Juni 2014

Vogelvereniging
Noordwijkerhout en Omstreken.
Opgericht 8 mei 1957
20e JAARGANG
Juni 2014
BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg
LEDEN VAN VERDIENSTE
Henk Haasnoot
Ben Zwetsloot
Con van der Ven
Voorzitter
B.J. Zwetsloot (Ben)
Boekhorstlaan 42
2215 BD Voorhout
0252-216636
[email protected]
Lidmaatschap
Volwassenen
32euro
AOW
27 euro
Jeugd tot 17 j 16 euro
Gastlid/jeugd 20/15 euro
Secretaris / Redactie
A.A. Ooms (Arno)
Spoorlaan 17
2215 KN Voorhout
06-44048090
[email protected]
KvK nummer; V 40445820
Verenigingscode NbvV; N16
Bankrek met IBAN nr
NL34 RABO 034.69.04.811
Oplage maandblad 150 stuks
Penningmeester
O. Rinzema (Oege)
Componistenlaan 45
2215 SN Voorhout
0252-220646
[email protected]
Algemeen Commissaris
W. Anthonissen (Willem)
Andellaan 20
2211 JV Noordwijkerhout
0252-375668
geen E-mail
Ledenadministratie
H. Nederpel (Hennie)
Leidsevaart 192
2211 WE Noordwijkerhout
0252-340860
[email protected]
Ringencommissaris
C.G.A. vd Ven (Con)
Kievitshorn 10
2211 LJ Noordwijkerhout
0252-374150
[email protected]
Materiaalcommissaris / PR
Coördinator Vogelbestand
H.J. Haasnoot (Henk)
Guldemondvaart 23
2211 JA Noordwijkerhout
0252-377097
[email protected]
Prijzencommissie
T. Zwetsloot (Toos) /
M. Elstgeest (Mies)
van Gendtlaan 37
2121 WW Bennebroek
023-5848543
[email protected]
Coördinator
Unity
teletekst 341
J.J. Duivenvoorden (Jan)
van Iersellaan 35
2211 HG Noordwijkerhout
0252-374409
[email protected]
Coördinator Vogelmarkt
P. vd Berg (Piet)
Helmstraat 16
2211 PG Noordwijkerhout
06 24877001
geen E-mail
Vogelmarktwerkgroep
Piet vd Berg
O/M
Gerrit Wesseling
O
Theo Hogervorst
O
Martien van Gent
O/M
Willem Anthonissen O
Rob Westgeest
O
J. Floris
M
E Hulsebosch
M
www.dekolibri.com
Webbeheer
Arno Ooms
Spoorlaan 17
2215 KN Voorhout
[email protected]
Maandbladbezorgers;
H. Haasnoot, A. Weijers,
C. de Mooij, J. Floris, S. Rinzema
en E. Hulsebosch.
In geval van overgenomen
artikelen is de vereniging niet
aansprakelijk. Alle ingezonden
kopy blijft voor verantwoording
van de auteurs.
Uitgifte maandblad juli 2014 medio
31 juni 2014
V.V. De Kolibri 2014
2
Noordwijkerhout
SPANNENDE TIJD,
Voor mij als vogelliefhebber is het nu een spannende tijd,
het broedseizoen is in volle gang en elke dag ben ik weer
benieuwd wat de dag brengt.
De kalender staat vol met data’s wanneer en welke
vogeleieren uit komen.
Nu ik wat meer thuis ben, kan ik ook op de dag mijn
volière in om te kijken of het allemaal wel goed gaat en
ook extra zorg besteden aan de vogels.
Het geeft de hobby nog meer glans ten opzichte van wanneer ik druk aan werk
ben. De vogels merken het ook, want nu is er op de dag ook nog eens wat
extra’s te vinden in het vogel verblijf. Het voordeel is ook dat de vogels
mogelijk wat tammer worden bij zo veel extra bezoek. Als ik in de tuin kijk, is
het ook een komen en gaan van jonge vogels. Het stromende water van de vijver
is voor hen ook een prima wasplaats waar dan ook veelvuldig gebruik van wordt
gemaakt. Al met al een plezierige tijd om mee te maken.
Veel plezier en genoten hebben we ook op ons uitgaansdag van de Kolibri
afgelopen 10 mei naar Park Blanckendaell en de Broekerveiling.
Alles was weer tot in de puntjes geregeld. Zelfs een regenbui kregen we op de
koop toe, maar dat kon de pret niet drukken.
Een compleet verslag van de uitgaansdag vindt u in een van de volgende
maandbladen.
Wat hebben we dit seizoen nog in het verschiet, nog de laatste vogelmarkt in
mei, een fietstocht, barbecue in juli. Verder in het verslag vindt u hiervoor de
uitnodiging. Vergeet vooral niet om u op te geven, het wordt net als vorig jaar
weer een knaller van de avond. De kosten kunnen het niet zijn, want die wordt
mede door hulp van een aantal vrijwilligers zeer laag gehouden ten op zicht van
wat er geboden wordt.
Voor de fietstocht is alleen mooi weer nodig en de rit is voor u helemaal
uitgestippeld u hoeft alleen nog maar te trappen. Veel plezier met de tocht.
