De Gentenaar

Lars De Jaegher, Annelies Nevejans, Kris
Uyttensprot en Rika Deltour van het STAM
leggen de laatste hand aan de expo. Foto: fvv
Henry van de Veldes maquette uit
1933 wijkt af van de uiteindelijk
gebouwde Boekentoren. Foto: if
STAM speelt met blokken
‘Iedereen kijkt naar
maquettes. Ze verkleinen de wereld voor
ons en zetten onze
verbeelding in gang.’
Professor architectuur
Marc Dubois (UGent)
kreeg het STAM zo ver
om een expo rond
maquettes te houden.
Je ziet er onder andere
twee voorstellen voor
de toren van de SintMichielskerk.
Wonderlijke maquettes doen verbeelding spreken
Marc Dubois bij een ontwerp voor De Krook:
‘Dit is geen expo voor architecten.’ Foto: fvv
Het nooit gerealiseerde kunstwerk boven
het klaverblad van Zwijnaarde. Foto: fvv
JOHAN DILLEN
GENT ‘Dit is geen louter
Gentse tentoonstelling en al
zeker geen expo voor architecten. Het gaat over de kracht
van verbeelding die uitgaat
van maquettes en architectuur. Je kan er iets mee tonen
dat je met een tekening niet
uitgelegd krijgt. Door van boven naar iets te kijken, krijgen
we vat op het geheel: voor de
architect hét moment om de
kaarten op tafel te gooien.’
Marc Dubois wandelt begeesterd door de expo Verbeelding
op Schaal: Maquettes die hij
mee hielp vormgeven. ‘We tonen Gentse en andere monumenten. Het schaalmodel van
de Boekentoren bijvoorbeeld,
zoals Henry van de Velde dat
in 1933 voorstelde. Een heel
leuke oefening: zoek de verschillen met de uiteindelijke
Boekentoren.’
Pop-up
Het museum behandelt verschillende facetten van maquettes, van het poppenhuis
tot de technische kopie op
schaal van een chemische fabriek. Of de pop-uptekening
van wat nu het Europabankgebouw is op de Groentemarkt.
‘Maar dan anno 1735. Je ziet,
alles is al een keer uitgevonden.’
Het zijn parels waar je lang
aan blijft plakken. ‘Zo hebben
we een overzicht van de wedstrijdprojecten voor de bibliotheek aan De Krook, inclusief
het voorstel van Rem Koolhaas. Dat was destijds te laat
ingezonden, waardoor de jury
het niet mocht bekijken.’
Twee maquettes van torenvoorstellen voor de Sint-Michielskerk domineren de zaal.
‘Het grote is het barokke ontwerp, zelfs als schaalmodel
een enorm voorwerp om hier
geplaatst te krijgen. Het andere is een laatgotisch voorstel
uit 1913. Het is voor het eerst
via een 3D-printer toonbaar
gemaakt. Al denk ik niet dat
een van deze voorstellen ooit
echt zal worden uitgevoerd.’
Nog zo’n nooit uitgewerkt
voorstel is het kunstwerk dat
over het klaverblad van Zwijnaarde had moeten komen. ‘De
snelwegen die het noorden en
zuiden van Europa en het oosten en westen verbinden, de
E3 en E5 (nu E40 en E17,
nvdr.) kruisen elkaar in Gent.
Een kunstwerk moest die speciale plaats bezegelen. Er was
een wedstrijd uitgeschreven
en dit was het winnende ontwerp. Mensen zouden door die
buizen kunnen stappen om de
autostrade van bovenaf te zien.
Maar toen werd het 1974 en
sloeg de crisis toe.’
INFO
Maquettes, nog tot 27 april in het
STAM. www.stamgent.be