nov14 - OVV

OVV Nieuwsbrief – November 2014
Van het Bestuur….
Maandagavond 24 november –
20:00 uur (onder voorbehoud) vindt
in onze kantine weer de jaarlijkse
algemene ledenvergadering plaats,
waarvoor bij deze alle leden en ouders
van jeugdleden uitgenodigd worden.
Centrale thema’s zoals gewoonlijk zijn
de financiële resultaten van het
afgelopen seizoen 2013-2014 en de
bestuur mutaties/verkiezingen. Een
ieder krijgt binnenkort de uitnodiging
per mail of via de post.
Op en rond de velden: Onze nieuwe
geluidsinstallatie
voor binnen
en
buiten is recent opgeleverd en
functioneert prima. Het heeft even
geduurd en wat gekost maar eind
goed al goed. Nu zuinig er met zijn
allen mee omgaan!
Ook het nieuwe interne OVV-kabel TVsysteem begint langzamerhand vorm
en inhoud te krijgen en ziet er
inmiddels op de vele schermen al
gelikt uit. Nu zorgdragen dat de
mededelingen en info / reclame up to
date blijven, waartoe de nodige
vrijwilligers een actieve bijdrage gaan
leveren. Echter, schroom niet wensen
of
hulp
in
deze
bij
onze
Sponsorcommissie-leden kenbaar te
maken. Alle betrokkenen bedankt voor
jullie inspanning en ga zo door!
Veldverlichting hoofdveld : met hulp
van de Gemeente is het voor elkaar
gekomen dat we voorlopig dit seizoen
de veldverlichting op 2 avonden per
week gedurende 1,5 uur extra mogen
gebruiken, met name bedoeld om voor
de F en E jeugd op de drukke
maandag- en woensdagavond ook op
veld 1 ruimte te krijgen om te trainen.
Afspraak is voor deze avonden uiterlijk
19.30 uur licht uit. Het betreft een
proefseizoen en wordt aan het eind
geëvalueerd ten behoeve van een
gewenst vervolg.
Dringend verzoek: gelieve rond en
tussen de oud-papier containers geen
fietsen en bromfietsen te plaatsen!
Vooral op zaterdag wordt er door onze
“sponsors” het nodige papier langs
gebracht en als we daar de boel
blokkeren wordt het aanbod op den
duur zeker minder en daar zijn we
allemaal niet gelukkig mee. Laat staan
dat het papier soms dan in de buurt
gedumpt wordt en onze oud-papier
vrijwilligers daar niet vrolijk van
worden. Dus brommers en fietsen
op aangewezen plaatsen parkeren
graag.
Van het sportieve front valt te melden
dat vele teams een fijne seizoenstart
beleven en inmiddels leuke posities op
de competitie ranglijst innemen. Ga zo
door met zijn allen!
Na een adempauze van een goed jaar
omtrent privatisering gebouwen, is
het bestuur vanuit het nieuwe college
van
B&W
van
de
Gemeente
Westvoorne recent geïnformeerd door
de Wethouder Sportzaken Jan van Rij
. Het ligt in het voornemen om al de
opstallen, zeg gebouwen, aan de
Vereniging OVV in eigendom en
onderhoud over te dragen. Dit
uiteraard onder gewijzigde condities
wat betreft huursommen e.d. Ook het
onderhoud en beheer van velden en
omgeving komt dan onder condities
voor onze rekening. Alle informatie
omtrent dit voornemen met zijn
condities komt eraan en voor het
bestuur ligt er voldoende stof tot
nadenken. NB Voor VV Rockanje gaat
hetzelfde gelden.
En verder nieuws rond Voetbal
Technische Commissie ( VTC ):
Peter Versaevel heeft binnen de VTC
de taak van Voetbal Coördinator OVV
op zich genomen en gaat alle
voetbaltechnische zaken voornamelijk
binnen de jeugd aansturen. Andries
Schouten gaat zich nu meer met de
organisatorische taken bezig houden,
zo ook de aansturing van de
Normen en Waarden Cie gaat naar
hem over. Door het aftreden van een
aantal commissieleden van de N&Wcie is versterking dringend nodig, als
zodanig kunnen geïnteresseerden zich
bij Andries of Hans van de Hoek
melden voor een oriëntatie.
Cor Schop - Voorzitter
Woensdag 26 november 2014
brengt Sinterklaas een bezoek aan
OVV voor de mini’s en F spelers.
Het feest is in de kantine en begint om
17.30 uur en duurt tot 19.30 uur.
Eerst gaan we eten en daarna ook nog
even trainen. Dus
kom in je
trainingspak en trek je voetbalschoenen aan.
