Hartelijk welkom bij het Instituut voor Facility Management. We

Instituut voor Facility Management
Bezoekadres
Zernikeplein 7, Groningen
Telefoon (050) 595 2872
Fax (050) 595 2885
Postbus 70030 9704 AA Groningen
www.hanze.nl
Datum
Zie poststempel
Rekeningnummer
ABN-AMRO bank 43.64.36.205
Onderwerp
Informatie start collegejaar 2014/2015
Beste student,
Hartelijk welkom bij het Instituut voor Facility Management. We hopen dat je een fijne studietijd
tegemoet gaat aan de Hanzehogeschool Groningen.
Graag informeren we je over een aantal organisatorische zaken die bij de start van het collegejaar
van belang zijn, namelijk;
 Definitieve toelating
 Start van het collegejaar/lesrooster
 Boekenlijst
 Zomerbereikbaarheid
 Dresscode
Definitieve toelating
Wij attenderen je op de “Digitale wegwijzer bij inschrijving, herinschrijving en betaling collegegeld
2014-2015”. In deze wegwijzer kun je alles lezen over je inschrijvingsverplichtingen en de betaling
van het collegegeld. De wegwijzer vind je op de site www.hanze.nl/wegwijzer.
Start van het collegejaar/lesrooster
De introductieweek is van maandag 1 tot en met vrijdag 5 september 2014. Maandag 1 september
word je om 09.15 uur verwacht in de conferentiezaal ‘de Appel’. Deze zaal bevindt zich op de
Hanzehogeschool Groningen, Van OlstToren (gebouw L) Zernikeplein 7. Let op de bewegwijzering
bij het Zernikecomplex! Vanaf het centraal station kom je met lijn 11 of lijn 15 op het
Zernikecomplex. Als je op het Zernikeplein uitstapt, loop je richting de hoge groene toren (Van
OlstToren). Vanaf de hoofdingang van de Van OlstToren word je begeleid naar conferentiezaal ‘de
Appel’. Ons Instituut voor Facility Management bevindt zich overigens in de F-vleugel van het Lgebouw.
Het rooster van deze week wordt tijdens de introductie bekend gemaakt. De eerste 2½ dag krijg je
een programma op de opleiding, waarbij je kennis maakt met je studiecoach, je klasgenoten en
met de elektronische leeromgeving Blackboard. Dan wordt ook de klassenindeling bekend gemaakt
en ontvang je het rooster voor de eerste blokperiode. Voor je eigen planning is het handig om te
weten dat op de eerste twee dagen op school tot 17.00 uur programmaonderdelen zijn
ingeroosterd.
Instituut voor Facility Management
Na woensdagochtend op de opleiding je introductie te hebben afgerond, vertrek je vervolgens naar
het introductiekamp. Deze is voor iedereen verplicht.
Mocht je om gegronde redenen niet het introductiekamp kunnen bijwonen, dan kun je alleen met
een schriftelijke verklaring ontheffing krijgen na overleg met de coördinatoren van de basisweek.
De coördinatoren zijn te bereiken via [email protected] en/of 050 595 28 90.
Het introductiekamp heeft niets te maken met ontgroening, zoals wel eens wordt gedacht, maar is
er vooral op gericht je klasgenoten en andere studenten van de opleiding beter te leren kennen.
Meer informatie hierover lees je in de bijlage “brief van studievereniging Facides Dione (FaDi)”.
Boekenlijst
Bijgaand tref je een lijst aan met de boeken voor de propedeuse. Je kunt de boeken die je nodig
hebt voor je studie via de Stichting BVD (website: www.stichting-bvd.nl) aanschaffen.
 Bij ‘vak verplicht’ staan de verplichte boeken aangevinkt. De volgorde van de blokken is WFM, PAA, WPL, SER
Het staat iedere student natuurlijk vrij om de boeken van een andere boekhandel te betrekken of
tweedehands aan te schaffen. (NB. Let wel op de juiste druk).
Dresscode
Het Instituut voor Facility Management hanteert een dresscode tijdens gastcolleges en excursies.
Deze dresscode is Tenue de Ville. De mannen dragen een bij voorkeur zwart of donkerblauw pak
met das, liefst effen. Let ook op bijpassende schoenen en sokken. De dames trekken een nette jurk
aan. De lengte valt op de knie. Ook een broekpak of mantelpakje behoren tot de mogelijkheden.
De dames dragen altijd een panty. Dinsdagmiddag volg je een gastcollege en dien je de
dresscode te hanteren!
Zomerbereikbaarheid
 Het Instituut voor Facility Management is bereikbaar op nummer: (050) 595 28 72.
- Van 14 t/m 18 juli van 09.00 tot 11.00 uur.
- Van 19 juli t/m 17 augustus zijn wij gesloten.
- Van 18 t/m 22 augustus van 09.00 tot 11.00 uur.
- Maandag 25 augustus gesloten in verband met een personeelsdag.
- Zie ook; www.hanze.nl/zomer.
 Studentenadministratie van de Hanzehogeschool.
Voor vragen met betrekking tot inschrijving, studentnummer, studentenkaart etc. is de
studentenadministratie telefonisch bereikbaar via (050) 595 27 50 op werkdagen tijdens kantooruren.
 Financieel Economische Zaken (FEZ) van de Hanzehogeschool.
Voor vragen op financieel gebied (bijvoorbeeld over betaling van collegegeld) is de FEZ gedurende
de hele vakantieperiode bereikbaar via tel. (050) 595 53 00.
(maandag t/m donderdag 09.00 – 16.00 uur, vrijdag van 09.00 – 13.00 uur)
We wensen je een hele fijne vakantie en zien je graag op 1 september!
Met vriendelijke groet,
drs. Anne Hekkema
Teamleider Instituut voor Facility Management
Bijlagen
:
-
Boekenlijst
Brief Facides Dione (FADI)
Flyer Stichting BVD
Routebeschrijving/Plattegrond Zernike