Bekijk de nieuwsbrief van 8 december

Website: www.hoekstee.nl
Twitter: @pcbsdehoekstee
E-mail: [email protected] Tel.nr: 0523-251247
Nieuwsbrief 400
8 dec. 2014
Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Nieuws uit de hemel.
Lucas 1:5-56
Zacharias krijgt een bijzonder bericht: Zijn vrouw Elisabeth zal een kind krijgen. Ook Maria krijgt
wonderlijk nieuws. Er komt een engel bij haar die vertelt dat Jezus geboren zal worden. Dat is nieuws
om blij van te worden!
Het thema voor volgende week is: Heel anders.
Lucas 1:57-80.2:1-20
Elisabeth en Zacharias krijgen een zoon. Maar hij wordt niet naar zijn vader genoemd, het gaat heel
anders. Johannes is zijn naam. Een tijdje later wordt in Bethlehem de Messias geboren, de
langverwachte redder. Het verhaal van zijn geboorte gaat heel anders dan je misschien zou
verwachten. Hij wordt geboren in een stal, herders zijn de eersten die Hem zien.
Lied van deze periode: Elb. 364 Heerlijk is Uw Naam.
De Kanjertraining
In elke nieuwsbrief van dit schooljaar zal een stukje komen te staan over de Kanjertraining. In dit
stukje wordt een uitleg gegeven over een van de regels van de Kanjermethode.
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert
denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit
effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag
voorkomen.
De Kanjerregels gelden voor de hele school. De regel die voor de komende week centraal staat is:
‘Niemand speelt de baas’
De kinderen leren o.a. een ander te begrijpen en te stoppen met
treiteren en pesten.
Tijdens de weekopening op maandag en in de groepen zal er gepraat
worden over deze regel.
De Kanjertraining kiest voor een oplossingsgerichte aanpak, waarin een ieder recht wordt gedaan. De
aanpak van pesterijen in welke vorm dan ook is niet
eenvoudig. Het vergt vakmanschap en inzichten die
moeizaam zijn te verwerven. De inzichten die hiervoor nodig
zijn en het bijbehorend vakmanschap is bij de Kanjertraining
aanwezig. De Kanjertraining heeft zich ontwikkeld tot een
groot kenniscentrum op het gebied van pestproblematiek.
Werkdagen juf Erna
Juf Erna heeft aangegeven graag een dag minder te willen werken. In overleg hebben we daarom
besloten dat juf Erna per 1-1-2015 op de vrijdag niet aanwezig is. Na de kerstvakantie zijn haar
werkdagen de maandag t/m donderdag.
Tablets en computers
Een paar weken geleden hebben de ouders van de kinderen uit groep
5 een brief meegekregen naar huis over een onderzoek van de
Universiteit Twente. Het onderzoek gaat over het gebruik van tablets
op de basisschool. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar
manieren om tablets op een verantwoorde manier in te zetten bij de
vakgebieden rekenen en spelling. Het programma dat hiervoor wordt
gebruikt heet Snappet. Tijdens het onderzoek krijgt een deel van de
scholen die meedoen aan het onderzoek tablets. Het andere deel van de scholen krijgt geen tablets
en doet mee door middel van vragenlijsten. Op deze manier kan er een vergelijking worden gemaakt.
De leerkrachten krijgen tijdens het onderzoek instructies voor het op de juiste manier inzetten van de
tablets tijdens de lessen. Door deel te nemen aan het onderzoek kunnen wij ons als school oriënteren
op het gebruik van tablets in de groep. In volgende schooljaren kunnen wij, afhankelijk van de
ervaringen en de uitkomsten van het onderzoek, tablets en
computers nog beter gaan inzetten als hulpmiddel binnen ons
onderwijs.
Voor het onderzoek van de Universiteit Twente zijn we terecht
gekomen in de groep die in januari geen tablets gaan gebruiken. Dit
is natuurlijk jammer, maar we zullen in het nieuwe schooljaar 20152016 wel beginnen met het werken met het programma Snappet op
tablets. Afhankelijk van het onderzoek zullen we een keuze maken in welke groepen we de tablets
gaan gebruiken. De tablets zullen, net als de vaste computers, naast het gewone onderwijs ingezet
worden en zullen dus niet een vervanging zijn van de methodes die we nu gebruiken.
In januari 2015 zullen we alle vaste computers gaan vervangen. Ook de
beamers in de groepen worden vervangen door betere beamers. Op deze
manier zijn we weer helemaal up to date!
