Uitgebreide functie-omschrijving

vacature
Zorgfederatie Oldenzaal
Postbus 5004
7570 GA Oldenzaal
0541 - 513 433
[email protected]
www.zorgfederatieoldenzaal.nl
Bezoekadres Scholtenhof
Fonteinstraat 55
7573 CG Oldenzaal
Levert NoaberZorg !
Best Practise
CQ Cliëntenkwaliteit
Werken bij een kleinschalige
zorgorganisatie waar de mens telt?
Zorgfederatie Oldenzaal is een kleinschalige, professionele organisatie waar de
mens centraal staat. We streven naar kwaliteit en goede zorg die vertrouwd
voelt. Wij leveren thuiszorg en cliënten kunnen bij ons wonen in de woonzorgcentra Scholtenhof en Mariahof of in de diverse zorgwoningen. Het is voor ons
belangrijk dat cliënten, medewerkers (circa 350) en vrijwilligers (circa 275) zich
thuis voelen in onze organisatie en daarom zijn we trots op onze keurmerken.
Zorgfederatie Oldenzaal is een organisatie in transitie. Binnen de interne zorg
wordt dit gekenmerkt door de omzetting van verzorgingshuis naar verpleeghuis en
binnen de thuiszorg door het wijkgericht werken. Er zijn al veel stappen gezet. Het
werken met zelfstandige teams is van start gegaan. Er ligt een uitdaging om
verdere invulling te geven aan deze transitie. We zoeken daarin nog versterking
van een
Geestelijke verzorger m/v
6-8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen
De Functie
De geestelijk verzorger is verantwoordelijk voor het bieden van pastorale en
geestelijke zorg aan cliënten op basis van geloofs- en levensovertuiging, op onze
locatie Scholtenhof.
De functie kent de volgende taken:
•
Geestelijke verzorging en -begeleiding van verpleeghuiscliënten (en
mantelzorgers)

Adviseren van de organisatie op het gebied van geestelijke zorg
•
Het organiseren van speciale diensten
•
Communicatie en afstemming met medewerkers zorg Scholtenhof
•
Samenwerking met de diverse disciplines, waaronder katholieke collega
locatie Mariahof
•
Samenwerken met parochies uit Oldenzaal en omgeving
•
Artikelen schrijven (tweemaandelijks) insturen voor het huisblad
Functie-eisen:
 Afgeronde hbo-opleiding Theologie
 Affiniteit met verpleeghuiscliënten (zowel somatisch als psychogeriatrisch)
 Bij voorkeur protestantse achtergrond en preekconsent
 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende
levensbeschouwingen is van belang
 Goede sociale en contactuele vaardigheden
Geboden wordt een zelfstandige functie in een veranderende organisatie voor een
jaar met de mogelijkheid tot onbepaalde tijd. Salariëring, schaal FWG 60, conform
CAO.
Ingangsdatum:
1 augustus 2014
Voor verdere informatie:
Caroline Coumans, Manager Facilitair & Welzijn
(0541-513433)
afdeling PO&O, via: www.zorgselect.nl
Vacaturenummer 20871
13 juni 2014
Sollicitaties naar:
Sluitingsdatum: