Download programma muziek 2 daagse

23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Netwerk
Muziekdocenten
pabo
!
www.muziekdocentenpabo.nl
STAAT VAN DE KUNSTEN
BAREND VAN HEUSDEN
STIMED
STICHTING INNOVATIE
MUZIEKEDUCATIE
DE KEMPEL
PABO IN HELMOND
MUZIEK IN SAMENHANG
Sparren, discussiëren en inspireren
Een studietweedaagse voor de leden van het NMP op woensdag 23 en donderdag 24 april bij de
pabo van de Hogeschool de Kempel in Helmond. Centraal thema is Muziekonderwijs in
samenhang. De deelnemers komen deze dagen in contact met interessante sprekers,
workshopleiders en verwerven de meest actuele kennis op het gebied van
muziekonderwijs in samenhang.
'Meer samenhang in het
In dit programmaboekje is meer informatie te vinden over de inhoud van
onderwijsaanbod kan de
het programma, de deelnemers, de sprekers, de workshopleiders en het
onderwijskwaliteit
hotel. Op de website www.muziekdocentenpabo.nl documenten
vergroten. Want
achtergrondinformatie.
samenhang maakt
leerstof voor leerlingen
#2014NMP
betekenisvoller en
begrijpelijker.’ Bron: www.slo.nl
!
!1
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Inhoudsopgave
Programma
3
Locaties
6
Sprekers en workshopleiders
14
Deelnemers
14
!
!
!2
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Programma
Let op: we gebruiken gedurende deze tweedaagse verschillende locaties! Op woensdag gaan we
naar de Pabo en op donderdag naar het Kunstkwartier. Bij elk onderdeel staat beknopt de inhoud
beschreven. Meer informatie over de sprekers en de onderdelen is verderop te vinden.
Woensdag 23 april: Pabo De Kempel
Tijd
Inhoud
Lokaal
10.00 Inloop
- Koffers, tassen en jassen gaan naar ruimte in de personeelskamer (010)
- Ontvangst met koffie en thee
college
zaal 042
10.30 Opening
- Welkom door manager initiële opleiding Marcel Lemmen
- Voorzitter NMP Harrie Poulssen
- Kascommissie installeren
college
zaal 042
10.40 Muzikale start
- Collega’s uit Helmond
college
zaal 042
11.00 De staat van de kunsten in het primair en voortgezet onderwijs
- Barend van Heusden (hoogleraar Cultuur en Cognitie)
college
zaal 042
12.30 Lunch
Achter de
catering
13.30 Muziekonderwijs in samenhang
- Presentatie werkgroep onderwijs in samenhang van het NMP (Ellen Bothof en Loes Heitling)
- Anne Boer van Aslan Muziekcentrum geeft uitleg over de pilot 'Op muziek
kun je rekenen’
- Frans Haverkort geeft uitleg over muziek in samenhang met Engels met
behulp van Eigen-wijs Digitaal college
zaal 042
14.15 Inleiding over Stimed
- Rob Maas gaat in op de Stichting Innovatie Muziekeducatie
college
zaal 042
15.15 Twee workshops
!
!
!!
!!
Groep 1 Muziek- en cultuuronderwijs
- Frank Tellings (Stimed)
233
Groep 2 Opleiding post-hbo ‚Cultuur-begeleider'
- Marije de Vries (pabo Hogeschool Inholland)
232
16.00 Koffie/thee
Cadet je
van Jetje’
16.15 Twee workshops groepen gewisseld (zie 15.15)
17.00 Uit en in de praktijk
- Presentatie van studenten van Pabo de Kempel o.l.v. Anne-Marie Sloekers
- Presentatie onderzoek 'Creatief muziek maken in de klas – ga er maar aan
staan’ Ellen de Vugt
233
!3
23 EN 24 APRIL 2014
Tijd
NMP TWEEDAAGSE
Inhoud
Lokaal
17.30 Kleine snack met drankje
Naast
catering
18.00 Naar het hotel 'Golden Tulip West-Ende’
19.00 Diner met aansluitend borrel bij Heerenkamer in het hotel
(twee consumpties voor rekening van NMP)
!
Donderdag 24 april op Kunstkwartier
Het programma op de donderdag vindt plaats in het centrum voor de kunsten in Helmond:
Kunstkwartier. Dus niet op de pabo!
