Hoofdstuk 4: Kwaliteit in de dienstensector

Hoofdstuk 4: Kwaliteit in de dienstensector
Dienst
Niet tastbaar karakter, interactie en heterogeniteit: ze verschillen van consument tot
consument
Dienstenkwaliteit
Kwaliteit= prestaties – verwachtingen
Fysische kwaliteit
Kwaliteit van fysische aspecten van de dienst
Ondernemingskwaliteit
Kwaliteit waar het het imago of profiel van de onderneming betreft
Functionele kwaliteit
Betreft de manier waarop de dienst geleverd is
Meetproces
Kwaliteitskenmerken vastlegggen, normen & specificaties formuleren, meetmethodes,
metingen
SERVQUAL
Beoordeelt bedrijven op basis van 10 dimensies die elkaar deels overlappen. Samentrekking
van service & quality. Verwachtingen & ervaringen van klanten aan elkaar toetsen.
Tangibles: fysieke omgeving
Reliability: betrouwbaarheid
Responsiveness: responsiviteit (bereidwilligheid tot klanten helpen)
Cometence: competentie
Courtesy: hoffelijkheid
Credibility: geloofwaardigheid
Security: veiligheid
Access: toegankelijkheid
Communication: communicatie
Understanding the customer: begrip & inleving in de klant
Gap 1: verwachtingen klant & idee van verwachtingen klant van management
Gap 2: managementsvisie & specificaties dienstenkwaliteit
Gap 2: specificaties dienstenkwaliteit & dienstverlening
Gap 4: dienst
extverlening & externe communicatie
Zoekeigenschappen
Intrinsieke kenmerken die de klant reeds voor het gebruik van de dienst kan bepalen
2013 – 2014
Ervaringseigenschappen
Intrinsiek aanwezig die zich pas tijdens of na gebruik openbaren
Credence-eigenschappen
Kenmerken die de klant niet kan bepalen, noch voor, noch na gebruik vd dienstverlening.
(competentie & veiligheid).
Extended SERVQUAL
Uitgebreide set factoren die de interne organisatiekloven kunnen verkleinen en daardoor
een positief effect kunnen hebben op de dienstenkwaliteit
RATER
Reliability, assurance, tangibles, empathy, responsiveness: de 5 kwaliteitsdimensies die
overbleven na onderzoek naar SERVQUAL
Expectations disconfirmation model
Verschil tussen verwachtingen ten aanzien van de service & beoordeling een indicatie is voor
de beoordeling van de servicekwaliteit.
2013 – 2014