Schooljournaal 14 feb 2014

Adres : Molenweg 1, 9301 JD Roden
Tel.
: 050-501 74 34
Email : [email protected]
Website : www.demarke-roden.nl
Schooljournaal 14 feb 2014
Agenda:
20 feb
Disco gr 5 - 8
24-28 feb VOORJAARSVAKANTIE
4/5 mrt Wissellijsten
13 mrt Ov vergadering
18 mrt Margemiddag (alle kinderen
vrij)
Rots- en waterlessen
18 feb
Gr. 8
20 feb
Gr. 7
4 mrt
Gr. 4a
6 mrt
Gr. 3
Verjaardagen:
gr. 4a Bente van der Kroft
gr. 4b Trea Ike
gr. 8
Jort Steenhuisen
gr. 8
Jennifer Siegers
gr. 8
Lars Geersing
gr. 8
Yustin de Jong
20-feb
15-feb
15-feb
16-feb
20-feb
20-feb
Disco-avond groep 5 t/m 8
Donderdagavond 20 februari is er weer de disco-avond in De Deel. Het grote
feest begint om 18.30 uur en duurt tot 20.30 uur. De entree is € 1,50 per
persoon. De kaartjes kunnen vanaf maandag 17 februari gekocht worden in
lokaal 10 (groep 8). Enkele kinderen van groep 8 zijn dan van 08.15 uur tot
08.30 uur en van 13.00 uur tot 13.15 uur aanwezig om de kaartjes te
verkopen. De disco-avond is altijd reuze gezellig, dus we hopen dat jullie
allemaal komen. Behalve dat we uiteraard gaan disco-dansen wordt er door
de verschillende groepen ook nog geplaybackt of gedanst en vindt er een
verloting plaats. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de “Stichting
Wereldkinderen”. Voor de verloting vragen we de kinderen prijsjes mee te
nemen. De prijsjes kunnen worden ingeleverd in lokaal 10 (tijdstip: zie
verkooptijden kaartjes). De lootjes, die op de avond zelf worden verkocht,
kosten € 0,20 per stuk of 6 loten voor € 1,00. Verder is het zo dat de kinderen
deze avond zelf geld moeten meenemen om drinken (€ 0,30) en andere
versnaperingen (€ 0,30) te betalen. Jullie zijn allemaal van harte welkom in
jullie disco-outfit op donderdag 20 februari. Leerlingen groep 8.
Verjaardagen leerkrachten groep 6
Juf Trudie en juf Marsijla van groep 6 willen volgende week vrijdagmorgen
21 februari, de ochtend voor de voorjaarsvakantie, met de kinderen van
groep 6 hun verjaardagen vieren. 's Middags is er dan gewoon de creatieve
middag.
Vervanging voor Dientje groep 4
Yvonne Lagro heeft een andere baan. Sarbine Rozema zal vervanging doen
Yvonne (vervanger van Dientje in groep 4a) heeft een andere baan gevonden
en nu voor 3 dagen vast! Dat kan ze natuurlijk niet laten schieten en daarom
gaat ze na de voorjaarsvakantie aan de slag in Hoogezand. We feliciteren haar
met deze vaste baan en wensen haar veel succes! Helaas kan ze hierdoor de
invalwerkzaamheden in groep 4a niet continueren. Sarbine Rozema zal nu de
vervanging van Dientje in groep 4a verder in gaan vullen en zal voorlopig
Dientje vervangen op donderdag en vrijdagochtend.
Nota’s voor de schoolreisjes
In ons schooljournaal van 2 weken geleden stonden de nota’s voor de
schoolreisjes. Hierbij ontbrak de tenaamstelling. Deze staan allemaal op naam
van D. v.d. Put.
Vakantierooster 2014-2015
Vakantie
periode
eerste dag
Rodermarkt
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
23-sep
13-okt
22-dec
23-feb
3-apr
27-apr
4-mei
23-sep
17-okt
2-jan
27-feb
6-apr
27-apr
13-mei
14-mei
15-mei
25-mei
6-jul
25-mei
14-aug
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Schooljournaal
laatste dag
14 februari 2014
blz 1 / 3
Leerplichtbulletin: “Ziekteverzuim”
Alle kinderen die in Nederland wonen moeten naar school. Soms kunnen ze echter niet, bijvoorbeeld door
ziekte, huwelijk van familieleden of een verhuizing. Als jongeren de school niet afmaken, hebben ze geen
diploma, maken minder kans op werk en hebben minder vooruitzichten in de maatschappij. Het is daarom
in ieders belang ongeoorloofd schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. In de leerplichtwet staan de
regels over het nemen van verlof. De uitvoering van de leerplichtwet is in handen van de
leerplichtambtenaar, die in dienst is van de gemeente.
