De Stem - Mannenkoor Lambardi

DE STEM
VAN MANNENKOOR LAMBARDI
Kwartaal clubblad Jaargang 21 nr. 1
Inhoudsopgave
2 De Voorzitter
4 Kerstzingen
5 Oudjaarsviering
6 Cantique de Jean Racine
7 Gabriel Fauré
8 Gezellig en ontspannen sfeer
12 Verdi II
16 De agenda
17 Helmonder 2014
18 Onze jubilaris Ted
19 In ‘n note (n) dop
20 Portugeese zangkunst
21 Lambardi te gast bij
Littie of littienie
maart
22 Club van 50
23 Nieuwjaarsreceptie
24 Commissies
25 Verjaardagen
26 Cantique de Camillo
27 Nationale dodenherdenking
28 Van bonenpikker tot kersenpit
31 Clublied Camillo
32 In memoriam Piet van Kraaij
34 Enig speurwerk
35 Contactmannen
36 Sponsoren
38 Stadse manieren
39 Krantenknipsels
2014
DE VOORZITTER
Beste Lambardisten,
Het jaar 2014 is inmiddels alweer begonnen. Na de laatste Stem is er veel geschied.
Marcus de Haard heeft zijn eerste maanden
als dirigent alweer achter zich en is druk
bezig met ons koor. Natuurlijk is dit voor
beide partijen wennen. Maar zoals ik kan
constateren zet iedereen zijn beste beentje
voor dus dat gaat zeker lukken.
De inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie werd erg goed bezocht en
het was weer heel gezellig. Het gaf mij de gelegenheid stil te staan bij
het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het jaar 2014. Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2014 toe.
In de eerste helft van het nieuwe jaar zijn geen optredens gepland, afgezien van het traditioneel zingen tijdens de mis in de kapel bij het Elkerliek ziekenhuis, dit om onze dirigent de gelegenheid te geven om zich in
te werken. Derhalve zal het Carat Concert de eerste kans zijn om hem
(samen met het koor uiteraard) aan het werk te zien.
De eerste twee maanden van het jaar zijn al weer bijna voorbij. Op het
moment van het schrijven van dit stukje zitten wij middenin de Olympische Winterspelen. En dat is toch genieten van de prestaties van de Nederlandse sporters. Met een recordoogst aan medailles gaan wij dit evenement afsluiten.
Een erg grote verrassing voor mij persoonlijk viel mij ten deel bij mijn
officiële afscheid van RSW. Er bleek ineens een mannenkoor achter de
gordijnen te zijn opgesteld. Alhoewel ik op de eerste rij zat heb ik ze
niet gehoord tijdens het opstellen. Dat zoveel mannen zo stil konden zijn
had ik nog niet meegemaakt. Het kan dus wel. Alle aanwezigen werden
verrast met een mooi optreden van ons koor o.l.v. onze tweede dirigent
Frans Martens. Ontzettend bedankt voor de mooie liederen bij mijn afscheid. Tineke en ik hebben ervan genoten.
2
Ook in het begin van dit jaar ontvielen ons een aantal mensen, die ons
dierbaar zijn. Met optredens van Camillo werden de diensten van rustend lid Piet van Kraay en van Marie Smits luister bij gezet. Het doet
elke keer weer goed om te zien dat de belangstelling van de zijde van
ons koor groot en welgemeend is. Uiteraard wensen wij de nabestaanden alle sterkte om het verlies te verwerken.
Als laatste wil ik even wijzen op de aanstaande jaarvergadering. Deze
zal zoals ik verwacht weer goed bezocht zijn, een teken dat ons koor
leeft. Mannen blijf zingen en geniet.
Wim van den Reek
Pagina 3
KERSTZINGEN 21 DECEMBER
Zaterdagmiddag 21 december: gepland staat het
"Zingen in de stad". De weersverwachting was gunstig: geen regen van betekenis, wel een wat gure
wind. Vrijetijdskleding was het devies – een redelijk dikke winterjas kwam wel van pas. Plek van
samenkomst: midden in de Veestraat, waar eenieder
getooid werd met de bekende kerstmuts. Daardoor
veranderde het groepje ogenschijnlijk willekeurig
samenscholende mannen in een heus koor, zelfs al
werd er nog niet gezongen! En mocht dat het winkelpubliek nog niet
zijn opgevallen, dan was er altijd nog de Kerstman met zijn luid gebel.
Goed vermomd overigens, want pas bij zijn "ho-ho-ho" ontdekte
menigeen dat onder de baard "Kerstgabbertje" schuil ging… Het kerst
zingen stond voor het eerst onder leiding van onze nieuwe dirigent Marcus de Haard. Een kwartiertje later dan afgesproken kon hij de stemvork
aanslaan en de koorschare de juiste toon aangeven. Gestart werd met
Echo Carol (B20), waarna de voorbijgangers konden genieten van enkele andere liederen uit het meegebrachte repertoire: Freu dich (B21),
Süßer die Glocken (B62), Stille Nacht (G11), Christ was born (Q36),
Ding dong (S23), Hoe leidt dit kindeke (S36) en O du Fröhliche (Z2).
Overigens niet noodzakelijkerwijs in die volgorde…dat bepaalde Marcus uiteraard! Na de Veestraat volgde de Passage, waar de winkeliers
hun koopbaar zowel in de winkels als in kraampjes vóór de etalages te
koop aanboden. Uiteraard om de animo voor het publiek te verhogen om
nuttige (en nutteloze) kerstspullen aan te schaffen. Voor ons daardoor
nauwelijks ruimte, en de nodige opstoppingen. Enkele hondstrouwe
Lambardina's wisten glühwein te bemachtigen; de serveerster die
beloofde alle Lambardisten te voorzien van dit drankje bleek even later
in geen velden of wegen meer te bekennen. Vreemd. Het laatste optreden vond plaats tussen de marktkramen vooraan op de Markt. Niet alleen de stemmen verwaaiden, maar een enkele kraamdame vond het geheel maar niks, want het publiek kon zo nooit haar kraam bereiken. Zei
ze. Afsluitend werd een warm kopje koffie genuttigd in het zaaltje van
Hotel St.-Lambert. Op het "kraamincident" na was het toch een dik uur
sfeerverhoging in ons centrum. En daar ging het om!
Hbe
4
OUDJAARSVIERING 31 DECEMBER
5
Het jaar 2013 werd zoals te doen gebruikelijk afgesloten met het
opluisteren van de Oudjaarsmis in de Jozefkerk. Opnieuw, en dat is fijn
om te zien, een vrijwel voltallig koor in hun stemmige smokings. Ook
fijn dat de kerk flink vol stroomde; al die kerkgangers zorgden voor wat
extra warmte… Na het (koude) inzingen zorgde Marcus voor stemmige
muziek van achter het
orgel. Even werd
gevreesd dat hij het
dirigeerstokje niet
meer zou kunnen
hanteren. Want de
manier waarop hij de
toetsen van het orgel
moest bedienen is
errug slecht voor je
rug.
Voor de opluistering
van de H. Mis werd
dit keer gekozen voor
de Slavische Mis.
Geopend werd met
Svaty Vaclave en het Kyrie (Gospodi pomilui). Tussen de lezingen het
Alliluia, bij de offerande Unul fant en bij het Sanctus Sfiat. Om de opsomming te voltooien: bij de Communie zongen we Tebe Pojem en tot
slot Otsje Nasj. Mooie liederen, gevoelig gezongen, en daarmee een
sfeervol uiteinde van het jaar. Met bovendien extra begeleiding – vooral
goed hoorbaar tijdens de preek van pastor Seidel – van het nodige knalvuurwerk!
Aan het eind van de viering werd door Lambardist Wim van Hoof –
maar nu in zijn rol als lid van het kerkbestuur – aandacht gevraagd voor
de collecte voor pater Benjamin, die terugkeert naar India, om daar in
zijn geboortedorp een nieuwe kerk te bouwen. Fijn om te zien dat ook
daar kerkgangers en Lambardisten ruimhartig hun bijdrage gaven!
Na het slotlied "Otsje Nasj" klonk een dankbaar applaus – de kerkgangers hadden genoten. Men hoopte zelfs nog op een toegift!
