2013 Fokkerij Prestaties Groep

Groep
2013
Gem. Landelijk
Lactatiewaarde
INET
Productie
Top 25% Midden 50% Laagste 25%
KG
MM
su
lta
at
Ne
tto
op
br
en
Kg
gs
me
t
lk
Kg
ve
t
Kg
eiw
it
%
Ve
t
Bedrijf
10148 10,1 2392
10218 9,1 2477
2023
9379 10,6 2143
8787 10,3 2106
8359 10,4 2115
8453 11,3 2043
2726 627
404
2155 468
2400 275
2402 180
2319 -91
2163 202
21
14
7
4
10
5
3
23
15
13
6
10
4
7
3,7 4,27 3,48 9224 10,3 2186 2361 295
3,8 4,34 3,52 8962 10,8 2187 2401 138
9
6
11
7
%
Ei
wi
t
st/
ar
re
ko
Ja
Vo
er
Ko
e
wi
t
3,6 4,04 3,51
3,9 4,26 3,52
4,21 3,42
4,33 3,40
4,46 3,49
3,6 4,28 3,57
3,7 4,34 3,44
MM
/
Ei
8805 376 307
8677 364 301
%
54
40
Ve
t
54
52
%
347
349
284
296
288
299
283
7 20281 98
247 18020 102
it
Ra
nt
399
423
350
376
369
358
356
49
82
58
18
35
P-
9876
9933
8312
8691
8255
8362
8208
15925 107
17901 109
67
19515 92
24303 83
21898 107
22143 124
Fokwaarde
eiw
Kg
84
92
81
58
46
42
36
26
%
Kg
ve
t
lk
me
na
1e anw
5 K ezi
g
oe
NV
fam
I
Ko
eie
N
MM
/
Ha
Prestatie
Kg
Gem.
Alles
Na
a
St
ud
ie
gr
oe
pc
od
m
e
Zwartbont
100
30
Bedrijf
-0,05 0,02 115 231 101 147
-0,03 0,01 114 161 101 96
-0,15 -0,03 118 137 102 73
-0,08 -0,03 114 84 101 16
0,03 0,05 117 101 103 80
0,12 0,10 115 110 102 29
-0,06 0,01 117 93 100 25
0,01
Gem.
Bedrijf
Bedrijf
La
cta
tie
Fo waa
rd
kw
e
aa
r
de
La
cta : IN
ET
tie
Fo waa
rd
kw
e
aa
r
de
La
cta : IN
ET
tie
Fo waa
rd
kw
e
aa
Fo rde:
kw
IN
ET
aa
rd
e:
To
IN
eg
ET
er
ek
Ko
Sa
st
MM
ldo
MM
Fokkerij Prestaties
0,02 116 131 101
0,03 114 89 101
67
39
85
84
81
85
82
84
83
49
6
6
9
14
-24
9
143
90
71
31
67
37
36
17,5
18,3
31,4
26,2
16,6
17,3
16,7
15,8
28,7
26,5
28,2
27,3
83
84
10
67,9
38
17,0
17,2
28,0
27,6
NVI Berekening Gesorteerd op NVI, Hoogste eerst
(0,35 x Inet +0,09 x lvd + 5,2 x (UGH-100) + 5,2 x (VRU-100)+ 5,2 x (Uier-100) +6 x (Beenwerk-100) + 2 x (Gin-100)
Economisch Jaar Resultaat Berekening
(kg melk x -0,05)+(kg vet x 3,25)+(fokwaardeschatting x 4,58)
Netto Opbrengst Berekening
(De NO wordt berekend op basis van de productie van kg melk, kg vet en kg eiwit gedurende een lactatie. De lactatieproductie wordt gecorrigeerd voor de (verwachte) tussenkalftijd,
leeftijd bij afkalven en seizoen van afkalven. Vervolgens vindt eventueel een vetcorrectie plaats.)
INET Berekening
(-0,03 x kg melk + 2,2 x kg vet + 5,0 x kg eiwit)
2013
Gem. Landelijk
Exterieur
Gem.
Alles
7
247
Top 25%
92 0,28 83,0 83,2
99 0,28 81,9 82,7
62
81,8 81,9
0,26
82 0,41 80,3 80,9
89 0,37 79,4 79,8
100 0,32 79,5 80,1
82,6
82,5
82,3
81,9
81,7
81,4
80,3
79,6
79,5
87 0,32 81,0 81,4
87 0,28 80,9 81,2
81,1
80,9
Midden 50% Laagste 25%
Bedrijf
Gem.
