Corrie van Brenk verlaat PvdA Verwenmiddag

De Vierklank
7
Corrie van Brenk verlaat PvdA
door Henk van de Bunt
Ze wilde er zelf geen ruchtbaarheid aan geven, maar het is uitgelekt: Maartensdijkse Corrie
van Brenk, voorzitter van vakbond Abvakabo FNV, heeft onlangs haar lidmaatschap van de
PvdA opgezegd. Ze mist het ‘sociale gezicht’ van de regeringspartij, bevestigt ze desgevraagd.
Van Brenk is sinds mei 2012 voorzitter van de grootste vakbond in
de publieke sector met 350.000
leden ‘van ziekenhuizen tot postkantoren, van universiteit tot openbaar vervoer’. Ze verloor diezelfde
maand de strijd om het voorzitterschap van de overkoepelende vakcentrale FNV van Ton Heerts, oudTweede Kamerlid van de PvdA.
Zelf was Van Brenk jarenlang lid,
voor ze de politieke partij ongeveer een maand geleden verliet. Ze
was van 1998 tot 2000 gemeenteraadslid voor GBM in de gemeente
Maartensdijk en van 2006 tot 2011
voor de PvdA in het door samenvoeging ontstane De Bilt.
hierover: ‘Van Brenk heeft haar
lidmaatschap ‘on hold’ gezet. Ze
wil dat de PvdA haar sociale gezicht terugkrijgt. Tot die tijd is
ze enkel FNV’- er’. Als voorzitter van Abvakabo zat Van Brenk
met haar PvdA-lidmaatschap in
een lastige positie. Haar vakbond
On hold
heeft felle kritiek op de pensioenEen woordvoerster bevestigde plannen, de hoge werkloosheid en
een bericht in NRC Handelsblad de „botte bezuinigingen” van het
kabinet van VVD en PvdA die in
de zorg mogelijk tienduizenden
banen kosten. In dit gevecht stond
Van Brenk voor de buitenwereld
bovendien tegenover een partijgenoot: PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid.
Vorig jaar zei Van Brenk in het televisieprogramma Buitenhof: ‘Af
en toe kussen we elkaar zelfs omdat we elkaar aardig vinden, maar
op dit terrein is het echt helemaal
fout’. In datzelfde interview zei ze
al dat de PvdA ‘ontzettende steken’ heeft laten vallen: ‘Ik zie dat
het alleen over geld gaat en niet
over mensen’. Van Brenk wordt
wel gezien als een SP’- er en haar
vakbond zou nauwe banden met
de SP hebben, maar ze is geen lid
van een andere partij geworden,
zegt ze: ‘Nee, dat zal ik ook niet
worden’. Verder geeft ze geen
commentaar.
Corrie van Brenk mist het sociale gezicht van de PvdA.
12 november 2014
Infoavond Parkinson
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert op donderdag 20 november een informatiebijeenkomst over de ziekte van Parkinson.
Deze bijeenkomst is uitsluitend voor mantelzorgers. Aan de orde
komen o.a. algemene informatie over de ziekte van Parkinson, het
omgaan met de gevolgen, met hulpmiddelen en aanpassingen en veranderende rolpatronen in de relatie en intimiteit. Er is gelegenheid
voor: tips, vragen en opmerkingen.
De bijeenkomst is bij Mens locatie Servicecentrum De Bilt, Prof.
dr. Debeijeweg 1 De Bilt van 14.00 tot 16.00 uur. Voor aanmelding
of informatie: Willemien Hak, tel. 030 7271556 of e-mail [email protected]
mensdebilt.nl.
Verwenmiddag
Mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg heeft samen met de casemanagers Dementie, de mensen van Woonzorgcentrum d’Amandelboom en de Schutsmantel Sociëteit De Bosrank een verwenmiddag georganiseerd voor
mantelzorgers in de gemeente De Bilt.
Wethouder Anne Brommersma sprak de aanwezigen toe: ‘Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. In Nederland
zijn er nu al 3,5 miljoen mantelzorgers, dat wil zeggen dat 1 op de 4
volwassenen mantelzorg verleend. Van alle mantelzorgers die jonger
zijn dan 65 jaar heeft 71% ook nog eens een baan. Dat vergt veel. Het is
ook een spannende tijd vanwege alle bezuinigingen van het Rijk. Er zal
daardoor een nog groter beroep worden gedaan op mantelzorgers. Als
gemeente werken we hard om te zorgen dat het op 1 januari allemaal
geregeld is. Vandaag wordt u in het zonnetje gezet als dank’. Daarna
kon gekozen worden uit verschillende workshops met daarna een borreltje, een verhalenverteller en een lekkere maaltijd. [MD]
Presentjes voor Mantelzorgers
Afgelopen maandag was het de Dag van de Mantelzorg. Tweehonderddertig mantelzorgers uit
de gemeente De Bilt, 150 geregistreerde en 80 die via de krant werden aangemeld, hebben deze
een presentje ontvangen van het Steunpunt Mantelzorg De Bilt.
Dat presentje bestond uit een
cadeaubon van vijf euro van de
Wereldwinkel en het tijdschrift
De Mantelzorger met daarin
verhalen van mantelzorgers. ‘s
Morgens kreeg mevrouw Greet
Bos het presentje uit handen
van wethouder Anne Brommersma. Greet Bos is 84 jaar oud en
zorgt reeds vele jaren voor haar
man, Gerrit Bos die nu Alzheimer heeft. Inmiddels gaat meneer tweemaal per week naar de
dagverzorging en krijgt tweemaal per week hulp bij wassen en
aankleden. Er is ook eenmaal per
week huishoudelijke hulp, want
mevrouw Bos kan steeds slech-
ter zien. Daarnaast komt er een
vrijwilliger van de bezoekservice
die wat leuks met hem gaat doen
en de kinderen en kleinkinderen
hebben hun wekelijkse taken zodat mevrouw er ook even uit kan.
Met heel veel zorg lukt het om
nog thuis te wonen. [MD]
Wethouder Anne Brommersma spreekt de aanwezigen mantelzorgers
toe en bedankt hen omdat zij van onschatbare waarde zijn voor de
samenleving.
Sinterklaaspapier
Tijdens de ledenavond van Vrouwen van Nu Maartensdijk op 19 november a.s. komt mevrouw Madelein Duijvestein vertellen over haar
verzameling van Sinterklaaspapier. Madelein Duijvestein is dessinontwerpster voor de textielindustrie geweest; dit verklaart haar belangstelling voor dessins.
Haar liefde en belangstelling voor mooi cadeaupapier, met name Sinterklaaspapier is in de 70-jaren van de vorige eeuw begonnen. Vanaf
die periode ging zij stelselmatig in de Sinterklaastijd de winkels af om
nieuwe exemplaren te vergaren. Haar collectie omvat nu ongeveer 4600
verschillende Sinterklaaspapieren. Zij geeft lezingen en houdt exposities om het belang van het unieke Sinterklaaspapier voor de Nederlandse cultuur te behouden.
Greet Bos ontvangt van wethouder Anne Brommersma een presentje op de Dag van de Mantelzorg.
De ledenavond wordt gehouden in Parochiecentrum De Mantel, naast
de RK Sint Maartenskerk op 19 november. Aanvang 19.30 uur. Nietleden betalen 5 euro. Informatie: Froukje Poelstra: tel. 0346 210210.