Hbe
CANTIQUE DE JEAN RACINE/KERKLIED VAN
Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance,
Woord, gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop,
jour éternel de la terre et des cieux;
eeuwig daglicht van de aarde en de hemel,
de la paisible nuit nous rompons le silence,
wij doorbreken de stilte van de vredige nacht,
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux!
Goddelijke Verlosser, sla op ons uw ogen neer!
Répands sur nous le feu de ta grace puissante,
Spreid over ons uit het vuur van Uw machtige genade,
que tout l’enfer fuie au son de ta voix;
dat de hele hel moge wegvluchten voor het geluid van Uw stem,
dissipe le sommeil d’une âme languissante,
verdrijf de slaap van een smachtende ziel,
qui la conduit à l’oubli de tes lois!
die haar brengt tot het vergeten van Uw wetten!
O Christ, sois favourable à ce peuple fidèle,
O Christus, wees dit trouwe volk welgezind,
pour te bénir maintenant rassemblé.
nu bijeengekomen om U te loven,
reçois les chants qu’íl offre à ta gloire immortelle,
ontvang de gezangen die het aanbiedt tot Uw onsterfelijke glorie,
et de tes dons qu’il retourne comblé!
en moge het terugkeren vol van Uw gaven!
Gabriel Fauré schreef “Cantique de Jean Racine” als eindexamenwerkstuk in 1864. Hij was toen 20 jaar en sloot daarmee zijn studie
aan de École Niedermeyer af. De tekst van dit lied stamt uit een gebedenboek van de katholieke kerk. Fauré gebruikte een Franse vertaling
vanuit het Latijn, de taal van de kerk. Jean Racine, een grote
toneelschrijver en dichter maakte in 1655 de vertaling, vandaar ook de
titel. De muziek is oorspronkelijk geschreven voor vierstemmig gemengd koor met orgel/piano begeleiding. Nu wordt ze gezongen in de
bewerking van Jan Dik voor vierstemmig mannenkoor. Bovenstaande
vertaling in het Nederlands aangeleverd door:
Huub van de Rijt
6
GABRIEL FAURÉ
Gabriel Urbain Fauré, 1885-1924 was een van de belangrijkste Franse
componisten van zijn generatie, samen met zijn jongere tijdgenoten
Claude Debussy en Maurice Ravel. Fauré is bekend om zijn pianomuziek, kamermuziek en liederen. Onlangs is in onze repetitiemap Cantique de Jeane Racine (F13) opgenomen. Op voorgaande pagina is daarvan de vertaalde tekst opgenomen. Ook een opera behoort tot zijn oeuvre. Bekend van hem het Requiem. Een van zijn verdiensten is het vernieuwen van de Franse religieuze muziek.
Fauré studeerde aan de kerkmuziekschool van
Louis Niedermeyer in Parijs, waar onder meer
Camille Saint-Saëns zijn leraar was, waarna hij
organist werd, eerst in Rennes en later in
verschillende Parijse kerken. In 1897 werd hij
docent compositie aan het Conservatorium van
Parijs en in 1905 directeur van dit instituut.
Maurice Ravel en George Enescu behoorden tot
zijn leerlingen.
Hij was jarenlang verbonden aan de Parijse
Madeleinekerk, eerst als koordirigent, daarna
(vanaf 1896) als organist. Hij schreef er onder
meer zijn Requiem. Het behoort vandaag nog tot zijn meest uitgevoerde
werk. De compositie is opgebouwd rond het overbekende Pie Jesu. In
de keuze van de teksten voor zijn requiemmis was hij kieskeurig. De
hardste woorden liet hij weg. Zijn opvattingen over de dood waren niet
gitzwart. "Het is een vreugdevolle bevrijding, een verlangen naar geluk
aan de andere kant van het graf, eerder dan een pijnlijke ervaring". Die
hoopvolle, harmonische toon is in zijn Requiem duidelijk merkbaar.
In zijn composities zocht hij naar een evenwicht tussen romantische gevoeligheid en strenge compositieregels om te komen tot een eigen stijl,
een compromis tussen muzikale taal en vormgeving. Het eerder genoemde Cantique de Jean Racine is daar een goed voorbeeld van. De melodiek en harmoniek van het Gregoriaans hielp hem zijn gevoel voor romantische hopeloosheid en overdaad te bedwingen. Zijn muziek is vooral ingetogen en fijnzinnig. Hij schreef vooral voor kleine bezettingen.
wikipedia
7
GEZELLIGE EN ONTSPANNENDE SFEER
Om een feest te organiseren is niet zo moeilijk, want als je een goed
draaiboek hebt dan valt alles wel op zijn plaats. Sfeer maken is iets anders; dat heb je niet in de hand, maar met het optreden van een aantal
van onze leden en de entertainer is sfeer gegarandeerd. Zaterdag 24 november kregen zij 140 Lambardisten en Lambardina’s van hun stoel en
een geweldige sfeer was geboren in een gezellige ambiance.
De dag begon zoals al jaren gebruikelijk is met een sportieve bezigheid
en werd iedereen die zich had aangemeld rond één uur verwacht in het
clubgebouw van “Littie of Littienie” op sportpark De Braak. Een prach
tig complex met een sfeervolle en intieme sportkantine en een hal met
16 binnenbanen met een groot schilderij op de achterwand waarop een
uniek tafereel staat van een dorpsplein in St-Paul-du-Vance in ZuidFrankrijk – de bakermat van petanque. Nadat iedereen voorzien was van
een wedstrijdnummer en kop koffie met cake werden de teams
samengesteld waarna iedereen in de startblokken stond om de ballen
richting het ”butje” te gooien. Fanatiek werd er gespeeld, gemeten wie
het dichts bij dat butje lag en noteren van de gescoorde punten. Tijdens
de pauze onder het genot van een drankje, werden de scores onderling
nog eens besproken waarna de teams weer opnieuw gevormd werden
door twee vriendelijke vakmensen die deze tak van sport met veel liefde
promoten.
Het werd een spannende strijd, want niet alleen de geroutineerde spelers
die wekelijks trainen in deze hal, maar zeker ook de leken die met de
meeste precisie de bal bij het “butje” legde. De verrassing was na afloop
groot toen de winnaar bekend
werd, want Peter Verberne,
wel ervaren in het vasthouden
van het badmintonracket, wist
ook hoe hij met het materiaal
van de petanquesport om
moest gaan en werd winnaar.
Twee dames, Maria van de
Meulengraaf en Gerda van
Rixel werden respectievelijk
twee en drie.
8
9
Om zeven uur s’ avonds
stonden er al lambardisten
met hun partners te wachten
om naar binnen te gaan en
werd iedereen om half acht
door de feestcommissie welkom geheten en zochten in de
sfeervol aangeklede zaal van
de Fonkel een tafeltje onder
de klanken van onze entertainer Henrie Lagarde. Na het
openings- en welkomstwoord door Wim van de Reek werd Ted
Hooglugt gehuldigd wegens zijn 50 jarig lidmaatschap van Lambardi. In
zijn toespraak prijsde voorzitter Wim van de Reek de jubilaris en onderstreepte zijn inzet voor het mannenkoor en de diverse functies die Ted
tijdens deze halve eeuw heeft vervuld. Hierna spelde de voorzitter de
jubilaris de gouden speld op en overhandigde hem de oorkonde, waarna
het Hiep hiep hoera werd ingezet. Verder werd onder leiding van Ine
Nooijen het erelid en voormalig dirigent Ton Slegers toegezongen door
Camillo waarna het Camillo lied werd gezongen, waarin het ABC…was
vervangen door een tekst die precies aangaf wat Camillo allemaal doet
(zie pagina 31). Ook de Lambardina’s werden toegezongen door hun
mannen o.l.v. onze nieuwe dirigent Marcus de Haard met twee liederen
die lekker in het gehoor lagen en onze vrouwen kennis konden maken
met de nieuwe dirigent van Lambardi.
10
Een Ceciliafeest van Lambardi is onvolledig wanneer er geen optredens
zijn uit de eigen gelederen. Wie anders dan Loek van Poppel is de juiste
persoon die de sfeer meteen kan opkrikken naar een hoog niveau. Met
zijn lied “De man regeert…” kreeg hij de zaal mee. Een optreden van de
drie tenoren was eveneens van een hoog gehalte. Theo van Harsel, Wim
van Kuijen en Piet Jansen namen de zaal mee naar Italië en Ierland en
voldeden aan de vraag van de zaal die het “we want more” scandeerden.
