Beleid duurzaam toerisme

Beleid duurzaam toerisme
Inhoudsopgave
Inleiding
1
Energieverbruik
2
Papiergebruik
3
Afvalbeleid
4
Inkoopbeleid
5
Inleiding
Duurzaam Toeristisch Ondernemen houdt in dat ondernemingen rekening houden met het behoud
van natuur, cultuur en mensenrechten. Travelhome is zich bewust van de impact van toerisme op
onze planeet. Door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, dragen vliegreizen en
camperreizen bij aan klimaatverandering. We vinden het vanzelfsprekend om hiervoor onze
verantwoordelijkheid te nemen.
Als echte reisfanaten vinden we het belangrijk dat de generaties ná ons ook van de prachtige
nationale parken, unieke wilde dieren en andere culturen kunnen genieten. We zijn voortdurend op
zoek naar mogelijkheden om ons steentje hieraan bij te dragen. Ook intern doet Travelhome er alles
aan om bewust met het milieu om te gaan. In dit plan geven wij aan hoe wij op dit moment
duurzaam toeristisch ondernemen.
Energiebeleid
1. Verlichting
Binnen het Travelhome pand in Geldrop worden enkel lampen gebruikt voor het verlichten van de
verschillende kantoorruimtes tijdens werktijd. Wanneer men naar huis gaat worden alle schakelaars
omgezet, zodat de lichten allemaal uit zijn als niemand aanwezig is. Een gedeelte van de lampen
werkt automatisch op een beweging sensor.
2. Verwarming
Medewerkers dienen de verwarmingen in het gehele pand na werktijd uit te draaien. Wanneer
verwarming niet nodig is (bijv. in de zomerperiode), staan deze tevens uitgedraaid. Airconditioning
werkt automatisch en wordt voor het gehele pand vanuit één plek aangestuurd.
3. Computers en andere elektronische apparaten
Binnen Travelhome werkt iedere werknemer met een computer, welke dan ook intensief en de
volledige dag worden gebruikt.
De computers en beeldschermen worden na werktijd door de medewerkers uitgeschakeld. Ook in
het weekend worden computers uitgeschakeld.
Tevens dienen geheugenkaarten en andere USB-aansluitingen te worden losgekoppeld. Alle
computers worden ingesteld op de energiezuinige stand.
Alle printers, kopieerapparaten, faxapparaten en radio’s worden na werktijd door de medewerkers
uitgeschakeld.
De printers zijn voorzien van het keurmerk Energy Star, dit keurmerk stelt eisen aan het maximale
energieverbruik in stand-by en/of uit-stand.
Papiergebruik
1. Inkoop papier en brochure
Travelhome maakt enkel gebruik van papier met een FSC keurmerk. Ook de brochure wordt geprint
op FSC papier. In de nabije toekomst (vóór het jaar 2020) zal worden overgegaan naar gerecycled
papier voor dagelijks gebruik en voor de brochure.
Vóór de inkoop van de brochure wordt jaarlijks geëvalueerd hoeveel exemplaren er zijn uitgegeven.
Hier wordt rekening mee gehouden bij de inkoop voor het volgende jaar, zodat er niet onnodig veel
brochures worden uitgegeven.
2. Papiergebruik medewerkers
Medewerkers dienen bewust om te gaan met papiergebruik en printen. Medewerkers printen waar
mogelijk altijd dubbelzijdig en/of enkel belangrijke selecties. Papier dat per abuis onnodig geprint is
zal door medewerkers, waar mogelijk, (gedeeltelijk) worden gebruikt als kladpapier.
3. Papiergebruik reispapieren door klanten
3.1 Offertes
Potentiële klanten die een offerte bij ons opvragen krijgen de offerte standaard per e-mail. Er kan
online een optie worden aangevinkt als men de offerte toch per post wil ontvangen. Bij telefonische
offerte aanvragen zullen onze medewerkers deze optie ook voorleggen.