Don’t stop me now!
nnow
“Don't stop me now I'm having such a good time,
I'm having a ball, Don't stop me now. If you
wanna have a good time just give me a call –
Queen”
Wat vliegt de tijd, zo staan we nog
volop in alle activiteiten van de
afsluiting van een mooi seizoen. Met
een vakantie nog in het vooruitzicht,
wat een feest. Vakantie achter de rug,
heb je genoten? Natuurlijk, wie geniet
er nou niet van een tijdje geen strakke
tijdsplanning, rekening houden met,
rennen/vliegen/haasten,
verplichtingen,
resultaten
halen,
huiswerk doen, ’s avonds nog even
wat
afmaken
voor
het
werk,
overleggen
en
vergaderen,
sportverplichtingen, sociale kontakten
onderhouden en ga zo maar door. Het
is best hard werken hoor zo’n leven!
En nu, je knippert met je ogen, zucht
een paar keer en een nieuw seizoen is
weer begonnen. Maar…………
we
hebben er weer zin in. Helemaal
uitgerust starten we natuurlijk graag
weer aan ons drukke leven.
Maar dan, we moeten doelen voor
ons zelf blijven stellen toch? Niet
alleen dat doel in het veld telt. Oké
toegeven voor OVV is dat zeker wel
het hoofddoel! Maar toch, er zijn meer
doelen te bereiken. We beginnen met
ons doel, hoe laten we zien dat OVV er
staat! Wel, daar is aan gewerkt en wat
loopt OVV er mooi bij inmiddels. Hard
is er gewerkt en onderhandeld door
een grote club vrijwilligers met maar 1
doel:
goed gekleed het doel
bestormen en scoren! En dat is gelukt,
man wat zien ze er allemaal top uit.
Als dat geen goed begin is!
En dan, een volgende doelstelling,
hoe delen we de teams in? Altijd weer
lastig, waarbij zeker blije gezichten
komen, maar waar ook zeker een
teleurstelling valt. Want logisch, wat is
een eerste vereiste als je tot een
sportclub treedt: juist je wil winnen en
je wil de beste zijn! Je hebt ambitie,
wil hard werken, scoren, resultaten
bereiken en natuurlijk de beste zijn.
Dat is je doel! En natuurlijk zijn jullie
dat allemaal. Allemaal, stuk voor stuk,
hele goede spelers. En ja, dan is daar
de selectie en kom je net niet in dat
OVV Nieuwsbrief – November 2014
team
wat je zo graag
wilde.
Maar………….. laat de teleurstelling niet
toeslaan. Natuurlijk mag je verdrietig
zijn, goed zelfs om dat toe te geven.
Gooi het eruit, hou je zelf niet voor de
gek, kost je bakken met energie en die
kan je
beter
gebruiken
in
je
persoonlijke doelstelling, altijd blijven
verbeteren. Blijf sportief en wees blij
voor de ander. Kijk eerlijk naar jezelf
want je kan alleen beter worden door
je minder sterke punten te erkennen
(geldt trouwens voor alle spelers, hoog
of
laag)
Maar………..
het
belangrijkste: GEEF NOOIT OP! En
niet vergeten, het is niet het enige
doel in je leven. Er staat een doel hier
ver boven, weet je het nog? Juist
PLEZIER.
Ik wens jullie een heel PLEZIERIG
seizoen.
“Don't stop me now ,' Cause I'm having a good
time; Don't stop me now , Yes I'm having' a good
time; I don't want to stop at all”
Groeten, O. van Voorne
Voetbalkamp OVV
In de vakantie is er een voetbalkamp
geweest voor spelers van de F t/m de
C op OVV. Drie dagen lang werd er
keihard getraind en leuke spelletjes
gedaan.
31
kinderen
hebben
meegedaan
aan
dit
kamp.
Op
maandag vroeg aanwezig zijn waar
iedere speler een herkenbaar shirt en
een bidon kreeg. De dagen waren
verdeeld in 3 trainingen van ongeveer
90 minuten en ”het spel van de dag”.
Na 3 techniek trainingen die gericht
waren op het kappen en draaien en
een heerlijke lunch, elke dag verzorgd
door Paul, waren de spelers klaar voor
het spel van de maandag: Footgolf.
Een spel waarbij je de bal met zo min
mogelijk schoten in de ”hole” moet
schieten. Het parcours was uitdagend
en over het hele terrein van OVV
moest men de bal schieten wat
hilarische en spannende momenten
opleverden.
Op dinsdag weer 3 techniek trainingen
die vandaag gericht waren op de
schijnbewegingen en
trucjes met daarna het spel van de
dinsdag. Voor het spel van de dag
werd men in 2 groepen verdeeld
waarbij iedere groep 4 verschillende
partijen speelde. Ondanks dat het
deze dag minder weer was leverde dit
een hevige
strijd op waarbij een ieder heel graag
wou winnen.
Woensdag scheen de zon weer volop
en was het heerlijk weer. Tijdens de 2
trainingen van vandaag die gericht
waren op positiespel en pass en
trappen moest er dus veel gedronken
worden en begon je de vermoeidheid
al te zien. Maar een ieder was nog
klaar voor het spel van de woensdag.