Tussen de acts door zorgde Henrie Lagarde dat de beentjes van de vloer
gingen met muziek uit de 60’er en 70’er jaren. Jacqueline van Bokhoven
kreeg de lachers op haar hand met haar creatie van “straatmeid” en
Henk Ceelen bracht met zijn liedje over vroeger de tijd weer even terug.
Hoe later het werd, hoe gezelliger en dat voelde onze entertainer goed
aan. Met zijn harmonica en zang van populaire liedjes kreeg hij de zaal
op de stoelen en werd er zelfs een polonaise gedaan die zich door de
hele zaal slingerde. Nadat Loek van Poppel door Helmond liep en de
lege plekken onder de loep nam, kwam onder de tonen van André Rieu
“ons Lambartje” alias Berry Wijnen, binnen die met zijn zelf gebouwde
beamer de zaal vermaakte met foto’s die hij zelf had gemaakt. Rond half
een naderde het Ceciliafeest het einde, maar niet eerder dan dat Henrie
Lagarde nog enkele nummers ten gehore bracht en daarmee onderstreepte dat de feestcommissie met hem een goede keus had gemaakt.
De feestcommissie bedankt iedereen voor deze gezellige, onbedwongen
avond. Je ervaart dat je met de leden van Lambardi en hun partners er
een mooi feest van kan maken.
Namens de feestcommissie hartelijk dank!
Piet Cornelissen, Theo van Harsel, Thieu van Aken, Wim van Hoof
11
VERDI II
Onderstaande het tweede deel van een artikel uit "Italië Magazine" (met toestemming overgenomen, met dank aan Theo Verhallen) Tekst:Ronald Kuipers.
Gouden vleugels
Een schoft en een oplichter: zo zagen veel componisten en zangers Bartolomeo Merelli, de vaste impresario van de Milanese Scala. Maar voor
Verdi bleek hij de reddende engel. Merelli zat met een weerbarstig libretto van Solera in zijn maag, waarvoor hij geen geschikte componist
kon vinden. Toen hij de jonge Verdi tegen het lijf liep, besloot hij een
gokje te wagen. Verdi twijfelde. Het stuk over de Babylonische koning
Nebukadnezar (Nabucco), die de joden het leven zuur maakte, was nogal gewelddadig – daar stond zijn hoofd niet
echt naar. Hij moest Merelli’s aanbod even
laten bezinken. Thuis gooide Verdi het libretto op tafel, waar het openviel op een
willekeurige pagina. "Zonder dat ik er erg in
had, staarde ik naar de tekst en las ik: “Va,
pensiero, sull’ali dorate” (‘Vlieg, gedachte,
op gouden vleugels’). Mijn ogen gleden
over de volgende regels: “Vlieg, strijk neer
La Scala, het Milanese theater
op glooiingen en heuvels / waar zacht en
mild de zoete luchten / van ons geboorteland geuren”, en ik was diep
ontroerd. Ik las een passage, en toen nog een. Maar omdat ik me heilig
had voorgenomen nooit meer te zullen componeren, ging ik naar bed. Ik
kon Nabucco echter niet uit mijn hoofd zetten. Ik stond op en las Solera’s libretto niet één, maar twee of drie keer achter elkaar, zodat ik het
tegen het ochtendgloren volledig uit mijn hoofd kende." In 1842 kondigde Merelli trots de première aan van Verdi’s Nabucco. De sluwe vos
speelde wel op veilig door decors en kostuums van een ouder ballet over
hetzelfde onderwerp te gebruiken, dan was hij geen geld kwijt als de
opera zou floppen. Merelli’s voorzichtigheid bleek echter onnodig. Toen
de laatste klanken van het lied ‘Va, pensiero, sull’ali dorate’ waren weggestorven, was het enkele seconden stil in de zaal, maar direct daarna
stond iedereen op en begon te schreeuwen. Verdi was even bang dat de
mensen hem uitjouwden. Maar nee, ze juichten en klapten tot ze niet
meer konden.
12
. Italië aan ons!’
Met Nabucco had Verdi de gevoeligste snaren van het Italiaanse publiek
weten te raken. In de eerste plaats door de pakkende melodieën, die al
snel overal op straat te horen waren bij orgeltjes en straatzangers, maar
er was meer. Die tekst van de door koning Nebukadnezar gekwelde joden, met regels als ‘O, mijn land, zo mooi en verloren! / O herinnering,
zo dierbaar en fataal!’ – dit ging niet over het oude Israël, maar over
Italië! Het was een schande dat Italië een lappendeken van bezette
staatjes was. Lombardije en Venetië behoorden tot het OostenrijksHabsburgse rijk, in Parma, Toscane en Modena hadden Habsburgse hertogen het voor het zeggen, in MiddenItalië zwaaide de paus de scepter
en het Koninkrijk der Beide Siciliën zuchtte onder de knoet van Spaanse
Bourbons. Verdi gaf met zijn muziek een ‘ziel’ aan het Risorgimento,
het groeiende verlangen naar een verenigd Italië. Zijn volgende opera’s
wakkerden het nationalistische vuur verder aan. Nooit direct – daar zou
de censuur een stokje voor hebben gestoken – maar altijd via voorbeelden uit het verleden. In I Lombardi gingen
de Lombarden op kruistocht om het Heilige Land (lees: Italië) te bevrijden van de
Saracenen (lees: de Oostenrijkers). Als de
kruisvaarders riepen ‘Vandaag zal het
Heilige Land ons toebehoren’, explodeerde de zaal met een keihard ‘Si!’. Als in
Attila een Romeinse generaal zong ‘Neem
jij het universum, maar laat Italië aan
mij’, riep de zaal fanatiek ‘Italië aan Viva V.E.R.D.I.!’ op de muren
ons!’. Na een mislukte opstand in revolutiejaar 1848 werd Verdi’s naam
zelfs een verzetsleus. Mensen kalkten ‘Viva V.E.R.D.I.!’ op muren en
huizen, waarbij iedereen wist dat de afkorting stond voor ‘Vittorio Emanuele Re (‘koning’) D’Italia’. Vittorio Emanuele was de heerser van
Sardinië-Piemonte, het enige stukje onafhankelijk Italië, en volgens velen de aangewezen koning van de nieuwe eenheidsstaat. De Oostenrijkse heersers kregen het er Spaans benauwd van. Vaak werden de theaters
al bij voorbaat belegerd door soldaten om in te kunnen grijpen bij rellen.
Rondje Verdi Dol op Verdi? Maak deze zomer dan een rondje langs de Luoghi Verdiani.
Startpunt is Busseto, een stadje vlakbij Parma. Verdi ging hier naar school en was er leider
van het stadsorkest. In de fraaie 16de-eeuwse Villa Pallavicino is het Museo Nazionale
Giuseppe Verdi gevestigd. www.museogiuseppeverdi.it Ten noorden van Busseto ligt
Sant’agata. Hier kunt u Verdi’s schitterende boerenhofstede Villa Verdi en de door hem en
Peppina ontworpen tuin bewonderen. www.villaverdi.org Ten zuidoosten van Busseto ligt
13 het boerengehucht Le Roncole, waar u Verdi’s geboortehuis kunt bezoeken. In Milaan het
theatermuseum van La Scala met vele items van de maestro. www.teatroallascala.org
Selfmade man
Verdi was intussen schatrijk geworden.
Om te benadrukken hoezeer hij een
selfmade man was, schilderde hij zijn
jeugd in Le Roncole graag af als zeer
armoedig: "Onderwijs was er voor mij,
een arm kind uit een arm dorp, niet bij.
