de neus.qxp - Domino Design

D O M I N O
D E S I G N
CURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN
I
N
D
E
L
I
N
G
P
O
R
T
R
E
T
knobbelachtige vormverandering voordoen. Ook
kunnen deze kraakbeenplaten zorgen voor ‘n
verbreding van de neus.
fig. 1
op dit plaatje zie je
onder de huid de
fig. 1
De vorm van de punt van de neus: neustop,
wordt bepaald door de onderste kraakbeenplaatjes. Ze bepalen door hun diverse variaties
in vorm of de neustop bolvormig of juist puntig
wordt. Doordat de neustop uit twee kraakbeenplaatjes bestaatkan ‘t bij de ene mens betekenen dat ‘t lijkt of de neustop ‘n spleet heeft,
terwijl ‘t bij ‘n ander weer meer één geheel is.
opbouw van de
botten met daaroverheen getekend de
vorm van de neus.
fig. 2
op deze illustratie zie
De Neus
je steeds een schema’tje waaraan je
De neus is voor vele mensen een moeilijk te
tekenen onderdeel van het gezicht. Toch, als je
er weer een eenvoudig anatomisch schema op
los laat kun je begrip krijgen hoe je dit het beste
kunt tekenen. Eerst een beetje uitleg over de
onderliggende structuur.
kunt zien dat de je
een horizontale lijn
kunt trekken die over
de neusgaten gaat en
fig. 2
op diezelfde lijn ligt
ook het breedste
punt van de neus-
De neus bestaat uit verschillende materialen: de
neusbeentjes bestaan uit been (bot) en zijn
onderdeel van de schedel; het tussenschot,
boven- en onderkraakbeen bestaan uit kraakbeen
en tenslotte de neusvleugels, die bestaan uit
vet-bevattend bindweefsel.
Het neustussenschot is meestal ‘n beetje één
kant opgebogen waardoor de neusgaten verschillend van grootte en vorm zijn. Het middengedeelte van de neus wordt gevormd door de
bovenste neuskraakbeenplaten die stevig zijn
bevestigd aan de neusbeentjes en verder ook
verbonden zijn met het neustussenschot. Deze
bovenste neuskraakbeenplaten hebben grote
invloed op de vorm van de neus. Vooral waar ze
aan de neusbeentjes zijn verbonden kan zich ‘n
De neusvleugels liggen meestal iets hoger dan ‘t
neustussenschot.
vleugels.
Bij de verschillende mensenrassen is de neus ook
verschillend van vorm. Zo is de neus van ‘n zwart
iemand platter en staan de neusvleugels verder
uiteen, bij het Aziatische ras is het weer anders.
‘en-face’ (recht van
Je ziet hier ook in
het midden de neus
voren) en links enprofiel (van opzij),
het rechterplaatje
toont de neus driekwart gedraaid let
hierbij op het verkort
tekenen van het
gedeelte van de neus
dat van je afgedraaid
is.
1
D O M I N O
D E S I G N
CURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN
I
N
D
E
L
I
N
G
P
O
R
T
R
E
T
het schilderen van de neus
fig. 4
Als je het schilderen/tekenen eerst terugbrengt
tot eenvoudig werken met drie tonen: lichte
tonen, middentonen, en donkere tonen, moeten
we bij ‘t schilderen van de neus extra letten op
de lichte tonen: de patijen die direkt licht
krijgen. Bij de neus moeten we die lichte partijen
ook weer onderverdelen in lichtere en minder
lichte partijen, nuances dus. Het volstaat bij de
neus n.l. niet om alleen d.m.v. schaduwen de
vorm goed weer te geven. Zorg echter dat je de
minder lichte partijen niet ‘n te donkere toon
geeft, anders gaat deze toon teveel lijken op ‘n
middentoon of schaduwtoon waardoor de vorm
van de neus weer verandert.
op deze illustratie zie
je een schema van
van steeds drie
vlakken met daarin
de neus in verschillende standen. Kijk
fig. 4
goed naar deze plaatjes: het zijn in feite
drie vierkante hokjes
spaarzaam weergeven, het zijn tenslotte accenten die misschien maar één of twee keer voorkomen op je portret.