Bedrijf
nv
oo
kw
rko
aa
me
r
d
n
Al
ge e: to
me
te
xt
en
Fo
kw voo
rko
aa
me
rd
Al
e
n
:
ge
me tot e
xt
en
vo
Fo
or
kw
ko
aa
me
rd
n
e
: to
Al
ge
t
e
me
xt
en
Fo
v
o
kw
aa orko
me
rd
e:
tot n
ex
t
Bedrijf
Fo
vo
g.
ier
Al
n
ing
or
ko
me
n
Bedrijf
Be
sp
Be
ne
vo
or
k
Fr
am ome
n
e
Ro
bu
us
Ui theid
er
g.
ier
Al
Be
sp
n
ing
Fokwaarde
Be
ne
Me
lk
ve
eg
ek
eu
rd
co
ntr
Fr
am Kos
tM
e
M
Ro
bu
us
Ui theid
er
Prestatie
Me
lk
Na
a
St
ud
ie
gr
oe
pc
od
m
e
Zwartbont
Algemeen Voork 80,3
Fok Tot Ext 101
ge
me
e
Groep
Al
Fokkerij Prestaties
102
103
102
101
101
100
100
104
103
103
103
101
99
100
85,4 105 82,7 104
84,5 105 82,7 103
84,8 104 81,9 103
79,3
79,0
78,6
100 82,5 103
101 82,2 103
102 81,8 103
79,6
79,2
80,2
82,5 102 102 104
82,2 102 102 103
81,8 102 102 102
102 102 103
80,1 100 101 100
79,4 99 100 99
79,7 100 100 101
83,3 103 80,2 101
82,4 101 79,6 99
83,0 102 79,7 100
76,8
76,1
76,2
99 80,1 101
96 79,4 99
97 79,7 100
80,7
80,6
81,0 101 101 102
80,8 101 101 101
101
101
102
101
83,9 103 81,1 102
83,6 103 81,0 101
77,7
77,7
99 81,0 102
99 80,8 101
Fokkerij Prestaties
Groep
2013
Gem. Landelijk
Levensduur & gezondheid
Zwartbont
Gem.
Alles
7
247
195
101
Top 25 %
Midden 50%
Laagste 25 %
Gem.
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
l Va
e/ 1
0
Koe
ie
n
arz
en
Per
cv
aar
zen
Lev
ens
pro
duc
ti e
Lev
ens
pro
duc
ti e
- va
Tus
arz
sen
en
kal
ftij d
Ins
em
. Ko
st M
Ce
M
lge
tal
Lee
ftijd
Die
ren
arts
MM
Lev
ens
duu
r
Vru
cht
baa
rhe
id
Uie
rge
zon
dhe
id
Kla
uw
gez
ond
hei
Ce
d
lge
tal
vaa
rs
Ce
lge
tal
koe
uie
rge
zon
dhe
id
Ce
lge
tal
vaa
rs
Ce
lge
tal
koe
uie
rge
zon
dhe
id
Ce
lge
tal
vaa
rs
Ce
lge
tal
koe
uie
rge
zon
dhe
id
Ce
lge
tal
vaa
rs
Ce
lge
tal
koe
uie
rge
zon
dhe
id
Fokwaarde
Aan
ta
Jon
gve
l di
ere
Aan
ta
Na
am
Stu
d
ieg
roe
p
n
cod
e
Prestatie
Celgetal
Uiergez
107 7,4
109 8,1
67 12,0
92 8,6
83 7,7
107 6,1
124 7,6
34
27
16
16
15
36
10
32
25
24
17
18
34
8
98
102
22
22
23 23823 29599 419 0,61 163 4,08 0,84
22 23016 27847 417 0,59 162 4,08 0,92
8,2
6,6
30647
24061
25328
26970
23316
18544
17897
42171
29862
31829
31423
27441
25348
19122
422
400
426
411
451
403
417
0,35 141 5,01
0,84 116 4,04
119 5,01
0,57 209 4,09
0,77 175 4,10
0,58 215 4,02
0,52 167 4,07
0,95
1,68
0,38
1,07
0,24
0,72
160
149
128
101
82
97
21
98
100
99
100
100
101
100
101
102
101
101
101
103
102
101
102
101
100
101
102
101
38 67 102
31 45 103
39 103 102
37 83 102
33 92 102
39 98 103
37 61 102
72
56
97
80
76
85
82
95
50
156
112
90
87
108
100 78 89
100 66 53
99 108 127
100 91 112
99 90 101
101 97 99
101 92 111
101
101
101
101
101
103
101
105 100
85 100
102
101
101
101
36
32
78
68
100 102 271 124 100 88,9 98,9
99 101 208 129 100 74,7 98,9
101
101
78 102
77 102
102
101
102
101
102
103
101
184
195
341
285
315
294
286
105
72
122
127
135
149
159
Fokwaarde uiergezondheid
De fokwaarde uiergezondheid geeft de weerstand tegen mastitis weer. De fokwaarden voor stieren worden gepresenteerd als relatieve fokwaarde met een gemiddelde van 100.
Iedere punt hogere fokwaarde van een koe staat gelijk aan 1,5 procent minder mastitis.