Ook de braderie in Noordwijkerhout zullen wij dit jaar weer bemannen mogelijk
komen wij u daar ook weer tegen.
Graag tot volgende keer,
B. Zwetsloot vzr.
V.V. De Kolibri 2014
3
Noordwijkerhout
Agenda 2014
05 juli
V.V. De Kolibri
9:45 bij Victorhuis Fietsdag
Natuurlijk wordt dit weer een rondje door de streek in en
om Noordwijkerhout. Het programma is nog niet helemaal
rond dus het wordt een soort verrassingstocht. De fietsers
die meegaan worden door Henk Haasnoot tijdig voorzien
van alle informatie. Gezien de eerdere ervaring zal dit zeker
een geslaagde dag worden.
Vanaf 17:00 uur Barbecue bij Piet Lommerse
Tot 20 juni opgeven via [email protected]
Geef aan voor welk onderdeel je je opgeeft.
(zie ook advertentie elders in dit blad)
26 juli
30 augustus
Braderie Noordwijkerhout
Vogelmarkt
12:00 tot 16:00 uur
Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
04 september
13 september
27 september
09 oktober
11 oktober
16 oktober
25 oktober
Sprekersavond: Piet Onderdelinden, Kromsnavels
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
Open Podium
Jeugddag bij de Duinklievers (geen bezoekers)
Bingoavond
Vogelmarkt
v.v.” De Kolibri ”
Unity
Teletekst pagina 341
V.V. De Kolibri 2014
4
Noordwijkerhout
Verslag TT-vergadering van 8 mei 2014
Aanwezig 26 leden.
Opening
Voorzitter Ben Zwetsloot heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Mededelingen
- Dit wordt waarschijnlijk een korte vergadering. Arno heeft als aanvulling
nog een korte lezing.
- Henk Haasnoot. Voor de uitgaansdag op 10 mei zijn 28 personen
opgegeven. 24 gaan mee uit eten. We rijden met 7 auto’s, chauffeurs zijn
bekend. 8:30 uur vertrek vanaf Victorhuis.
Mededelingen vanuit districtsvergadering
- Datum was ongelukkig gekozen op goede vrijdag. Slechts 50% van de
verenigingen was vertegenwoordigd.
- Wereldshow Italië
o Er reed 1 bus met NBvV mensen, waarin ook alle vogels werden
meegenomen.
o Iemand kreeg een kistje en prijzen zonder vogels retour zonder
commentaar. Als er vogels overlijden kan dat wel een stuk beter
worden gecommuniceerd.
- NBvV contributie gaat per 1-1-2015 met 2 euro omhoog.
Hoe De Kolibri daarmee omgaat zullen we in het bestuur bespreken en met
een voorstel naar de leden komen.
- De prijs voor meeste nieuwe leden per vereniging
o 4 verenigingen met 8 leden
o 1 vereniging met 12 leden
o 1 vereniging met 18 leden
Het gaat hierbij om echte nieuwe NBvV leden, dus geen leden die al lid zijn
van andere
NBvV vereniging en dus ook geen verhuizingen.
- De Bond is voor Apeldoorn bezig met een nieuw vraagprogramma.
o Men denkt o.s. aan Open Klasse afschaffen
o Bastaarden alleen 1e lijns
o Per groep 92 punten en hoger in de prijzen laten vallen
o Inzenden 50 vogels per vereniging
Vorig verslag (zie maandblad januari 2014)
Geen op- of aanmerkingen dus goedgekeurd.
V.V. De Kolibri 2014
5
Noordwijkerhout
Lopende actiepunten vorige TT vergadering
De vragen uit het vorige verslag zijn al eerder opgelost en teruggekoppeld.
Reglementen TT
Alleen datum is aangepast.
Verder zijn er geen veranderingen in het document gemaakt.
Advertentiecampagne
Van de advertenties voor TT 2013 zijn kortgeleden nog betalingen
binnengekomen. Dit kan natuurlijk niet. Voor 2014 is er een nieuwe brief met
advertentielay-out incl IBAN etc. Ook kan contant worden betaald. Dit gaat
hopelijk het proces versnellen.
Rondvraag
Sjaak:
Verhoging van de contributie. Waarom niet nu beslissen.
Antw:
Eerst onderzoek doen, welke mogelijkheden we hebben. Dus eerst
gaat bestuur hiernaar kijken.
André
Antw:
S.v.p. bestuurspagina in maandblad aanpassen.
 Entstof verwijderen
 Advertenties bij André verwijderen
Gebeurt in maandblad juni.
Ben:
Antw:
Op bestuurspagina bij ons banknummer ook IBAN opnemen.
Gebeurt in maandblad juni.
Sluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering
Arno zal na de pauze een lezing geven over “de basis van Stamboom uitzoeken”
Wie zijn er jarig in deze maand?
Allen van Harte Gefeliciteerd !!