11 verschillende onderdelen waren
uitgezet en
men
moest
zoveel
mogelijk punten halen bij bijvoorbeeld
het voetsjoelen, voetbowlen of het
prullenbakken schieten. Elk onderdeel
werd met veel plezier en fanatisme
gespeeld.
Hierna
nog
even
de
prijsuitreiking en men kon moe maar
voldaan weer naar huis.
Het
was
een
geslaagd
eerste
voetbalkamp en ik wil iedereen die
mee heb gedaan dan ook bedanken
voor de leuke 3 dagen. Ook Paul nog
een keer bedankt voor het prima
verzorgen van de lunch en uiteraard
de trainers die mij hebben geholpen,
Mees, Brandon, Peter bedankt!! !
Pascal van Hulst
Vergeet niet
leveren, dit
november.
de boekjes in
kan nog tot
te
6
Doen hoor, met de opbrengst kan
OVV weer leuke dingen doen voor
de club!
14 september speelde OVV E3
een voorwedstrijd bij AGE
Pupil van de week
Yoran Vingerhoed - 7 jaar – F6
Pupil bij: OVV1 – Spartaan’20
7 september 2014
Yoran is spits. Hij zit op de
Mildenburgschool in groep 3.
Favorieten zijn Feyenoord,
Klaas Jan Huntelaar en Pelle .
Yoran is op voetbal gegaan om
te Scoren. Dat vindt hij ook het
leukste
Nieuwe energie in Commissie
Sportiviteit & Respect
Binnen de vereniging en tijdens
wedstrijden doen zich soms situaties
voor die het spelplezier behoorlijk
bederven. Voorbeelden zijn gemopper
(of
erger:
gescheld)
op
de
scheidsrechter, respectloos gedrag van
teams en sporters onderling, agressief
optreden van supporters, geschreeuw
van ouders vanaf de kant en harde
overtredingen van sporters. Het is
belangrijk
dat
sportverenigingen
binnen hun organisatie en beleid iets
aan deze situaties doen.
Ook bij OVV vinden we Sportiviteit &
Respect belangrijk. De samenleving
verhard, waardoor de noodzaak voor
sportiviteit gedrag en respect voor
anderen alleen maar belangrijker
wordt. Om hier meer aandacht aan te
geven, hebben Hans van der Hoek,
Piet Riedijk en Andries Schouten het
initiatief opgepakt de Cie S&R weer
wat meer bekendheid te geven binnen
OVV. Om nog slagvaardiger te zijn
OVV Nieuwsbrief – November 2014
wordt
nog
gezocht
naar
twee
aanvullende leden, bij voorkeur ouders
van jeugdleden, thans spelend in de
pupillen en/of junioren. Doel is
uiteraard om de noodzaak voor
sportief gedrag en respect voor
anderen binnen OVV duidelijk uit te
dragen.
Primaire taken Commissie S&R:
Acties ontwikkelen en uitvoeen die
blijk geven van het feit, dat OVV de te
hanteren waarden en normen in de
voetbalsport en het algemeen in de
Nederlandse
samenleving
geaccepteerde geldende (al dan niet
wettelijk
geregelde)
stelsel
van
waarden en normen onderschrijft.
Bevorderen en mede bewaken van een
goed en sportief verenigingsklimaat,
waarin elk lid zich thuis voelt, met
respect en goede omgangsvormen met
elkaar wordt omgegaan en zijn sport
op correcte wijze beoefent.
Communicatie met de KNVB, bij
incidenten rond een wedstrijd, waarbij
een team of speler van OVV betrokken
is. Bij gele en/of rode kaarten, waar
sprake is van een schikkingsvoorstel,
is eventueel communicatie met de
KNVB wenselijk om het standpunt van
club en/of speler kenbaar te maken.
De Cie S&R behartigt de belangen van
zowel club als speler club bij dit soort
strafzaken.
Het uitvoeren en evalueren van een
procedure bij conflicten en incidenten
(meldingsprocedure,
hooren
wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).
Het adviseren van het bestuur voor
het
opleggen
van
sancties.
Introduceren en begeleiden van het
spelregelbewijs voor 2e jaars B
junioren.
Mocht u interesse hebben om ook een
bijdrage te leveren aan de Cie S&R,
neemt
u
dan
kontakt
op:
[email protected]
U kunt ook bellen; Andries Schouten
20 December – kantine OVV met
de HIT BROTHERS.
€ 10,-- per persoon, aanmelden kan
bij de kantine. U komt toch ook??
Laatste E.on Cup - team Eritrea
Goedgezind door de weersgoden heeft
OVV voor een laatste maal het Eon
toernooi afgewerkt. Gestreden werd
als
gebruikelijk
om
de
Aart
Langendoen trofee. 's Morgens waren
Abbenbroek en OVV op veld 3 aan
elkaar gekoppeld en gingen Dutch
Soccer Team Eritrea en SVV op het
kunstgrasveld de strijd aan. Op beiden
velden was die strijd wat ongelijk.
