expansiedrift van de mijn
zijn dorpen rondom Cerrejón hun bestaan niet zeker. Zoals Lutamana, dat
Atlas van Milieuconflicten
letterlijk aan de rand ervan ligt. De gemeenschap staat onder druk van de
multinational en grootgrondbezitters
die de grond willen bemachtigen. De
contrasten zijn enorm. In arme rurale
gebieden van La Guajira heeft slechts
16 procent van de bevolking toegang
tot schoon drinkwater.
De mensen van Lutamana zijn bang dat
hun enige waterbron vervuild is. Ofwel
doordat er koolstof in het water zit
door de dagelijkse dynamietontploffingen in de mijn. “Of wellicht omdat we
niet willen vertrekken en er mensen
met het water hebben geknoeid om
ons toch weg te krijgen”, suggereert
een van de inwoners. Zij zijn echter
niet van plan hun grond op te geven.
Het is immers de grond waar de zielen
van hun voorvaderen ter ruste liggen.
Een van de weinige schone waterbronnen uit de regio
aan de rand van Hatonuevo. Gemeenschappen zijn hiervan
afhankelijk, omdat de belangrijkste zoetwaterbron, de Rio
Ranchería, vervuild is door de mijnwerkzaamheden.
Een verlaten huis in Provincial met de buitenste randen van de mijn
in zicht. Mensen hebben deze plek verlaten door de overlast van de
mijn. Anderen zijn met geweld gedwongen hun land te verlaten om
plaats te maken voor de mijnbouw.
>
Wayuu
sulta previa, informatie over geplande
ontwikkelingen zodat mensen nog inspraak kunnen hebben. In de praktijk
blijkt dat informeren uit ongeplande
bezoeken te bestaan waarbij de nieuwe
plannen vooral worden gepromoot –
om inspraak zo veel mogelijk te vermijden.
Desondanks is het onlangs gelukt om
het plan van Cerrejón om de Rio Ranchería om te leiden zodat een grote
hoeveelheid steenkool die onder de rivier ligt kan worden ontgonnen (voorlopig) tegen te houden. Zo’n grote ingreep in de natuur druist tegen alle
overtuigingen van de Wayuu en Afrocolombianen in, waardoor het verzet
groot was. Een belangrijke moment
voor de gemeenschappen.
>
➔ zen nauwelijks ruimte bieden voor het
hoeden van geiten. Velen wachten op
toegezegde herstelbetalingen of herhuisvesting.
32 | april 2014 | Down to Earth 22
Jong Wayuu-meisje in een rituele dans in
traditionele kleding ter viering van het twaalfjarig
bestaan van hun reservaat el Cerro de Hatonuevo.
In dit enorme betonnen stadion lijkt de inheemse
cultuur authenticiteit te verliezen.
>
Al is de macht van de mijn enorm, toch
is er verzet. De Wayuu en Afrocolombianen verenigen zich en krijgen daarbij
hulp van nationale en internationale
organisaties. Censat, een nationale ontwikkelingsorganisatie uit Bogotá die
zich focust op het milieu, ondersteunt
de gemeenschappen door het geven
van workshops. Hierin worden de mensen beter geïnformeerd en leren ze
welke rechten ze hebben. Een belangrijk instrument is ILO convention 169, dat recht geeft op een con-
Lowtech
Verzet
Het westerse consumptiepatroon is niet alleen destructief voor
het milieu, maar zorgt ook voor heel wat sociale onrust, in het
Westen zelf maar vooral ook daarbuiten. De Atlas of Environmental Justice, een initiatief van een door de EU gesteund
project van 23 universiteiten en ngo’s uit achttien verschillende
landen (“EJOLT”), brengt deze socio-ecologische conflicten in
kaart.
Industriële boomplantages, uraniummijnen, infrastructuurwerken, stuwdammen, stortplaatsen of afvalverbrandingsinstallaties – de Atlas of Environmental Justice documenteert ongeveer duizend milieuconflicten in een groot deel van de wereld.
Je kan informatie opzoeken per land, per bedrijf, per grondstof, per industrietak of per thema. Voor elk conflict krijg je
ook uitgebreide informatie over de wetgeving, de actoren, de
gevoerde acties, en de status van het project.
De meeste conflicten staan op naam van de mijnbouw. Voor
de productie van onze consumptiegoederen zijn nu eenmaal
grondstoffen nodig. Maar behalve de “usual suspects”, zoals
bijvoorbeeld ook de olie- en gaswinning, veroorzaken ook zogenaamd duurzame alternatieven (windmolenparken, energiegewassen, palmolieplantages of waterkrachtcentrales) veel onvrede. Veel van deze projecten worden bekostigd door rijke
landen ter compensatie van beperkte milieu-inspanningen binnen de eigen landsgrenzen.
De interactieve atlas is nog in ontwikkeling. Niet elk conflict is
even gedetailleerd beschreven. Rusland en China zijn nog volledig ongedocumenteerd, terwijl daar ongetwijfeld veel te
rapporteren valt. Ook Nederland is niet vertegenwoordigd.
Nochtans zijn ook hier ecologische conflicten aan de gang, bijvoorbeeld in verband met aardgas en schaliegas. In Nederland
is het protest relatief goed georganiseerd. Eerder werd de opslag van CO2 na verzet door gemeenten en omwonenden afgevoerd. Ook windturbines krijgen te maken met georganiseerd protest.
Op wereldvlak is het succes van acties beperkter. De armen
hebben meestal geen toegang tot een goed functionerend
rechtssysteem. Er is dikwijls sprake van intimidatie en geweld,
die in veel gevallen onbestraft blijven. In 80 procent van de
gedocumenteerde conflicten zijn doden gevallen. Toch worden
er wel degelijk positieve resultaten geboekt. EJOLT stelt dat
17 procent van de gedocumenteerde zaken op een succes is
uitgedraaid. Dat impliceert niet altijd dat een project werd tegengehouden, maar wel dat de actievoerders in ieder geval
iets uit de brand hebben kunnen slepen.
Door zoveel informatie samen te brengen, maakt de atlas van
milieuconflicten het voor actievoerders in elk geval een stuk
makkelijker om krachten te bundelen en van elkaar te leren.
www.ejatlas.org
Kris De Decker is oprichter van Lowtech Magazine en ­geeft
ons elk nummer feit en fictie rond een hightech oplossing voor
een duurzamere samenleving. www.lowtechmagazine.be
Down to Earth 22 | april 2014 | 33
Milieu | Wilma Mansveld
Ondergeschikt aan Verkeer en voortdurend gedwarsboomd
door Economische Zaken. Staatssecretaris Wilma Mansveld van
Milieu wil misschien wel, maar ze kan zo weinig. “Ze zit
in de afdeling ‘verkoop’ en moet de vervelende besluiten van
de minister verkopen.” Tekst Han van de Wiel Beeld Phil Nijhuis/ANP
Vleugellamme
staatssecretaris
W
eg met het opgeheven vingertje
op milieugebied. “Dat willen
mensen niet”, zegt staatssecretaris Wilma Mansveld. “Mensen
willen het samen doen. Ze leveren geen bijdrage aan milieuverbetering omdat de overheid
dat wil, maar omdat ze ervan overtuigd zijn
dat ze het zelf kunnen.” Begin maart stuurde
ze haar visie – Modernisering Milieubeleid –
naar de Tweede Kamer en lanceerde tegelijkertijd de website duurzaamdoen.nl, met
praktische tips op het gebied van afval, energie, reizen, eten en kopen.
Haar ideeën zorgden voor weinig ophef en
opwinding. In de oude en nieuwe media
bleef het opvallend rustig. Zelfs milieuorganisaties vonden het niet de moeite waard
inhoudelijk te reageren. Jacomijn Pluimers,
campagneleider duurzaam voedsel bij
Milieudefensie, zegt dat de nadruk in het beleid ligt op afschuiven met een hoog ‘doe-
het-zelfgehalte’, zoals het advies om minder
vlees te eten, zonder de uitstoot door de veehouderij aan te pakken. “Er staat amper
nieuw beleid in en er was dan ook weinig
om op te reageren.”
Die stilte staat in schril contrast met Mansvelds aantreden, anderhalf jaar geleden. Binnen drie maanden leek ze als aangeschoten
wild het veld al te moeten ruimen vanwege
grote problemen met de Fyra. Ze overleefde
die moeilijke periode ternauwernood, maar
kan politiek geen kant op. Is ze werkelijk ongeschikt, of kon ze er weinig aan doen, en is
ze eerder een ‘slachtoffer’ van de politieke
realiteit dat milieu en klimaat tijdelijk minder belangrijk zijn?