M. Aanhane
A. vd Plas
F.E.C.W. Hoogervorst
J. van Dijk
F.J.J. Leferink
A.W. Hoek
V.V. De Kolibri 2014
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Sassenheim
Sassenheim
Wassenaar
Voorhout
07 juni
09 juni
20 juni
23 juni
23 juni
25 juni
6
Noordwijkerhout
KOM IN DE KOOI / BARBECUE
Dit zal plaatsvinden op zaterdag
5 juli
Dagprogramma Fietstocht
09:45 Start ‘t Victorhuis
(met eigen fiets)
Neem zelf een lunchpakket mee voor tussen de middag
Deelname is gratis
Avondprogramma Barbecue
17:00 Piet Lommerse
Eigen bijdrage
(Noordwijkerhout)
15,00 per persoon.
Geef je op bij Henk Haasnoot voor 20 juni
Geef aan of dit is voor Dag- en/of Avondprogramma.
[email protected]
V.V. De Kolibri 2014
7
Noordwijkerhout
Daar is íe weer: de gekraagde roodstaart
Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland
Welkom terug, gekraagde roodstaart! Na een reis van 5.000 kilometer zijn
deze zwartrode vogels weer in ons land te bewonderen. En met een beetje
mazzel ook voor de camera’s van Beleef de Lente.
Gekraagde roodstaart (foto: Monique Bogaerts)
Ruim een week eerder dan voorgaande jaren zijn de
gekraagde roodstaarten weer in ons land aangekomen. De
reis vanuit Afrika, zo’n 5.000 kilometer in een maand tijd,
hebben ze voltooid. Komt het door het mooie weer hier dat
ze zo vroeg zijn? Of is het toeval? Mogelijk hebben ze bij
een tussenstop in Zuid-Europa “aangevoeld” dat het weer
hier goed is en hebben ze het tempo wat verhoogd. Het is in
ieder geval één van de vragen die Bureau Altenburg en
Wymenga met onderzoek naar de gekraagde roodstaart hoopt te
beantwoorden.
De meeste gekraagde roodstaarten vind je in Friesland, het gebied boven
Drachten om precies te zijn. De oude houtwallen en elzensingels in de
Noordelijk Friese Wouden is ideaal broedgebied voor deze vogels en dat is dan
ook de reden dat de webcams van Beleef de Lente hier zijn geplaatst.
Ook vorig jaar hingen de camera’s van Vogelbescherming op een Fries
boerenerf in de hoop de gekraagde roodstaart gedurende het broedseizoen te
kunnen volgen. Wat een pech: het paartje koos een andere kast. Met wat
kunst- en vliegwerk waren de roodstaarten nog wel te bewonderen met de
buitencamera’s, wat prachtige beelden opleverde. Dit jaar doen we opnieuw
een poging een paartje gekraagde roodstaarten in de kast
van www.beleefdelente.nl te kunnen zien.
Of dat gaat lukken? De voortekenen zijn er wel naar, maar er zijn ook kapers op
de kust. Pimpelmezen en koolmezen bekijken de kast vrijwel dagelijks met zeer
veel interesse. Hopelijk laten de gekraagde roodstaarten zich snel voor de
camera’s zien. Kijken dus, op www.beleefdelente.nl.
Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Monique Bogaerts, GFD-Licentie
V.V. De Kolibri 2014
8
Noordwijkerhout
Steenuil veilig onder dak
Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland
Steenuilen hebben steeds vaker last van predatie door steenmarters, die het
gemunt hebben op eieren en jonge steenuilen. Daarom heeft STONE een
nestkast ontwikkeld waar steenmarters niet in kunnen. Vogelbescherming en
STONE hebben met een crowdfundingproject geld ingezameld, waarmee
maar liefst 80 marterproof nestkasten kunnen worden opgehangen.
De steenmarter was lang een bedreigde soort maar neemt de laatste decennia
sterk toe. Steenuilbeschermers merken dat duidelijk aan de toegenomen
predatie van eieren en jongen van steenuilen door steenmarters, vooral in het
noorden en oosten van het land. In één enkel studiegebied bleken van zestien
steenuilnestkasten van maar liefst negen de jongen opgepeuzeld. Afgezien van
het feit dat dit geen geringe cijfers zijn, hebben veel mensen met een
steenuilkast op hun erf daar veel moeite mee. Dáár hebben ze geen nestkast
voor opgehangen.
Steenuil (foto:
Birdphoto)
STONE (Steenuilenoverleg Nederland) heeft met vrijwilliger en uitvinder Bert
Kwakkel een kast ontwikkeld waar steenuilen wél, maar steenmarters niét in
kunnen. Dit lukte door bij de ingang een extra dwarsschot tussen de voorkant
en het tussenschot van de nestkast te maken. Het prototype werd getest met
tamme steenmarters: die konden er niet in. Steenuilen wél.
V.V. De Kolibri 2014
9
Noordwijkerhout
Marterproof
nestkast voor
steenuilen
(foto: STONE)
Een door Vogelbescherming Nederland en STONE georganiseerd
crowdfundingproject bracht een bedrag van ruim 10.000 euro op. Hiervan
kunnen 80 marterproof steenuilkasten worden gekocht. Inmiddels zijn de
eerste geplaatst en hebben diverse steenuilpaartjes deze al in gebruik
genomen.