Overblijven
Om 12.45 uur wordt al het speelgoed dat de kinderen gebruiken na het
overblijven opgeruimd. Vanaf 12.50 uur mogen kinderen die niet overblijven
weer op het schoolplein komen. Wilt u er op letten dat, als uw zoon of dochter
niet overblijft op school, hij/zij niet voor 12.50 uur op school is?
Bloembollen
Vorige week hebben alle kinderen bloemenbollen van de bloembollenactie meegekregen.
Als het geld nog niet ingeleverd is, wilt u dit dan doen voor a.s. woensdag?
Kerstbakjes maken
Op woensdag 10 december worden er weer kerstbakjes gemaakt in de groepen 1 t/m 8. De kinderen
moeten hiervoor een bakje, een dunne, lange kaars en groen uit de tuin meenemen. Hierbij kunt u
denken aan skimnia, bandwilg, hulst, blauwspar, hedrabessen, etc. We hopen op een gezellige
morgen!
Kerst
Donderdag 18 december vieren we het kerstfeest in de kerk. Vanaf 18.45 uur is er een levende
kerststal te zien op het schoolplein. Om 19.00 uur gaan we vanaf het schoolplein samen naar de kerk.
De kinderen uit groep 8 worden om 18.30 uur verwacht op school. Alle groepen
zullen tijdens deze dienst iets laten zien. Opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en
oud-leerlingen zijn van harte welkom! De collecte tijdens de dienst is voor
Serious Request. Het geld dat wordt ingezameld zal gebruikt worden om
meisjes en vrouwen te helpen die in conflictsituaties te maken hebben gehad
met seksueel geweld.
Aangezien het voor de jongste kinderen een lange dag is, zijn de kinderen uit
groep 1 t/m 4 donderdagmiddag vrij. Op vrijdag 19 december begint de school
om 9.30 uur. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie.
Schoonmaakavond
Op dinsdag 13 januari staat er een schoonmaakavond gepland. De schoonmaakavond begint om
19.00 uur en zal tot ongeveer 20.30 uur duren. We hopen dat iedereen aanwezig is om te helpen.
Sinterklaasfeest
De afgelopen weken hebben we veel gewerkt over het Sinterklaasfeest.
Op woensdag 26 november mochten de kinderen uit de groepen 1 t/m
4 hun schoen zetten. Donderdag 27 november bleek dat de rommelpiet
was geweest. Hij had een hoop rommel gemaakt, maar er zat gelukkig
ook een mooi cadeautje in de schoen.
Vrijdag 28 november was de
maandvoorstelling van groep
1/2. Veel ouders waren om 11.30
uur in de gemeenschapsruimte om
te kijken naar de voorstelling.
Tijdens de voorstelling lieten de
kleuters zien wat zwarte pieten
allemaal moeten doen in het grote
pietenhuis.
Dinsdagmiddag 2 december was er pietengym. Veel kinderen
waren ’s middags verkleed op school gekomen. Tijdens de gymles
werd er geoefend voor een pietendiploma.
Vrijdag 5 december heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan
onze school. Hij kwam ’s morgens vroeg aan met een ijscokar van
Bijkerk ijs. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben ’s middags
gestreden om de ‘Pietenbokaal’. Rozemarijn heeft de pietenbokaal
gewonnen. De activiteitencommissie is de afgelopen weken erg
druk geweest om er een leuk Sinterklaasfeest van te maken.
Hartelijk dank hiervoor! Alle foto’s die de afgelopen weken zijn
gemaakt staan op onze site, www.hoekstee.nl.
Pleinwachtrooster
Maandag
8 dec: Arjan de Boer
Dinsdag
9 dec: Margreet Willems
Donderdag 11 dec: Jolien Valk
Vrijdag
12 dec: Hendriette Kampman
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
15 dec: Marian Knol
16 dec: Thea Coppelmans
18 dec: Annabel Lennips
19 dec: Alle groepen 12 uur vrij
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
5 jan: Mariska Zweers
6 jan: Lilian Bruns
8 jan: Geranda Kleinjan
9 jan: Mariska Binnenmars
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
12 jan: Jolanda Berends
13 jan: Jolanda Winters
15 jan: Brenda Bloemendal
16 jan: Jacky Wolters
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee
Agenda
Maandag
15 dec: Zwemmen groep 3/4
Woensdag 17 dec: Spel- en Boekenplan
Donderdag 18 dec: Kerstviering
Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
Vrijdag
19 dec: School begint om 9.30 uur
Groep 1 t/m 8 om 12 uur vrij
Maandag
22 dec t/m 2 januari: Kerstvakantie
Maandag
5 jan: Luizencontrole
Woensdag
7 jan: Spel- en Boekenplan
Maandag
12 jan: Zwemmen groep 3/4
Dinsdag
13 jan: Schoonmaakavond