Fijn mens
Als een onbeschreven blad kwam Wilma
Mansveld (PvdA) in het tweede kabinet-Rutte. “Ik kende haar niet”, zegt oud-partijgenoot en voormalig minister Jan Pronk, “al
sluit ik niet uit haar in het verleden wel eens
te hebben ontmoet.” In dat verleden was
Mansveld namelijk acht jaar lid van de Provinciale Staten in Groningen, en vanaf april
2011 gedeputeerde, met in haar pakket economische zaken, energie, jeugdzorg en facilitaire zaken.
“Zodra de naam van een bewindspersoon bekend wordt, gaat iedereen op het ministerie
aan de Google”, zegt Maas Goote. Sinds vorige zomer is hij directeur van de natuurbeschermingsorganisatie IUCN NL, daarvoor
werkte Goote voor het ministerie van VROM,
later Infrastructuur en Milieu. Daar hield hij
zich vooral bezig met internationaal (klimaat)beleid. “Omdat ze onbekend was, kijk
je naar kwaliteiten in een vorige functie. Je
hoopt dat iemand een kei is in onderwerp x
of y.” Door haar brede portefeuille als gedeputeerde stak er geen onderwerp bovenuit.
Ondertussen heeft Goote haar leren kennen
als ‘een fijn mens’. “De samenwerking met
“Ik denk dat minister Schultz het niet heel erg vindt dat ze
het openbaar vervoer niet in haar portefeuille heeft. Die wist
dat er lijken in de kast lagen” Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP
34 | april 2014 | Down to Earth 22
haar heb ik altijd heel prettig gevonden. Ze
wil gericht informatie hebben en is wars van
wolligheid.”
Ook een onbeschreven blad kan zich volgens
Pronk redden in ‘Den Haag’, mits hij of zij
politieke en bestuurlijke ervaring heeft.
Pronk: “En als gedeputeerde heb je die. Je
hebt geleerd je beleid te verdedigen en overeind te blijven in het debat. Zeker in het begin is dat best lastig.”
Garanties voor een succesvolle carrière als
bewindspersoon zijn er niet, maar ‘kilometers maken in Den Haag’ is wel een pré. “Er
is niks beters dan parlementaire ervaring”,
meent Pronk. “Minimaal een jaar of twee.
Dan leer je de politieke verhoudingen kennen, de mores, en die zijn anders dan elders.
Je kunt je behoorlijk vergissen als je van buiten in Den Haag komt.”
Fyra
Mansveld kan erover meepraten. Ze was
koud aangetreden of de Fyra, de hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel,
bleek forse technische mankementen te
hebben. In winterse omstandigheden vielen
er onderdelen van de treinen. Mansveld
moest komen opdraven in de Tweede Kamer.
Een dikke maand later lekte uit dat ambtenaren van haar eigen ministerie een kritisch
rapport over spoorbeheerder ProRail hadden
achtergehouden. Mansveld moest zich verantwoorden in de Tweede Kamer. De oppositie sleep de messen, de SP dreigde met een
motie van wantrouwen – nog geen drie
maanden nadat Mansveld met haar werk
was begonnen. “Ik denk dat minister Schultz
(Infrastructuur en Milieu) het niet heel erg
vindt dat ze het openbaar vervoer niet in
haar portefeuille heeft”, zegt Tweede Kamerlid Paulus Jansen van de SP. “Die wist dat er
lijken in de kast lagen.”
Mansveld moest volgens Jansen meteen “de
wei in, en leunde aanvankelijk sterk op haar
ambtenaren.” De Tweede Kamer zag een onervaren staatssecretaris hannesen. Rond
Mansveld hing al snel een zweem van stoethaspel. Maar dat is niet terecht, zegt Goote.
“Mij viel op dat ze snel heel goed en slim
opereerde in de Tweede Kamer, zeker in de
Commissievergaderingen. Haar dossier is erg
technisch, zie de emissiehandel. Het is bewonderenswaardig hoe goed ze dat doet. Vragen stellen is één, die vragen goed beantwoorden een stuk lastiger. Maar dat doet ze
zakelijk en feitelijk, met respect voor de Kamer.”
Ook Jansen vindt dat Mansveld “in haar rol is
gegroeid, beter in haar vel is gaan zitten en
zelf veel meer kennis heeft vergaard.” De
conclusie is dat Mansveld best oké is. Er is
iets anders aan de hand: het milieubeleid is
langzaam maar gestaag naar de marge geduwd.
Linkse hobby
Dat begon ongeveer tien jaar geleden. De
LPF en later de PVV trokken het opkomen
voor milieubelangen in de sfeer van linkse
hobby’s. De VVD, die niet eens zo heel lang
geleden milieuministers als Ed Nijpels en
Pieter Winsemius leverde die flink aan de
weg timmerden, liet zich hierdoor meevoeren in een poging de rechterflank af te schermen. Milieu werd, in een dichtbevolkt land
als het onze, een sta-in-de-weg voor nieuwe
infrastructuur en bouwprojecten.
Niemand twijfelt eraan dat Mansveld milieu
een warm hart toedraagt, in tegenstelling
tot haar voorganger Joop Atsma (CDA). Atsma ‘paste op de winkel’, zegt Paulus Jansen,
voorzitter van de commissie Infrastructuur
en Milieu. “Mansveld straalt uit dat ze iets
wil. Bijvoorbeeld herrie langs autowegen
aanpakken en de luchtkwaliteit verbeteren.
Wat niet wil zeggen dat ze dat voor elkaar
krijgt, want minister Schultz wil hard rijden
waar dat kan, en langzamer waar het moet.”
Die gespletenheid zit ingebakken in het ministerie en kwam genadeloos aan het licht in ➔
Down to Earth 22 | april 2014 | 35
Milieu | Wilma Mansveld
➔
de kamerbrief Modernisering Milieubeleid,
die Mansveld begin maart dit jaar naar het
parlement stuurde. Daarin staat volksgezondheid centraal. De brief stelt dat verkeer
“een relatief grote bijdrage levert aan de negatieve effecten op gezondheid.” Mansveld
pleit voor Europees bronbeleid “om bij de
uitstoot van auto’s de gewenste effecten te
bereiken.” Maar het verband tussen luchtkwaliteit en verkeerssnelheid komt in de
kamerbrief niet aan de orde. Verkeer is namelijk het terrein van Melanie Schultz. Of
zoals Jansen het uitdrukt: “De staatssecretaris zit in de afdeling ‘verkoop’. Ze moet de
vervelende besluiten van de minister verkopen.”
Tot grote frustratie van Ivo Stumpe, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie. “Luchtkwaliteit is een collectief belang, waarbij
niemand het recht heeft om met individuele
keuzes het milieu van ons allemaal te vervuilen. De ambtenaren van Schultz rekenen
niet om de lucht schoner te maken, maar
om te zoeken naar mogelijkheden die er binnen de wettelijke beperkingen zijn om extra
te kunnen vervuilen. De ambities van het
kabinet zijn dus niet het schoonmaken van
het milieu, maar maximaal vervuilen binnen de juridische grenzen.”
Weeffout
Jan Pronk noemt de taakverdeling tussen
Schultz en Mansveld ‘een weeffout in dit kabinet’. “Milieu en Ruimtelijke Ordening zijn
feitelijk afgeschaft, want ondergeschikt gemaakt aan Verkeer en Waterstaat.” Dat die
ministeries zijn samengevoegd, had de PvdA
nooit moeten accepteren, meent Pronk. “En
ook Mansveld had er niet moeten instappen.
Het harde beleid van Verkeer en Waterstaat
wint het altijd van het zachte milieu- en
ruimtelijke beleid.”
Volgens hem horen het twee aparte ministeries te zijn, zodat de vaak tegenstrijdige belangen aan de orde komen in het kabinet,
waar een politiek debat gevoerd kan worden. “Een minister is verantwoordelijk voor
het beleid van het hele departement, een
staatssecretaris is alleen bezig met het eigen
beleid. De minister zit in tegenstelling tot de
staatssecretaris bij alle kabinetsvergaderingen en kan een politiek robbertje vechten
met collega’s, bijvoorbeeld over bezuinigingen. De staatssecretaris moet die bezuinigingen op haar pakket gewoon accepteren en
uitvoeren.”