De steenuil staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Sinds de jaren
zestig zijn de aantallen broedparen met maar liefst 50 tot 75
procent afgenomen. STONE trekt zich het lot van de steenuil aan en houdt zich
bezig met bescherming van en onderzoek naar de steenuil. De marterproof
steenuilkasten kunnen worden gekocht bij de webshop van
Vogelbescherming. Doe-het-zelvers kunnen aan de slag met de
bouwtekeningen op www.steenuil.nl.
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Birdphoto; STONE
Heeft u nog ideeën om een stukje te schrijven???
V.V. De Kolibri 2014
10
Noordwijkerhout
Schrijf ook
eens wat
SUDOKU
nummer 1.
Ring in resten uilenmaal
Bericht uitgegeven door Ecomare
4
7 1 2
9
6
8
3
9
6
2 7
6 5 4
5
9 7
9
4
1
1
6 2
5 4 8 2 3
3
7
1
Heel bijzonder! Tijdens het ‘braakballenpluizen’ bij Ecomare werd een ringetje
gevonden van een vogel. Normaal vinden we kaakjes en botjes van muizen,
woelmuizen en spitsmuizen. Ecomare-medewerker en uilenexpert Dick
Schermer, die het pluizen begeleidt, was dan ook erg verbaasd. Er was in al die
jaren nog nooit eerder een vogelringetje gevonden. Na het opsturen van de
gegevens kreeg Dick te horen dat het ringetje van een graspieper was die in
2012 in het Zwanenwater was geringd….en nu dus was geëindigd als
kerkuilenmaaltijd.
V.V. De Kolibri 2014
11
Noordwijkerhout
Zeearend en spreeuw nieuwkomers bij Beleef de Lente 2014
Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland
Het belooft weer een spannend seizoen te worden van Beleef de Lente, het
webcamproject van Vogelbescherming Nederland. Zaterdag 1 maart gaan de
camera’s aan en dan kan iedereen vier maanden lang 24 uur per dag
meekijken in de nesten van maar liefst negen vogelsoorten, waaronder
zeearend, slechtvalk, steenuil en oehoe. In samenwerking met diverse
organisaties en een groot team aan vrijwilligers zorgt Vogelbescherming
ervoor dat heel Nederland het wel en wee van de vogels kan meebeleven
via www.beleefdelente.nl.
Eén van de nieuwkomers is de spreeuw. 2014 is door Sovon en
Vogelbescherming uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw. Met deze soort gaat
het niet goed. De laatste decennia zijn de aantallen spreeuwen achteruit
gegaan. Alleen daarom is het al interessant om de spreeuw van nabij te
bekijken. De camera hangt midden in Amsterdam, en is in samenwerking met
de Bomenstichting gerealiseerd.
Zingende spreeuw
(foto: Jouke
Altenburg)
De andere nieuwe soort prijkt steevast bovenaan de lijst van “meest gewilde
soorten”: de zeearend! Na zeer gedegen voorbereiding heeft Staatsbosbeheer
een camera ter hoogte van een zeearendnest kunnen installeren. Het
broedseizoen van zeearenden begint vroeg en op dit moment zijn soms twee of
drie vogels op het nest aanwezig. Dat belooft spektakel.
V.V. De Kolibri 2014
12
Noordwijkerhout
De torenvalk is ook dit jaar weer van de partij. Na een mislukt seizoen vorig
jaar, waar te zien was hoe het vrouwtje haar eigen eieren opat, zijn de
voortekenen nu gunstig. Er is al gezien hoe het vrouwtje een nestkommetje
maakt. De torenvalk wordt gebracht in samenwerking met drinkwaterbedrijf
Dunea.
Ook de slechtvalk wordt weer nauwlettend gevolgd. Bij deze soort is geen
broedseizoen hetzelfde, maar actie lijkt gegarandeerd. Wie herinnert zich niet
de spectaculaire knokpartijen tussen twee vrouwtjes, tot in de nestkast aan
toe? De Vogelwerkgroep Gemert is de drijvende kracht achter deze camera’s.
Steenuil,
publiekslievelin
g van Beleef de
Lente (foto:
Vogelbescherm
ing Nederland)
Een soort die wat later in het seizoen te volgen zal zijn is de gekraagde
roodstaart. Momenteel bevinden de vogels zich nog in Afrika, maar rond half
april zullen de eerste roodstaarten in Nederland arriveren. De overige vier
Beleef de Lente-soorten zijn ooievaar, oehoe, steenuil en koolmees.
Tekst Vogelbescherming Nederland
Foto: Jouke Altenburg, Vogelbescherming Nederland
5 Juli Fietsen en Barbecue bij De Kolibri
Opgeven bij Henk Haasnoot via
[email protected]
Vóór 20 juni
V.V. De Kolibri 2014
13
Noordwijkerhout
Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging Haarlemmermeer te Zwanenburg
Iedere 2e zaterdag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:00 uur
Marialaan 86, Zwanenburg
Inlichtingen: W. Lemmers 023-5390023
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m april van 09:00 tot 13:00 uur
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering
Iedere 2e zaterdag vd maand september t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat
door aan de redactie via [email protected]
Artikelen of andere zaken voor het maandblad
inleveren voor 22 juni 2014.
