Decorandus : G.C.A. (Berrie) den Ouden (63 jaar) Onderscheiding

Decorandus
Onderscheiding
Uitgereikt
:
:
:
G.C.A. (Berrie) den Ouden (63 jaar)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijdag 31 januari 2014
Beschrijving bijzondere verdiensten:
Decorandus is vanaf 1988 algemeen directeur van het familiebedrijf de Den Ouden Groep. De Den Ouden Groep
biedt een pakket van 'groene' diensten en producten die allemaal te maken hebben met 'onze bodem' en 'de
natuur'. De Den Ouden Groep onderzoekt, saneert, bewerkt, verbetert, bemest en richt de bodem in, maar ook
groenrecycling en advies behoren tot de groene kernactiviteiten. Het bedrijf levert een totaalconcept voor
bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische meststoffen en werkt op basis van PPS (Publiek-Private
Samenwerking) constructies. Decorandus geeft, naast leiding en sturing aan Den Ouden Groep, ook zijn
maatschappelijke inbreng door o.a. recycling, verwerken van reststromen tot hoogwaardige producten en het
overbrengen van kennis en ondersteunen van boeren in o.a. Afrika en Azië door het leveren van producten om
het land te bewerken.
Decorandus zit in het bestuur, is voorzitter of neemt actief deel aan diverse verenigingen en organisaties. Deze
verenigingen en organisaties zijn gericht op MVO, duurzaamheid en de natuur (o.a. Werkvoorzieningschap De
Dommel (WSD), Ondernemers Contact Schijndel (OCS), Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR),
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW Oost), Het Groene Woud, Cumula, CDA Business Club, BrabantIN
Productie, Brabantse familie genootschap (BFBG), Natuurmonumenten en Koninklijke Harmonie Schijndel.
Daarnaast zorgt decorandus zelf of met de middelen van het bedrijf dat vele verenigingen en activiteiten worden
geholpen. Dit kan bestaan uit een financiële bijdrage, het leveren van materialen, gebruik van materieel, leveren
van diensten en/of beschikbaar stellen van medewerkers. (o.a. Dorpszeskamp, Fierljeppen op terrein van de
Boerenhofstede, verplaatsen visvijver, realiseren fietscrossbaan, aanleggen tuinvereniging Arcadia,
Paardensportverenigingen de Trouwe Vriendjes en Jan van Amstel, Muziekfeesten, 1 Ander Festival, diverse
scholen, aanleg speeltuin basisschool ’t Talent, Truckrun, Hart in Actie, Wereld Natuur Fonds, Scouting,
Voetbalverenigingen, Schaapskooi, Wielervereniging en Carnavalsverenigingen).
Overwegingen:
De activiteiten van decorandus komen, dan wel gerelateerd aan de hoofdfunctie als algemeen directeur van de
Den Ouden Groep alsmede de al dan niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde activiteiten alsook de overige
maatschappelijke nevenactiviteiten, ten goede aan de samenleving. Mede dankzij de steun van decorandus
konden vele initiatieven binnen en buiten de gemeentegrens worden gerealiseerd. Betrokkene levert vanuit de
verschillende bestuursfuncties een bijdrage aan de maatschappij, zowel op lokaal als op regionaal niveau.