Deelnemerspresentatie 2014

Vergadering van deelnemers
21 augustus 2014
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opening
Vaststellen aantal aanwezigen
Mededelingen
Voorgenomen bestuursbesluit
Stemmen
Pauze
Uitslag
Vervolgstappen
Sluiting en drankje
1.
Opening
SPJNL, wie zijn we?
vanuit de werkgever
Frans Boumans
Luk Dierick
Erwin Geene (voorzitter)
vanuit de deelnemers
Siebe Feenstra
Gerard Heerschop (secretaris)
Dick van Leeuwen
vanuit de pensioengerechtigden
Hans Dortmundt
Uitgangspunt:
evenwichtige belangenafweging
2.
Vaststellen aantal aanwezigen
3.
•
•
•
•
Mededelingen
Betrokkenen pensioenfonds (VO, SA, Mercer)
Procedure van de stemming
Presentatie
Vragenronde per lokatie
4.
Voorgenomen bestuursbesluit
Werkgever
Deelnemer
Voor 1 Mei
Pensioenreglement
Opgebouwde pensioenaanspraken
tot 1 mei
Deelnemer
SPJNL
Pensioenaanspraken vanaf 1 mei
Werkgever
SPJNL
Deelnemer
Cappital
4.
Overwegingen
• Geen nieuwe deelnemers, opbouw en premie;
vaste kosten wegen zwaarder in de tijd
• Toenemende governance vanuit de overheid
op pensioenfondsen (Wvbp en FTK)
• Volatiliteit financiële markten
• Op korte termijn kan je doorgaan, maar op
lange termijn zul je moeten liquideren
• Zekerheid uitkomst verzekeraar
4.
Voorgenomen bestuursbesluit
 Overdracht van opgebouwde rechten en
aanspraken naar verzekeraar Delta Lloyd
 Aanwending overwaarde i.o.m.
Pensioenreglement
 Opheffen (liquideren) pensioenfonds
Positief oordeel door het verantwoordingsorgaan
4.
Gevolgen
• Uitkering pensioen door Delta Lloyd
• Overname pensioenreglement
-
omzetting van OP naar OP/PP bij uitdiensttreding
TPP voor gepensioneerden blijft verzekerd
Hoog/laag, flexibilisering
muv voorwaardelijke toeslagverlening wordt
omgezet in vaste toeslagverlening
• APR en PRE-pensioen overdracht naar
Cappital of omzetting in SPJNL.
4.
Toeslagverlening
Overwaarde wordt gebruikt om toeslagverlening
in te kopen. Bestemming in lijn met het
pensioenreglement omgezet in:
 Toeslagverlening door middel van een
jaarlijkse vaste indexatie.
 Eenmalige compensatie voor
Onvoorwaardelijke indexatie ingegaan AO pensioen
Onvoorwaardelijke indexatie nog niet ingegaan TPP
Verschil in maatstaf actieven en niet actieven
Overgangsregeling PME aanspraken
4.
Vragen
I. Leiden
II. Hoogvliet
III. Meerssen
IV. Sappemeer
Elke locatie maximaal 10 Min
5.
Stemming
6.
PAUZE
7.
Uitslag van de stemming
8.
•
•
•
•
•
•
Vervolgstappen
Bestuursbesluit 22-08-2014
Indienen documentatie bij DNB
Keuze APR en Pre-pensioen (voor 22 Sep)
1 oktober 2014 overdracht
Opgave door SPJNL en verzekeraar
Liquidatie medio 2015
9.
Sluiting en Drankje
Bedankt voor uw aandacht
www.pensioenfondsjacobs.nl