V.V. De Kolibri 2014
14
Noordwijkerhout
Veldleeuweriken verkiezen vliegbases Defensie
Bericht uitgegeven door Dienst Vastgoed Defensie
In weerwil van de landelijke achteruitgang doet de veldleeuwerik het relatief
goed op de schrale graslanden van Defensie. Dit blijkt uit de resultaten van de
broedvogelmonitoring van Defensie die op de Landelijke Dag van SOVON
Vogelonderzoek Nederland gepresenteerd werden door Niels Gilissen, faunaecoloog bij Defensie. Hij signeerde daar ook zijn recent uitgekomen boek
Missie Natuur, over natuur en landschap op defensieterreinen.
De veldleeuwerik is in Nederland sinds de jaren zeventig met meer dan 90
procent afgenomen. Gilissen laat zien dat de veldleeuweriken de laatste 15 jaar
op defensieterreinen een veel minder desastreuse populatieontwikkeling
doormaken. Op de heidevelden van Defensie is de trend min of meer stabiel.
Op de graslanden van de vliegbases op de zandgronden en de Marnewaard
doet de soort het nog beter, met in veel terreinen zelfs positieve
aantalsontwikkelingen. Volgens Gilissen is het graslandbeheer de belangrijkste
factor voor deze ontwikkelingen.
Veldleeuwerik (foto:
Niels Gilissen)
Op de vliegveldgraslanden wordt bemesting geheel achterwege gelaten en
wordt een tot twee keer per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. Dit
zogenaamde verschralingsbeheer is gericht op het ontwikkelen en in stand
houden van een vegetatie waarin grotere vogels, een probleem voor de
vliegveiligheid, zich niet thuis voelen. Het resultaat zijn open graslandvegetaties
met een hoger aanbod aan insecten, kruiden en nectar dan in reguliere
graslanden en met minder meeuwen, spreeuwen, duiven en andere
vogelsoorten waar de vliegers last van hebben.
V.V. De Kolibri 2014
15
Noordwijkerhout
Veldleeuweriken daarentegen doen het wel goed op deze graslanden. Dat de
populaties van Defensie van regionale betekenis zijn werd onlangs nog
bevestigd dooronderzoek van de Werkgroep Grauwe Kiekendief op de
Marnewaard, een oefenterrein van Defensie. Maar ook, en met name, de
vliegbases vervullen een belangrijke rol als kerngebied voor de soort. Dit wordt
duidelijk uit de dichtheidskaart van de soort in Noord-Brabant, waar vijf van de
acht vliegbases van Nederland liggen. De kaart laat een verrassend beeld zien:
De populaties veldleeuweriken op de vliegvelden van Defensie springen er uit
en de startbanen zijn zelfs als rode strepen herkenbaar. Defensie heeft hier een
bijzondere verantwoordelijkheid voor deze vogel en andere soorten van
schrale graslanden. Dit gegeven is van belang bij het bepalen van het
toekomstige beheer, waarbij op de lange termijn voldoende geschikt habitat
voor de soort aanwezig moet blijven.
Voorkomen veldleeuweriken in Noord-Brabant. De vliegbases, waar veel
veldleeuweriken voorkomen, zijn duidelijk herkenbaar (kaart: Henk Sierdsema)
In de toekomst willen de defensie-ecologen hun kennis vergroten van de relatie
tussen het graslandbeheer en andere factoren enerzijds en de ontwikkelingen
van de populaties van graslandsoorten anderzijds. Gilissen wil dat het liefst in
samenwerking met externe onderzoekers en terreinbeheerders doen. De
kennis over het beheer van Defensie kan dan mogelijk ook worden toegepast in
gebieden van andere terreinbeheerders.
V.V. De Kolibri 2014
16
Noordwijkerhout
Voorkomen veldleeuweriken in Vliegbasis Gilze-Rijen, Noord-Brabant (kaart:
Henk Sierdsema)
Onlangs heeft Gilissen, naast ecoloog ook natuurfotograaf, de natuur op alle
defensieterreinen in Nederland vereeuwigd in zijn boek Missie Natuur. Hierin
zijn historie, interviews, achtergronden en 49 terreinbeschrijvingen gebundeld,
geïllustreerd met vele prachtige en unieke foto’s. Het boek is onder andere
verkrijgbaar bij de webwinkel van de KNNV-Uitgeverij (€19,95).