Tijd
Inhoud
09.00 Twee workshops
!
!
Lokaal
ruimte k01
ruimte k02
Groep 1 Muziek in samenhang met dans
- Henriette Wachelder
Groep 2 Feel the music
- Irma Hemmer
10.30
Pauze met koffie en thee
10.45
Twee workshops groepen gewisseld (zie 09.00)
12.15 Lunch
atrium
Lunchroom de Keyser
13.15 Ledenvergadering
- download via de website de benodigde stukken
ruimte 001
14.00 Profieldeel kennisbasis - verschillen in kaart gebracht
- Roeland Vrolijk en Johan Sterken
ruimte 001
14.30 Vakspecialist muziek
- de werkgroep vakspecialist wil de NMP leden betrekken en hun
bijdrage vragen aan het actualiseren van het cursusmateriaal en het
updaten van de opleiding.
ruimte 001
15.00 Koffie/thee
15.15 Twee sprekers
!
!
16.15
atrium
!!
!!
Groep 1 Muzikale vaardigheden en toetsing
- Jozef Kok
ruimte k01
Groep 2 Music composition as Social-Cultural Activity
- Michel Hogenes
ruimte 001
Twee sprekers groepen gewisseld (zie 15.15)
16.30 Afronden
- borrel
atrium
!4
23 EN 24 APRIL 2014
Tijd
Inhoud
NMP TWEEDAAGSE
Lokaal
17.00 Afsluiting
!5
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Locaties
!
De tweedaagse in 2014 vindt op twee locaties plaats. Op woensdag gaan we naar de pabo en op
donderdag naar het centrum voor de kunsten in Helmond Kunstkwartier.
Woensdag 23 april: Pabo de Kempel
De Kempel
Volgens de website van de Kempel beschouwt deze Hogeschool
zichzelf als een zelfstandige monosectorale hogeschool die
uitsluitend de opleiding tot leraar basisonderwijs aanbiedt in een
voltijd en een deeltijd variant. Met een studentenaantal van zo’n
850 is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo.
Hogeschool de Kempel wil: mensen verbinden die leren een warm
hart toedragen. Missie:
De hogeschool wil de interactie bevorderen tussen lerenden: kinderen,
studenten, docenten, mentoren en bestuurders. Onderwijs maak je samen.
Opleiden moet vorm krijgen in leerwerkgemeenschappen en is geen
eenrichtingsverkeer. Daarbij streeft De Kempel ernaar om verbondenheid
te scheppen tussen mensen onderling en de mens en zijn wereld,
geïnspireerd door de christelijke traditie. Het leren moet doelgericht zijn,
cumulatief, actief, sociaal en contextgebonden. De lerende is
doorslaggevend in de onderwijsprocessen. Echte betrokkenheid bij en
oprechte interesse in de leerprocessen zijn essentiële factoren.
Bron: www.kempel.nl
!
Adres
Hogeschool de Kempel
Deurneseweg 11
5709 AH Helmond www.kempel.nl 0492-514400
Contactpersoon voor het NMP, muziekdocente: Anne-Marie Smeets-Sloekers
[email protected]
Golden Tulip Hotel West-Ende
Adres
Golden Tulip Hotel West-Ende Steenweg 1
5707 CD HELMOND
T: 0492-524151
Contactpersoon voor het NMP: Saskia van Schijndel www.westende.nl
[email protected]
!6
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
!
Prof. dr. B.P. (Barend) van Heusden
!'In mijn lezing zal ik ingaan op de 'staat van de kunsten'
in het primair en voortgezet onderwijs. Ik zal betogen
dat een gedegen kennis van cultuur, en van de
functie(s) van de kunsten in de cultuur, de noodzakelijke
basis biedt voor het ontwikkelen van cultuuronderwijs.
Een dergelijke basis ontbreekt tot nu toe, en dat is
aanleiding geweest voor veel verwarring. Aan de hand
van voorbeelden uit muziek en muziekonderwijs
probeer ik te laten zien hoe een doorlopende leerlijn
cultuuronderwijs in de praktijk vorm zou kunnen
krijgen.’