Hoewel gastheer OVV het lastigst uit
de startblokken kwam, getuige de
ruststand van 0-0. De wedstrijden,
onder leiding van de uitstekend
optredende Heren Van Schooneveld en
Lingen, duurden 2x30 minuten. Team
Eritrea stond bij rust al met 2-0 voor
en zag wat treffers afgekeurd, na rust
scoorde de ploeg van Robertino Lotto
nog 4 maal wat Team Eritrea met een
6-0 zege een finale plaats opleverde.
OVV lukt het ook na rust 4 maal het
net te vinden. Abbenbroek werd stuk
gespeeld en dus zag OVV de
gedroomde finale tot stand komen.
Doelpunten aan Oostvoornse zijde
kwamen er door Pascal van hulst (2),
Timo Lemmens en Arie Bravenboer.
het even totdat het team verder uitliep
maar net voor tijd lukte het ze om de
stand op 1-4 te bepalen. De trofee
werd
uitgereikt
door
Mevrouw
Langendoen en de regio afgevaardigde
van E.on. OVV houdt nauw contact
met Team Eritrea en de afspraak is nu
al dat er gaandeweg het seizoen
nogmaals gespeeld zal gaan worden.
Ook doneerde OVV veel van zijn
kleding, nog zeer goed bruikbaar maar
door het nieuw ingevoerde kledingplan
overbodig, aan Team Eritrea waardoor
dit team ook in de komende maanden
goed aangekleed zal kunnen trainen.
Als laatste langs deze weg nogmaals
een speciaal woord van grote dank
aan E.on, het bedrijf dat de afgelopen
jaren OVV's hoofdsponsor was.
Pupil van de week
Thom Kardol - 8 jaar – F1
Nadat alle spelers en staf op een lunch
waren getrakteerd, werd er omstreeks
14:00 uur afgetrapt voor de finales.
Abbenbroek en SVV streden, als
afdelingsgenoten, om de 3e plaats en
net voor tijd was het SVV dat aan het
langste eind trok. Dat ene doelpunt
was genoeg en het team Ruitenburg
won het zodoende van team vd Lijn.
De finale, tussen OVV en team Eritrea,
kende zeker in de eerste helft een zeer
goed spelend OVV. De Jalink formatie
gaf Team Eritrea serieuze weerstand
en kwam al snel, na 4 minuten, op
voorsprong door een goal van Pascal
van Hulst. Een misverstand in de
groen-witte defensie leverde echter
toch de gelijkmaker op en met de 1-1
stand
gingen
beide
teams
de
kleedkamer in. Na rust tapte Team
Eritrea uit een ander vaatje en was
duidelijk dat de Afrikaanse heren over
meer vermogen en vooral adem
beschikten. Na een snelle 1-2 duurde
Pupil bij: OVV1 – Excelsior’20
28 september 2014
Thom is rechtsvoor. Hij zit op
de Overbosschool in groep 5
Favorieten zijn Feyenoord,
Arjen Robben, Barcelona en
Pelle.
Thom wordt later Bioloog.
AGENDA
Klaverjassen 20.00-23.00 uur:
2014:
21 November
12 December
2015:
9 Januari
6 Februari
6 Maart
27 Maart
OVV Nieuwsbrief – November 2014
Penaltybokaal 2014
Afgelopen vrijdagavond 5 september
was weer de penaltybokaal. Gelukkig
was het weer ons goed gezind en het
publiek
was
ook
goed
vertegenwoordigd. Er was weer leven
op OVV na de zomerstop, YES.
Iedereen weer lekker bruin van de
zomervakantie en goed uitgerust terug
gekomen;
kunnen
we
er
weer
tegenaan het komende seizoen.
Om 18:00 stipt wilden we beginnen
met de penaltybokaal voor de Mini’s Fjes en de E-tjes maar voordat we
begonnen liet de E1 onze nieuwe
kleding zien. Als echte mannequins
showde
ze
het
nieuwe
tenue,
werkpakken,
trainingstenues,
regenjassen en tassen. Heel OVV van
de mini’s tot OVV 1 is in het nieuw
gestoken met behulp van sponsors en
nieuw kledingplan waar elk lid een
bijdrage elk jaar moet betalen. Het
leuke van dit kledingplan is dat
iedereen er netjes bij loopt.
We gaan van start met penalty
schieten de mini’s de F-jes en de Etjes zijn druk bezig om degene te zijn
die van je eigen ploeg de winnaar te
worden...... Om 18:45 is iedereen
klaar en gaat de prijsuitreiking van
start. De winnaars: Quinn Helbers
(mini’s), zo klein en wat een schot.
Vos Schouten (F6), Luuk van de
Reiden (F5), Yuri Ketting (F4) m ja
idd broertje van en net zo hard schot.
Tim Ulkeman (F3), Jaimy Rijken
(F2) Thom Kardool (F1) pas maar
op voor deze Kardool, ook zo’n hard
schot.