Meer lezen



Presentatie van Niels Gilissen op de SOVONdag:www.slideshare.net/SOVON/natuur-op-defensieterreinen-niels-gilissen
Rapport 'Minder wormen, minder ongelukken? Verschraling van
graslanden bij de Koninklijke Luchtmacht' (0,5 MB)
Rapport 'Vogelaanvaringspreventie bij Defensie' (0,3 MB)
Tekst en foto’s: Niels Gilissen, fauna-ecoloog, Dienst Vastgoed Defensie
Kaart: Henk Sierdsema, SOVON Vogelonderzoek Nederland
5 Juli Fietsen en Barbecue bij De Kolibri
Opgeven bij Henk Haasnoot via
[email protected]
Vóór 20 juni
V.V. De Kolibri 2014
17
Noordwijkerhout
VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
€
€
€
€
€
€
€
€
€
26,50
22,75
21,00
22,50
22,50
32,00
30,00
22,50
22,50
25 kgr
25 kgr
25 kgr
Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips
€
€
€
8.00
7,50
9,75
5
5
2
15
25
Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee
Trosgierst Chinee doos
Wittemolen eivoer
€
€
€
€
€
18,50
14,50
8,00
35,00
60,00
25
25
25
25
25
25
25
25
25
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
Ook Himbergen en Witte molen voerders
Alle broed en nest materialen
Cor van Schaik
Eikenlaan 2
Harmelen
Tel. 0348 - 441920
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout.
Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
V.V. De Kolibri 2014
18
Noordwijkerhout
Oefenterrein Marnewaard belangrijk habitat voor boerenlandvogels
Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief
Extensief gebruikte grasvlakten zijn in Nederland schaars nu onze moderne,
technisch ingerichte agro-landschappen zijn verworden tot troosteloze Engels
raaigrasvlakten. De oefenterreinen van Defensie daarentegen vervullen voor
veel soorten essentiële functies als broed- en foerageerhabitat. Zo blijkt de
Marnewaard in Noord-Groningen een belangrijk leefgebied voor de
Veldleeuwerik en de Grauwe kiekendief.
De Marnewaard is in 1987 als militair oefenterrein in gebruik genomen. Het
gebied met een oppervlakte van 1.625 hectare aan de oostzijde van het
Lauwersmeergebied is geschikt gemaakt voor infanterie en pantsereenheden.
De kern van dit gebied wordt gevormd door een grasvlakte van 880 hectare en
juist deze extensief gebruikte grasvlakte zorgt ervoor dat de Marnewaard
vogelsoorten herbergt die in het landelijke gebied moeite hebben om stand te
houden. In 2013 bracht een paar Grauwe kiekendieven met succes drie jongen
groot in het zuidelijke deel van de Marnerwaard.
Dichtheden
van de
Veldleeuwerik
in 2013 (foto:
Popko
Wiersma)
V.V. De Kolibri 2014
19
Noordwijkerhout
Niet voor niets broeden juist op de extensieve grasvlakten van de Marnewaard
de hoogste en meest stabiele aantallen Veldleeuweriken van Friesland en
Groningen, geteld volgens de methode Meetnet Agrarische Soorten. Ook op
veel andere terreinen van Defensie komt de Veldleeuwerik in groten getale
voor, zeker vergeleken met de nog steeds dalende populaties in grote delen
van onze agrarische gebieden.
Iedere beginnende kiekendiefonderzoeker leert dat de aanwezigheid van veel
leeuweriken ook automatisch gunstig uitpakt voor zowel Grauwe als Blauwe
kiekendief. De neergang van de Blauwe kiekendief op onze Waddeneilanden
heeft ondermeer te maken met de decimering van de
Veldleeuwerikenpopulatie in duin en kwelder. Dankzij uitputtend
dieetonderzoek van de Werkgroep Grauwe Kiekendief (sinds 1992 zijn
inmiddels meer dan 25.000 prooiresten onderzocht) weten we hoe belangrijk
deze relatief forse zangvogel is tijdens de broedcyclus van de Grauwe
kiekendief.
Vrouwtje
Grauwe
kiekendief valt
in met prooi op
haar nest in de
Lauwersmeer
(foto: Theo van
Kooten)
In 2006 vonden we voor het eerst sinds 1992 een broedende Grauwe
kiekendief in de grootschalige akkers in het Noord-Groningse Hogeland. Met
name in de aangrenzende Westpolder en rond Pieterburen en Eenrum broeden
jaarlijks drie tot vijf paartjes Grauwe kiekendieven in het graan. Uit
veldobservaties blijkt dat de meeste jagende mannetjes via de kwelders van de
noordkust richting het westen vliegen en vaak de Marnewaard afstropen op
zoek naar Veldmuis of Veldleeuwerik. Na de Marnewaard en de kwelders zijn
net gemaaide luzernevelden en graslanden, en mogelijk ook brede
faunaranden, van betekenis voor jagende Grauwe kiekendieven. O, wat zouden
we graag een UvA-GPS-logger op één à twee mannetjes willen hebben om dit
habitatgebruik te onderzoeken!
V.V. De Kolibri 2014
20
Noordwijkerhout
Wie in de winter graag een Ruigpootbuizerd wil zien klapwieken boven een
weidse grasvlakte kan jaarlijks in de Marnewaard terecht. Verder zijn er
onderbouwde vermoedens dat de laatste jaren de broedpopulatie Velduilen
van Schiermonnikoog mede dankzij de Marnewaard stabiel is te noemen.