!Barend van Heusden is hoogleraar Cultuur en Cognitie,
in het bijzonder met betrekking tot de Kunsten, bij de
afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de
Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek richt hij
zich op cultuur- en kunsttheorie en op cultuuronderwijs.
Hij publiceerde boeken en artikelen op het terrein van
literatuurtheorie, kunsttheorie en cultuursemiotiek. Van
2009 tot 2014 leidde hij het onderzoek ‘Cultuur in de
Spiegel: naar een doorlopende leerlijn
cultuuronderwijs’. !www.rug.nl/staff/b.p.van.heusden/index
www.cultuurindespiegel.nl
Loes Heitling en Ellen Bothof
!Gedurende het afgelopen jaar heeft de werkgroep
'Muziek bij andere vakken’ zich gebogen over dit
interessante fenomeen. Wat kan muziek bij andere
vakken betekenen, wat gebeurt er al op dit gebied, wat
betekent dit voor het vak muziek zelf? De werkgroep zal
tijdens deze tweedaagse een presentatie geven van de
resultaten tot nu toe en vraagt ook enige input van de
leden.
!Loes Heitling is docent muziek, dans en cultuureducatie
aan de Hanzehogeschool te Groningen. Ze geeft naast
deze lessen ook workshops in het werkveld, op het
gebied van muziek bij andere vakken. !Ellen Bothof is docent muziek op Pabo Hogeschool
Leiden, waar ze naast alle muzieklessen ook
vaardigheidstrainingen verzorgt en studiebegeleider is
van de cultuurklas. Daarnaast werkt ze met veel
plezier als vakleerkracht muziek en groepsleerkracht op
basisschool "De Ontdekkingsreis", een school waar je
je hart mag volgen.
!7
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Anne Boer
!In opdracht van Aslan Muziekcentrum en in
samenwerking met de Stichting Goed Rekenonderwijs
is in maart een pilot gestart 'Op muziek kun je
rekenen!'. In deze pilot wordt een 8-delige lessenserie
getest voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs. Elke les staat in het teken van een rekenkundig thema
met een bijpassend lied. Aan de hand van de
verschillende muzikale domeinen wordt een aantal
lessuggesties gegeven die zowel een muzikaal als een
rekenkundig doel in zich hebben. De pilot wordt naar
alle waarschijnlijkheid dit schooljaar afgerond en in
september 2014 uitgegeven. In de toekomst wordt
gekeken naar uitbereiding voor andere jaarlagen.!
!Ik ben Anne Boer, 26 jaar en werkzaam als
muziekdocent op twee basisscholen in Amsterdam.
Tijdens mijn afstudeeropdracht voor de Master
Kunsteducatie is een start gemaakt met het
ontwikkelen van lessen in het teken van muziek en
rekenen in opdracht van Aslan Muziekcentrum. Na mijn
afstuderen is deze opdracht voortgezet en is de
methode 'Op muziek kun je rekenen!' gerealiseerd. Naast muziekdocent in het basisonderwijs geef ik
zanglessen op een jeugdtheaterschool en ben ik
werkzaam in het buitenschoolse muziekcircuit.
Rob Maas en Frank Tellings
!Frank Tellings en Rob Maas zijn de drijvende kracht
achter Stimed. Beiden hebben hun sporen verdiend in
het onderwijs als innovatoren en ontwikkelaars.
!In deze creatieve workshop met als thema 'Sound
Design’ worden expressievakken zoals muziek en
toneel gekoppeld. Er worden verbindingen gelegd naar
andere vakken zoals geschiedenis, Nederlands, Engels,
maatschappijleer, maar ook naar vormgeving, film en
scheikunde en hedendaagse beroepen. De werkvorm is
uitdagend voor de klas met procesbegeleiding als rol
voor de docent. !Frank Tellings werkt als Stimed trainer 21st century
skills voor meerdere Cultuurinstellingen in Nederland en
ontwikkelt het Stimed curriculum po en vo onderwijs.
!Rob Maas werkt aan de Universiteit van Münster als
hoofd van de popafdeling en de studie Keyboards &
muziekproductie. Hij is verbonden aan de
Landesakademie in Heek (D) waar hij bij en
nascholingen verzorgd aan docenten in het basis en
vervolgonderwijs. Rob is verder werkzaam aan de
opleiding Kunst en Techniek aan het Saxion in
Enschede en is daar nauw betrokken bij de
onderwijsontwikkeling.