Ik werd achter een armetierig spinet
gezet en na een poosje begon ik noten
te schrijven – dat was alles!" Hij zou vaak op blote voeten hebben gelopen om zijn enige paar laarzen te sparen en – om het extra spannend te
maken – zijn leven zou bijna vroegtijdig ten einde zijn gekomen als zijn
moeder hem niet in een kerktoren had verstopt toen Russische soldaten,
die achter Napoleon aanzaten, Le Roncole plunderden. In werkelijkheid
kon het gezin Verdi redelijk rondkomen van de dorpsherberg die ze bestierden en waar de kleine Giuseppe muziek hoorde van rondreizende
artiesten. En of die Russen er ooit zijn geweest, is zeer twijfelachtig. In
het luxe landhuis te Sant’Agata dat Verdi met het geld van Nabucco en
andere kaskrakers had gekocht, werkte hij gestaag verder aan zijn almaar uitdijende oeuvre, ook al waardeerde niet iedereen zijn gepassioneerde stijl. Een Duitse criticus schreef: ‘Moet je zien hoe diep Italië
gezonken is. De man die tegenwoordig haar opera’s schrijft is Verdi. Ze
zijn echt afgrijselijk... Hij orkestreert als een gek; in mijn ogen is hij een
zielige, verachtelijke componist.’ Degene die voorkwam dat Verdi zich
zulke recensies al te sterk aantrok was Peppina, zijn geliefde met wie hij
eerst jarenlang ongehuwd samenwoonde, tot ze alsnog trouwden in
1859. Peppina sprak Verdi altijd moed in en pepte hem weer op na zijn
uitputtende repetities. "Hij schreeuwt alsof hij de wanhoop nabij is; hij
stampt met zijn voeten en zweet zo hevig dat de druppels op zijn partituur spatten. Hij hoeft maar te kijken, of de zangers en het orkest lijken
een elektrische vonk te voelen." In 1859 gebeurde dan eindelijk waar
veel Italianen al decennia naar verlangden: koning Vittorio Emanuele
van Sardinië-Piemonte versloeg – met hulp van de Fransen – de Oostenrijkers. Eindelijk werd Italië een eenheidsstaat. Verdi was door het dolle
van enthousiasme. Over vrijheidsstrijder Garibaldi en zijn roodhemden,
die de Bourbons versloegen vanuit het zuiden, schreef hij: "Dat zijn nog
eens componisten! Wat een opera’s! Wat een finales! Met kanongebulder nog wel!" Het liefst had hij zelf ook een geweer in handen genomen.
"Maar wat zou ik kunnen doen, als ik geen driemijlsmars kan afleggen
en zelfs geen vijf minuten zon kan verdragen, als een beetje wind en
14
vochtigheid mij al hevige keelpijn bezorgen?"
Gedesillusioneerd
Verdi’s vreugde over het nieuwe Italië
was echter van korte duur. Hij nam
zitting in het parlement, waar hij vrijwel nooit aanwezig was, en zag tot
zijn afgrijzen dat het met het land de
verkeerde kant opging: er was honger
en corruptie, en massaemigratie deed
het zuiden leeglopen. Gedesillusioneerd verliet Verdi de politiek en wierp zich weer op zijn muziek. "Alle
mensen hebben zo hun eigen bestemming. Er zijn er die hun hele leven
een ezel blijven, anderen laten zich bedriegen, sommigen worden rijk en
anderen arm. En ik, ik zal tot mijn laatste snik moeten werken, met mijn
tong uit de mond, als een bezetene." Toch zette Verdi zich, in strijd met
zijn imago als mensenschuwe brombeer, steeds vaker in voor zijn medemens. Hij stichtte een ziekenhuis, verlaagde de huur voor zijn pachters,
liet moerassen geschikt maken voor akkerbouw om mensen aan werk te
helpen en liet in Milaan het Casa di Riposo bouwen, zijn meest geprezen project, een rusthuis voor bejaarde musici. Verdi wilde niet dat ooit
nog een oude violist of zanger de straat op moest om te bedelen.
Nationale rouw
Na het overlijden van zijn Peppina in 1897 ontvluchtte Verdi steeds vaker zijn villa in Sant’Agata. Zonder haar was het er te stil en kil. De
stokoude componist verbleef geregeld in het Grand Hotel et de Milan,
vlakbij het Scala-theater. Op 21 januari 1901 kreeg hij er, zittend op
bed, een beroerte terwijl hij zijn vest dichtknoopte. Verdi lag meerdere
dagen in coma. Dagenlang stond voor het hotel een zwijgende menigte.
In de omliggende straten werd stro gelegd om het geratel van rijtuigen te
dempen, trams lieten hun bellen niet meer rinkelen. Toen Verdi zes dagen later stierf, was de hele natie in rouw gedompeld. Langs de route
van de begrafenisstoet stonden driehonderdduizend mensen. Sommigen
waren op daken geklommen of hingen in boomtoppen, om een glimp op
te kunnen vangen van de metershoge zwart-gouden praallijkwagen,
voortgetrokken door zes zwarte paarden. Een koor van bijna negenhonderd mensen, onder leiding van dirigent Toscanini, zong ‘Va, pensiero’
uit Nabucco. De koning en alle hoge politici brachten de laatste eer. Het
verenigde Italië was weliswaar ‘gemaakt’ op het slagveld, maar Verdi
had het land een ziel gegeven. Een vriend memoreerde: ‘Verdi verenigde ons, toen zijn gepassioneerde muziek – iets dat de vijand nooit kon
overwinnen – het idee van de natie belichaamde, als een golf die van de
15 Alpen tot de kust reikte en onze harten in vuur en vlam zette.’
DE AGENDA
Zondag 16 maart
Jaarvergadering West Ende 11.00 uur
Zondag 30 maart
Lambardi Dienst Elkerliek 10.00 uur
Zondag 6 juli
Fietstocht West Ende vertrek 12.00 uur
Maandag 14 juli
Halfjaarlijkse vergadering 20.00 uur
Maandag 25 augustus
Eerste repetitie na de zomerstop
Zondag 5 oktober
Caratconcert Warandepark 13.00 uur
Zondag 12 oktober
Camillo Dienst Elkerliek 10.00 uur
Zondag 2 november
Concert Theater Speelhuis 15.00 uur
16
HELMONDER VAN HET JAAR 2014
De Rimbo band Helmonder van het Jaar. Daarmee bevinden we ons in
goed gezelschap. Wij verwierven immers de publieksprijs een jaar
eerder.
In het ED lazen we op 6 januari;
HELMOND - De Rimboband is
maandagavond uitgeroepen tot
'Helmonder van het jaar 2013'. Het
muziekgezelschap voor mensen met
een verstandelijke beperking won ook
nog eens de publieksprijs. Andere genomineerden waren de Stichting Super
Sociaal en Vereniging Wijkbeheer Binnenstad. De jury reikte in Theater
Speelhuis ook een stimuleringsprijs uit.
Dit jaar treden we twéé keer op met de Rimboband, in Helmond en
(vermoedelijk) in Mechelen
awe
Pagina 17
ONZE JUBILARIS TED HOOGLUGT
Tijdens de jaarlijkse feestavond werd Ted Hooglugt gefêteerd. 50 jaar geleden was hij al overtuigd van het nut van
zingen. Door de jaren heen zong hij niet alleen maar
droeg ook bij om de vereniging in stand te houden en uit
te laten groeien tot wat ze nu is. Ted was meer dan 20 jaar
penningmeester en zo lid van het dagelijks bestuur. Nu is
hij penningmeester van de Stichting Lambardi. Hij was de
drijvende kracht achter Actie overschotje waarbij Dmarken, Franken, Peseta’s en Lires na de vakantie periode werden ingezameld. Hij maakte jarenlang deel uit van de feestcommissie. Nu zie je
hem regelmatig met een jasschort als de tribune moet worden opgebouwd, die overigens ook door hem is ontworpen en gemaakt. Hij was
mede initiatiefnemer en nog steeds vormgever van Gelegenheidskoor
Camillo en hij loopt te hoop voor de regelmatig terug kerende actie Samenloop voor hoop. Maandag 25 november speldde de vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Zangersbond (dhr. Toon de Mol)
hem persoonlijk de gouden versierselen op - nu met een kroontje - en
overhandigde de daarbij horende oorkonde voor 50 jaar actief lidmaatschap. Nog minimaal 10 jaar voegde Ted toe, nadat koorleden kenbaar
maakten hem graag op de achterste rij bij de baritons te dulden.