Brochures worden op infodagen en beurzen niet rijkelijk uitgedeeld, maar worden alleen
meegegeven aan oprecht geïnteresseerde potentiële klanten.
3.2 Boekingen
Bij klanten die enkel een camper boeken is de afwikkeling van de reis volledig digitaal. Klanten
kunnen thuis kiezen welke informatie zij wel en niet nodig vinden om te printen.
Bij klanten die, naast de camper, ook de vliegreis bij ons boeken geven wij de mogelijkheid om de
afwikkeling (gedeeltelijk) ook digitaal te laten verlopen.
4. Papier scheiden
Iedere medewerker van Travelhome heeft een aparte papierbak en papier dient actief te worden
gescheiden.
Afvalbeleid
Travelhome deelt de afvalcontainers met de ANWB wegenwacht in Geldrop. Momenteel wordt er bij
beiden papier en karton gescheiden van restafval. Alle medewerkers hebben een eigen papierbak.
Deze bakken wordt centraal verzameld en geleegd in de grote papiercontainer.
Ook alle papieren verpakkingen van levenswaren worden gescheiden in speciale bakken in de
gezamenlijke keuken.
Daarnaast is er veel GF(T) afval binnen Travelhome en de ANWB wegenwacht. Er is een speciale
afvalcontainer waarin dit afval wordt gescheiden.
Inkoopbeleid
1. Inkoop kantoorartikelen
Lyreco is de leverancier voor de kantoorartikelen bij Travelhome. Zij hebben een groen label met de
nadruk op eco waarbij duurzame producten op verantwoorde manier geproduceerd en aangeboden
worden. Denk aan FSC keurmerken, 100% recycled, maatschappelijk verantwoordelijk d.m.v. steun
aan projecten, CO2 verantwoord transport.
Het groene beleid binnen Travelhome is dat er zo veel mogelijk gekeken wordt naar ‘groene’
kantoorartikelen. Deze producten moeten minimaal een FSC keurmerk hebben. Inmiddels zijn er een
groot aantal vervangende producten gevonden met behoud van kwaliteit.
Bij een prijsverschil van minder dan 20% met een ‘niet groen’ artikel mag deze zonder overleg besteld
worden. Bij een prijsverschil groter dan 20% dient er wél eerst worden te overlegd.
2. Boodschappen etenswaren voor intern gebruik en voor inspiratiedagen
De etenswaren die wij aankopen dienen zoveel mogelijk verantwoord te zijn. Dierlijke etenswaren
dienen van een ‘beter leven’ keurmerk voorzien te zijn.
3. Inkoop energie
De inkoop van elektra gaat via ANWB en wordt geleverd door Greenchoice. De ANWB is tevreden over
de kosten en ziet geen reden om over te stappen op andere maatschappij. Belangrijk daarbij is dat
Greenchoice de groenste energie leverancier in Nederland is.
Greenchoice gebruikt 100% groene energie uit de onuitputtelijke bronnen zon, wind en bio massa.
Daarnaast stimuleert Greenchoice vooral om zo min mogelijk energie te gebruiken, de groenste
energie is de die je niet gebruikt. In 2020 willen zij voor 100% hun te leveren energie op wekken in
Nederland, duurzaam en dichtbij. Ze compenseren tot die tijd voor het gedeelte dat niet uit Nederland
komt met verschillende projecten, zoals bosaanplant projecten, ter compensatie van de CO2 uitstoot.
4. Zonnepanelen
Landelijk is er onderzoek gedaan naar toepassing zonnepanelen op ANWB gebouwen. Dit onderzoek is
uitgevoerd in 2012. Daaruit is gebleken dat het niet rendabel is om op Geldrop zonnepanelen te
plaatsen.
5. Lampen
De mogelijkheid om alle lampen nu te vervangen naar LED buizen is te kostbaar. Bij het eerst volgend
onderhoud en nodige vervanging zal deze mogelijkheid opnieuw bekeken worden.