TECHNISCHE FICHE GAP 20 – Fijn polyester plamuur 2kg +

TDS
TECHNICAL DATA SHEET
TECHNISCHE FICHE
GAP 20 – Fijn polyester plamuur 2kg + verharder
OMSCHRIJVING
Toepassing
Licht witte 2K-polyester fijne plamuur, aan te brengen in dunne en zeer dunne lagen als toplaag over
polyester vulplamuren om kleine oneffenheden en kleine lakschade op wagens (krassen) op te vullen.
Eigenschappen
-
Geschikt voor ijzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden en plastic versterkt met glasvezel
Hoge elasticiteit
Zeer goed schuurbaar
Dekt zeer goed
Licht witte pigmentatie
Kan zonder problemen afgewerkt worden met elke deklaag
Specificatie
Bindmiddel:
Vaste stof:
Specifiek gewicht:
onverzadigde polyesterhars
84-87 gewicht-%
1.68 – 1.72 kg/l
DIN 51 757
Kleur
Licht wit
Stockage
In de originele verpakking, ongeopend minimum 12 maanden
Veiligheidslabels
GAP 20
verharder
VbF:
nvt
nvt
wetgeving betreffende ontvlambare vloeistoffen:
ontvlambaar, Xn bevat styreen
Xi irriterend, oxidatief, bevat benzoyl-peroxyde
VOC regelgeving
EU grenswaarde van dit product (cat. B/b): 250 g/l
Dit product bevat max. 1g/l VOC
Chemicar Europe nv
Westpoort 11-15
2070 Zwijndrecht
België-Belgium
T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
[email protected]
www.chemicar.eu
TOEPASSING
Verwerkingsomstandigheden
Bij +10°C en tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Bij temperaturen lager dan +10°C zal de polyester plamuur niet uitharden.
Voorbereiding van de ondergrond
IJzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden, plastic versterkt met glasvezel:
Reinigen, schuren (verwijder alle roest en oxidatie) en ontvetten met siliconenontvetter.
Oude verflaag:
Thermoplastische lakken (NC-, 1K acryllakken) en zuur reactieve lakken en kunstharslakken moeten
zorgvuldig afgeschuurd worden.
Mengverhouding:
2 % verharder (volgens gewicht)
Pottijd (20°C):
4-5 minuten
Schuren (20°C):
droog of nat na ongeveer 15 minuten
BELANGRIJKE OPMERKING
Te veel of te weinig gebruik van de verharder kan gevolgen hebben voor de lakafwerking.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Zorg voor voldoende verluchting tijdens gebruik.
Indien er niet voldoende ventilatie is,
ademhalingsapparaat dragen. Niet roken, niet eten en drinken tijdens gebruik. Buiten bereik van
kinderen bewaren.
GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN
Reinig onmiddellijk na gebruik uw gereedschap met een universele thinner.
Opmerking: na uitharding kan de plamuur niet meer verwijderd worden.
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type
plamuur hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.
Chemicar Europe nv
Westpoort 11-15
2070 Zwijndrecht
België-Belgium
T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
[email protected]
www.chemicar.eu