18
IN ‘N NOTE(N) DOP
Het nieuwe groene boekje daarin veranderen deze keer de
regels niet, er komen wel nieuwe woorden, zoals euro-islam,
fair trade, mind mapping, op-en-af relatie, tobintaks, veggiedag en wij-zij-denken. Nieuw enkele Caribische woorden
bolita, dushi, faderen, gasbom, kets, pika, suikerdiefje,
choller en makamba. Onze woordenschat blijft dus groeien.
Wat te denken van de "Nederlandse" woorden selfie (woord
van het jaar 2013), socialbesitas, twerken, phubben, scheefwerken en
participatiesamenleving…
Shanty-koor Shanty's zijn sinds de 14e eeuw op zee en
door zeelui gezongen liederen, werkliedjes. Op dikwijls al
bestaande melodieën werden teksten gemaakt en in de
loop der tijden werden vaak ook nog eens tekst en melodie gevarieerd. Beurtzang: de shantyman zingt de coupletten van het arbeidslied, de mannen het refrein. Een
goede shantyman was zijn gewicht in goud waard, dan
verliep zwaar werk vlotter omdat iedereen gelijkmatig op maat van de
muziek werkte. Bloeitijd in 19de eeuw. Zie pagina 30
Let it be me Als dit werk wordt gezongen ontstaanassociaties met de sixties. De puberale/adolescente periode van menig koorlid. Het is een werk uit het repertoire van de onlangs
overleden Phil Everly, het jongste lid van het duo The Everly
Brothers. Hij overleed op 74 jarige leeftijd.
Akademie van kunsten Tot 1851 hoorde de
kunst nog bij de koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Nu in 2014 is deze weer samengevoegd, met andere woorden kunst kan
zich weer wetenschap noemen.
19
PORTUGEESE ZANGKUNST
Als je de donkere en kille wintermaanden ontvlucht en neerstrijkt in de
Algarve kom je als zanger in aanraking met Fado, een typisch Portugese
zangkunst. De fado zangkunst en muziekstijl is gebaseerd op hunkering
naar vervlogen tijden. Fado neemt een bijzondere plek in bij de Portugees. Ze geeft stem aan het gemoed van het leven, verdriet, melancholie, blijheid, weemoed, nostalgie, maar ook aan een feestelijke gebeurtenis. Fado is vergelijkbaar met ons levenslied. Het is ontstaan rond 1829
in de armere wijken van de grotere steden. Fado is afgeleid van het Latijnse fatum, dat staat voor lot of noodlot. Je zou kunnen zeggen Fado is
het noodlot vertaald in muziek. Er is geen andere muzieksoort op aarde
waarin melancholie en fatalisme zo worden gecultiveerd. Moorse/
Arabische en Braziliaanse invloeden zijn onmiskenbaar te horen. In het
begin werd fado gezongen in de kroegen en bordelen en was een fadista
niet meer dan een veredelde landloper. De fado werd toen geassocieerd
met prostitutie, kroegen, en misdaad. Rond 1900 vond de omslag plaats
naar het ‘respectabel’ worden van de stijl, ook dichters en intellectuelen
besteedden aandacht aan deze
muziekvorm. Begin jaren dertig gleed Portugal langzaam
weg richting een burgeroorlog. Voor de gevestigde
macht was fado de ultieme
uitdrukking van de Portugese
volksziel. Het volk werd rustig gehouden met ‘de drie
F’s’: Futebol, Fátima en Fado. De fadista’s lieten zich de
aandacht van de dictatuur
welgevallen. Na de Anjerrevolutie was er met fado geen
droog brood meer te verdienen. De rehabilitatie kwam begin jaren tachtig en ze werd opnieuw populair met de nieuwe generatie fadista’s. In
2011 heeft de fado een plaats gekregen op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco. Op de Unesco-lijst staan tradities, traditionele kennis, festivals en cultuuruitingen die volgens de organisatie beschermd moeten worden voor het nageslacht.
awe 20
LAMBARDI TE GAST BIJ LITTIE OF LITTIENIE
Iedereen was er op 24 november om 13:00 uur, zoals het afgesproken
was. Nou ja, bijna iedereen. Een enkeling was wat later: "het was verder
weg dan ik dacht", "ik wist de weg niet", "mijn horloge stond stil", "de
auto wilde niet starten", "het opmaken duurde langer dan ik dacht". Oorzaken genoeg! Maar goed, tegen half twee was iedereen voorzien van
koffie of thee met het vertrouwde plakje cake. Iemand maakte de opmerking: "waarom geen taai-taai-pop?" Een logische vraag, zo vlak
voor het Sinterklaasfeest. Maar er moet wel rekening gehouden worden
met het feit dat heel veel Lambardisten (en Lambardina's?) 'n kunstgebit
hebben; ga die maar eens lijmen: kwanta costa? Een van de vrijwilligers
van de gastheer "Littie of Littienie" nodigde ons uit in het boulodrome,
waar de boules, het butje, een metertje en een doekje al gereed lagen. Na
een uitleg en demonstratie van "petanque" konden de wedstrijden beginnen. Je kon al snel zien dat er deelnemers waren, die het jeu de boules al
veel vaker hadden gespeeld – misschien een beetje sneu voor de anderen. Hoewel, er is bij die vereniging altijd de mogelijkheid om lid te
worden. En gezellige vereniging trouwens, die dankzij de inzet van vele
vrijwilligers er voor zorgt dat de gasten keurig worden ontvangen, en de
accommodatie er piekfijn en verzorgd uitziet! Terug naar de
wedstrijden. Nog geen half uur na de start waren er al die hun eerste
partijtje hadden gespeeld. Die hadden er al gelijk enorm veel dorst van
gekregen, dus moe en bezweet werd snel naar de bar getogen! De laatste
partij van de eerste ronde duurde vrij lang; dat hadden de vrijwilligers
van "Littie" snel in de gaten, en gauw werd er een grote schaal met
warme hapjes geserveerd. Zodra iedereen daarvan was voorzien was die
laatste partij ook net uitgespeeld! Glaasjes leeg, zweetdruppels
verdampt, hapjes op: tijd voor de tweede ronde! Zoals altijd duurde deze
ronde wat langer, want iedereen raakt meer op dreef. Ook tijdens deze
ronde werden hapjes geserveerd, en de nodige
drankjes genuttigd.
Conclusie: een heel gezellige middag voor ons mixgezelschap! Dank aan de vrijwilligers van Littie of
Littienie en de feestcommissie voor de prima organisatie! Smaakt het naar meer en wil je meer weten
over de vereniging? www.littieoflittienie.nl.
21 Hans Adriaansen,clublid P.V. Littie of Littienie.
CLUB VAN 50
Dhr. J. Aben
Dhr. P. Adriaans
Dhr. F.C.A. Bijsterveld
Dhr. P. van Bokhoven
Dhr. J. van Bokhoven
Dhr. N. Bongers
Mevr. A.F. de Bont
Dhr. T.A.L. Christiaans
Mevr. J.H.F. Claassen
Dhr. H. Cornelissen
Dhr. W. van Dijk
Dhr. J. Dijstelbloem
Mevr. Duimelink
Dhr. J. van Ettro
Mevr. K.P. van Gastel-Bruinsma
Mevr. F. Gerris-Klarenbeek
Dhr. & Mevr. van Gorp
Mevr. A. Ham
Dhr. R.V. Harel
Dhr. M.H.M. van Harsel
Dhr. J. Hendriks
Mevr. E. Hendriks
Mevr. Hoebergen-de Vocht
Chin. Rest. Kota Radja
Mevr. A. Meulendijks-Hendrix
Dhr. F.G. Pasnagel
Party service Rooyakkers
Mevr. M. Prins-Verlijsdonk
Mevr. T. van Santen
Mevr. J.M.C. Smits
Mevr. H. Stoop -de Greef
Dhr. & Mevr. P. en G. Teluy
Restaurant De Steenoven
Dhr. R. v. Thiel
Dhr. & Mevr. T.Verhallen
Dhr. & Mevr. W. Verhorevoort
Dhr. J.M.F. Verspaget
Erven H. Vervoort
Mevr. Wouters - Claassen
Mevr. J. Zuidervaart
Hier had uw naam
kunnen staan !
22
NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 5 januari 2014 Als vanouds, gelukkig maar, waren weer vele
leden met hun partner naar West-Ende getogen om elkaar de hand te
schudden en de beste wensen – met vooral de hoop op een goede gezondheid – uit te wisselen.