Pronk geeft een illustratief voorbeeld uit de
tijd dat hij als minister van VROM in de
clinch lag met zijn collega en toenmalige
partijgenoot Tineke Netelenbos (Verkeer en
Waterstaat) over de gezondheidseffecten van
luchtverontreiniging door verkeer op kinderen. “Die effecten staan onomstotelijk vast.
We kozen voor de goedkoopste, maar effectieve maatregel: een maximumsnelheid van
80 km per uur op plekken waar die effecten
optreden. Netelenbos en ik bereikten overeenstemming omdat we als bewindspersonen met elkaar op voet van gelijkheid konden onderhandelen.”
Mansveld zit aan twee kanten ingeklemd.
Aan de ene kant haar ‘eigen’ minister
Schultz. Aan de andere kant minister Henk
Kamp (Economische Zaken), verantwoordelijk voor het energiebeleid. Jansen (SP): “Ze
wordt dus steeds geconfronteerd met het be-
Mensen | De Activist
leid van een ander.” Dat frustreert een actiever klimaatbeleid, zegt Willem Wiskerke,
campaigner Klimaat en Energie bij Greenpeace. “Mansveld wil wel, maar Economische
Zaken steekt er een stokje voor en dwingt
haar tot een zwakke positie. Klimaat en milieu bungelen er maar een beetje bij, het zijn
ondergeschoven kindjes.”
Klimaat
Van 2008 tot en met 2010 was de jurist Goote
hoofdonderhandelaar namens de Europese
Unie bij internationale klimaatonderhandelingen. Hij kent dus het klappen van de
zweep. Hoe beoordeelt hij Mansvelds optreden tijdens internationale klimaatconferenties? “Als je op dat terrein een rol wilt spelen,
moet je er flink tijd in investeren. Weinig
bewindspersonen kunnen dat binnen één
jaar. Dus in het begin treden ze meestal bescheiden op. De buitenwacht kon dus geen
gigantische verwachtingen hebben.” Maar,
zegt hij, om daar een verschil te kunnen maken moet een bewindspersoon ook tijd máken voor dat internationale klimaatproces,
zeker omdat er zoveel concurrentie is met
andere onderwerpen. “En dat zie ik haar nog
niet doen. Ze heeft natuurlijk nooit gezegd:
‘mijn prioriteit ligt bij de trein’. Daar is ze
wél een jaar mee bezig geweest.”
Uit het onlangs gepresenteerde moderniseringsbeleid blijkt niet dat Mansveld er de komende jaren alsnog vol op inzet – de reden is
volgens Jansen dat haar speelveld heel klein
is. Mitigatie, het verminderen van broeikasgassen, zit bij Kamp en adaptatie bij Schultz.
“Wat overblijft is praten over emissiehandel,
en dat doet ze volgens mij goed.”
Na drie maanden in functie was Mansveld
aangeschoten wild. Daar kon ze weinig aan
doen, en dat beeld behoeft bijstelling. Veel
betekenisvoller is het beeld van een vleugellamme staatssecretaris, die wel wil maar niet
kan. Dat heeft niks met de persoon te maken,
maar met de politieke realiteit: milieu en klimaat zijn tijdelijk minder belangrijk.
“Mansveld had er niet moeten instappen. Het harde
beleid van Verkeer en Waterstaat wint het altijd van het
zachte milieu- en ruimtelijke beleid” Jan Pronk, oud Milieuminister
36 | april 2014 | Down to Earth 22
Ronald Aalders, 53, Algemeen medewerker
Milieu Centrum De Broeikas in Nijmegen
Gaat tafelen met: Belangstellenden in
dagcafé De Klinker
Waarom doe je aan deze actie mee? “Ik wil
graag mensen prikkelen om dingen anders te
doen. Niet door te wijzen met het vingertje,
maar door ze te laten zien dat het anders
kan. Door mensen te laten nadenken en door
ze hun eigen conclusies te laten trekken.
Dat is een belangrijk deel van mijn werk bij
Milieu Centrum De Broeikas en dat wordt
ook wel een beetje de insteek van Tafelen
met....”
Met wie ga je tafelen? “De Broeikas is
gevestigd in een oud kraakpand (De Grote
Broek) dat gedeeld wordt met onder andere
het veganistische dagcafé De Klinker. Het
voedsel waarmee De Klinker kookt is over
het algemeen geschonken en de opbrengsten van de maaltijden gaan naar een goed
doel. Dat we in hetzelfde pand zitten is dus
een uitgelezen mogelijkheid om mee te doen
aan de actie Tafelen met.... De Klinker verzorgt de maaltijd, wij verzorgen de inhoud
van de avond en iedereen die belangstelling
heeft is welkom.”
Wat gaat er gebeuren? “Het wordt een variant op het diner dansant, waarbij de gangen
niet afgewisseld worden met dans, maar met
presentaties en discussies over de noodzaak
van een evenwichtiger afstemming tussen
landbouw en natuur. Iets dat vooral voor
onze Ooijpolder geldt, maar sowieso zijn de
onderwerpen voedsel en voedselproductie
natuurlijk erg actueel. Tafelen met.... is vooral bedoeld om te inspireren over hoe we met
onze voedselproductie omgaan en hoe het
anders kan. Het milieu heeft ons niet nodig,
maar wij het milieu wel. Een definitief
programma is er nog niet. Wellicht komen
er informatiestandjes en zullen er YouTubefilmpjes over het onderwerp getoond worden. En er komen sprekers. Maar geen politici. We moeten ons houden aan het beleid
van De Klinker: geen vlees en geen politici.”
“Het milieu heeft ons niet nodig, maar wij het milieu wel”
Down to Earth 22 | april 2014 | 37
Service | Media
Vier jaar lang beet Jan Paul van Soest zich in z’n vrije tijd vast in de klimaatsceptici. Een “pr-prestatie van formaat” noemt hij hun succes in
De Twijfelbrigade. Hij las voor z’n onderzoek alles wat hij kon vinden
van en over de sceptici en speurde het internet af naar sceptische
blogs en platforms.
De sceptici werken “in een parallel universum”, is de conclusie van
Van Soest. Minutieus beschrijft de milieuadviseur de beweringen van
de klimaatsceptici om deze vervolgens te pareren met de bevindingen
van de klimaatwetenschap. Zo fileert Van Soest op feitelijke en
afstandelijke wijze de stellingnames van de sceptici, stap voor stap,
argument voor argument. Wellicht wat taaie kost maar zeer nuttig voor
een ieder die in de twist tussen sceptici en klimaatwetenschappers
door de bomen het bos soms niet meer ziet.
In het tweede deel van het boek graaft Van Soest verder. Hij becijfert
dat achter de klimaatsceptische lobby in Europa en de Verenigde
Staten slechts zo’n honderd mensen schuilgaan die aan de lopende
band opiniestukken, blogs en artikelen publiceren. De sceptici worden
gevoed door een gemeenschappelijke ideologische overtuiging, zo
toont hij overtuigend aan. Voor hen is de strijd tegen de klimaatwetenschap onderdeel van een culturele oorlog voor economische vrijheid.
Niet voor niets worden door sceptici mensen die waarschuwen voor
klimaatverandering ‘watermeloenen’ genoemd: ‘groen van buiten
maar rood van binnen’. “De ideologie is de motor”, aldus Van Soest,
“de belangen zijn de brandstof”. Klimaatsceptische denktanks in de
Verenigde Staten ontvangen grote financiële bijdragen van de fossiele industrie. Klimaatsceptici vormen het aanbod. Maar er is volgens
Van Soest ook een vraag naar hun ontkenning van de opwarming van
de aarde. Er is een grote wens dat het verhaal van de klimaatwetenschappers niet klopt en we ons geen zorgen hoeven te maken.
Een rode draad in het boek is het pleidooi om het wetenschappelijke
en maatschappelijke debat uit elkaar te trekken. Wetenschappers,
waar Van Soest op een enkeling na de sceptici niet toerekent, debatteren volgens eigen regels in een eigen circuit. Vervolgens komen ze
tot een risico-inschatting van het gevaar van de opwarming, inclusief
onzekerheidsmarges. Hoe daarmee om te gaan dient beslecht te
worden in een maatschappelijk debat.
Van Soest toont zich een overijverig onderzoeker; hij krijgt er geen
genoeg van te vertellen wat hij ontdekt heeft. Voor de lezer is dat wel
eens wat vermoeiend. Maar wie de grote lijn ontwaart, ontdekt een
waardevol boek dat de klimaatsceptici kundig in perspectief zet.
