Milieuschade

Milieuschade
Een overzicht van de verschillende verzekeringsvormen die milieuschade dekken. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen een plotseling en geleidelijk evenement. Een plotseling evenement is milieuschade veroorzaakt door
bijvoorbeeld een brand. Een voorbeeld van milieuschade door een geleidelijk evenement zijn lekkende leidingen
waardoor de grond langzaam vervuilt raakt.
1
AVB
2
Brand
MSV
Eigen schade
op verzekerde locatie
Opruimingskosten voor plotselinge
milieuschade (calamiteit gedekt op
brandpolis)
Tot max.
verzekerd
bedrag
Eigen schade
op verzekerde locatie
Opruimingskosten voor plotselinge
milieuschade (calamiteit niet gedekt op
brandpolis)
Eigen schade
op verzekerde locatie
Opruimingskosten voor geleidelijke
milieuschade (calamiteit niet gedekt op
brandpolis)
Eigen schade
buiten verzekerde locatie
Opruimingskosten voor plotselinge
milieuschade (calamiteit gedekt op
brandpolis)
Schade aan derden
buiten verzekerde locatie
Opruimingskosten voor een plotselinge
milieuschade (calamiteit niet gedekt op
brandpolis)
Schade aan derden
buiten verzekerde locatie
Kosten en schade van derden door
geleidelijke milieuschade
ELD kosten
op verzekerde locatie
Herstelkosten door plotselinge
milieuschade (calamiteit gedekt op
brandpolis)
*
ELD kosten
buiten verzekerde locatie
Herstelkosten door plotselinge
milieuschade (calamiteit gedekt op
brandpolis)
*
ELD kosten
op verzekerde locatie
Herstelkosten door geleidelijke
milieuschade (calamiteit niet gedekt op
brandpolis)
*
ELD kosten
buiten verzekerde locatie
Herstelkosten door geleidelijke
milieuschade (calamiteit niet gedekt op
brandpolis)
*
Algemeen
Schade aan bodem en grondwater
Algemeen
Schade aan lucht en biodiversiteit
Tot max.
verzekerd
bedrag
* Alleen indien de herstelmaatregelen zijn aan te merken als zaakschade als gevolg van een verontreiniging
1
Brand- en transportverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
3
Milieuschadeverzekering
4
Milieuaansprakelijkheidsverzekering
2
3
Risico
4
MAV