Opbouw tarief deelovereenkomst Wmo / jeugd begeleiding

Opbouw tarief deelovereenkomst jeugd
Begeleiding
CAO kosten
Productiviteit
Overhead
Uurtarief incl. marge etc.
Basis
24,68 (FWG 45)
80%
20%
38,00
Extra
42,22 (FWG 65)
80%
20%
64,00
Basis
groter / gelijk aan 6
24,68 (FWG 45)
80%
20%
26,00 (6 per uur)
Extra
kleiner dan 6
42,22 (FWG 65)
80%
20%
42,00 (10,67 per uur)
Basis
24,68 (FWG 45)
80%
20%
38,00
Extra
42,22 (FWG 65)
80%
20%
64,00
Dagbesteding
Groepsgrootte
CAO kosten
Productiviteit
Overhead
Dagdeeltarief incl.
marge etc.
Persoonlijke verzorging
CAO kosten
Productiviteit
Overhead
Uurtarief incl. marge