Wijnand Duyvendak is campagneleider bij GroenLinks. Van 2002
tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor GroenLinks.
De Twijfelbrigade. Waarom de klimaatwetenschap wordt afgewezen en de
wereldthermostaat 4 graden hoger gaat.
Jan Paul van Soest. Maurits Groen Communicatie.
ISBN 9789078171225. € 25,- (excl.verzendkosten)
via www.mgmc.nl
38 | april 2014 | Down to Earth 22
d
3 x dv
d
in
h
e
B
dwood
the Re ain
Curt
public aties
dvd
Hip veganisme
Door voedselschandalen en overbevolking wordt de noodzaak om
anders te gaan eten steeds belangrijker. Steeds meer mensen kiezen
daarom voor een duurzamer alternatief: puur plantaardige voeding.
Als alle Nederlanders één dag per week geen dierlijke producten
eten, zijn in één klap alle Nederlandse klimaatdoelstellingen voor
huishoudens gehaald. Maar hoe doe je dat, lekker eten zonden vlees
en zuivel? In De Vegarevolutie geeft foodblogger Lisa Steltenpool je
meer dan vijftig smakelijke en kleurrijke recepten
en ook nog eens onderbouwde informatie over gezondheid, dierenwelzijn, milieu en duurzaamheid.
De Vegarevolutie. De onmisbare gids
voor veganistisch eten. Lisa Steltenpool.
Prometheus Bert Bakker, 2014.
ISBN 9789035141124. 160 pag. € 19,95
Lummelen
De evolutiebioloog Tijs Goldschmidt lummelt graag, mede omdat
hij dan op de beste ideeën komt. In Vis in bad vraagt hij zich af of
dieren wel eens lummelen. Hebben dieren vrije tijd? Wat is de
functie daar dan van? Een torenvalk op een paaltje lijkt zijn tijd te
verlummelen. Maar misschien verzamelt hij wel informatie. Want,
zo is de centrale stelling in deze essaybundel, mensen en dieren
lijken meer op elkaar dan we denken. Zo zijn er
nogal wat diersoorten die net als wij empathie
vertonen. En is de winterdepressie bij mensen
niet gewoon een milde vorm van winterslaap?
Vis in bad. Tijs Goldschmidt. Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 2014. ISBN 9789025302627.
176 pag. € 19,95
Slavenplaneet
Volgens Aad Orgelist leven we nu in een maatschappij waar
de vrije markt de dienst uitmaakt en de democratie is uitgehold.
Dit gaat ten koste van mens en milieu. Orgelist pleit voor minder
markt en een zelfverzorgende economie op kleinere, Europese
schaal. Nodig is een ‘humane’ maatschappij waar de drie sociale
partners – burgers, overheid en markt – in een evenwichtige sociale balans worden gebracht. Maar deze humane maatschappij kan
pas ontkiemen wanneer we beseffen dat we
zelf aan de basis staan van veranderingen in
onszelf en in de wereld. Het boek bevat hiervoor een aantal denkrichtingen.
Is de Aarde een slavenplaneet? Aad Orgelist.
Denkrichtingen voor een leefbare samenleving.
Uitgeverij Aspekt, 2014. ISBN 9789461533883.
198 pag. € 18,95
festival
Fijne mix van eten en doen
De aandacht voor ons eten is nog nooit zo groot geweest.
Daarbij gaat het al lang niet meer alleen over “het grote genieten”, ook het (vaak nogal lelijke) verhaal achter ons voedsel
wordt steeds vaker verteld. Een podium waar die twee mooi samenkomen is het Food Film Festival, dit jaar voor het eerst in mei
en op een grotere locatie: de Westergasfabriek in Amsterdam.
Anders dan op veel andere filmfestivals stikt het hier van de
jonge mensen (logisch, het is een initiatief van Youth Food
Movement) en is er een fijne mix van denkers en doeners.
Dat samenkomen van praktijk en theorie zie je ook in het
programma terug. Zo is er bijvoorbeeld de wereldpremière
Het nieuwe eten over chef-kok Jonathan Karpathios, die onder
het motto ‘wil je weten waar je eten vandaan komt, teel het dan
zelf’ zijn eigen gewassen verbouwt. Over zijn ideeën over ‘het
nieuwe eten’ – écht eten volgens de seizoenen, met respect voor
dier en milieu – geeft hij een masterclass waarin live gerechten
worden bereid, die het publiek ook kan proeven.
In het Grote Visserij Debat wordt onder meer besproken waarom
Nederlanders vooral vissticks, tilapia uit de vriezer en tonijn uit
blik kopen en daarom 80 procent van de Noordzee-vis naar het
buitenland gaat. Er zijn films over duurzame visserij in Toscane
(The Knights of the Lagoon), een vermeend verband tussen
zalmkwekerijen en wildezalmsterfte (Salmon Confidential) of de
laatste twee Nederlandse haringschepen (Hollandse Nieuwe) en
daarnaast geven de Goede Vissers een workshop vis fileren.
Verder is er naast de talkshow De strijd om ons zaad, waarbij
naast de vraag wie is eigenaar ook het wel of niet gebruik van
genetische modificatie wordt besproken, een keynote van de
door Time Magazine tot meest innovatieve boer ter wereld
uitgeroepen Amerikaans Joel Salatin. Zijn eigen winstgevende
bedrijf bewijst dat kleinschalig niet per se de norm hoeft te zijn
als je geen kunstmest wil gebruiken.
Aandacht voor de werkers in het veld is er ook: voor de seizoensarbeiders die ieder jaar de bikkelharde grauwe Indiase woestijn
in trekken om er zout te winnen (My Name Is Salt) en voor de
tienduizenden tomatenplukkers in Amerika (Food Chains).
Moderne slavernij, vinden uitvoerend producenten Eric Schlosser
(Fast Food Nation, onlangs in Nederland voor de nucleaire top)
en Desperate Housewives-ster Eva Longoria. Slechts een greep
uit een veelzijdig en internationaal programma, dus bekijk het
vooral zelf.
Wendy Koops
Food Film Festival, 9, 10 en 11 mei,
www.foodfilmfestival.nl
Amerikaanse woudbewoners
De Redwoods in Californië vormen een besloten wereld waar grote warenhuizen of fastfoodketens nog niet zijn binnengedrongen. Maar voor hoe
lang? Want ondanks heftige confrontaties tussen houthakkers en activisten
in het verleden gaat de houtkap nog steeds door. Met de verwoesting van
het woud veranderen ook de levensomstandigheden, de buitenwereld
kruipt steeds dichterbij. De documentaire Behind the Redwood Curtain
volgt de impact hiervan op zeven verschillende woudbewoners: houthakkers, wetenschappers, activisten en
Native Americans. Geen verhaal over schurken en helden, maar over de uiteenlopende overtuigingen, dromen en angsten van de verschillende bewoners.
Behind the Redwood Curtain, nu te koop op dvd.
Dvd winnen? Schrijf naar [email protected] of Postbus 19199 1000 GD Amsterdam
ovv “Redwood Curtain” plus naam en adres.
bioscoop
Minimalistische ecothriller
Een boodschap voor iedereen die het oké vindt dat zalmen worden gedood “zodat jij iedere seconde van je leven je fucking iPod kunt afspelen”.
Veel meer zeggen de drie milieuactivisten in Night Moves niet over hun
drijfveren om een hydro-elektrische dam op te blazen. Het eerste deel van
de film van de om haar minimalisme bekend staande indieregisseur Kelly
Reichardt laat vooral de tijdrovende voorbereidingen van de aanslag zien. Droog en
kaal, zonder humor en zonder veel dialoog, in mooi geschoten landschappen. De
morele implicaties van wat ze doen, lijkt de
personages niet bezig te houden. Dat verandert als de explosie onvoorziene gevolgen heeft. Schuld en de angst om gepakt te worden spelen opeens een
enorme rol. Vooral bij het door Jesse Eisenberg (The Social Network) gespeelde hoofdpersonage, dat langzaam maar zeker de controle verliest..
Night Moves draait vanaf 5 juni in de bioscopen.
televisie
Foto: Tessa Posthuma de Boer
Recensie
Georganiseerde twijfel
Actie
Tuinieren met Maarten
Bij de eerste minuten van Maartens Moestuin, is duidelijk: dit is een programma om van te houden. Alleen al die relativerende, licht ironische stem
van Maarten ’t Hart, zo welbespraakt zie je ze maar zelden op de treurbuis.
