Download algemene FSC ® -brochure (PDF)

FSC drukwerk
Wat kunt u er allemaal mee?
WIJ REGELEN HET VOOR U.
WIJ
REGELEN
HET
VOOR U.
FSC Drukwerk
Wat kunt u er allemaal mee?
Drukkerij Wihabo is volledig FSC-gecertificeerd. Dat past binnen onze filosofie
om als grafische onderneming verantwoordelijkheid te nemen voor onze rol in
de samenleving en leefomgeving. Wij zetten ons daar op veel vlakken voor in,
zoals blijkt uit ons milieuvriendelijke productieproces en onze certificeringen
op het gebied van Arbo en Milieu. Tevens zijn we in het bezit van het certificaat
Duurzaam Inkopen.
FSC, wat is het eigenlijk?
FSC (Forest Stewardship Council - Raad voor Goed Bosbeheer) is het meest
bekende internationale certificeringssysteem dat objectieve en meetbare
eisen stelt aan bosbeheerders én deze ook nauwgezet controleert. Daarbij zijn
economische, ecologische en sociale belangen evenredig vertegenwoordigd.
Onderzoek wijst uit dat FSC goed is voor mens en natuur. Wereldwijd kiezen
overheid, ondernemers en organisaties daarom voor FSC als onderdeel van
hun MVO-beleid. Het FSC-keurmerk geeft alle partijen zekerheid over de
verantwoorde herkomst van de grondstoffen.
FSC-gecertificeerd drukwerk en FSC-gecertificeerd papier
Als u FSC-gecertificeerd papier gebruikt, kunt u nog niet spreken over
FSC-gecertificeerd drukwerk. Daarvoor moet namelijk de gehele handelsketen
gecertificeerd zijn, dus zowel papierleverancier als drukker, als eventuele
intermediairs zoals bureaus of wederverkopers. Omdat Drukkerij Wihabo
FSC-gecertificeerd is, mogen wij het FSC-keurmerk voeren. Het FSC-logo dat u
van ons ontvangt, heeft een uniek nummer waardoor uw drukwerk direct terug
te herleiden is tot Drukkerij Wihabo als FSC-gecertificeerde drukkerij.
Belangrijk voor bureaus en wederverkopers!
Als reclame- of communicatiebureau kunt u uw klanten ook drukwerk met het
FSC-logo aanbieden. De regels van het FSC-keurmerk schrijven echter voor dat
u dit niet bij uw facturatie mag vermelden. Als uw opdrachtgever (bijvoorbeeld
een overheid) vraagt om officieel FSC-gecertificeerd drukwerk, dan dient de
volledige keten, inclusief u als wederverkoper, FSC-gecertificeerd te zijn. Heeft
u interesse in FSC-certificatie van uw eigen organisatie, neem dan contact met
ons op. Wij kunnen u daarbij begeleiden en doorverwijzen naar de betrokken
instanties. Indien uw bedrijf niet gecertificeerd is, dan kunnen wij afspraken
maken over rechtstreekse facturatie. Op die manier ontvangt de eindgebruiker
toch het gewenste FSC-gecertificeerde drukwerk.
De verschillende FSC-logo’s
Het FSC-keurmerk is beschermd en geregistreerd. Het gebruik van het FSClogo is aan zeer strikte regels gebonden. Bovendien kent het logo verschillende
verschijningsvormen. Verderop in deze brochure vindt u de richtlijnen voor
logogebruik.
FSC, wat kunt u er mee?
Het FSC-assortiment is de afgelopen jaren enorm gegroeid en ook het
FSC-logo zien we steeds vaker op allerlei producten. De Nederlandse overheid
stelt strikte eisen aan duurzaam inkoop en ook bij andere organisaties zien we
een toenemende belangstelling voor FSC-gecertificeerd drukwerk. Het FSCkeurmerk is het meest bekende keurmerk waarmee je ervan verzekerd bent dat
de papiergrondstoffen uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van FSC-gecertificeerd drukwerk of
de beschikbare FSC-gecertificeerde papiersoorten? Kijk op www.wihabo.nl/fsc
of neem contact op met:
Ruud Bosch
T. 073 534 07 00
E. [email protected]
FSC® Drukwerk
ON-PRODUCT LOGOGEBRUIK
De verschillende FSC labels:
FSC 100%
FSC Mix
FSC Recycled
in de praktijk komt het 100% logo voor drukwerk niet voor. Als je meerdere papiersoorten
gebruikt (bijvoorbeeld Mix en Recycled) wordt altijd het Mix logo gebruikt
Positief of negatief logo
Positief groen is de standaard kleur. Negatief groen en zwart/wit
(positief of negatief) mogen als alternatief gebruikt worden.
Groen
Groen
Zwart/wit
Zwart/wit
positiefnegatiefpositiefnegatief
Kleur
De standaard kleur groen mag niet aangepast worden en kan op de volgende manieren
worden opgebouwd:
■ PMS PMS 626
■ CMYK 100c / 60m / 100y / 20k
■ RGB 50r / 80g / 60b
Bij full-colour of zwart wit drukwerk dient dus één van deze vier opties gebruikt te worden.
Kleur bij drukwerk in PMS-kleuren
Als in het drukproces een beperkt aantal kleuren wordt gebruikt, bijvoorbeeld
in een huisstijl met alleen PMS-kleuren, dan mag het FSC-label in een van de
gebruikte kleuren worden afgedrukt. Voorwaarde daarbij is dat door het contrast
het label goed leesbaar blijft. Bovendien mag hiervoor alleen het ‘positief’ logo
gebruikt worden, d.w.z.een volvlak logo met witte inhoud.
Plaatsing van het logo
Rondom het logo moet voldoende lege ruimte aanwezig zijn. Dit mag wit,
maar ook een volvlak kleur zijn. De minimale afstand wordt bepaald door
gebruik te maken van de hoogte van de FSC initialen in het logo.
Goedkeuren van logo
Als u het FSC-logo van ons ontvangen hebt en in uw opmaak geplaatst heeft
moet deze altijd eerst gecontroleerd worden door iemand die FSC-gecertificeerd is. Omdat wij zelf iemand gecertificeerd hebben kan deze controle snel
uitgevoerd worden, maar houd hier rekening mee met uw planning.
Afmetingen Standaard label:
Voor het liggende logo geldt een minimum hoogte van 12 mm.
Voor het staande logo geldt een minimale breedte van 17 mm.
12 mm
17 mm
Afmetingen Minilogo:

