POST-FIX FUND POST-MULTIFIX LEGEND

www.bnpparibas-ip.com
31/08/2014
POST-FIX FUND POST-MULTIFIX LEGEND
Compartiment van de Belgische bevek POST-FIX FUND
o BELEGGINGSBELEID
Tijdens de eerste drie jaren, worden drie coupons van 6% uitgekeerd op respectievelijk 8 november 2007, 10 november 2008 en 9 november 2009. De daaropvolgende 5 coupons zullen
gelijk zijn aan de evolutie van een onderliggende aandelenkorf van 20 aandelen. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele
procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van de vijftien best presterende aandelen
vervangen wordt door 10%. De vijf laatste coupons zullen betaald worden op respectievelijk 8 november 2010, 8 november 2011, 8 november 2012, 8 november 2013 en 4 mei 2015. Het
startniveau van elk aandeel uit de korf wordt definitief vastgelegd op het moment van de emissie.
Op eindvervaldag, 100,00% van de initiële waarde vóór kosten
Onderliggend: Aandelenkorf
o EVOLUTIE VAN DE NIW IN EUR (1)
o JAARPERFORMANCE (1)
520,0
EUR
510,0
1,8%
6,0%
5,6%
5,5%
500,0
4,8%
5,0%
4,8%
490,0
480,0
4,0%
470,0
3,0%
3,3%
460,0
2,0%
450,0
1,0%
440,0
0,3%
430,0
0,0%
420,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Deze rendementen zijn geen betrouwbare indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen uit het verleden kunnen
misleidend zijn.
Bron voor berekening: BNP Paribas Securities Services
o TECHNISCHE KENMERKEN
NIW op 31/08/2014
508,81
EUR
NIW bij lancering
500,00
EUR
Beheerd vermogen (mln)
15,11
EUR
ISIN code
BE0946481521
Oprichtingsdatum
17/11/2006
Vervaldag
04/05/2015
Berekend 2 keer per maand: op de eerste werkdag van de maand en op de tweede
werkdag na de veertiende
Instapkosten: tijdens de intekenperiode
2%
na de intekenperiode
2%
Uitstapkosten: vóór vervaldag
1%
op vervaldag
0%
Roerende voorheffing (op dividenden)
25%
Voor België: TOB bij uitstap, kapitalisatieaandelen (voor 1% (1500 EUR max)
vervaldag)
bpost bank : De Brouckere Toren, Anspachlaan 1, 15de verdieping, 1000 Brussel en
netwerk van bpost bank
De verklarende woordenlijst van in dit document gebruikte financiële termen is te
vinden op volgend adres:
http://www.bnpparibas-ip.be/central/financial-glossary.page?l=dut&p=IP_BE-NSG
Referentiewaarde
APPLE INC
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BT GROUP PLC
CANON INC
DANONE
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EAST JAPAN RAILWAY CO
ENEL SPA
GLAXOSMITHKLINE PLC
LAFARGE SA
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
NATIONAL GRID PLC
PFIZER INC
SONY CORP
TELECOM ITALIA SPA
TELEFONICA SA
TOSHIBA CORP
UBS AG-REG
VODAFONE GROUP PLC
USD
EUR
USD
GBP
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
GBP
EUR
JPY
GBP
USD
JPY
EUR
EUR
JPY
CHF
GBP
12,16
44,82
24,65
281,67
6 266,67
55,85
13,83
8 060,00
6,91
1 365,84
96,58
431,52
649,97
26,83
4 730,00
2,40
15,46
734,00
70,52
138,99
-1,0%
-2,0%
31/12/07
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
31/12/13
TOT NIW VAN 31/08/2014
o ACTUARIEEL RENDEMENT
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
EUR
0,30%
2,16%
3,32%
-
Oprichting
2,77%
Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige
rendementen en die geen rekening houden met eventuele fusies van collectieve beleggingsorganismen of
compartimenten van beleggingsmaatschappijen.
Deze rendementscijfers zijn geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige resultaten en rendementscijfers uit
het verleden kunnen misleidend zijn. Rendementscijfers houden geen rekening met commissies en kosten
verbonden aan uitgiften en wederinkoop. Bron voor rendementsberekening: BNP Paribas Securities Services.
NIW VANAF 31/08/2014 TOT EINDVERVALDAG IN
o TOEKOMSTIGE
EUR
Maximum
Minimum
NIW op vervaldag
-
500,00
Maximum NIW : Maximale waarde die op eindvervaldag kan bereikt worden, gezien de structuur van het product
en met inbegrip van de eventuele laatste coupon.
Minimum NIW : Minimale waarde die op eindvervaldag kan bereikt worden, gezien de structuur van het product
en met inbegrip van de eventuele laatste coupon.
Laatste Rendement
koers
%
102,50
88,60
50,65
387,00
3 399,00
53,14
11,38
8 083,00
4,03
1 474,50
58,30
197,90
899,00
29,39
1 990,00
0,88
12,07
458,60
16,46
206,75
-0,6%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
-45,76%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
-54,14%
10,00%
10,00%
-57,93%
-63,52%
10,00%
10,00%
-76,66%
10,00%
Waarde van de onderliggende
Huidige waarde van de onderliggende
Waarde bij laatste observatiedatum
9 259,96
10 000,00
Dividenden (bruto)
08/11/2007
10/11/2008
09/11/2009
08/11/2010
08/11/2011
08/11/2012
08/11/2013
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dit document dient enkel ter informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormeld fonds verwijzen we naar de desbetreffende prospectus. De uitgifteprospectus, de verkorte uitgifteprospectus en het laatste jaarverslag liggen gratis ter
beschikking in de kantoren van bpost bank of kunnen geraadpleegd worden opde website www.bpostbank.be. Financiële dienst: bpost bank. bpost bank kan niet aansprakelijk gesteldworden voor de gevolgen van eventuele feitelijke vergissingen die in deze publicatie kunnen sluipen.
BNP Paribas Asset Management – Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 64.931.168 / Statutaire zetel: 1 bld Haussmann / 75009 Paris / Handelsregister 319 378 832 / F0606246 / Juni 2006 / Design & layout: Studio BNPP AM