Op een vreemde manier voelt het alsof hij zijn verhaal alleen voor jou
houdt, heel intiem en ongedwongen. Ook omdat hij er niet voor terugdeinst over zijn persoonlijke leven te spreken. Zo citeert hij vaak zijn vader.
“Waarom zou je nou komkommers kweken? Een zakje water met een groene poepluier eromheen. En er zit geen voedingswaarde in.” Dat laatste vindt ’t Hart overigens prima;
je kunt er zoveel van eten als je wil. Zonder dik te
worden. In iedere aflevering behandelt de gedragsbioloog en schrijver met dertig jaar ervaring als moestuinier enkele gewassen en maakt daar ter afsluiting
een zelfgemaakt gerecht van. Heerlijke slow tv.
Maartens Moestuin, nog t/m 9 juni op dinsdag om
19.20 uur bij de VPRO op Nederland 2.
Down to Earth 22 | april 2014 | 39
Service | Recht
Stel u ziet een misstand, waartegen kennelijk niet wordt opgetreden. In dat geval is het van belang om te weten dat de overheid
zeker sinds 1998 een ‘beginselplicht tot handhaving’ heeft, in geval
van een overtreding van de regelgeving. Handhaving betekent veelal: het opleggen van een dwangsom of het aanzeggen van
bestuursdwang. Alleen wanneer de overtreding binnenkort wordt
gelegaliseerd of wanneer een actief optreden ‘onevenredig’ zou
zijn, mag het bevoegd gezag ervan af zien. In concreto houdt dit in
dat u eerst alle feiten vergaart en vervolgens een schriftelijk verzoek
indient, veelal bij het gemeentebestuur, om op korte termijn over te
gaan tot handhaving. In principe dient daarop binnen acht weken te
worden gereageerd. Ik zie dat in mijn praktijk regelmatig, bijvoorbeeld in het dossier van een aantal buren van een tankstation dat
zich niet aan de regels hield. Uitsluitend door het handhavingsverzoek kregen we de gemeente zover om alle punten te onderzoeken
en naleving af te dwingen. Dat varieerde van bebording tot vermindering van geluidsoverlast; en van de afscherming van lichtarmaturen tot de veiligheid van gasflessen.
Daaruit blijkt hoe belangrijk uw verzoek is. Het is een prikkel voor
het bevoegd gezag om tot actie over te gaan en indien de gemeen-
Extreem efficiënte brandnetels
te dat niet doet creëert u hiermee zelf uw procedure-ingang. Mocht er
na acht weken namelijk geen actie volgen, dan biedt de wet een tweede
instrument: de ingebrekestelling. Als het bevoegd gezag binnen veertien
dagen na die ingebrekestelling nog steeds niet beslist, dan is men een
‘dwangsom wegens niet tijdig beslissen’ verschuldigd, die oploopt van
20 tot 40 euro per dag. Het maximale bedrag van €1.260,- zou vervolgens een afdoende prikkel moeten zijn, om in ieder geval op schrift te
krijgen waarom men wel of niet tot handhaving overgaat. En als ook dat
niet werkt, dan bent u niet alleen €1.260,- rijker – een aardige bijkomstigheid, maar daar ging het natuurlijk niet om – , maar bovenal heeft u zich
in ieder geval verzekerd van een ingang bij de rechter.
Een verzoek tot handhaving is al met al een van de belangrijkste
instrumenten die een burger of milieugroep tegenwoordig heeft.
Mocht u een gevoel hebben ‘van achterkamertjes’, met dit instrument
gaan veel luiken open.
Mr. R. (Rogier) Hörchner is advocaat bij Hörchner Advocaten te Breda.
Hij is gespecialiseerd in omgevingsrecht en strafrecht. Op Twitter is hij
actief onder het pseudoniem @afvaladvocaat.
advertentie
Organiseer een gezellig etentje, leuke bbq,
picknick, lunch of diner, vraag je gasten om
een bijdrage en steun samen de campagne
Duurzaam Voedsel van Milieudefensie!
Antwoordkaart weg?
Bel 020 6262 620
(ma t/m do 09.30 - 16.30 uur)
Recept
Juridisch
Verzoek tot handhaving
Je kunt zeggen van de moderne landbouw wat je wilt, maar rationeel
en een toonbeeld van efficiëntie en productiviteit is die toch wel. Dat
denken niet alleen de Louise Fresco’s van de wereld, maar zelfs kritische columnisten als de rising star Rutger Bregman. Immers, van een
hedendaagse akker komen meer kilo’s tarwe dan van een Middeleeuwse.
Toch is zelfs een prehistorische notenverzamelaar veel efficiënter bezig dan een hedendaagse megamachineboer. Als je de opbrengst namelijk afzet tegen de energie die die ‘primitieveling’ in zijn voedselzoektocht heeft gestopt. Deze Energy Return on Energy Invested
(Eroei) van jagers en verzamelaars was vijf tot tien. Dat wil zeggen dat
één calorie lichamelijke inspanning, vijf tot tien calorieën aan voedsel
opleverde. Geen wonder dat die jongens vroeger maar vier uur per
dag hoefden te werken.
Zelfvoorzienende landbouwers hadden het minder goed bekeken
met een Eroei van 1: net genoeg om van te leven. Ons huidige op
fossiele brandstoffen draaiende voedselsysteem heeft een Eroei van
minder dan 0,07. Ofwel: één calorie eten op ons bord, heeft vijftien
tot twintig calorieën aan fossiele energie gekost. Dat is een gemiddelde: voor de energie die een kastomaat levert, moet eerst veertig
keer zoveel energie aan gas worden opgestookt en dan is verpakking,
transport en koeling nog niet eens meegerekend. Er wordt dus vele
malen meer energie in het systeem gestopt, dan we er uithalen:
extreem inefficiënt en verre van rationeel.
Maar OK, kan wel zijn, we halen toch maar mooi die kilo’s in grote
hoeveelheden van onze moderne akkers, dachten we. Nu blijkt ook
dat helemaal niet te kloppen: hoe meer diversiteit op een akker, hoe
meer kilo’s er vanaf komen. Dus een akker met bijvoorbeeld bonen
tussen de maïs levert meer voedsel op dan de gebruikelijke monocultuur van alleen maïs of alleen bonen. Dat komt omdat maïs en bonen
verschillende bodemlagen benutten en elkaar positief beïnvloeden.
Hoe diverser een stuk landbouwgrond – dus hoe meer verschillende
gewassen, waaronder ook bomen, struiken en kruiden – hoe productiever, leert agro-ecologisch onderzoek. Vanuit dat inzicht worden er
sinds een tijdje her en der Voedselbossen in Nederland aangelegd.
Lastig te mechaniseren, maar juist daardoor met een gunstige Energy
Return on Energy Invested. Romantische voedselbossen blijken de
meest efficiënte en rationele vorm van voedselvoorziening. Gaan we
aan werken, middels een vierurige werkdag.
Tagliatelle met brandnetelsaus
• vergiet vol brandneteltopjes
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• olijfolie
• zout
• peper
• nootmuskaat
• 2 deciliter crème fraîche
• 200 gram belegen geitenkaas
• tagliatelle of andere pasta
Voor een gunstige Eroei:
brandnetels uit onze romantische tuin.
Doe de brandneteltopjes een paar seconden in een pan met kokend water. Giet af
in een vergiet. Snijdt de brandneteltopjes
fijn. Fruit de gesnipperde ui in de olijfolie.
Pers het teentje knoflook erboven uit en
bak een paar minuten met de brandneteltopjes. Breng op smaak met peper, zout,
wat geraspte nootmuskaat en de room.
Zet even de staafmixer er op. Serveer met
de geraspte kaas bij de gare pasta.
