Werking van het backupsysteem op Comvio SBC t.b.v HKZ/GBZ

Aalsbergen 7 | 6942 SE Didam | T: 0316 29 42 42 | F: 084 00 32 755 | E: [email protected]
Werking van het backupsysteem op Comvio SBC t.b.v HKZ/GBZ
Toelichting
In deze documentatie wordt de werking van het backupsysteem op Comvio SBC t.b.v. het HKZ en GBZ
beschreven.
Bestemming
Dit document is bestemd voor intern gebruik en voor klanten.
Versie
2.0
Augustus 2014
BM
Inhoudsopgave
Toelichting ............................................................................................................................................... 1
Bestemming............................................................................................................................................. 1
Versie ....................................................................................................................................................... 1
Werking van het backupsysteem ............................................................................................................ 1
Algemeen ............................................................................................................................................................ 1
Plaats van uw data .............................................................................................................................................. 2
Plaats van de backup........................................................................................................................................... 2
Opslagwijze van de backup ................................................................................................................................. 2
Bewaartermijn .................................................................................................................................................... 2
Backupstatus ....................................................................................................................................................... 2
Testen backup-data............................................................................................................................................. 2
Vertrouwelijkheid ............................................................................................................................................... 2
Samenvattend de belangrijkste kenmerken: ...................................................................................................... 3
Voorbeeld status email ....................................................................................................................................... 3
Werking van het backupsysteem
Algemeen
Voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering is uiteraard van belang dat er goede backups van al uw
bedrijfskritische informatie gemaakt wordt.
Voor de HKZ certificering is het noodzakelijk dat deze procedure helder omschreven wordt. Voor gebruikers
van Comvio SBC Online geldt dat al hun werkzaamheden op de Comvio SBC online servers worden uitgevoerd.
De daarbij gebruikte databestanden bevinden zich dus op de Comvio SBC servers. Om deze reden kunt u zelf
geen overzicht van de backup genereren.
Hieronder geven wij voor u aan hoe de backup’s worden gerealiseerd voor alle data van het Comvio SBC
serverpark, waaronder uw data:
IBAN: NL89 RABO 0314 8428 96 | BTW nr. NL803734645B01 | Kvk 09091665
Op al onze leveringen en diensten zijn de Nederland-ICT en aanvullende Comvio voorwaarden van toepassing, zie www.comvio.nl
Aalsbergen 7 | 6942 SE Didam | T: 0316 29 42 42 | F: 084 00 32 755 | E: [email protected]
Plaats van uw data
Al uw data en software staat bij een beveiligd Hosting Service Center in Doetinchem. Dit is een speciaal
beveiligd gebouw waar men alleen na voorafgaande aanmelding en met legitimatie kan binnenkomen.
Plaats van de backup
Iedere nacht word alle gewijzigde data via een speciale snelle Internet-verbinding overgeschreven naar een 2e
Data Center in Enschede. Ook hier gelden dezelfde beveiligingen en toegangscontroles.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt zeer speciale IASO hard- en software. IASO is een van de grootste en
geavanceerde aanbieders van Online backup faciliteiten.
Opslagwijze van de backup
De hardware van de speciale backup unit in Enschede is uitgevoerd met meerdere harde schijven in een
zogenaamde RAID configuratie, waardoor alle data dubbel wordt opgeslagen op meerdere disks. Indien één
van de disks defect zou raken is alle data nog op de andere disks voorhanden en kan de defecte disk vervangen
worden.
Bewaartermijn
De data wordt 28 dagen bewaard zodat gegevens van maximaal 28 dagen vooraf kunnen worden teruggehaald.
Backupstatus
Zeven dagen per week ontvangt Comvio een e-mail bericht waarin de status van de backup wordt aangegeven.
Hierin staat vermeld hoeveel bestanden er zijn gebackupped, hoeveel opslagruimte dit betreft alsmede hoe
lang de backup geduurd heeft. Dankzij de zéér specifieke IASO technieken gebeurd dit razendsnel.
Omdat deze email de totale backup voor alle praktijken betreft, kan er geen uitsplitsing per praktijk gemaakt
worden. Een voorbeeld van de betreffende email treft u hieronder aan.
Testen backup-data
Op het moment dat er iets met de backup is foutgegaan, zullen onze technici gelijk uitzoeken wat er aan de
hand is en dit, zo nodig, herstellen.
Wekelijks worden er meerdere bestanden teruggezet waarbij vastgesteld kan worden dat de backups ook
werkelijk in orde zijn.
Vertrouwelijkheid
In verband met het waarborgen van de privacy is in alle arbeidsovereenkomsten tussen Comvio BV en haar
werknemers een clausule opgenomen waarin vermeld staat dat zowel met bedrijfsinterne informatie alsmede
eventuele informatie van Comvio klanten vertrouwelijk moet worden omgegaan.
IBAN: NL89 RABO 0314 8428 96 | BTW nr. NL803734645B01 | Kvk 09091665
Op al onze leveringen en diensten zijn de Nederland-ICT en aanvullende Comvio voorwaarden van toepassing, zie www.comvio.nl
Samenvattend de belangrijkste kenmerken:
1. Iedere nacht worden backups gemaakt
2. De backups worden op meerdere harddisks bewaard
3. De Backups worden op een andere, beveiligde locatie bewaard
4. De status wordt dagelijks gecontroleerd
5. Wekelijks worden bestanden als test teruggezet
Voorbeeld status email
Disclaimer: Hoewel uiterste zorg wordt besteed aan een correcte inhoud, is Comvio niet aansprakelijk voor
onvolkomenheden of fouten in de teksten of aanbevolen oplossingen. Evenmin is Comvio aansprakelijk voor
schade, direct of indirect, die door het hanteren of verkeerd hanteren van bovenstaande instructies kan
ontstaan.
Hieronder aangeven waar de documenten beschikbaar moeten zijn:
Checklist: FAQ Website
| Clientele
©Comvio BV Didam
|
Versie :
| MS OneDrive
Pagina 3 van 3
Aalsbergen 7 | 6942 SE Didam | T: 0316 29 42 42 | F: 084 00 32 755 | E: [email protected]