!8
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
!
Marije de Vries
!Na de afronding van de opleiding Docent muziek heb ik
ervaring opgedaan als educatief medewerker bij diverse
instellingen. Tijdens dit werk kwam de omschakeling
van aanbodgericht naar vraaggericht werken en ben ik
trainingen Interne Cultuur Coördinator (ICC) gaan
geven. Vanaf september 2010 werk ik als docent
muziek bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Naast deze
baan heb ik een bedrijfje voor muziekeducatieve
projecten www.mpduo.nl
!Begin april is bekend geworden dat de nieuwe post-
hbo opleiding Cultuurbegeleider officieel gecertificeerd
is door Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
Nederland (SPHBO), onderdeel van het Centrum voor
Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). De posthbo opleiding Cultuurbegeleider is een
samenwerkingsverband tussen Inholland Academy en
Plein C, het bureau voor cultuureducatie in NoordHolland en is ontwikkeld in het kader van het
programma Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016).
Het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs
(LPNPO) heeft de opleiding gekozen als model voor
landelijke uitrol. De opleiding is een vervolg op de
basisopleiding Interne Cultuur Coördinator en wordt
sinds januari 2014 aangeboden. Cursisten van deze
post hbo vergaren o.a. meer inhoudelijke kennis op het
gebied van cultuuronderwijs en leren dit zelf te
verzorgen op school of collega’s hierbij te begeleiden.
Daarnaast komt binnen de opleiding het ontwikkelen
van leerlijnen aan bod en zijn de theoretische
onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op de eigen
school. Cursisten schrijven een meesterproef en leggen
een portfolio aan.
Anne-marie Smeets-Sloekers
!Vanaf mijn studie Docent muziek aan het Koninklijk
Conservatorium in den Haag werkzaam op de Pabo.
Eerst Hogeschool Rotterdam en Omstreken en daarna
Hogeschool de Kempel.
Daarnaast ook werkzaam geweest als groepsleerkracht
en vakleerkracht muziek op verschillende basisscholen
in Oegstgeest, Den Haag, Asten-Heusden.
Voor de fun geef ik zangworkshops en zanglessen aan
mensen van 2-100 jaar.
!Anne-Marie zal samen met studenten van de Kempel
een doorkijkje geven hoe het vak muziek op de pabo
een plek krijgt.
!9
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
!
Ellen de Vugt
!Ellen de Vugt is docent muziek aan de pabo van de
Hogeschool Rotterdam. Sinds september 2013 volgt zij een Master Leren en
Innoveren aan diezelfde hogeschool. In juni 2014 hoopt zij deze studie af te ronden.
!Het masteronderzoek ‘Creatief muziek maken in de klas
– ga er maar aan staan’ geeft antwoord op de vraag
welke aanpassingen nodig zijn in de muziekcursussen
om pabo-studenten van de pabo HR voor te bereiden
op het begeleiden van muzikaal creatieve processen. In
de presentatie van dit onderzoek wordt ingegaan op de
manier van onderzoeken, de onderzoeksresultaten en
wat het doen van dit onderzoek heeft opgeleverd voor
de onderzoeker als muziekdocent en als toekomstige
master.
Kunstkwartier
Henriette Wachelder
!Dansspetters III is een
pleidooi voor het belang
van het creatief proces. Vol
dansideeën en muzikale
suggesties is dit derde
boek vooral een
inspiratiebron om zelf
verder te groeien. Stel je
voor dat ons leerproces
mede vanuit dans en muziek ontstond? Zou het
kleurrijker zijn? Zou je anders leren? We gaan het zelf
ervaren en ontdekken in deze workshop. Tijdens de
workshop zal Henriette ingaan op mogelijkheden voor
onderwijs in samenhang tussen muziek en dans.
!Docent: Henriëtte Wachelder is danstherapeut, docent
dans/drama aan de Kempel en startte in 2008 met YETdtc (Youth Education Training by dance theater
Kunstkwartier
De tweede dag van het NMP vindt plaats in het Kunstkwartier. Dit is dus niet op de pabo. Het
Kunstwartier is een instituut voor beeldende kunst, dans, muziek, schrijven en theater, of een
!1 0
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Irma Hemmer
!‘Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?!!