Michiel Bussink verbouwt eten, geeft workshops over eten en schrijft
over eten. Onder a
­ ndere in zijn boeken Lekker Landschap, Ik eet dus
ik ben en ­Smaakboek Achterhoeks fruit. Vind hem op
www.michielbussink.nl
Down to Earth 22 | april 2014 | 41
Service | Consument
Hergebruikte muurverf
Bewuste boodschappen
Welk toetje is het meest oké? Is die vleesvervanger echt
zoveel minder belastend voor het milieu dan biologisch
vlees? Met de komst van Questionmark, een app en website, moet kiezen met je vork een stuk gemakkelijker worden. In de supermarkt kun je de verschillende producten
scannen en zien welk cijfer ze scoren op de gebieden
volksgezondheid, milieu, dierenwelzijn en voor een deel
van de producten ook mensenrechten. Direct daaronder
staat een lijst met alternatieven met bovenaan het hoogst
scorende. Doorklikken om te zien waar de cijfers op gebaseerd zijn kan niet. Chocoladevlokken met een 8,6 krijgen bijvoorbeeld dezelfde korte, algemene uitleg als chocogranen met een 5,0. Er is ook een zoekfunctie. Bijna 23.500 producten zijn onderzocht (vlees en vleesvervangers,
eieren en zuivel, broodbeleg en chocoladeproducten), het streven is dat daar
jaarlijks 10 duizend bijkomen. Gebruikers kunnen daarbij helpen.
Vind de app in de App Store of op Google play of ga naar
www.thequestionmark.org.
Voordelen: Laagdrempelig, snel en overzichtelijk doordat gekozen is voor
het geven van cijfers. Behoorlijk uitgebreid qua ‘assortiment’.
Nadelen: Streven om het verhaal achter de producten transparanter te maken
strookt niet met de summiere informatie per afzonderlijk product. Je krijgt
geen inzicht in de productieketen of het beleid, zoals bijvoorbeeld bij Rank
a Brand. De beschikbare informatie zou beter gedeeld moeten worden.
Einde van afval, daar staat EVA voor. Verfrestanten die bij de
milieustraat worden ingeleverd krijgen een nieuw leven. Maar
liefst 10 procent van de verf die verkocht wordt, eindigt bij het
chemisch afval. Afvalinzamelaar SITA verzamelt alle bruikbare
verfrestanten uit het land, sorteert filtert, zuivert en test ze
waarna het als verfgrondstof naar fabrikant Evert Koning gaat.
Die voegt daar naar eigen zeggen nog maximaal 3 procent aan
nieuwe grondstoffen aan toe en test uitgebreid op veiligheid
en kwaliteit. De verf wordt vervolgens verkocht in potten van
10 liter. Ze zijn overigens alleen binnen te gebruiken. Te koop
via Eco-logisch in Amsterdam: www.eco-logisch.nl.
Voordelen: Volgens de levenscyclusanalyse levert hergebruik
een milieuwinst van 72 procent
ten opzichte van verbranden
(wordt normaliter met verfresten
gedaan). Het is iets goedkoper
dan gewone muurverf van die
kwaliteit. Schrobvast.
Nadelen: Kleine kleurverschillen
zijn mogelijk, dus let erop dat de
chargenummers hetzelfde zijn.
Beperkt houdbaar.
Plukken wat je plukken kan
Gelukkig, het is weer lente. Tijd om de tuin in te gaan. Flink zaaien,
zodat je over een maand of wat weer kan oogsten. Geen tuin? Geen
nood! Je kunt je eten ook uit het bos halen. Of langs de kant van de
weg vinden. In stadsparken plukken. Of gewoon ergens in de wijk.
Doe het zelf
Nienke Oosterbaan is auteur van
Fred & Wilma in de ­Vinexwijk en
geeft ons elk ­nummer een leuke tip
om zelfvoorzienend te leven.
Appels, bramen, pruimen en noten zijn allemaal eetbaar en vaak wel
ergens in het wild te vinden. Hetzelfde geldt voor brandnetel, weegbree, madelief, kleefkruid, witte dovenetel, daslook en klaver. Zelfs
berenklauw kun je eten (wel voorzichtig plukken). En het vroege
voorjaar (nu dus!) is de beste tijd om paardenbloemenblad te eten.
Gewoon rauw in een salade of als zomers stamppotje.
De volgende vraag is natuurlijk: waar vind je al dat eetbaars? Ook
dat hoef je niet zelf te ontdekken. Het staat haarfijn beschreven op
www.wildplukwijzer.nl (ook beschikbaar als app). Dit is, ik citeer,
‘een handige Google Map die, met jouw hulp, alle openbare fruitbomen en -struiken, notenbomen en verdwaalde komkommerplanten
bij jou om de hoek en in de rest van Nederland in kaart brengt.’
Een essentiële tool voor de beginnende wildplukker dus.
Op www.permacultuurnederland.org staat zo’n beetje elke eetbare
plant die in Nederland te vinden is. En als je online wat rondsurft, heb
je zo tal van recepten op je scherm. Puntje van aandacht is dat je héél
goed moet opletten wat je plukt. Eetbare en giftige planten lijken
soms verdomd veel op elkaar. Regel nummer één bij het wildplukken
is dan ook: bij twijfel niet doen. Vertrouw je jezelf toch niet helemaal?
Ga dan eerst op wildplukcursus.
Bij de dames van www.etenuitdenatuur.nl bijvoorbeeld.
Voelt het wat onwennig om het park of de wijk af te struinen op zoek
naar eten? Bedenk dan dat dat vroeger aan de orde van de dag was.
In landen zoals Frankrijk en Italië is het nog steeds vrij normaal dat je
eten in het wild plukt. En in Oost-Europa schijnt zo’n beetje elke
dorpeling eten uit het bos te halen. Voor mensen met kinderen is het
ook nog eens een heel goed weekenduitje. Elke wandeling wordt een
speurtocht. En dat vinden kinderen (ook) hartstikke spannend.
Dus, kom mee naar buiten allemaal!
Omstreden houtkachel
Schonere
schoonmaakmiddelen
Elders in dit blad gaat het over duurzame grondstoffen. Frisdrankproducenten willen niet overgaan op blikjes met duurzame tin uit angst
voor de publieke opinie. Slapende honden en zo, en wat als je het niet
kunt waarmaken. Ecover is gelukkig niet zo angstig. Het bedrijf claimt
trots de eerste schoonmaakmiddelenproducent wereldwijd te zijn die
palmolie vervangt door algenolie. Terwijl ook hier sommigen ongetwijfeld zullen denken: Wat!? Palmolie in Ecover? Zij hebben gemist dat
Ecover zich al langere tijd inzet voor het gebruik van duurzame palmolie en experimenteerde met alternatieven. Inmiddels zijn ze zo ver dat
ze met algenolie een innovatief alternatief kunnen bieden voor tropische oliën zoals palmolie.
Voordelen: Tropisch oerwoud, orang-oetans en biodiversiteit worden
ontlast. Lokale productie zorgt voor minder CO2-uitstoot maar ook
meer transparantie.
Nadelen: De producten liggen pas eind dit jaar in de winkels.
Actie regenton
De groene musketiers, een nieuwe coöperatie uit Overijssel,
zijn de Actie regenton begonnen. Hiermee willen ze mensen
stimuleren om hun regenpijp los te koppelen van het riool.
Dat kan zelfs enkele honderden euro’s opleveren, althans in
gemeenten waar de “Subsidieverordening ontkoppelen hemelwater” van kracht is. Via de musketiers is een regenton van
300 liter met korting te koop. Er is keuze uit drie modellen.
Ook helpen zij met het invullen van de subsidieaanvraag. Voorwaarde is een lidmaatschap van
25 euro. Zelf een regenton kopen en subsidie
aanvragen is ook mogelijk, het formulier vind je
op hun site http://degroenemusketiers.nl/.
Hier staan ook tips over het plaatsen en onderhouden van de ton.
Voordelen: Schoon water vermengt zich niet
met afvalwater in het riool. De riolering wordt
niet overbelast. Water uit de regenton kan worden gebruikt voor andere zaken.
Nadelen: De subsidieregeling geldt niet voor
alle gemeenten. Je moet niet vergeten de ton
voor het gaat vriezen even te legen.
Afgebeeld: model Maya.
42 | april 2014 | Down to Earth 22
Hoewel ze nog steeds worden geassocieerd met gezelligheid, kleeft aan houtkachels meer en meer het beeld van grote vervuilers. In België wordt erover gesproken houtstook te
verbieden op dagen waarop een smogalarm geldt (dat is al
bij 70 microgram fijnstof per kubieke meter, in Nederland pas
bij 200µg/m³). En in Griekenland levert de regering bij fijnstofconcentraties van 100µg/m³ zelfs twee dagen gratis
stroom aan arme huishoudens in de hoop daarmee stoken op
hout te verminderen. Door de crisis is dat namelijk toegenomen, met de luchtkwaliteit als onverwacht slachtoffer.
