planning van de inspectieonderzoeken voor de tweede helft van 2014

2014 najaar - planning inspectiebezoeken - chronologisch - onder voorbehoud van wijzigingen
versie 19 september 2014
maand/week
nader te bepalen
nader te bepalen
september
39
39
oktober
41
41
okt-nov
data
cursief =
definitief
brin
30MP
30MR
28JL
28RA
soort
naam
land
Po Afstand
Vo Afstand
Po NTC
Po NTC
INIO - Insituut voor Nederlands Internet Onderwijs
INIO - Insituut voor Nederlands Internet Onderwijs
Stichting voor Nederlands Onderwijs in Hamburg
Stichting Nederlands Onderwijs Aarhus (SNOSAa)
Nederland
Nederland
Duitsland
Denemarken
Po NTC
Po NTC
Po NTC
Vo NTC
Po NTC
Nederlands Onderwijs Fyn
Stichting Nederlandstalig Onderwijs Kopenhagen
Lycée International, Section Néerlandaise (po)
Lycée International, Section Neerlandaise (vo)
De Vaarboom
Denemarken
Denemarken
Frankrijk
Frankrijk
Groot Brittannië
Po NTC
NTC Erasmus
Po NTC
NTC Firenze, Florence
Po NTC
Vo NTC
Po Dag
Po NTC
Vo NTC
Po NTC
Po NTC
NTC Evora De Olijftak
NTC Evora De Olijftak
Burgemeester Marnixschool
St. Ned. Onderwijs Botswana (SNOB), Gabarone
St. Ned. Onderwijs Botswana (SNOB), Gabarone
NTC Kinshasa
Stichting NTC Marmaris
Italië
Italië
Portugal
Portugal
België
Botswana
Botswana
Congo
Turkije
Vo NTC
Po NTC
Po NTC
Vo NTC
Po NTC
Po NTC
Vo NTC
Po NTC
Po NTC
Po NTC
29RE-6 Po NTC
29RE-9 Po NTC
28-30 nov 28HC
Po NTC
28YD
Vo NTC
Stichting Lale
Stichting Lale
NTC 'De Kikkertjes' Thessaloniki
NTC 'De Kikkertjes' Thessaloniki
Zenon NTC onderwijs Cyprus
Stichting NTCN - locatie Nordhorn
Stichting NTCN - locatie Emlichheim
Stichting NTCN - locatie Emlichheim
Stichting NTCN - locatie Rhede
Stichting NTCN - locatie Veldhausen
Stichting NTCN - locatie Laar
Stichting NTCN - locatie Walchum
Stichting Nederlands Onderwijs Istanbul
Stichting Nederlands Onderwijs Istanbul
Turkije
Turkije
Griekenland
Griekenland
Cyprus
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Turkije
Turkije
27-28 nov 29ZP
30TY
24-25 nov 28EG
26-nov 28PX
Vo Dag
Po Dag
Po Dag
Po Dag
Luzac Curaçao (Abel Tasman College), Curaçao
Nederlandse basisschool 'Het Kleurenorkest
de 'H.J.A. Schroederschool', Julianadorp, Curacao
Pipita Basisschool te Willemstad, Curaçao
Ned. Antillen
Suriname
Ned. Antillen
Ned. Antillen
Po Dag
Po Dag
Vo DAG
Stichting Klein College Curaçao
Het Kleurenorkest, Paramaribo
Stichting Ned Ond Suriname, Paramaribo
Ned. Antillen
Suriname
Suriname
27-sep 28NE
29-sep 28EH
23-24 sep 28EB
20CH
27-sep 30FE
4-okt 30EK
25-okt 30NP
28HK
30HF
14-okt 00KN
28HE
28YG
30MW
25-26 okt 29VB
november
46-47
47
48
december
49
31-okt 29WC
1-2 nov 28NC
13-21 nov 28JD
28UM
28LF
17-18-19 nov
29RC
29RE-4
29RE-7
1-dec 29WH
3-dec 30TY
4-dec 29WD