Ligging Marnewaard
tussen Lauwersmeer
en akkerbouwgebied
Noord-Groningen
(foto: Google Earth)
Begin november zag het mooie boek “Missie Natuur” van Defensie-ecoloog
Niels Gilissen het licht. Een informatieve uitgave voor degenen die
belangstelling hebben in natuurbehoud in Nederland, maar ook een eyeopener
voor degenen die buiten platgewalste wegen willen denken. Zo broeden er
misschien wel meer Veldleeuweriken in de Marnewaard alleen dan in de
agrarische gebieden tussen de Westpolder van Sicco Mansholt en de
Eemshaven.
Tekst: Ben Koks & Oike Vlaanderen, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Popko Wiersma; Theo van Kooten; Google Earth
8
SUDOKU
nummer 2.
V.V. De Kolibri 2014
7 3 6
3 5 2 4
4
6
1
8
9
6
5
9 4 7 1
3
5 3
2
6
7
8
9
5 1
2
4
21
Noordwijkerhout
Vogelbestand
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Turquoisine parkiet
Turquoisine parkiet
Turquoisine parkiet
Turquoisine parkiet
Turquoisine parkiet
Turquoisine parkiet
Valkparkieten
Valkparkieten
Valkparkieten
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Binsen astrilde
Blauwkop blauw
fazantje
Ceres amadine
Cubavink
Diamantvink
Diamantvink
Diamantvink
Driekleur
papegaaiamadine
Gordelgrasvink
Gordelgrasvink
Goudbuikje
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine
H.J.Haasnoot
E.C.Hulsebosch
R.Rotteveel
G.P.M.Ruigrok
R.H.Schoonderwoerd
A.J.M.Wijnands
K.v.d.Niet
R.Rotteveel
G.P.M.Ruigrok
M.van Duin
J.P.C.M.Nederpel
O.Rinzema
C.G.A.v.d.Ven
J.C.Elstgeest
06-22634328
0252-523565
06-14965884
0252-517013
0252-519992
0252-372950
071-3614811
06-14965884
0252-517013
06-12678579
06-51612036
0252-220646
0252-374150
023-5848543
O.Rinzema
S.v.Duijn
C.G.A.v.d.Ven
W.P.Anthonissen
G.P.M.Ruigrok
C.G.A.v.d.Ven
0252-220646
0228-541542
0252-374150
0252-375668
0252-517013
0252-374150
M.G.v.Gent
O.Rinzema
Chr.Verdegaal
O.Rinzema
W.P.Anthonissen
M.van Duin
J.C.Elstgeest
M.G.v.Gent
G.P.M.Ruigrok
0252-212616
0252-220646
0252-373531
0252-220646
0252-375668
06-12678579
023-5848543
0252-212616
0252-517013
Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
Henk Haasnoot
Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen door.
V.V. De Kolibri 2014
22
Noordwijkerhout
Nog flink wat roepende patrijzen in Drentse akkergebieden
Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief
Een inventarisatie van patrijzen in Drentse akkergebieden bracht aan het licht
dat een landschappelijke configuratie met kleinschalige elementen bepalend
is voor het voorkomen van patrijzen. De aanwezigheid van akkerranden blijkt
niet van invloed te zijn op de aantallen.
Op strooptochten door de Drentse dreven is de patrijs allang geen alledaagse
verschijning meer. De waarnemingen die gedaan worden zijn schaars en vaak
toevallig omdat vogels voor de voet opvliegen. Voor spontaan roepende vogels
in de avondschemering moet inmiddels flink gegraven worden in de
notitieboekjes.
Paartje patrijzen in dauwnat
zomergraan bij
Borgercompagnie
(veenkoloniën) (foto: Henk
Jan Ottens)
De oorzaken van de afname van de patrijs zijn genoegzaam bekend. Het lukt de
soort simpelweg niet meer om jongen groot te brengen in een
cultuurlandschap dat sterk veranderd is door schaalvergroting, eenvormigheid
en pesticidengebruik. Inzicht in het voorkomen en de omvang van de huidige
populatie patrijzen ontbreekt echter in veel gebieden, omdat het ontbreekt aan
gericht onderzoek naar de soort.
In de provincie Drenthe zijn van half maart tot begin mei in negen
akkergebieden in de avondschemering transecttellingen uitgevoerd. Hierbij
werd het geluid van roepende mannetjes om de 400 tot 500 meter afgespeeld
op de kilometerslange transecten. Vijf van de gebieden waren oude
heideontginningen, gelegen op het Drents plateau. Vier gebieden lagen in het
veenkoloniale gebied ten oosten van de Hondsrug. In beide landschapstypen
werden gebieden met en gebieden zonder akkerranden geteld. Belangrijke
vragen van het onderzoek waren of, en zo ja hoeveel, patrijzen er voorkomen
V.V. De Kolibri 2014
23
Noordwijkerhout
in de akkergebieden, en of het voorkomen van patrijzen verband houdt met
akkerrandenbeheer in deze gebieden.
Paartje patrijzen op
een aardappelakker in
relatief besloten
gebied op het zand
(foto: Henk Jan Ottens)
Het resultaat overtrof alle verwachtingen. In vrijwel alle gebieden reageerden
patrijzen op het afgespeelde geluid. Op deze wijze konden in totaal 27
roepende vogels onderscheiden worden. Verrassend was dat in twee gebieden
meerdere patrijzen aan het roepen waren, nog voordat het geluid werd
afgespeeld. Een belangrijke uitkomst was dat de meeste patrijzen werden
aangetroffen in de gebieden op het zand (zie grafiek).
