Fiche_VO_PMW_kleuterconsult_ouders

Fiche Professionalisering
Vorming
DE PMW IN HET KLEUTERCONSULT MET OUDERS
INHOUD
Het kleuterconsult met ouders organiseren biedt kansen. Zo leren ouders en
CLB elkaar kennen voor er sprake is van problemen. Zo kunnen ouders met hun
onzekerheden en vragen rond opvoeding en ontwikkeling bij een professional
terecht. Bij dit contact krijgt het CLB informatie over de gezondheid, de groei
en de ontwikkeling van het kind in zijn context.
Ook jij als PMW ondersteunt kinderen en jongeren in het opgroeien tot
jongvolwassenen die zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen deelnemen
aan de maatschappij. Met goede preventie lever ook jij een bijdrage aan het
voorkomen van grote problemen, waardoor intensievere vormen van
jeugdhulp minder nodig zijn.
Hoe kijk je als PMW naar gezondheid, groei en ontwikkeling van de kinderen bij
de start van hun schoolloopbaan? Hoe ga je om met de informatie die je
tijdens het consult met ouders verzamelt? Hoe selecteer je kleuters waarvoor
een tussenkomst van de arts en/of het team gewenst is? Waar vind je
informatie over de meest voorkomende eenvoudige opvoedings- en
ontwikkelingsvragen bij ouders?
Tijdens deze driedaagse leer je hoe je als professional pro-actief kan werken en
hoe je tegelijkertijd ‘met de handen op de rug’ naast de ouder kan staan. Met
medewerking van een gastspreker vanuit Expoo.
WERKVORMEN




DOELGROEP
PMW die kleuterconsulten met ouders (willen) uitvoeren
Theoretische toelichting
Reflectieoefeningen
Collegiale consultatie
Zelfstudie
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
▒
 Do 27/11/2014 ⇨ van 9:30 tot 16:00 ⇨ lokaal 2.04, Flo
 Do 04/12/2014 ⇨ van 9:30 tot 16:00 ⇨ zelfstudie
 Do 19/03/2015 ⇨ van 9:30 tot 16:00 ⇨ lokaal 2.04, Flo
PLAATS
en DATA
▒
COÖRDINATOR
PRAKTISCHE
MODALITEITEN
Reeks 1 !VOLZET!
Reeks 2 !EXTRA REEKS!
 Di 13/01/2015 ⇨ van 9:30 tot 16:00 ⇨ lokaal 2.08, Raadzaal Rosalie
 Di 3/02/2015 ⇨ van 9:30 tot 16:00 ⇨ zelfstudie
 Do 19/03/2015 ⇨ van 9:30 tot 16:00 ⇨ lokaal 2.03, Oemnia
Monica Bulcke: PMW, POC GO! [email protected]
 Driedaagse opleiding
 Max. 15 personen
 Voor meer informatie betreffende de
praktische modaliteiten en
inschrijving kunt u contact opnemen met Daisy Gelaude op het nummer
02/790.93.09 of via [email protected]
Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding GO!
Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 – 1000 Brussel
Tel. 02 790 93 13 http://www.g-o.be/poc
1/1
F PO Fiche Professionalisering – 1 – 20140402
Fiche_VO_PMW_kleuterconsult_ouders.docx