Schreven we in het vorige bulletin over ongeoorloofd schoolverzuim, deze keer gaan we wat dieper in op
het ziekteverzuim.
Ziekteverzuim
Iedereen is wel eens ziek; geveld door een griepje of gewoon flinke hoofdpijn. Gelukkig vindt niemand
het vreemd dat iemand zich een paar dagen niet kan komen werken vanwege zijn of haar ziekte, of zijn
kind ziek meldt op school. Ziekteverzuim is dan ook geoorloofd verzuim. Toch kan een
leerplichtambtenaar ingeschakeld worden bij ziekteverzuim.
Wat nou bijvoorbeeld als:
Uw kind regelmatig ziek wordt gemeld, of
Uw kind ziek wordt gemeld terwijl het eigenlijk niet ziek is, of
U niet met uw kind naar een school- of huisarts gaat op verzoek van de school en er is veel
ziekteverzuim.
Het is een schimmig gebied, want wie bepaalt dat een kind te vaak ziek is? Laten we zeggen dat er een
bepaalde ongeschreven norm is waarvan iedereen eigenlijk wel weet, dit wordt wel erg veel. Denk
bijvoorbeeld aan gemiddeld elke week een dag afwezig zijn. In de meeste gevallen maken ouders zich
zorgen en zoeken ze zelf een arts of specialist op. In andere gevallen schakelt de school de GGD-arts in
en deze zal het kind en ouders oproepen voor een consult.
Welke acties onderneemt de leerplichtambtenaar?
1. Ouders uitnodigen voor een gesprek
Pas als de GGD-arts er met ouders niet uitkomt en ouders willen niet dat hun kind onderzocht wordt,
maar de zorgen blijven wel bestaan, dan nodigt de leerplichtambtenaar de ouders uit voor een gesprek. In
dit gesprek probeert de leerplichtambtenaar de ouders te motiveren om hun kind te laten onderzoeken.
2. Op laten maken van een proces-verbaal
Hebben de gesprekken tussen ouders, GGD-arts en leerplichtambtenaar niets opgeleverd, dan kan de
leerplichtambtenaar een onderzoek uiteindelijk door een proces verbaal afdwingen. Gelukkig gebeurt dit
bijna nooit.
3. Inschakelen van de hulpverlening
Als blijkt dat een kind veel ziek gemeld wordt maar niet echt ziek is, geeft een leerplichtambtenaar de
ouders een waarschuwing en schakelt zo nodig de hulpverlening in.
Schooljournaal
14 februari 2014
blz 2 / 3
GLOWBALLTOERNOOI!
In de voorjaarsvakantie, op woensdag 26 februari, organiseren de sportcoaches een
glowballtoernooi voor alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Glowball is zaalvoetbal in het donker.
De lijnen, goals, bal en spelers zijn te zien door middel van blacklights.
Lijkt het je leuk om mee te doen, maak dan een team van minimaal 5 spelers en maximaal 7
spelers en geef je op.
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar [email protected] Geef
jullie teamnaam, de groep waarin jullie zitten en het telefoonnummer van één van de spelers
door in deze mail. Je kunt op de dag zelf betalen bij. De kosten zijn € 5,00 per team.
Het toernooi vindt plaats in sportcentrum De Hullen in Roden.
Opgeven kan tot 24 februari. Je ontvangt altijd een bevestiging van je opgave. Heb je niet
ontvangen? Neem dan contact op met Welzijn in Noordenveld, tel 050 3176500
(Heb je oudere broers of zussen? Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs kunnen ’s middags
meedoen tussen 13.30 en 16.30 uur. Opgeven gaat op dezelfde manier)
We hopen jullie te zien op 26 februari.
Schooljournaal
14 februari 2014
blz 3 / 3