Voorzitter Wim van de Reek hield een korte toespraak, waarin hij allereerst terugkeek op het voorbije jaar 2013. Een jaar dat verrassend begon met het behalen van de Publieksprijs "Helmonder van het Jaar".
Hoogtepunten in 2013 waren verder het jazzy Carat-optreden maar bovenal het Romantisch concert ter gelegenheid van het afscheid van Ton
Slegers. Een dieptepunt daarbij was natuurlijk het feit, dat het Eindhovens Dagblad geen letter wijdde aan dit mooie optreden van koor,
solist en pianist. Niettemin straalde Lambardi een warm familiegevoel
uit naar de vele toeschouwers. Datzelfde gevoel werd getoond bij andere
dieptepunten in 2013: helaas moesten we afscheid nemen van vijf Lambardisten. Dat kenmerkt in ieder geval de kracht van Lambardi. Wim
memoreerde in zijn terugblik ook de komst van twee nieuwe leden, en
de succesvolle activiteiten van Camillo. Dit Gelegenheidskoor kende
een forse groei, en met bijna 30 leden is het maximum vrijwel bereikt.
Vooruitkijkend naar 2014 wachten ons optredens in de Carat-reeks, het
concert in november en een dubbeloptreden met de Rimbo-band, waarvan één in het buitenland (vermoedelijk Mechelen). Afsluitend worden
de dirigenten Marcus de Haard en Ine Noijen verrast met een presentje.
Frans Martens was verhinderd, en ontving zijn presentje in een later stadium. Het vervolg was opnieuw als vanouds: enkele uurtjes geanimeerde gesprekken – onder het genot van een drankje en rijkelijk veel
warme hapjes – tussen Lambardisten, hun Lambardina's en leden van
Camillo ("Camillianen?").
Hbe.
23
COMMISSIE’S/TAAKVERDELING
Kascontrolecommissie
Theo Verhallen
Jan Jacobs
Theo Christiaans
Feestcommissie
Thieu van Aken
Theo van Harsel
Piet Cornelissen
Wim van Hoof
Spaarkascommissie
Tiny van Lieshout
Cees Toemen
Theo Verhallen
Programmacommissie
Marcus de Haard
Loek van Poppel
Toine Hendrickx
Piet Janssen
Harrie Swinkels
Marc Vogels
Werkgroep Camillo
Frits van Bussel
Toon vd Meulengraaf
Theo van Harsel
Ine Noyen
Cees Toemen
Tribunecommissie
Jack Bijsterveld
Theo van Ettro
Toon Gruyters
Ted Hooglugt
Willy Verhorevoort
Webmaster
Peter van Bokhoven
Archivaris
Jo Sneijders
Kleding
Albert de Bont
Donateurs
Cees Toemen
Geluidstechniek
Lambert v d Reek
Bibliothecaris
Ad van Gool
Hans Roosen
Jack Bijsterveld
Clubblad De Stem
Redactie
Han Besters
Anton Weterings
Distributie
Jack Bijsterveld
Club Fotograaf
Jan Dijstelbloem
Vraag niet wat Lambardi voor jou kan
doen, maar wat jij
voor Lambardi kunt
doen!
VAN DE REDACTIE
Graag ontvangen wij kopij voor het clubblad
over activiteiten van de vereniging. De redactie
behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij
indien nodig te corrigeren en/of in te korten. Opname van de kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking ervan eens is.
Kopij voor De Stem 2 inzenden vóór 20 mei.
24
VERJAARDAGEN
Jan Jacobs
Martin Claassen
Gerard Smits
Pieter Janssen
Thieu van Aken
1 maart
14 maart
15 maart
19 maart
21 maart
Henk Ceelen
9 april
Leon Fransen
9 april
Rien Lieffering
15 april
Cees Toemen
15 april
Riny van der Elsen 16 april
Harrie de Jong
16 april
Pieter Migchels 22 april
Berry Wijnen
24 april
Jan Dijstelbloem 25 april
Jo Sneijders
27 april
Rafi Harel
1 mei
John Megens
2 mei
Tiny v. Lieshout 13 mei
Rob v. Bokhoven 15 mei
Frits Gubbels
15 mei
Hans v. Dam
17 mei
Martin v. Rooy
23 mei
Piet Schepers
24 mei
Verjaren, een aantal kroonjaren is genoemd naar Bijbelse personen. Is de
jarige een vrouw, dan wordt in plaats
daarvan vaak de vrouw van de Bijbelse
persoon genoemd:
50 jaar: Abraham of Sara
60 jaar: Isaak of Rebekka
70 jaar: Jacob of Racherl
80 jaar: Jozef of Asnat
90 jaar: Efriam
100 jaar: Methusalem
Deze benamingen berusten niet op de
leeftijd die door die personen bereikt
werd. De meeste aartsvaders werden
veel ouder. De associatie tussen 50 jaar
en Abraham bijvoorbeeld berust op een
verkeerde interpretatie van Johannes
8:57: "Gij zijt nog geen vijftig en ge
hebt Abraham gezien?" Methusalem
leefde veel eerder. Van hem wordt een
leeftijd van 969 jaar genoemd, de oudste
persoon in de Bijbel.
Mogelijk interessant om te weten, als je
honderd wordt dan krijgt je van onze
koning en koningin een persoonlijk felicitatie toegezonden. De brief of kaart
wordt door de burgemeester bezorgd,
dus zorg dat je koekjes voor bij de koffie in huis hebt.
25
CANTIQUE DE CAMILLO
Camillo komt elke donderdag bij elkaar
En bespreekt ook 't wel en wee met elkaar
't Is fijn dat dat kan, 't is goed dat 't er is
Anders hebben we toch wel 'n gemis!
Maar: alléén in de pauze, niet tijdens 't zingen
Je hebt dan geen tijd meer voor andere dongen!
Dus: concentreer, luister en lees mee
Dan houden jullie mij ook wel-tevree!
En wat te denken van onze start-oefening?
't Geeft mij in ieder geval wel genoegdoening
Om jullie te zien ploeteren en steeds proberen
Bedenk: wie blijft proberen zal 't op den duur leren!
't Is niet om te brullen en gieren
Maar 't werkt soms wel op je lachspieren
't Is niet om te pesten of uit te testen
Alleen maar 'n aanreiking, 'n geste!
Want wie alles in beweging houdt
Wordt gezond en lenig oud!
Onze absentielijst is vrijwel blanco
Maar dat zie ik niet als een manco
Integendeel, meer als compliment
Ik voel me hierdoor lekker verwend!
Iedereen komt graag, voor z'n plezier
Soms heb je ook 't nodige vertier
De inwendige mens wordt ook niet vergeten
Door alle traktaties is 't er goed van eten!
En zelfs al ben je niet zo'n prater
Of sla je soms ook eens een flater:
't Is fijn om er bij te horen
't Kan iedereen beKOREN !
We staan nu weer aan 't begin van 'n Nieuw Jaar
Mijn wens voor jullie is: Ga zo door met elkaar !!
Ine Noijen.
26
NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI
Het eerste Caratconcert in het voorjaar wordt een bijzonder concert.
Die eerste zondag valt op 4 mei. In het stadspark De Warande zal het
Requiem van Mozart te horen zijn. Om 15.00 uur worden gezongen
door het projectkoor met orkest onder leiding van ons erelid Ton Slegers. Aan dit eenmalig project werken mee het symfonisch orkest Brabant Sinfonia en een projectkoor met 92 zangers. De solisten zijn; Erik
Janse, Wim Ritzerfeld, Rianne Wilbers en Lisinka de Vries.
De Carat-stichting heeft ervoor gekozen om het eerste van de wekelijkse zomerconcerten zelf in te vullen omdat deze samenvalt met de
Nationale dodenherdenking. Dit uniek openingsconcert is tevens ter
viering van het vierde lustrum van de concertenreeks op de zondag.
Lambardi verzorgt een Carat-concert op zondag 5 oktober.
