Call for Abstracts

NZEB Symposium
Passive and Beyond
Call for Abstracts
do 27/11/2014 - AREA42 Brussel
Het NZEB Symposium kijkt resoluut naar 2021 en verder: voorbij passief.
Stuur nu je abstract in en presenteer jouw onderwerp op één van de meest
toonaangevende evenementen in de energiezuinige bouwsector.
NZEB SYMPOSIUM/
Het NZEB Symposium werd opgericht om
de uitwisseling van ideeën, kennis en
vooruitgang op het gebied van zeer
energiezuinig bouwen te bevorderen.
NZEB focust op de laatste kennis rond
innovatieve technologieën, gebouwen,
onderzoeken én ervaringen. In 2013 telde
het symposium meer dan 300 deelnemers.
CALL FOR ABSTRACTS/
De onderwerpen waarvoor bijdragen
worden gezocht zijn vooral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
inspirerende renovatiecases
renovatie: theorie en praktijk
garanties voor energieperformantie
steden en gemeenten als voorlopers
projectontwikkeling
projecten op grotere schaal
innovatieve technische componenten
kwaliteit en ketensamenwerking
RICHTLIJNEN INDIENING/
Indienen van een abstract kan via mail
naar [email protected] Vermeld hierbij het
onderwerp van de presentatie, de naam en
de contactgegevens van de voorstellende
auteur van de presentatie.
Abstracts moeten worden ingediend in het
Nederlands, het Frans of het Engels.
Meerdere abstracts zijn toegestaan.
Elk abstract is beperkt tot 400 woorden.
Maximum 3 foto’s (min. 300 dpi).
BEOORDELING/
Alle abstracts worden beoordeeld door een
wetenschappelijk comite op basis van de
graad van innovatie, het wetenschappelijke
karakter, de praktijk- en doelgroepgerichtheid en het marktpotentieel.
Alle auteurs worden in de eerste week van
september ingelicht over hun beoordeling.
Wanneer een abstract positief wordt
geëvalueerd, wordt u uitgenodigd om een ​​
presentatie en, indien mogelijk, een paper in
te dienen tegen uiterlijk 30 oktober.
Presentatie en papers moeten worden
ingediend in het Nederlands, het Frans of
het Engels. De voertaal is eveneens één van
deze drie talen.
AGENDA /
deadline
Indienen abstract
11.07.2014
NOTIFICATIE
Van Beoordeling
5.09.2014
deadline InDIENEN
PRESENTATIE / PAPER
ALGEMENE VOORWAARDEN/
Door het indienen van een abstract gaat de
auteur akkoord met het volgende:
• naam en contactgegevens van de auteur
zullen verschijnen op de lijst van
presentatoren op de NZEB-website
• aanvaarde abstracts zullen in hun
ingediende vorm worden gepubliceerd in
een apart boekwerk voor het
symposium
• presentaties en papers zullen in hun
ingediende vorm digitaal beschikbaar
worden gesteld
30.10.2014
NZEB symposium
27.11.2014
MEER INFO/
www.nzeb.be
ORGANISATIE
Passiefhuis-Platform
www.passiefhuisplatform.be