Kijk
tenslotte
weer
tijdens
het
tekenen/schilderen waar je vlekken c.q. vlakken
kunt verbinden met elkaar en kontakt kunt laten
maken met vlekken c.q. vlakken uit de omgeving
van de neus.
naast elkaar. Daarin
kun je heel gemakkelijk de neus plaatsen.
fig. 3 / linkerzijde
op deze illustratie zie
je de neus ‘uitgeblokt’. ‘Uitblokken is
een goede manier om
aanvankelijk de
anatomie te vereenvoudigen en dat is
speciaal voor de
kunstenaar heel
geschikt.
fig. 3
Bij de neus treffen we ook glansplekken aan (de
hoogste lichten) en hele donkere partijen (bij de
neusgaten b.v.) Deze allerlichtste en allerdonkerste partijen (accenten) moeten we uiterst
2
tekenen versus schilderen
Kijk tenslotte weer tijdens het tekenen / schilderen waar je vlekken c.q. vlakken kunt verbinden met elkaar en kontakt kunt laten maken met
vlekken c.q. vlakken uit de omgeving van de
neus.
In de voorbeelden hieronder zie je dat je als
schilder niet zozeer bezig bent met het weergeven van het portret in contourlijnen maar met
het schilderen in vlakken. Hier probeer ik je
naartoe te leiden als cursist.
Het tekenen van contourlijnen is in sommige
vormen van kunst heel nuttig vooral bij bijv. illustratiewerk en striptekenen. De lijn kan dan
verheven worden tot een middel waarmee je
uitdrukking geeft aan je gevoel. Maar je bent bij
het tekenen in contourlijnen toch vaak alleen
maar bezig met het beschrijven van met de vorm,
afmetingen en onderdelen van het gezicht.
ven hoe het licht, en de schaduwen over het
gezicht spelen en die vlakken licht en donker
houden zich op geen enkele wijze aan de contouren van oog, neus, mond of gelaat. Het spel lvan
licht en donker over een driedimensionaal
‘object’ als het hoofd veranderd dus met elke
draaiïng van het hoofd en elke andere pose van
het menselijk lichaam.
Om het niet alleen bij een droog praatje te
houden geef ik hierbij drie foto’s weer die meteen
laten zien waar mijn betoog over gaat.
Dit zijn weliswaar foto’s maar je kunt hier heel
duidelijk zien dat werken in vlakken je veel meer
oplevert dan werken in contouren. Als schilder
schilder je in één keer die vlakken, waardoor je
meteen vanaf het begin midden in een schilderij zit.
Vervolg op pagina 4
fig. 5
in figuur 5 zie je een
originele foto in alle
grijstinten.
Bovendien kost het heel veel tijd. Dit hoort
eigenlijk meer in een biologieboek thuis of in
een encyclopedie.
De lijnen zijn nuttig in het begin om misschien
een grove opzet te maken maar dan ga je als
schilder over op het werken in vlakken. Deze
vlakken beschrijven niet de vorm van een oog,
mond, neus of oor maar je bent aan het weerge-
fig. 5
3
D O M I N O
D E S I G N
CURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN
I
N
D
E
L
I
N
G
P
O
R
T
R
E
T
fig. 6
in deze foto zie je
dat je als schilder
niet zozeer bezig
bent met het
beschrijven van
contouren, maar met
het weergeven van
vlakken licht en
donker die zich niet
houden an de
contouren maar die
vrij overal overheen
lopen. Zelf van de
achtergrond in het
portret!
Deze foto laat twee
tinten, twee lagen
zien: wit en zwart.
fog. 7
in deze foto zie je
wat er gebeurt als je
meerdere lagen schildert, in dit geval 4
lagen van zwart naar
wit.
Als schilder werk je
natuurlijk ook met
kleur en meerdere
lagen, en bovendien
werk je nat in nat
dus in de natte verf
kun je dan mooie
zachte overgangen
schilderen, je schildert het in elkaar
over.
je ziet dat je met het
schildern van licht
veel meer bezig bent
met het modelleren
en plastisch weergeven van het portret.
4 lagen maakt al heel
wat verschil.
4