Rechtsgeleerdheid - Open Universiteit Nederland

Rechtsgeleerdheid
Curriculum
Kwartiel 1 en Kwartiel 2: Verplichte vakken
1 sept. t/m 30 jan. 2015
Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels
10 EC
1 sept. t/m 7 nov. 2014
Recht in multidisciplinaire context
5 EC
10 nov. t/m 14 nov. 2014
Tentamenweek Recht in mc
2 feb. t/m 6 feb. 2015
Tentamenweek Doorwerking van EU-recht
Kwartiel 3 en Kwartiel 4: Verplichte profielvakken
Profiel Privaatrecht
9 feb. t/m 3 juli 2015
Methodologie van het privaatrecht 10 EC
9 feb. t/m 17 april 2015
Profiel Staats- en bestuursrecht
9 feb. t/m 3 juli 2015
Bestuursrecht en –procesrecht in een veranderende rechtsorde
10 EC
9 feb. t/m 17 april 2015
Staatsrecht in beweging 5 EC
Profiel Strafrecht
9 feb. t/m 17 april 2015
Strafrecht(spleging) en mensenrechten 7,5 EC
27 april t/m 3 juli 2015
Strafrechtspleging in de gedigitaliseerde samenleving óf Witteboordencriminaliteit, staatscriminaliteit en mensenrechten 7,5 EC
Overig (alleen te kiezen als onderdeel van het algemene profiel)
9 feb. t/m 3 juli 2015
Internationaal recht
20 april t/m 24 april 2015
Tentamenweek Kwartiel 3
6 juli tot 10 juli 2015
Europees privaatrecht 5 EC
10 EC
Tentamenweek Kwartiel 4
Herkansingsweek
Kwartiel 5: Keuzevakken
31 aug. t/m 6 nov. 2015
Keuzecursus
9 nov. t/m 13 nov. 2015
Tentamenweek
7,5 EC
Kwartiel 6: Keuzevakken
16 nov. t/m 5 feb. 2016
Keuzecursus
8 feb. t/m 12 feb. 2016
Tentamenweek
7,5 EC
Kwartiel 7 en Kwartiel 8: Scriptie
2 mei t/m 8 juli 2016
Scriptie
11 juli t/m 15 juli 2016
Tentamenweek
15 EC
Herkansingsweek
TOTAAL
60 EC
Open Universiteit
www.ou.nl