Wanneer de ruimte beperkt is kan het minilogo geplaatst
worden.FSC Grafimedia


Voor het liggende mini logo geldt een minimum hoogte
van 8 mm.

Percentage
gerecycled
fiber
Voor het staande mini logo geldt een minimale breedte
van
11 mm.
Logovereisten
Het percentage gerecyclede inhoud genoemd onder de Mobiusloop (
8 mm
) kan als volgt verwerkt
worden

Voor het FSC Mix label, kan het percentage toegevoegd worden onder

Voor het FSC Recycled label is het percentage altijd 100%.
de Mobius loop.
11 mm
Voorbeelden van foutief logogebruik
Verkeerd gebruik van het logo:
Het volgende is niet toegestaan:
•Het logo of de verhoudingen ervan veranderen
•De inhoud van het label wijzigen
•Het is verboden het logo of label te gebruiken
als onderdeel van of in relatie tot informatie over
niet relevante milieuclaims
•Het logo plaatsen in een kader of achtergrond
met een afwijkende vorm
Mengen van papiersoorten met verschillende logo’s
•Meer dan 2 kleuren gebruiken voor het logo
Wanneer een product bestaat uit meerdere papiersoorten met verschillende logo’s kan de volgende
•De vorm van het logo of de achtergrond veranderen
regel gehanteerd worden:
Papiersoort 1: (Omslag)
Papiersoort 2: (Binnenwerk)
= Productlabel
•Het logo of het label roteren
FSC Pure logo
FSC Mix logo
= FSC Mix logo
•Weglaten van de lege ruimte rondom het logo (zie ‘Plaatsing van het logo’)
•Het is verboden het logo of label te combineren met de
huisstijl van FSC
deRecycled
gebruiker
FSC Pure logo
logo
= FSC Mix logo
waardoor een overlapping ontstaat
logo
FSC Recycled logo
= FSC Mix logo
•Het logo of label plaatsen op een achtergrondpatroonFSC
ofMixafbeelding
Let op bij plaatsing op de volgende items:
Visitekaartje
Wanneer een visitekaartje gedrukt wordt op FSC-papier mag alleen het mini-logo gebruikt
worden op de minimale afmetingen. Dus liggend op 8mm hoogt of staand op 11 mm breed.
Briefpapier en folder
Het logo mag niet voorop een brochure of bovenaan een briefhoofd geplaatst worden,
of naast andere bos-beheer geralteerde logo’s.
Factuurpapier
Wanneer het FSC logo op faktuurpapier wordt gebruikt van een bedrijf dat met FSC-producten te maken kan hebben (bijvoorbeeld een drukkerij) moet duidelijk zijn dat het logo
niet per sé van toepassing is op de in de factuur vermelde producten. Dit kan door naast
het logo een disclaimer te plaatsen met de volgende strekking:
“Alleen producten als zodanig aangemerkt op de factuur zijn FSC-gecertificeerd”
Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen
‘t Dorp 21
• T 073 534 07 00
• 5384 MA Heesch • T 0412 457 522
www.wihabo.nl/fsc