Joeri Schoemaker (E6),
Deen de Vries (E5) de tank wordt hij
ook wel genoemd, Joryi Verdoorn
(E4) , Jens Rosenthal (E3) we
noemden Jens per ongeluk anders
gelukkig wist hij wel dat hij de bokaal
gewonnen
had,
Ruben
van
Wijngaarden (E2) Quirijn Lodder
(E1)
succes mogen nemen voor zijn team,
Casper Hageman (B2) ook hij heeft
er aardig wat op zijn naam staan,
Santino Langendoen (B1), top
gedaan
Damon Thijssen (A2) is
altijd met plezier op de OVV te vinden,
Tony Kopp (A1) nieuw komer bij OVV
goed begin, Tony.
Toen gingen we van start met D-tjes
en de C-tjes Ook hier werd eerst de
nieuwe kledinglijn geshowd door de C1
ook dit waren weer net echte
mannequins...... Om 20:15 werd de
prijsuitreiking
uitgedeeld
aan
de
jongens en meiden van deze elftallen.
De
Winnaars:
Chendo
Hoogerbrugge
(D4)
Jochem
Groeneveld (D3), Dave Ketting (D2)
Ja idd broer van die andere Ketting die
hem ook won,
Pepijn Kooij (D1)
deze was nog spannend want dat ging
tussen broer en zus, Matthijs
Tjeerde (C4), Mitchell Snoeij (C3)
de eerste die uit zich zelf zoende bij de
overhandiging, Sven van de Pol (C2)
goed begin Sven,
Timo Bokhorst
(C1) de jongste dacht hem gaan te
winnen en de middelste loopt ermee
weg.
Zo de penaltybokaal zit er weer op
voor dit jaar en we hopen jullie en het
publiek weer te zien volgend jaar.
Bedankt iedereen voor de gezellige en
sportieve avond.....
Groetjes Edith van Oudenaarden en
Sandra Kruik-van Ginkel
Op zoek in de oude doos
Toen als laatste gingen de A en B van
start , toch jammer dat hier steeds
minder ouders komen kijken het juist
zo gezellig onder elkaar. Ook hier werd
eerst de kledinglijn geshowd door de
B1 maar wel gauw want stel je voor
dat iemand kijkt {hihi hihi} De
prijsuitreiking werd hier wat later
uitgedeeld omdat we ook later van
start gingen omdat de C1 en C2 zo uit
liep (bedankt nog Dick en Martin....).
De Winnaars: Bram Kruik (B3) trotse
moeder en heeft nu al penalty’s met
We zijn op zoek naar foto’s van
OVV...van afgelopen (bijna) 100 Jaar
OVV. We willen deze om een mooi
Jubileumboek 100 Jaar OVV te maken
en voor de OVV reunie. Het zou
geweldig zijn als iedere OVV-er (van 6
jaar t/m 91 jaar) die dit leest, in zijn
fotoalbums
kijkt(en)
en
op
de
computer. Zoek naar de OVV elftal
foto’s van de F6 tot het OVV 1ste elftal
en heel graag mailen naar
[email protected]
De personen die u er alles over
kunnen vertellen zijn Jan Zoetemijer
(tel.0181-405206) of Bram Smoor
(tel. 0181-401030)
Ben je niet in staat om de elftal foto’s
in te scannen, dan komen wij ze graag
ophalen en scannen we ze in en
OVV Nieuwsbrief – November 2014
brengen de foto’s weer keurig terug!
Dus gezellig met ons eigen team.
En Aad stond ons bij voor de hand en
span diensten, bedankt weer Aad voor
je tomeloze inzet.
Maar
Lex
had
een
strak
trainingsschema gemaakt, om half tien
verzamelen en omkleden. Vervolgens
volgde de trainingsvorm conditie, na
haf uurtje afgewisseld met een 4
tegen 4. Een half uurtje verdiende rust
en dan weer verder met trainen en
afgesloten met een toernooi 7 tegen 7.
Zo’n programma maakt natuurlijk
hongerig, dus aanvallen op de
knakworstjes, broodjes en salades
(tuinderij vers bedankt) verzorgd door
Sandra Kruik.
We hopen heel veel
mailbox te ontvangen.
foto’s in
de
OVV in beweging oktober
Hierbij
mededelingen
van
het
ledenfront. We zijn verheugd dat een
aantal spelers bij OVV willen komen
spelen. De aanloop van FM pupillen
was de laatste maanden niet meer zo
groot. Hieronder het overzicht van
onze nieuwe leden. Iedereen hartelijk
welkom bij onze vereniging, als
bestuur hopen we dat jullie veel
plezier bij onze vereniging hebben.
nieuwe leden OVV
01-07-2014 t/m 15-10-2014
[email protected] Smoor
Roepnaam
Achternaam
Elftal
Zeeuw
F4
Oscar
Erisman
5
Bart
Hettinga
5
Damian
Zegers
C4
Paulina
Wust
C4
Fleur
Sluimer
C4
Vince
OVV 100 jaar op Facebook
Jens
Over 3 jaar bestaat onze vereniging
100 jaar dit willen we natuurlijk niet
zomaar voorbij laten gaan. Nu zijn we
er druk mee bezig om een programma
in elkaar aan het zetten en leuke
dingen aan het bedenken voor jong en
oud. Nu openend binnenkort een
FaceBook pagina om iedereen daar op
te hoogte te houden maar natuurlijk
ook via de nieuwsbrief. Op de
FaceBook pagina komen leuke weetjes
en als iemand oude foto’s of uiteraard
nieuwe foto’s kunnen we daarop
plaatsen.