Ook in Nederland speelt dit probleem. Milieu Centraal noemt
op haar site de toename van houtkachels in woonwijken vanuit milieuoogpunt zelfs onwenselijk. Redenen zijn geuroverlast en fijnstof, maar eenduidige cijfers hierover vinden is lastig. Uit metingen van de emissieregistratie, onderdeel van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), blijkt
uitstoot van vuurhaarden en sfeerverwarming van woningen
inderdaad een van de grootste fijnstofveroorzakers te zijn.
ECN (Energie Onderzoekcentrum Nederland ) kwam in 2012
met schattingen gebaseerd op drie verschillende onderzoeken: houtstook veroorzaakt zo’n 4,5 procent van het landelijke aantal stofdeeltjes van 10 micrometer (PM10) en 8 procent
van PM2.5. Die percentages zullen alleen maar stijgen omdat
houtstook toeneemt en de emissies van andere fijnstofveroorzakers door maatregelen afnemen.
Het gaat in ieder geval om aanzienlijke getallen. Volgens het
Longfonds lijdt nu al één op de tien Nederlanders onder de
uitstoot van houtstook. Zo gauw er in de buurt een houtkachel aangaat, krijgen zij lichamelijke reacties. Sommigen kunnen dan hun huis zelfs niet uit. Veel stokers onderschatten de
overlast en gemeenten grijpen vaak niet in. Vreemd genoeg
zijn er geen emissie-eisen voor houtkachels, al kunnen die
volgens het Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wel als “maatwerk” worden opgelegd.
Fijnstof en andere giftige stoffen zullen altijd vrijkomen bij
houtstoken, maar er kan veel worden gedaan om de schade
te beperken. Stoken met een moderne kachel bijvoorbeeld;
het rendement daarvan is meer dan 80 procent tegen 50 bij
kachels ouder dan 10 jaar. Van belang want hoe beter de verbranding, hoe minder de uitstoot. De open haard, met maximaal 30 procent rendement, kan beter uitblijven. Verder zijn
het gebruik van filters, kachels met een capaciteit die bij de
ruimte past en goed stookgedrag van belang. Dat laatste betekent zorgen voor voldoende zuurstoftoevoer, alleen droog
en schoon hout (behandeld hout zit vol gif!), een goed
geveegde schoorsteen en niet stoken op windstille dagen.
Wendy Koops
Op 23 mei organiseren verschillende organisaties het
congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’.
www.vvm.info
Down to Earth 22 | april 2014 | 43
Doe mee!
Oproepen en Agenda
Tafelen met... jou!
Juni is Tafelen met... maand! Nodig je vrienden of familie uit voor
een gezellig etentje en steun Milieudefensie door je gasten te vragen een bedrag
aan ons te doneren. Als je gaat koken kan
je bij ons terecht voor een verrassende
kookbox en verder informatiemateriaal.
Ben je nu al enthousiast en wil je kok zijn,
of ben je goed in het organiseren van gezellige etentjes? Meld je dan alvast aan
onder vermelding van: Tafelen met... kok
bij [email protected]
Milieudefensie Academie
Milieudefensie Academie wil lokale initiatieven een steuntje in
de rug geven.
14 Mei kijken we naar de manieren om
geld en middelen bij elkaar te krijgen voor
het uitvoeren van je initiatief. Onze fondsenwervers nemen je mee in de ins en outs
van het zoeken en vinden van gelden.
11 Juni gaat over leiderschap. Hoe zorg je
dat mensen warm lopen voor jouw project? En hoe zorg je er vervolgens voor dat
ze actief blijven? Met een aantal ervaren
organizers kijken we naar manieren om
Kijk voor een actueel activiteitenoverzicht op
www.milieudefensie.nl/doemee
nieuwe mensen te vinden en te binden.
Meer weten? Schrijf je dan in op
milieudefensie.nl/academie
Schaliegasactivisten
op bezoek
In mei komen mensen die in
Argentinië en Oekraïne strijden tegen
schaliegaswinning door Shell naar Nederland. Samen met Milieudefensie bezoeken ze de aandeelhoudersvergadering
van Shell en ontmoeten ze het Nederlandse schaliegasverzet. Ook actief
tegen schaliegas of simpelweg geïnteresseerd? Kom ook naar de bijeenkomst in
Eindhoven op 21 mei! 20 Mei zijn ze
’s avonds in Utrecht, om de Fossielvrijbeweging te ontmoeten – ook daar zijn
belangstellenden welkom! Meer info:
www.milieudefensie.nl/schaliegas
Luchtverontreiniging meten
Dinsdagavond 20 mei organiseert Milieudefensie een
‘Samen voor gezonde lucht’-bijeenkomst
in Utrecht met als thema “meten en rekenen”. Joost Wesseling, werkzaam bij
het RIVM en verantwoordelijk voor de
modellering van luchtverontreiniging,
geef deze avond een presentatie.
Daarnaast wordt er op interactieve wijze
aandacht besteed aan de eindrapportage
van de meetcampagne door bewoners en
de manier waarop deze gepresenteerd
wordt. Info en aanmelden via:
[email protected]
JMA zoekt bloggers!
Binnen Project A15, de duurzame energiesnelweg, komt er
een blog voor jongeren, door jongeren
over duurzame initiatieven en mensen die
dit mogelijk maken. Hou jij van schrijven
of een spannend interview afnemen of
ken je iemand (onder de 28) die dit leuk
vind? Neem contact op met
[email protected]
Ga mee op festivaltour
duurzame electronica
Voor het tin in tablets, laptops
en mobieltjes wordt het
Indonesische eiland Bangka
verwoest. (zie pag 28). JMA en
Milieudefensie willen dat hieraan een einde komt en zijn een petitie gestart om
advertentie
Wat schuilt er achter
jouw scherm?
producenten aan te moedigen te kiezen
voor duurzaam gewonnen tin.
Om handtekeningen te verzamelen en
jongeren te laten zien wat er schuilgaat
achter hun beeldscherm gaan we van mei
tot en met augustus naar circa 10 festivals
en introductiedagen op universiteiten.
Zin om mee te gaan? Op woensdagavond
21 mei organiseren we een bijeenkomst
in Utrecht waarin we jou helemaal
klaarstomen zodat je zoveel mogelijk
handtekeningen op kunt halen. Meld je
nu aan voor de infoavond!
Mail naar [email protected]
Kieswijzer voor een
groen Europa
Op 22 mei kiezen we een
nieuw Europees parlement. Wij willen je
helpen om groen te kiezen. Bekijk onze
kieswijzer voor de standpunten van alle
partijen op het gebied van o.a. klimaat
en energie, eerlijke handel, leefomgeving
en landbouw. Kijk op
www.milieudefensie.nl/kieswijzer
Algemene Ledenvergadering
Milieudefensie
Service | Varia
Het bestuur van Vereniging Milieudefensie nodigt de leden
van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op
woensdag 11 juni 2014 in de Witte Vosch, Oudegracht 49, te Utrecht.
Aanvang 18.30 uur, einde ca. 21.15 uur
Op de agenda staat onder meer het Jaarverslag 2013, met daarin
opgenomen de Jaarrekening 2013.
Tevens liggen er drie voorstellen tot statutenwijzigingen voor
(amendeerbaar), t.w.:
• Mogelijkheid tot deelnemen aan de bestuursvergadering middels
Audio- en video conferencing,
• Mogelijkheid tot stemmen bij volmacht,
• Aanpassing van de quorum regeling.
Tijdens de ALV van november 2013 is besloten dit agendapunt door te
schuiven naar de ALV van juni 2014.
Slobbe
Lente
Verder vinden er verkiezingen plaats voor een penningmeester, een
algemeen bestuurslid, twee presidiumleden en een redactielid voor het
Ledenbulletin. Meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze
website onder http://milieudefensie.nl/overons/werken-bij
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal het stuk “Samenwerking
met bedrijven” als niet amendeerbaar stuk op de agenda staan en wordt
“Aanpassing Lokale Afdelingenreglement” uitgesteld tot november 2014.
De amendeerbare stukken zijn vanaf 11 april a.s. beschikbaar.
U kunt de teksten op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur inzien bij de
receptie op het kantoor van Milieudefensie. Ze zijn tevens opvraagbaar via
de Servicelijn: [email protected], of via het secretariaat:
[email protected]
Amendementen op de voorstellen kunnen worden ingediend
tot 1 mei 2014. U kunt deze sturen aan het secretariaat, per mail:
[email protected], of per post gericht aan het secretariaat,
Vereniging Milieudefensie, Postbus 19199, 1000 GD, Amsterdam.
