Mestkever MOW

De gidsengids
Gewone mestkever of Paardenmestkever
Geotrupes stercorarius
Als ik tijdens mijn wandelingen in de duinen een grote koeienvlaai of hoop
paardenmest ontwijk, geproduceerd door de grote grazers, vraag ik me af hoe dit
toch weer zo keurig wordt opgeruimd. Als alle uitwerpselen zouden blijven liggen dan
zou het gebied in een grote mesthoop veranderen. De mestkever ruimt veel mest op:
hij eet het zelf, maar ook zijn larve voedt zich ermee. De mestkever maakt onder de
grond gangen met kamertjes die volgestopt worden met mest. In ieder kamertje
wordt een ei gelegd. De larve eet de mest op, verpopt zich aan het einde van de
zomer en komt pas in het voorjaar als kever naar boven. De kever wordt maximaal
2,5 cm groot.
De Gewone mestkever of Paardenmestkever eet uitsluitend mest van planteneters.
Mestkevers zorgen ervoor dat de voedselarme zandgronden waarop zij leven bemest
worden. Gedurende een nacht kan de kever ca. 1 liter mest in de grond graven.
Parasieten gebruiken de mestkever als vervoermiddel om zich sneller te verspreiden.
De mesthopen trekken niet alleen mestkevers aan, maar ook insecteneters zoals
muizen en vogels. De parasieten springen op deze dieren over. De mestkever kan
zelf ook geparasiteerd worden, vaak door een mijt.
Monique Wyfker