In de akkergebieden op
het zand komen dankzij
de landschappelijke
afwisseling meer
patrijzen voor dan in de
grootschalige akkers van
de veenkoloniën (figuur:
Werkgroep Grauwe
Kiekendief)
Een relatie tussen het voorkomen van patrijzen en de aanwezigheid van
akkerranden kon niet worden gelegd. Op 53 meetpunten in gebieden met
akkerrandenbeheer werden 14 roepende vogels waargenomen, op 54
meetpunten in gebieden zonder akkerrandenbeheer telden we 13 roepende
vogels.
Eerder lijkt de configuratie van het landschap bepalend te zijn voor het
voorkomen van patrijzen. De aanwezigheid van akkers, struwelen, bosjes en
V.V. De Kolibri 2014
24
Noordwijkerhout
tuinen met struweelrijke vegetatie, weelderig begroeide slootkanten en een
hogere mate aan gewasdiversiteit lijkt doorslaggevend te zijn. Deze
landschappelijke afwisseling is groter op de heideontginningen op het zand dan
in het veenkoloniale akkergebied.
Tekst: Henk Jan Ottens & Oike Vlaanderen, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Henk Jan Ottens, Werkgroep Grauwe Kiekendief
LIMOSA: Akkervogels in de schijnwerpers
Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief
De Nederlandse Ornitologische Unie heeft het tijdschrift Limosa uitgebracht
met als thema: Akkervogels. De artikelen in dit themanummer omvatten het
schaarse werk dat rond deze groep vaak sterk
bedreigde soorten is gedaan.
Omslag Limosa themanummer Akkervogels
(ontwerp: Kees Nuijten)
De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) geeft
een tweetal tijdschriften uit. Ardea, een goed
aangeschreven wetenschappelijk Engelstalig
tijdschrift en Limosa, bedoeld voor de
bovengemiddeld geïnteresseerde Nederlandse
vogelaar. Deze maand is het langverwachte
themanummer Akkervogels van Limosa
uitgebracht. De verhalen omvatten het schaarse
werk dat rond deze groep van vaak sterk bedreigde soorten is gedaan. Met
name het werk van de Hamsterreservaten in Limburg van Boena van Noorden
en een artikel van Rob Bijlsma spannen de kroon.
In deze Limosa is één artikel waarin broedbiologisch onderzoek centraal staat.
De overige acht artikelen zijn overwegend gebaseerd op kortlopend onderzoek
in de wintermaanden. Je zou kunnen zeggen: het makkelijke werk, en in zekere
zin het werk van het makkelijke denken. Wintermaatregelen neerleggen in vaak
kansloze agrarische gebieden biedt wellicht soelaas voor soorten als groenling,
kneu en ringmus, maar zal de patrijs en grauwe gors niet of nauwelijks helpen.
Uiteindelijk gaat goed akkervogelbeheer er ook om dat het broedsucces van de
populaties wordt vergroot en vraagt dus om maatregelen het jaarrond.
V.V. De Kolibri 2014
25
Noordwijkerhout
Kees van Scharenburg schetst in het voorwoord hoe het allemaal begon met de
grootschalige braaklegging in de jaren 1988 tot en met 1993. Na twintig jaar
ploeteren hebben we nog steeds geen goed antwoord op de teloorgang van
akkervogels als patrijs en veldleeuwerik. Intussen zongen soorten als grauwe
gors en ortolaan hun requiem. Qua literaire kwaliteit en mate van weemoed
om door een ringetje te halen en een geschiedschrijving om in te lijsten.
Aan deze Akkervogel-Limosa heeft ook de Werkgroep Grauwe Kiekendief een
bijdrage geleverd. Met het enige broedvogelverhaal, een coproductie van de
Wageningen Universiteit en de WGK en met een artikel over het winterwerk
met de langste adem (sinds winter 2007/2008) dat plaatsvond in Drenthe en
Groningen. Onze medewerker Henk Jan Ottens laat in beide artikelen zien als
akkervogelkenner van vele markten thuis te zijn.
Een lidmaatschap van de NOU kost €42,-/jaar, dan ontvang je zowel Limosa als
Ardea.
Tekst Ben Koks & Oike Vlaanderen, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Afbeeldingen: Kees Nuijten; Henk Jan Ottens
Bo is een afkorting voor Bollenstreek Omroep. Wij zijn de omroep voor
Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom.
Bo brengt dagelijks:
- Een tv-krant (kanaal 43 van Ziggo digitaal)
- Radio (105.3 FM in de ether en 88.1 op Ziggo kabel)
- Een website: www.bollenstreekomroep.nl
- Twitter
- Een app (naam app is DLO en vervolgens kiezen voor Bo)
- TV-programma’s (elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur)
- Bollenstreekomroep Teletekst blz 741.
V.V. De Kolibri 2014
26
Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2014
27
Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2014
28
Noordwijkerhout