Dendermonde, 2 april 2014 Geografische excursie naar Noord

Dendermonde, 2 april 2014
Geografische excursie naar Noord-Frankrijk - 6 tso
Vrij Handels- en Technisch Instituut | [email protected]
Geachte ouders
Beste leerlingen
Het leerplan aardrijkskunde van de derde graad tso voorziet voor de leerlingen een
verplichte geografische excursie. De leerstofinhoud in verband met deze reis maakt
integraal deel uit van het leerplan en behoort dus tot de te kennen leerstof.
Daarom zullen we met alle leerlingen van 6 tso in deze optiek het noorden van
Frankrijk bezoeken:
- op maandag 12 mei: 6GWa, 6GWb, 6STWb en 6TW
- op dinsdag 13 mei: 6BI, 6IB, 6H, 6ST en 6STWa
Een uitgebreid programma volgt later, maar we willen u nu toch reeds de
noodzakelijke basisinformatie verstrekken. Het vertrek is telkens voorzien om 7 uur
op de Noordlaan en we komen daar 's avonds rond 20.30 uur terug aan.
De prijs bedraagt ± € 21 en wordt via de schoolrekening verrekend. In dit bedrag zijn
de busreis en de geplande bezoeken met gids inbegrepen. Gelieve uw dochter/zoon
zakgeld mee te geven om op de terugreis iets te gaan eten. Voor 's middags brengen
de leerlingen hun eigen lunchpakket mee.
We hopen van harte dat het een leerrijke en aangename studiereis wordt.
Met vriendelijke groeten
Carine Flamang
Excursieverantwoordelijke
Tomas De Wilde
Directeur
VHTI Dendermonde
Campus Kerkstraat
Campus Van Duyse
Campus Dosfel
P. Van Duysestraat 11
9200 Dendermonde
tel. 052 25 88 72
tel. 052 25 89 40
fax 052 25 89 49
tel. 052 20 30 38
Vzw COVI | Kerkstraat 60 | 9200 Dendermonde