Dus houd FaceBook in de gaten zeer
binnenkort gaat hij van start......
Trainingsdag B3
Eerst even een compliment voor de B3
en
hun
trainers
bekercompetitie
glansrijk
gewonnen
en
daardoor
gepromoveerd naar de 4de klasse
GROTE KLASSE JONGENS!!!!
Afgelopen
vrijdag
24
oktober
organiseerde Lex van Gentevoort een
trainingsdag voor zijn eigen B3
Het was ook de bedoeling voor de B2
maar daar was te weinig animo.
En dan…. Weer aan de bak. Starten
met een trainingsvorm kaatsen en
passen en daarna viel er 100 euro te
verdienen want wie de lat zou raken
kreeg dat van Lex! Ruben op een paar
cm na, maar helaas. Of was het
gelukkig voor Lex?
Lekker douchen en omkleden en als
afsluiter de lekkerste patat van OVV
van Rianne.
Ondanks de regen was het super
geslaagde dag en hartstikke gezellig
met elkaar. We zijn benieuwd wat we
in de kerstvakantie gaan doen........
LEX ENORM BEDANKT!!!!!!
De jongens van de B3
Blijf schrijven!
Stuur het naar:
[email protected]
De
Van Klaveren
E2
Johan
Tapia
F3
E’lijah
Bastiaansen
F4
Dani
Gomersbach
C4
Aiden
Heemskerk
E6
Mark
Mes
F
Sanne
Baas
F5
Jelte
Dedert
F3
Mike
Van Ast
FM
Sammy
Van Ast
F4
Joyce
De
Zeeuw
F5
Langhorst
F6
Dion
Ivar
Van
Pol
der
E6
Pim
Hooft
F6
Casper
Erisman
A2
Sebastiaan
Kleij
E6
Jim
Timmerman
3
Julian
Bode
B3
Helaas hebben ook spelers OVV
verlaten. Iedereen die gestopt is
misschien tot ziens.
van 01-07-2014 t/m 15-10-2014
Roepnaa
m
Achternaam
Jaap
Van
der
Torre
Nick
Van
Zanten
Van
Alexander
den
Berg
Wouter
Elftal
B
C4
Selectie
Dijkman
4
Rick
Van
Hooff
3
Diego
Van
der
Ham
FM
Dennis
Heijndijk
A2
Dennis
Mierop
C4
Micheal
Swieb
C4
Melvin
Lips
3
Jeffrey
Kramer
3
Opstal
2
Gijs
Van
OVV Nieuwsbrief – November 2014
Armand
Van
der
Velden
D3
Bibianne
Van
der
Linde
F6
Sem
Hansen
E5
Maurice
Kuijt
B
Alexander
Munchal
FM
Helaas komt het nog steeds voor, ook
na de laatste oproep, dat leden hun
adreswijziging niet doorgeven. Hierbij
dus nog eens het verzoek om
adreswijzigingen
bij
de
ledenadministratie door te geven. Wel een
compliment voor de oud-leden, omdat
ze allemaal hun lidmaatschap op tijd
en schriftelijk hebben opgezegd.
Dit was het deze keer weer wat betreft
de
ledenwijzigingen.
Namens
de
ledenadministratie,
iedereen
een
prettige vakantie.
Jan Zoetemeijer
Pupil van de week
OVV laat PFC met lege
handen staan
Tentenkamp 2015
De datum staat al vast zet deze in je
agenda voor de mini’s F-jes en
E-tjes........ zaterdag 30 mei 2015
Nieuws van de toernooi
commissie
We zijn begin september al weer
begonnen met uitwisselen van teams
voor thuis en uittoernooien.
Ook dit jaar is dat weer een heel
gepuzzel en gaat best aardig wat tijd
inzitten, maar ontzettend leuk om te
doen zodat iedereen nog heerlijk kan
voetballen met zijn team in toernooiverband. Gezellig als team een
daagje/ochtendje/middagje weg EN
ook inkomsten voor de Vereniging.
De thuis datums zijn al bekend kunnen
jullie er vast rekening mee houden.....
Noteer
ze
vast
in
agenda’s/
telefoons/geheugen......
B avond- thuistoernooi - 3 april 2015
F ochtend- thuistoernooi - 4 april 2015
E middag-thuistoernooi - 4 april 2015
C avond-thuistoernooi - 4 april 2015
D thuis-thuistoernooi - 12 april 2015
Geert Mooijaart - 9 jaar – E3
Pupil bij: OVV1 – TOGB
12 oktober 2014
Geert is verdediger. Hij zit op
de CNS school in groep 6.
