IKEA cao-nieuwsbrief -Editie3

CAO NIEUWS
editie 3
2014
Vierde ronde cao onderhandelingen
Woensdag 29 oktober
Onderhandelingsdelegatie
FNV Bondgenoten
Pieter Beuzenberg
Eric Brouwer
Jet Polak van Swieten
Paul Ridderbroek
Cao-commissie
Susanne van Cruijsen
Pensioen en loon
In het vierde overleg stond pensioen en loon prominent op de agenda.
Vanaf 1-1-2015 is het nieuwe Financieel Toetsing Kader (FTK) van kracht.
Aan pensioenfondsen en aan jullie fonds STIPP worden strengere financiële
eisen gesteld, het opbouw-percentage wordt teruggebracht naar 1,875% en
de franchise wordt verhoogd. Je gaat meer jaren werken, bouwt meer jaren op
en daardoor kan/gaat het opbouwpercentage omlaag. Het gedeelte van je
loon waar je pensioen over opbouwt wordt kleiner (door hogere franchise) en
dat betekent dat je minder pensioen opbouwt. Maatregelen die door de
regering worden opgelegd en waar ook STIPP aan gebonden is.
Wanneer we niets doen op het pensioendossier dan worden we
geconfronteerd met nadelige gevolgen voor het uiteindelijke pensioen en een
flinke verhoging van de pensioenpremie. Aan de cao tafel hebben we de
mogelijkheid om creatieve oplossingen te bedenken. De premie kan zo stabiel
mogelijk gehouden worden op vergelijkbaar niveau, waardoor ruimte blijft
bestaan voor een reële loonsverhoging en behoud van koopkracht. Er kan aan
knoppen worden gedraaid om het pensioen zoveel mogelijk op peil te houden.
Deze creatieve oplossingen hebben we aangereikt, maar IKEA gaf aan daar
nog niet aan toe te zijn en voorlopig niets te willen veranderen.
Susan Bouwmeister
Elena Isakova
Marjo Bongers
Remco Vleghert
Frans Bos
Luuk de Jonge
Niets doen is geen optie
De opstelling van IKEA is in onze ogen onbegrijpelijk en onverantwoord.
IKEA gaat met de keuze “niets te doen” willens en wetens akkoord met een
premieverhoging van 8 procent. Van deze verhoging moet IKEA dan 6%
ophoesten en de werknemers 2%. Blijkbaar is er dan toch ineens een pot geld
om die premie te kunnen en willen betalen. IKEA kwam nog met een iets
verhoogd loonbod voor een 2 jarige cao, maar in combinatie met het
pensioenverhaal zou dat betekenen dat werknemers er in koopkracht flink op
achteruitgaan. Wij zien liever dat IKEA die ruimte benut voor een reële
loonsverhoging en samen met ons zoekt naar oplossingen voor het pensioen.
Meer schorsingen dan overleg
Tijdens het overleg is er meer geschorst dan dat we daadwerkelijk hebben
onderhandeld. Enerzijds vanwege de complexiteit van de
pensioenproblematiek en anderzijds door het gevoel dat de consequenties
van bepaalde keuzes niet te overzien zijn. Uiteindelijk is door IKEA
voorgesteld om nog nadere informatie in te winnen en het overleg op later
tijdstip te vervolgen. We gaan op heel korte termijn in klein comité, aangevuld
met pensioenspecialisten, om tafel om het pensioenvraagstuk helder te
krijgen. Kort daarna zullen we de cao onderhandelingen weer oppakken.
Met vriendelijke groet,
Cao onderhandelingsdelegatie FNV Bondgenoten