U kunt zich aanmelden bij onze Servicelijn via tel. 020-6262620, per mail
[email protected] of per post aan Vereniging Milieudefensie,
t.a.v. Servicelijn, Postbus 19199, 1000 GD, Amsterdam.
Na aanmelding ontvangt u de agenda, stukken en routebeschrijving.
Wij hopen u op 11 juni te mogen begroeten.
Down to Earth
Nummer 22, april 2014
Als je verder kijkt dan je scherm zie je wat
fabrikanten niet laten zien. Voor het tin in
onze tablets, laptops en mobieltjes wordt
het Indonesische eiland Bangka verwoest en
riskeert deze jongen zijn leven. Milieudefensie
wil dat hier een einde aan komt.
Dat kunnen we niet alleen. Samen met jou
willen we de makers van onze apparaten vragen
verantwoord tin te gebruiken en zo mensen en
natuur op Bangka te sparen. Bedrijven luisteren
naar hun klanten.
Doe mee en teken vanaf 5 mei de petitie
op www.watschuilterachterjouwscherm.nl
Down to Earth is een uitgave van Vereniging
Milieudefensie en verschijnt zes maal per
jaar. Het blad wordt gemaakt op basis van
een onafhankelijk redactiestatuut. De artikelen geven niet noodzakelijk het standpunt
weer van de Vereniging Milieudefensie. Wie
kopij wil inzenden, wordt verzocht vooraf
contact op te nemen met de redactie. Overname van artikelen is mogelijk na overleg
met de redactie.
Servicelijn 020 626 26 20 (voor abonne­
menten, administratie en vragen)
Redactieadres
Postbus19199, 1000 GD Amsterdam
T: 020 550 73 74
F: 020 550 73 10
E: [email protected]
www.downtoearthmagazine.nl
Redactieraad Kees van den Bosch, Marlijn
Dingshof, Wyke Smit, Jan Paul van Soest,
John ­Verhoeven
Redactie Freek Kallenberg (hoofd),
Wendy Koops
Druk Senefelder Misset, Doetinchem
Dit tijdschrift is gedrukt op Reviva Print
(100% kringloop)
Abonnement Minimaal €35,- per jaar.
U bent dan tevens lid van Milieudefensie.
Opzeggingen alleen schriftelijk via de
­Milieudefensie Servicelijn, Postbus 19199,
1000 GD Amsterdam. Opzeggen kan tot
1 november voor de eerste helft van het
­kalenderjaar en tot 1 mei voor de tweede
helft van het kalenderjaar.
Illustratie: Renée Gubbels
Colofon
Het was warmer dan ooit.
Of nee, dat kun je niet zeggen.
Het was, begin maart, warmer dan ooit gemeten.
In mijn tuin kwam het kwik ruim boven de 20 graden.
De lucht was blauw, de vogels floten, de lente begon vroeg.
“Heb je het al gehoord?”, vroeg mijn buurvrouw.
Ik slenterde haar kant op.
“Volgende week gaat het sneeuwen. En het wordt koud.”
“Nee”, zei ik.
“Ja, echt. Het stond in de krant.”
Tsja.
Het zou zomaar kunnen. Extreme weersomstandigheden zijn de laatste jaren aan de orde van de dag. Een ongewoon lange koude winter.
Een ongewoon vroeg voorjaar. Een periode met ongewoon veel wind.
Of regen. Of juist droogte.
Je kunt het zo raar niet bedenken, of het gebeurt wel.
De meeste mensen die ik spreek, hebben daar geen moeite mee. Zeker dit voorjaar, nu de zon schijnt, vinden we het eigenlijk wel lekker.
Ik stond onder de kersenboom en dacht er het mijne van. Een boom
die bijna bloeit, kan slecht tegen de vorst. De knoppen vriezen dood;
de bloesems in de knop geknakt.
En hoe lang houdt de liefde bij de merels in de tuin het uit, als het
plots weer winters sneeuwt?
Gelukkig bleek het niet waar te zijn. Op de website van het Algemeen
Dagblad was een link gelegd met een artikel van vorig jaar. Per ongeluk. Alsof het om dit jaar ging. Het werd opgepikt in social media –
was trending topic op Twitter – en ruim 1,4 miljoen lezers werden op
het verkeerde been gezet.
De sneeuw liet zich niet zien.
Inmiddels weten we dat de lente, ondanks zijn extreem vroege start,
heeft stand gehouden. Het gras groeit, de meidoorn bloeit, en de kersenboom straalt als vanouds. Haar witte bloesem is betoverend, zo
mooi. Ik hoor een specht en geniet van een rondfladderende vlinder.
Het woord ‘klimaatverandering’ is niet gevallen. Daar hoor je sowieso
steeds minder over. Na jaren van gesteggel en gewenning hebben we
die verandering geaccepteerd.
Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is.
In iedere tuin, in iedere straat, in ieder park.
Thomas van Slobbe is directeur van Stichting wAarde en
­thriller-­­auteur. Elk nummer deelt hij met ons een lichtvoetig v­ erhaal
over ­duurzaamheid.
Advertenties Tarieven en opgave via
­Adviesbureau Cadex, Tuin 12,
4307 Oosterland (Zld).
T: 0111 64 33 07. F: 0111 64 40 84.
E: [email protected]
ISSN: 2211-0712
Down to Earth 22 | april 2014 | 45
Uitzoomen
Tekst Freek Kallenberg Beeld Toby Melville/Reuters
Overstromen
Na weken van aanhoudende regenval
en zware stormen is de rust op de begraafplaats in het graafschap Sommerset in het zuidwesten van Engeland eindelijk weergekeerd. Grote delen van het
zuidwesten van Engeland kampten al
sinds december vorig jaar met overstromingen. De regen kwam wekenlang met
bakken naar beneden. Januari was zelfs
de natste eerste maand van het jaar in
250 jaar. De overstromingen zorgden
voor veel overlast, mede omdat de
Engelsen hun dijken minder goed op
orde hebben dan wij.
Toch moet ook Nederland volgens het
recente klimaatrapport van het IPCC
rekening houden met wateroverlast en
overstromingsgevaar. De stroomgebieden van de grote rivieren krijgen te maken met meer extreme neerslag.
Hoge rivierafvoeren kunnen in combinatie met zeespiegelstijging en hoge waterstanden op zee vaker tot gevaarlijke
situaties leiden in het benedenrivierengebied, aldus het IPCC. Mede omdat
we vaker te maken krijgen met hevige
stormen, waardoor het water van de
Noordzee wordt opgestuwd en de hoge
golven op onze dijken zullen beuken.
Down to Earth 22 | april 2014 | 47
Hoe laten we Nederland
een andere weg inslaan?
E
rgens voelen steeds meer mensen wel dat we
anders met onze omgeving en grondstoffen
moeten omgaan dan we gewend zijn. Toch doet
Nederland het als het om duurzaamheid gaat niet bijster
best. We rennen rond in een cirkel die we maar moeilijk
weten te doorbreken. Heen en weer geslingerd tussen
het milieu dat om minder consumptie vraagt en de
economie die om meer vraagt.
En bedrijven die zich in Nederland keurig aan de milieuregels houden, hebben daar in andere, kwetsbare landen
vaak minder boodschap aan. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.
Dat begint met elkaar wakker schudden
en wakker houden.
En dat is nu precies de missie van Milieudefensie. Maar
dat kunnen we niet alleen. Daarom vragen we u om ons
te blijven steunen. En als u dat nog niet doet, om ons te
gaan steunen. Want alleen dan kunnen we samen met u
bedrijven en overheid een andere weg in laten slaan.
Toch zullen we minder moeten verspillen van wat de
aarde ons biedt. En dat ook eerlijker moeten verdelen.
Maar hoe doen we dat? Dat is in de eerste plaats een
kwestie van anders kijken en anders kiezen.
Want is het bijvoorbeeld niet gek dat het aanschaffen van
nieuwe spullen vaak goedkoper is, dan het repareren van
wat we al hebben? Omdat onze arbeid zwaarder wordt
belast dan grondstoffen en energie. En duurzaam zo duurder wordt dan verspilling. Zo zitten er meer mechanismen
in onze maatschappij die eigenlijk ongezond zijn. Om ons
vee te voeden, worden aan de andere kant van de wereld
bossen gekapt om voer te verbouwen.
Kijk op milieudefensie.nl
waar we nu mee bezig zijn
en hoe u daarbij kunt helpen.
anders kijken, anders kiezen