Favorieten zijn Feyenoord en
Memphis Depay
Alle broers van Geert voeballen
ook op OVV.
Zodra
bekend
is
wanneer
er
uittoernooien
zijn
worden
jullie
trainers hier zo spoedig mogelijk van
op de hoogte gesteld. Ook wij zijn
teleurgesteld als er teams niet op
komen dagen bij onze toernooien dus
hoe dan ook zorg dat jullie gaan zeker
als viste kaartje van onze Vereniging
OVV!!!!!
En ook niet geheel onbelangrijk zijn
we natuurlijk op zoek naar vrijwilligers
voor deze datums er zijn al mensen
die zich aan hebben gemeld voor te
scheidsrechteren,
schoonmaakwerkzaamheden,
bar,
e.d..........HELPPPPPPP
Groetjes, Edith van Oudenaarden en
Sandra Kruik-van Ginkel
email toernooien: [email protected]
Edith: 06-43900691
Sandra: 06-27104810
Op een lekker druk bezet sportpark
Zwartelaan heeft OVV alsnog de
intenties dit seizoen ten toon gespreid.
Koploper PFC kwam op bezoek en
hoefde slechts één puntje op te halen
in Oostvoorne om de eerste periode
binnen te slepen. Promovendus Gouda
lag echter op de loer en kon niet
anders dan winnen bij AGE en hopen
op een gunstig resultaat in deze
eilanden-derby. Dát kwam er OVV
kwam fel uit de startblokken en reeds
na 7 minuten lag de bal in het net
achter de PFC-goalie. Een sublieme
steekpass van Arie Bravenboer werd
beheerst en zeer bekwaam afgerond
door Dikkie Bontes. Bontes speelde bij
afwezigheid van Pascal van Hulst op
'10' en ook elders in de basis formatie
van
coach
Jalink
waren
wat
aanpassingen gedaan. Gelukkig is de
Oostvoornse selectie dit jaar breed en
vallen afwezigen of geblesseerden
goed op te vangen. Timo Lemmens
verving de geschorste Rodney van
Loon en Morris Gelderland had weer
eens een basis plaat door de blessure
van Alexander Wagner. Voorin werd
Dick Tijdeman, als vanouds weer zeer
balvast spelend, geassisteerd door
Arie Bravenboer en Oda Delgado. Oud
PFC-er Tom Klaassen heeft afgelopen
week
zijn
middenvoetsbeentje
gebroken en staat dus een aantal
weken buitenspel.
De wedstrijd op zich was niet van een
al te hoog niveau. PFC kon niet in zijn
spel komen en wellicht was dat de
verdienste van een hard werkend OVV.
De rust werd bereikt met een 1-0
stand en na rust voltrok zich eigenlijk
eenzelfde beeld. Bij een van de kansen
, halverwege de tweede helft , wilde
Oda Delgado met een stiftje de PFC
doelman verrassen echter gaf hij de
bal te weinig vaart mee. Daar stond
wel Dikkie Bontes op de juiste plek en
met een Boltini achtige voetbeweging
verschalkte hij de Goalie wel. OVV op
rozen en PFC in mineur. Zeker toen
duidelijk werd dat Gouda definitief
afstand had genomen van AGE en dus
de lachende derde zou worden. PFC
trainer bracht nog 3 aanvallend
ingestelde
spelers
in
het
veld
waaronder zelfs assistent trainer
Patrick Pot maar de groen-witte
defensie, onder aanvoering van rots in
de branding Daan vd Beek, hield
redelijk
moeiteloos
stand.
De
Oostvoornaars trokken de zege over
de streep en sluiten definitief aan bij
de top van de ranglijst. Minpuntje voor
OVV Nieuwsbrief – November 2014
OVV was nog wel de 2e gele kaart van
Nathan Bastien, maar verder moet
zeker gezegd worden dat de wedstrijd
onder uitstekende leiding gespeeld
werd. Dhr M.te Hennepe blies een zeer
gedegen partij en liet zien waarom hij
in groep 1 fluit.
Volgende week is voor OVV weer een
soort van finale als uit bij SVDPW de
strijd aangegaan moet worden. De
poeg van trainer Wolters zit in de lift
en kruipt langzaam aan naar boven.
Vooraf werd al rekening gehouden met
de Schiedammers dus nu aan OVV de
taak hen een halt toe te roepen.
Doordeweeks , dinsdag 4 november,
volgt eerst nog de eerste ronde partij
voor de Voetbalrijnmondcup, uit bij
streekgenoot Zuidland. Ook een ploeg
met een aantal oud OVV-ers dus een
leuke 90 minuten in het verschiet !
Nieuws van de VTC
Het seizoen is al weer enige weken
aan de gang. De bekercompetitie in de
B categorie is achter de rug en de
competitie indeling is bekend. Zowel
met de E1 als de D1 zijn we weer
terug op 1e klasse niveau, waardoor de
jeugd
van
OVV
bijna
in
alle
leeftijdscategorieën
op
1e
klasse
niveau speelt. De teams in de A
categorie (OVV1, OVV2, A1 en C1),
zijn hun competities goed begonnen
en doen bovenin mee in hun
competities. Als VTC zijn we natuurlijk
erg blij met deze resultaten.