!
De workshop kenmerkt zich door Muziek, Drama en
Beweging all-in-one. Met haar nuchtere visie ‘Waarom
moeilijk doen als het makkelijk kan’ brengt Irma
Hemmer muziek met Body & Soul tot ‘leven’. In een
mum van tijd krijgen kinderen uit de onderbouw (én hun
leerkracht..) het notenschrift onder de knie.
Achterliggende gedachte: wat-ik-hoor-is-wat-ik-zie-iswat-ik-voel-is-wat-ik-begrijp-is-wat-ik-onthoud.
Z(w)ingende ´stayers´ zorgen ervoor dat fundamentele
muziektheorie blijft ´hangen´. !
!
Na haar conservatoriumstudie te Enschede (1987)
bezocht Irma Hemmer als muziekvakleerkracht (Kaliber
Kunstenschool, voorheen: Muziekschool Twente)
verschillende basisscholen. Daar werd haar regelmatig
de vraag gesteld: “Hoe kom je aan dat lesmateriaal en
waarom doe je daar ‘niets’ mee?!.. Zo snappen wij het
tenminste ook!” Uit die behoefte schreef ze haar boek
‘Feel The Music’ opdat (beginnende) leerkrachten met
haar muzikaal-didactisch lesmateriaal en haar
eigenzinnige aanpak aan de slag kunnen.
combinatie daarvan.Bijna honderd professionele docenten geven cursussen, workshops
en activiteiten. Het instituut werkt samen met onderwijs, culturele instellingen en verenigingen.
!1 1
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Jozef Kok
!Jozef J.M. Kok (1946) studeerde schei- en natuurkunde
en onderwijskunde aan de KU Nijmegen en volgde een
Master Change Management.
!Hij was als adviseur en directeur verbonden aan KPC
Groep in ’s-Hertogenbosch en daarna voor OCW
voorzitter van het Procesmanagement Primair
Onderwijs. Tot 2007 was hij lector aan de Fontys
Hogescholen en projectleider van Q*Primair, een
landelijk project voor kwaliteitszorg in het primair
onderwijs.
!Hij is met FPU, maar als adviseur nog volop actief o.a.
in expertgroepen, audit-, visitatie- en
accreditatiecommissies voor lerarenopleidingen en in
advies- en stuurgroepen op het terrein van wetenschap
en techniek en van onderwijs- en beleidsevaluatief
onderzoek. Hij is tevens lid van Raad van Toezicht
Hogeschool iPabo.
Michel Hogenes
!Tijdens deze presentatie zal Michel Hogenes inzage
geven in de uitkomsten van het promotieonderzoek dat
hij in 2014 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam zal
afronden. Dit onderzoek bestaat uit vijf onderdelen
(hoofdstukken): 1) The impact of music on child
functioning. A meta-analysis; 2) Playing music. A
Perspective on Music Education using Cultural-Historical
Activity Theory of Education; 3) The child as composer; 4)
The effects of music composition as a classroom
activity on engagement in music education and
academic and music achievement: A quasiexperimental study; en 5) Noa, a 10 year old composer.
A case study. Van elk van deze delen zal Michel de
opbrengsten presenteren. !Michel is als docent en onderzoeker verbonden aan de
pabo en het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De
Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij docent
pedagogiek en psychologie aan de opleiding Docent
Muziek van Codarts, Conservatorium Rotterdam.
Tevens is hij voorzitter van Gehrels Muziekeducatie, de
Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en
EuNet MERYC (Music Educators and Researchers of
Young Children) en TIG leader van de Arts Education
TIG (Thematic Interest Group) of the European Teacher
Education Network (ETEN).
!1 2
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Adres
Kromme Steenweg 16
5707 CC Helmond
www.kunst-kwartier.nl Telefoon 0492-542445
Contactpersoon voor het NMP: Leontine Hartman
[email protected]
Lunchroom De Keyser
Lunchroom De Keyser
Wij zijn een leerwerkbedrijf voor mensen met een lichamelijke
beperking.
!
Adres
Torenstraat 17 5701 SH Helmond T. (0492) 590609
!
!
!
!
!
!1 3
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
Sprekers en workshopleiders
!
!
!
!
Deelnemers
!
