In 2013 starten binnen Karakter zes opleidingsplaatsen voor de

Opleidingsplaatsen tot GZ-Psycholoog
In 2015 starten binnen Karakter zes opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog, differentiatie kinder- en
jeugd. In januari 2015 starten 4 opleidingsplaatsen en in september 2015 starten 2 opleidingsplaatsen. Deze
opleidingsplaatsen zijn verdeeld over de regio’s:



Universitair Centrum (Nijmegen, Arnhem, Tiel, Zetten): 1 opleidingsplaats per 1 januari 2015 en 2
opleidingsplaatsen per 1 september 2015;
Regio Overijssel (Almelo, Hengelo, Enschede, Zwolle, Nijverdal): 1 opleidingsplaats per 1 januari 2015;
Regio Gelderland (Ede, Oosterbeek, Apeldoorn): 2 opleidingsplaatsen per 1 januari 2015.
Functie-inhoud
De opleiding tot GZ-psycholoog duurt 2 jaar. De op te leiden personen zijn voor vier dagen per week in de praktijk
werkzaam en volgen hiernaast een cursorisch programma van 480 uur op jaarbasis. Om het generalistisch aspect van
de opleiding te benadrukken, zal het praktijkopleidingsprogramma in het eerste en het tweede jaar plaatsvinden in 2
verschillende zorglijnen binnen de regio. Het praktijkprogramma wordt opgesteld in samenwerking met de
praktijkopleiders van de regio en is gericht op de doelstellingen van de regio’s enerzijds en de opleidingsvereisten
anderzijds. De werkzaamheden hebben betrekking op zowel behandeling als op diagnostiek. De details van het
programma worden in een opleidingsplan vastgelegd. Uitgegaan mag worden van uitvoerende werkzaamheden in de
functie van GZ-psycholoog.
Functie-eisen
Voor de opleidingsplaatsen gelden de volgende functie-eisen:


kandidaat is afgestudeerd als gedragswetenschapper/psycholoog/orthopedagoog/gezondheidswetenschapper

kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring als gedragswetenschapper/psycholoog/orthopedagoog/
gezondheidswetenschapper



kandidaat is in het bezit van een LOGO-verklaring, afgegeven door het SPON
(= bewijs dat kandidaat aan de gestelde toelatingsvoorwaarden bij het SPON heeft voldaan)
kandidaat heeft enige jaren ervaring in en affiniteit met de kinder- en jeugdpsychiatrie
kandidaat heeft aantoonbare ervaring met test diagnostiek
kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het doen van diagnostisch onderzoek en de uitleg van onderzoek
aan jeugd en hun ouders en/of aantoonbare ervaring op het gebied van behandeling en begeleiding

voor onze specialistische opleidingsplaatsen binnen de regio UC is affiniteit voor wetenschappelijk onderzoek
gewenst en voor regio Gelderland zorglijn LVB is affiniteit voor licht verstandelijk beperkten gewenst

sociale vaardigheden, geduld en inlevingsvermogen, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid,
oplettendheid, ordelijkheid en systematisch kunnen werken, doorzettingsvermogen en integriteit

interne kandidaten zijn bij aanvang van de opleiding minimaal één jaar in dienst bij Karakter en hebben een
contract voor onbepaalde of bepaalde tijd
Wij bieden
De opleidingsplaatsen komen per 1 januari 2015 of 1 september 2015 beschikbaar. De aanstelling betreft een contract
voor bepaalde tijd van 32 uur per week gedurende de duur van de opleiding (2 jaar), met een maximale uitloop van 1
jaar. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ (FWG 59/60). De cursusuren vinden buiten werktijd
plaats. De aan de opleiding verbonden kosten worden voor 100% door Karakter vergoed, waarbij voor studieboeken
een maximum geldt van 500 euro per jaar.
Informatie en solliciteren
De werving- en selectieprocedure zal centraal plaatsvinden, waarbij de kandidaat solliciteert op een GZopleidingsplaats. Voorkeur voor een regio kan in de brief worden aangegeven. De selectiecommissie bestaat uit de
praktijkopleiders van bovengenoemde regio’s en de P-opleider. Het inwinnen van referenties vormt onderdeel van de
procedure. Op 16 juni a.s. vindt de eerste gespreksronde plaats. Deze vacature is opengesteld voor zowel interne als
externe kandidaten. Bij een groot aantal reacties zal eerst een briefselectie plaatsvinden. Bij gelijke geschiktheid
hebben interne kandidaten voorrang.
Wilt u meer informatie dan kunt u tot 23 mei contact opnemen met mevrouw B. van Uden, medewerker Opleiding &
Ontwikkeling (06-46253997) en van 23 t/m 27 mei met mevrouw M. Lahey, adviseur Opleiding & Ontwikkeling (0318676699). Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer E. Speelman, P-Opleider (0318-676611).
Sluitingsdatum vrijdag 30 mei 2014. Wij verzoeken u online te solliciteren via de website van Karakter
www.karakter.com en vervolgens door klikken op Over Karakter – Werken bij Karakter – Vacature en de knop
‘solliciteren’ te gebruiken en uw sollicitatie te voorzien van een curriculum vitae, kopie van de LOGO-verklaring en
referenties.