Het nieuwe jaar zijn we gestart met
30!!! teams. Goed om te zien dat
voetbal nog leeft onder de jeugd van
Oostvoorne. Er is binnen de VTC veel
tijd en aandacht besteed om alle
teams te voorzien van de juiste
begeleiding en materialen. We hechten
er als VTC waarde aan te benadrukken
dat
niet
alleen
selectie
teams
belangrijk zijn, maar dat alle teams
binnen OVV net zo veel aandacht
verdienen, misschien wel meer.
Het kledingplan is intussen uitgerold
en alle spelers hebben een schitterend
kledingpakket ontvangen, wat bestaat
uit een training set, voetbaltenue,
trainingspak, windjack en tas. Het is
een ontzettend mooi gezicht om
iedereen in gelijke kleding te zien
trainen en voetballen. Ook de trainers
hebben
intussen
hun
kleding
ontvangen. Op korte termijn komen
nog de winterjassen binnen, dus
voordat de winter gaat beginnen
hebben ook de trainers hun gehele
kledingpakket ontvangen. Een grote
pluim voor Rob de Jong, die de
afgelopen weken begraven is onder de
nieuwe kleding en dit op uitstekende
wijze heeft gecontroleerd, uitgezocht
en heeft verdeeld. Ook dank aan
Sieneke van Wijngaarden, die de
nodige
uurtjes
achter
de
bedrukkingmachine heeft gestaan om
alle kleding van nummertjes te
voorzien. Er zijn intussen teamfoto´s
gemaakt, welke op de site worden
geplaatst en op het tv scherm in de
kantine.
van Technisch coördinator pupillen en
junioren vervallen. Door het vervallen
van deze functies is Jan Rosenthal
aangesteld als A coördinator.
Daarnaast is Rein Arbman aangesteld
als B coördinator, waardoor de VTC er
als volgt uit ziet:
Binnen de VTC zijn ook enkele
veranderingen doorgevoerd. Zo heeft
Danny Roeffel de rol van F coördinator
overgenomen van Sven Stroeve. In
deze leeftijdscategorie zijn altijd de
meeste ontwikkelingen, met name
door aanwas nieuwe leden, waardoor
de rol van F coördinator de nodige tijd
vraagt. We zijn ontzettend blij dat
Danny zich bereid heeft verklaard de
rol van F coördinator op te pakken.
Met veel energie heeft hij deze rol
opgepakt en de altijd lastige opstart
van het nieuwe seizoen uitstekend
begeleid.
Een andere wijziging is dat de VTC is
gestart met een Technisch Voetbal
Coördinator. Peter Versaevel, tot
afgelopen
seizoen
altijd
trainer
geweest bij OVV en in het bezit van
TCIII diploma, gaat deze rol dit
seizoen oppakken. Peter gaat zich
hoofdzakelijk
bezig
houden
met
voetbal gerelateerde zaken, zoals
- Aanspreekpunt voor trainers bij
voetbal zaken (wedstrijd & training)
- Coach van onder-23
-(mede) organiseren van trainersbijeenkomsten
- Eindverantwoordelijkheid voor doorschuiven/dispenseren spelers
- Regelmatig overleg met (pupillen/
junioren) trainers omtrent uitvoering
beleid/visie/voetbaltraining/
wedstrijd
- Beoordelen van- en bespreken met
selectietrainers bij de jeugd
- Zitting in de VTC als eindverantwoordelijke voor het voetbaltechnische beleid binnen OVV jeugd
Een nieuwe rol binnen de VTC, waar
Peter de komende maanden zijn eigen
invulling aan gaat geven. In volgende
nieuwsbrieven zal Peter meer vertellen
over zijn nieuwe rol.
Met de invulling van een Technisch
Voetbal Coördinator, zijn de functies
Nog voor het eind van het jaar zullen
de
eerste
trainersbijeenkomsten
worden
georganiseerd.
De
onderwerpen worden op dit moment
uitgewerkt. Op korte termijn zullen de
trainers
worden
uitgenodigd
om
aanwezig
te
zijn
op
een
trainersbijeenkomst. Bedoeling is om
een informatie avond te organiseren
waarbij op een interactieve manier
over voetbal wordt gesproken, waarbij
handvaten worden geboden, die de
trainers kunnen gebruiken bij hun
trainingen en coaching.
Dit jaar proberen we als VTC ook het
beleid/visie, welke we binnen OVV
volgen, duidelijker op papier te zetten.
De komende maanden zal hier hard
aan gewerkt worden. In volgende
nieuwsbrieven zal hier meer over
worden gecommuniceerd.
Sven Stroeve, bedankt voor je
waardevolle inzet voor OVV. Dat
waarderen we.