De WLN-Knipkaart: úw budget voor inzet van onze expertise

De WLN-Knipkaart:
úw budget voor inzet van onze expertise
De wereld van water is voortdurend in beweging. Nieuwe technieken en technologie, veranderende wet- en
regelgeving en nieuwe vragen bij gebruikers leiden tot
nieuwe uitdagingen.
WLN helpt partners en gebruikers in de waterketen deze
uitdagingen adequaat tegemoet te treden. Wij leveren
hiervoor diensten op het gebied van onderzoek, analyse
en advies voor grond-, oppervlakte-, drink- , industrieelen afvalwater.
Het kan gebeuren dat u als opdrachtgever uw vraag nog
niet helemaal helder heeft of de omvang van het probleem en de werkzaamheden nog niet goed overziet.
Ook kan het voorkomen dat u kortdurend een beroep wilt
doen op extra kennis, bijvoorbeeld als u tijdelijk behoefte heeft aan meer capaciteit, specifieke expertise niet in
huis heeft of er onzekerheid is over duur van een project.
In zulke gevallen is de WLN-Knipkaart een uitkomst.
Toegang tot kennis en ervaring van WLN
De WLN-Knipkaart omvat een afspraak tussen u als opdrachtgever en ons om binnen een vastgesteld budget
producten of diensten af te nemen. Op afroep en tegen
vastgestelde tarieven.
water van waarde
wln.nl
‘Als marktleider in, en technologisch aanvoerder
van gasbranders en warmtewisselaars verdiepen wij
ons graag in de waterzijdige kant van de wisselaar
om zo onze klanten optimaal te kunnen bedienen.
Wij werken nauw samen met WLN om meer inzicht
te krijgen in het totaalgedrag van de warmtewisselaar. Hierbij maken wij gebruik van de WLN-knipkaart. De snelle responsetijd van WLN, alsmede de
professionele rapportage van antwoorden, helpen
ons verder en creëren een “better together” omgeving waar onze klanten van profiteren.’
Camillo Hogenbirk (program manager R&D
Bekaert Combustion technology)
Met de WLN-Knipkaart kunt u in principe al onze producten en diensten afnemen.
U kunt uw knipkaart bijvoorbeeld gebruiken voor monsterneming, voor analyses of technologische adviezen en
onze expertise inzetten op het gebied van waterverbruik,
procesvoering, waterhergebruik, waterkwaliteit, waterzuivering, etc. Zo beschikt u over specialistische en actuele kennis, naast een grondige ervaring op het gebied van
verschillende soorten water.
In de WLN-Knipkaart worden afspraken vastgelegd over
de aard van de werkzaamheden, de inzet van expertise,
de termijn waarbinnen u kunt beschikken over onze expertise en het budget, altijd toegesneden op uw specifieke situatie.
Expertise
Bij WLN hebben we jarenlange praktijkervaring met het
optimaliseren en beheren van waterbehandelingsinstallaties voor drink-, industrie- en afvalwater. Dit doen we
in nauwe samenwerking met Waterbedrijf Groningen en
Waterleidingmaatschappij Drenthe en hun industriewaterdochters NorthWater en NieuWater.
Snel, gemakkelijk en zeker
De WLN knipkaart biedt u:
WLN is een onafhankelijk partner in onder­zoek
en advies voor drink-, industrie- en afvalwater.
Als centrum voor waterkwaliteit en watertechnologie verzorgt WLN analyses van alle soorten
water en adviseert over waterbehandeling.
Ze doet dit in opdracht van en in samenwerking
met partners in de waterketen, overheden,
kennisinstellingen en bedrijven.
- snel en gemakkelijk toegang tot onze expertise,
wanneer u wilt; er staat altijd iemand klaar om met u
mee te denken en doen;
- geen tijdrovend overleg en complexe offertes,
maar direct aan het werk;
- zekerheid over onze dienstverlening, omdat u daarvoor
budget hebt gereserveerd.
Kortom, heeft u behoefte aan externe expertise (maar
niet aan een opdrachtverlening op basis van een gespecificeerde offerte), dan is de WLN-Knipkaart een ideaal
middel om toegang te hebben tot alle denkbare kennis
en ervaring die bij ons aanwezig is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Perry van der Marel: [email protected]
water
onderzoek
advies
Postbus 26
9470 AA Zuidlaren
Rijksstraatweg 85
9756 AD Glimmen
T 050 402 21 21
E [email protected]
water van waarde
wln.nl