Lid
Naam school
Werkloca1e Plaats school Woe Hotel Do
Mieke Heitling
Stenden Hogeschool
Leeuwarden
1
1
1
Sjoerd van der Veen
Stenden Hogeschool
Leeuwarden
1
0
0
Mariëlle Heidekamp
Hogeschool Driestar [email protected]
Gouda
1
1
1
Rinze van der Lei
Chr. Hogeschool Windesheim
Zwolle
1
1
1
Harm van den Berg
Christelijke Hogeschool Ede
Ede (Gld)
1
0
0
Ton van Erp
Fontys Hogescholen, Pabo Eindhoven
Eindhoven
1
0
1
Jannemieke van Hemert
Fontys Hogescholen, Pabo Den Bosch
Eindhoven
1
0
0
Suzanne Kratsborn
Fontys Hogescholen
Tilburg
1
1
1
Cécile Seuwen
Fontys Hogescholen
Tilburg
0
0
1
Pieter Jaap Idema
Gereformeerde Hogeschool
Zwolle
1
0
0
[email protected] van Nieuwenhuizen
Gereformeerde Hogeschool
Zwolle
1
1
1
Michel Hogenes
Haagse Hogeschool, afd. Pabo
Den Haag
0
1
1
Loes Heitling
Hanze Hogeschool
Groningen
1
1
1
KiWy Gulick – van Buul
Avans Hogeschool
Breda
0
0
1
Ineke Peereboom
Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar
Amsterdam
1
1
1
Arjen Bijlsma
Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar
Amsterdam
1
0
0
Marije de Vries
Hogeschool InHolland Alkmaar
Alkmaar
1
1
1
[email protected] Nieuwmeijer
Hogeschool InHolland Alkmaar
Alkmaar
1
1
1
Paul Helmes
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Nijmegen
1
0
0
Johan Sterken
Stenden Hogeschool
Emmen
1
1
1
Ellen Bothof
Hogeschool Leiden Leiden
1
1
1
Ellen de Vugt -­‐ Jansen
Hogeschool RoWerdam
RoWerdam
1
1
1
Amber Damen
Hogeschool RoWerdam
RoWerdam
1
1
1
Bert van Uffelen
Hogeschool RoWerdam
RoWerdam
1
1
1
Tijs van Gurp
Hogschool RoWerdam
RoWerdam
1
1
1
Arne Nusselder
Hogeschool Arnhem/Nijmegen
Nijmegen
1
1
1
Meppel
!1 4
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
[email protected] Boel
Hogeschool van Utrecht Utrecht
0
0
1
Luc van Oeteren
Fontys Hogescholen
Venlo
1
0
1
Vivian Knols
Fontys Hogescholen
Venlo
1
1
1
Marjo Schillings
Hogeschool Zeeland
Vlissingen
1
1
1
Claudia Kooiman -­‐ Hagenaar
Hogeschool Zeeland
Vlissingen
0
0
1
Annesta van Egmond -­‐ HartkampHogeschool InHolland
Haarlem
1
1
1
Benno Spieker
Iselinge Hogeschool
[email protected]
0
1
1
Harrie Poulssen
Katholieke Pabo Zwolle
Zwolle
1
1
1
Gertrude Pieters
Katholieke Pabo Zwolle
Zwolle
1
1
1
Marjanka van Maurik
P.C. Hogeschool Marnix Academie
Utrecht
1
1
1
Anne-­‐Marie Sloekers
Pedagogische Hogeschool De Kempel
Helmond
1
1
1
Mieke van den Berg
Saxion Hogescholen
Enschede
1
1
1
Peter Mulock Houwer
Saxion Hogescholen
Enschede
1
1
1
Anneke [email protected]
Saxion Hogescholen
Enschede
1
1
1
Melanie Scheepers
Hogeschool van Amsterdam / Pabo Almere
Almere
1
0
0
Roelie Huizing
Hogeschool Stenden, Pabo de Eekhorst
Assen
1
1
1
Roeland Vrolijk
Buitengewoon lid, bestuurslid
1
1
1
Hermien Wiechers
Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar
1
1
38
31
Deventer
Amsterdam
36
!
!1 5
23 EN 24 APRIL 2014
NMP TWEEDAAGSE
!1 6