Te koop: F18 Cirrus R 2011 Sterk geoptimaliseerd en met nieuwe

Te koop: F18 Cirrus R 2011
Sterk geoptimaliseerd en met nieuwe uitrusting uit 2014
Prijs: 12.500 €
Deze boot is zeer goed onderhouden en zeilklaar. Boot is te bezichtigen in België (Brussel of aan de
Belgische kust).
Uitrusting:
- Twee volledige sets zeilen (fok, grootzeil en spi): een set Performance Sails uit 2012 en een set Sail
Innovation uit eind 2013 (incl; lichte en zware zeillatten)
- Nieuwe verstaging 2014 inclusief zalingen
- Nieuwe zwaarden (versie 2014)
- Doorlopend mastrotatie systeem (vanuit trapeze bereikbaar)
- Grootschoot geïntergreerd in giek (Karver)
- Verjongde spival (2013)
- Zwaarden met ophaalsysteem (vanuit trapeze bereikbaar)
- Beschermhoezen voor trampoline, zwaarden en roeren
- F18 klasse certificaten voor boot en zeilen
- Stickers kunnen worden verwijderd
- Beach trailer
contacteer [email protected] of [email protected] voor meer informatie
F18 Cirrus R 2011 for sale
Highly optimized and new equipment 2014
Price: € 12.500
Very well maintained and ready to sail. Boat is visible in Belgium (Brussels and the Belgian coast).
Equipment:
- Two complete sets of sails (jib, mainsail and spinnaker): a set of
Performance Sails in 2012 and set sail Innovation from the end of 2013 (incl light and heavy battens)
- New rigging 2014 including spreaders
- New daggerboards (2014 version)
- Continuous mast rotation system (accessible from trapeze)
- Mainsheet integrated into boom (Karver)
- Tapered spinnaker halyard (2013)
- Daggerboards retrieval system (accessible from trapeze)
- Protective covers for trampoline, daggerboards and rudders
- F18 class certificates for boat and sails
- Decoration can be removed
- Beach trailer
contact [email protected] or [email protected] for more information