27
VAN BONENPIKKER TOT KERSENPIT
Op 16 april 1949 zag ik het levenslicht in Chaam,
het dorp bekend van de ‘Acht van Chaam’. Zoals
veel dorpen en steden een bijnaam hebben spreken
ze van ‘Chaamse bonenpikkers’. Deze naam wordt
verklaard vanuit de gewoonte om met Chaamse
kermis groene en witte bonen te eten, de
zogenaamde 'Chaamse kermiskost'. Ik was de
tweede zoon in ons gezin en na mij kwamen er nog
3 jongens en 2 meisjes bij. Na enkele Chaamse
jaren verhuisden we naar Breda. Daar heb ik mijn opleiding genoten. Na
de ULO ben ik naar de kweekschool gegaan. Mijn vader was onderwijzer
en raadde me af naar de kweekschool te gaan, maar je weet ‘afraden is
aanraden’. Na de kweekschool afgerond te hebben ‘mocht’ ik in militaire
dienst. Ik kreeg een opleiding tot vercijferaar wat betekende dat je regelmatig berichten moest versturen in code in een ruimte die maar voor enkelen toegankelijk was. Een prachtige gelegenheid om alvast een groot
deel van mijn studie Engels te volgen. 1 januari 1971 kon ik een baan
krijgen in Breda. Officieel duurde mijn diensttijd tot 1 maart dus diende
ik een verzoek in eerder de dienst te mogen verlaten. Ik ging ervan uit dat
dit geen probleem was omdat we met 4 dienstplichtigen de postverdeling
over de diverse compagnieën mochten verzorgen. Dit betekende ’s morgens de post ophalen bij het centrale postkantoor op de kazerne, deze inschrijven in het register en dan wachten tot er iemand de post voor de
betreffende compagnie kwam ophalen. Een ‘hele verantwoordelijke taak’
waarvoor je echt met 4 man moest zijn, dus werd mijn verzoek afgewezen. Dit betekende dat ik 1 maart uit dienst kwam. Er was toen een
vacature aan de RK Jongensschool in Liessel. Omdat een tante van me in
Liessel woonde, meende ik dat het een goed begin van
mijn onderwijscarrière was en dat ik later nog wel eens
kon kijken naar een baan in Breda of omgeving. Het
toeval wilde dat er in juli een baan vrij kwam aan de RK
Meisjesschool in Liessel. Mijn toenmalige vriendin en
nu al ruim 40 jaar mijn vrouw Corrie was onderwijzeres
en solliciteerde naar die baan. Ze werd benoemd, we
trouwden en vonden woonruimte in Liessel.
28
29
Vandaar zijn we via wat omzwervingen – Deurne, Vlierden, Helmond –
in Mierlo terecht gekomen. En zo komen we bij de kersen aangezien
Mierlo een dorp is dat bekend staat als kersendorp. Inmiddels wonen we
dertig jaar in Mierlo, hebben 3 volwassen kinderen die ieder ook weer
drie kinderen hebben en zo komen we bij de muziek met het liedje 3 x 3
= 9. Zoals gezegd was mijn vader onderwijzer en aangezien hij ook
goed kon zingen mocht hij bij de diverse kerkelijke hoogtijdagen zorgen
voor een mooi jongenskoor samengesteld uit de leerlingen van de school
waar hij werkte. Uiteraard maakte ik ook deel uit van dat koor en dat
was de eerste koorervaring. Mijn verdere muzikale vorming begon toen
ik 7 was want toen mocht ik op pianoles. Omdat het me ontbrak aan
echt talent voor de piano en de oefenstof maar bleef hangen bij sonates
ben ik na een paar jaar gestopt met de pogingen het mooie pianospel
onder de knie te krijgen. Op de kweekschool was muziek een belangrijk
vak en daar moesten we blokfluit leren spelen. Al snel werd ik lid van
het koor op onze kweekschool en toen in de parochie een jongerenkoor
werd opgericht was ik uiteraard ook van de partij. Omdat het jongerenkoor leden nodig had werden we gevraagd in de buurt waar we woonden
eens rond te kijken of er mogelijke jongeren waren die ook lid wilden
worden. Zo kwam ik twee huizen bij mijn ouderlijk huis vandaan bij de
buren waarvan ik wist dat ze kinderen hadden in de leeftijd van de leden
van ons koor. Eén van de dochters deed open en had wel belangstelling
voor het koor. Ze vroeg me haar bij de volgende repetitie op te halen
zodat we samen konden gaan. Ze bleek op de andere kweekschool in
Breda te zitten, want in die tijd was het nog mooi gescheiden, een
kweekschool voor jongens en één voor meisjes. Het klikte meteen en het
klikt nog steeds. Toen ik in Liessel aan de jongensschool het een en ander vertelde over mijn opleiding en bezigheden in het verleden werd al
snel gevraagd om blokfluitles te gaan verzorgen voor de leerlingen die
daar belangstelling voor hadden. Dit heb ik gedurende de ruim drie jaar
dat ik aan die school gewerkt heb met
veel plezier gedaan. Ook kwam al vrij
snel de pastoor met de vraag of ik niet
wilde proberen een jongerenkoor op te
richten. Er was een goed kinderkoor
maar als die kinderen doorstroomden
naar het voortgezet onderwijs stopten ze
bij het kinderkoor en het zou toch wel
jammer zijn als ze dan niet meer in de
kerk zouden zingen.
Samen met een kennis heb ik deze uitdaging opgepakt en zijn we begonnen met een jongerenkoor. Het koor groeide gestaag en in de vier
jaar dat ik het dirigeerde hebben we veel mooie vieringen verzorgd. In
augustus 1974 begon ik als docent Engels aan de Franciscusmavo in
Helmond. Ik was nog bezig met de studie voor mijn MO –a akte Engels
waardoor studie, gezin en school ervoor zorgden dat muziek naar de
achtergrond verdween, met zo nu en dan een kleine opleving want als
onderwijzer was je natuurlijk op een school in die tijd op vele fronten
inzetbaar. Zo heb ik ook een jaar muzieklessen verzorgd op de mavo.
Binnen de school kreeg ik de kans door te groeien van leraar tot adjunct
directeur. In 1993 fuseerde de Franciscusmavo met de Nazarethmavo,
de lts en lhno tot het Ter Kemenadecollege voor VMBO. Ik werd
locatieleider op de vestiging aan de Generaal Snijdersstraat en tevens
verantwoordelijk voor het onderwijskundige beleid van de hele school.
In 1992 werd ik gekozen als vrijwilliger in het bestuur van de Vereniging voor RK AVO, een onderdeel van de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie. Al snel werd ik voorzitter van die Vereniging, wat een behoorlijk beslag legde op mijn vrije tijd en wat ik tot 2002 heb gedaan. In
2002 ben ik naar Breda gegaan waar ik verantwoordelijk werd voor een
VMBO school die onderdeel uitmaakte van een brede scholengemeenschap. De bedoeling was dat we ook zouden verhuizen omgeving Breda,
maar het is duidelijk gezien het feit dat ik nu bij Lambardi zing, dat dit
er niet van gekomen is. De school in Breda werd door bestuurlijke fusies onderdeel van ROC West-Brabant, waar ik in 2008 beleidsmedewerker werd op de afdeling personeel en organisatie. Geboren in 1949
kwam ik nog in aanmerking voor FPU, waar ik exact na 40 jaar onderwijs, op 1 maart 2011 gebruik van maakte. Toen kwam ook weer de tijd
om te gaan zingen en juist op dat moment startte er weer een koorschool. Gelukkig voldeed ik aan de ´toelatingseisen´ voor het koor en na
een verkorte koorschool vanwege de start van de voorbereidingen voor
het concert in 2012 mocht ik de repetities gaan volgen. Het gaf een geweldig gevoel deel te mogen uitmaken van zo´n groot en goed koor en
vooral het eerste optreden in Gemert was een hele ervaring. Elk optreden geeft weer een enorme kick. Naast Lambardi maak ik deel uit van
de Salty Dogs, een Shantykoor in Mierlo. Dit is een heel ander koor,
maar juist het grote verschil tussen beide koren maakt het zo leuk. Ik
hoop dan ook nog jaren te mogen zingen zowel bij Lambardi als bij de
Salty Dogs.
Harrie de Jong.
30
TEKST LIED CAMILLO
Door Camillo word je verzorgd van de wieg tot aan het graf
Bij recepties zingen wij. Bij een huwelijk zingen wij
Bij een begrafenis, nou dan zijn we er ook bij
Onderdeel van het Lambardi-mannenkoor is het Camillo-koor
Op donderdag al vroeg op pad efkes weg van huis naar ‚n andere vrouw
Onder leiding van ons Ien zingt een man of negentien
Kost ons geen moeite, we zijn haar tot nog toe eeuwig trouw
Camillo zingt van de wieg tot aan het graf
Met een man of negentien. Onder leiding van ons Ein
Bijna het slotakkoord. Heb je al eens, al eens ooit zo'n koor gehoord.
Gezongen 23 november j.l. op de feestavond; tekst: Loek van Poppel
In Memoriam Piet van Kraaij
In september 1983 kwam hij als 1e tenor
bij ons koor. Hij zong daarvoor al jaren
in het kerkkoor en was dan ook een welkome kracht bij Lambardi. Hij was altijd
een zeer betrokken, behulpzaam en actief
koorlid waar nooit tevergeefs een beroep
op werd gedaan. Spullen klaarzetten, muziekmappen uitdelen en weer innemen,
meehelpen met van alles en nog wat. Piet
stond altijd, ook ongevraagd, klaar om te
helpen en lange tijd bood hij ons de gelegenheid om de aanhanger met de tribune
bij hem te stallen en wel geheel belangeloos.
Ruim 30 jaar was Piet lid van ons koor,
waarvan de laatste ongeveer 12 jaar als rustend lid. Maar ook al zong hij
niet meer actief mee, Lambardi bleef voor hem van grote betekenis en
hij volgde het wel en wee van ons koor altijd en tot het laatste toe. Een
anekdote, die hem nog lang achtervolgde, was dat we tijdens de koorreis
naar Kassel op zondagmorgen klaar waren om te vertrekken voor een
rondreis door de omgeving. Iedereen zat al in de bus toen we ontdekten
dat Piet er niet was. Na lang zoeken kwam iemand op het idee dat hij
wel eens naar de kerk zou kunnen zijn. De beslissing werd genomen dat
het koor zou vertrekken en de voorzitter achter zou blijven om Piet op te
vangen en ons met een taxi achterna te reizen. Zo gebeurde het en inderdaad bleek dat Piet, zonder iets te zeggen, naar de kerk was geweest om
de H.Mis bij te wonen alvorens aan de zondag te beginnen.
Rustig is hij op 28 januari 2014 overleden, 92 jaar oud.
Op zaterdag 1 februari 2014 heeft ons Camillo-koor in de Helmondse
St. Jozefkerk zijn uitvaart op waardige en sfeervolle wijze opgeluisterd.
Wij hebben in hem een trouwe zangersvriend verloren die we dankbaar
zullen blijven gedenken.
Piet Janssen, vicevoorzitter
32
Uitvaart Frits Spierings
Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken tot
stand wordt gebracht.
ENIG SPEURWERK
14 november 2013 hoorden we tijdens een serenade t.g.v. het afscheid
van onze voorzitter bij diens bedrijf RSW de volgende lijfspreuk.
Wo man singet, da laß dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.
Wim vertrouwde later de redactie toe dat hij deze had gehoord in de roaring sixties, tijdens een vakantie met zijn ouders in Westfalen. Erich
Schneider, een zanger uit Altena Westfalen en een goede kennis/
huisvriend van de familie van den Reek gebruikte deze zinsnede. Na
enige speurwerk blijkt deze tekst te komen uit een gedicht van Johann
Gottfried Seume. Hieronder vier van de negen coupletten. We troffen de
volledige tekst aan in het Alojado Lieder-Archiv. In het huidige digitale
tijdperk is de scheidslijn tussen verzinsels/feiten, fictie/werkelijkheid
uiterst smal geworden met zoekmachines als wikipedia of google.
Mogelijks is dit iets voor de programmacommissie?
1 Wo man singet, da laß dich ruhig nieder,
ohne Furcht was man im Lande glaubt;
wo man singet, wird kein Mensch beraubt,
böse Menschen haben keine Lieder.
3 Mit Gesang eilet in dem lenze
rasch der Knabe von des Meisters Hand,
und die Schwester flicht am Wiesenrand
mit Gesang dem Gaukler Blumenkränze.
2 Mit Gesange weiht dem schönen Leben
jede Mutter ihren Liebling ein,
trägt ihn lächelnd in den Maienhain,
ihm das erste Wiegenlied zu geben.
4 Mit Gesang spricht des Jünglings Lieb',
was in Worten unaussprechlich war,
und der Freundin Herz wird offenbar
im Gesange, den kein Dichter schrieb.
Johann Gottfried Seume
Dichter/schrijver
*29.01.1763, Poserna
†13.06.1810,Teplitz
34
CONTACTMANNEN
Afwezigheid melden bij
Cees v.d. Jagt
0492-548052
Wim Schoemaker
0492-552761
2e Tenoren
Thieu van Aken
040- 2435720/0643000499
Baritons
Lambert v.d. Reek
0492-546243
Bassen
Jo Sneijders
0492-543850
Voor boekingen gelegenheidskoor Camillo
[email protected] 0492-547426
Secretariaat
Peter van Bokhoven
0492-511064
[email protected]
Penningmeester Chris Hendriks
0492-512042/0644513551
Rabo bankrekening NL44RABO0174939442.
Dirigent
Marcus De Haard
1e Tenoren
www.mannenkoor-Lambardi.nl
35
ONZE DONATEURS
Door onderstaande bedrijven, instanties en personen wordt
het ons mogelijk gemaakt koorscholing en wervingsactiviteiten te organiseren waarmee Lambardi de continuïteit en kwaliteit van het koor waarborgt.
Dhr. v.d. Broek
Ariza BV
Clercx BV
Dhr. B.A. Grijpstra
Huijbregts Groep BV
A. Jansen BV
Van Oorschot Mode BV
Party Rent Service
Polymer Consultancy BV
Rabobank
Restaurant Steenoven/Paviljoen De Warande
Rivez Assurantiën en Risicobeheer BV
Schutten Beheer BV
Polymer Consultancy BV
Tibor Vastgoed BV
Dhr. P. van der Velden
Verspaget Foundation
Hotel West-Ende
J.H. De Wit BV
Dhr. R. van Thiel
Ook adverteren in ons clubblad?
vraag naar de voorwaarden!
36
STADSE MANIEREN
Plattelanders die naar de grote stad gaan,
passen zich aan hun nieuwe habitat. Vogels ook zo blijkt. De huidige zang van
witkruingorsen in een wijk van San Francisco werd vergeleken met die
(opgenomen) van 1962 toen de wijk veel
stiller was. Drie melodieën hadden ze toen.
Er waren in 1999 nog twee over, die zich
in de hoogste registers bevinden en het
makkelijkst boven de lage dreun van het verkeer uitkomen. De hoogste
van de twee lijkt nu als enige te gaan overblijven. Werd de zang van een
witkruingors uit 1969 afgespeeld dan reageerden mannetjes nauwelijks.
Werd de zang uit 2005 afgespeeld, dan reageerden ze fel opdat ze dan
dachten het te doen te hebben met een indringer in hun territorium.
intermediair
KLOKKEN & UURWERKEN
TOINE DAELMANS
-Erkend restaurateur op gebied van luidklokken torenuurwerken en carillons.
-InNederland 600 grotere en kleinere
installaties verzorgd.
-Tevens opdrachten uitgevoerd in Noord–
Zuid-Amerika, Europa en Afrikaanse landen.
-Jarenlange ervaring opgedaan bij wereld
bekende oudste klokkengieterij in Nederland.
Toine Daelmans
Wevestraat 30
5708 AG Helmond (Stiphout)
tel: (0031) (0)492 545577 [email protected]
w.daelmans.com
38
KRANTENKNIPSELS
39
Colofon
Redactie: Han Besters, Anton Weterings
Vormgeving: Anton Weterings
Foto’s: Jan Dijstelbloem
Verspreiding: Jack Bijsterveld
Mailadres: [email protected]
[email protected]
Drukwerk: Vane Druk v.o.f.
Inzenden kopij De Stem nr 2/2014 vóór 20 mei
www.mannenkoor-lambardi.nl
Advertentie
Vane druk
drukwerk